četrtek, 30. december 2010

Voščilo predsednice Univerze za starejše Ane Krajnc


Na duri trka novo leto, trkajo novi dosežki in radost skupnega ustvarjanja. Kakšno bo to leto, je odvisno od nas, od naših vrednot, prepričanj, znanja. Odvisno bo od našega zaupanja, da zmoremo postoriti to in ono zase, za bližnje, pa tudi za skupnost. Ob tej priložnosti smo v mislih tudi s številnimi posamezniki, ki ne sodelujejo več z nami, a so svoje nemalokrat povsem prostovoljno delo vtkali v rast Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Njim, slušateljem, animatorjem, mentorjem, sodelavcem, članicam mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, članom projektov IANUS, AESAEC, SENIOR, EMIL, Filozofski fakulteti v Ljubljani, reviji Andragoška spoznanja, Društvu študentov andragogike in pedagogike, Andragoškemu centru Slovenije, Andragoškemu društvu Slovenije, organizaciji AGE, RTV Slovenija, Narodnemu muzeju Slovenije, Slovenskemu etnografskemu muzeju, Arhitekturnemu muzeju Ljubljana, Zvezi društev upokojencev, Slovenski filantropiji, Inštitutu Antona Trstenjaka, Svetu za kakovostno starost in medgeneracijsko sodelovanje, Ministrstvu za šolstvo in šport RS, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS, Ministrstvu za javno upravo RS, Mestni občini Ljubljana, sponzorjem ISA. IT. d.o.o., ATIDA d.o.o., S&T Slovenija, d.d., mnogim drugim podpornikom in somišljenikom (če jih na tem mestu ne imenujemo, naš dolg do njih zato ni nič manjši), želimo, da vstopijo v prav takšno, z učenjem, ustvarjanjem in radostjo izpolnjeno leto. Vsem tudi iskrena hvala za sodelovanje.
.