sreda, 02. februar 2011

Izjava predsednika republike o Zakonu o socialnem podjetništvu

Predsednik republike dr. Danilo Türk poudarja, da je Zakon o socialnem podjetništvu, ki je v razpravi v državnem zboru, nadvse pomemben zakon, ki ureja vprašanje socialne ekonomije in postavlja temelje socialnega podjetništva, solidarnosti in neprofitnosti. Posebnost tega zakona je, da ga je predlagala skupina poslancev in da so se v razpravo vključili številni predstavniki civilne družbe. To daje po mnenju predsednika predlogu zakona še poseben pomen in težo, saj ga narekujejo skupni interesi civilne družbe, državnega zbora in vlade.


Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Foto BOBO.

Predsednik republike izpostavlja, da je socialno podjetništvo pomembna možnost in priložnost za zaposlovanje ter za razvijanje novih produktov in storitev. Socialno podjetništvo odpira nove vidike, ne samo socialne ekonomije, ampak tudi posrednega vstopanja na trg dela, storitev in produktov. Njegova posebnost pa je tudi v tem, da je močno vpeto v produkcijske in storitvene okvire za zadovoljevanje lokalnih potreb oziroma trgov.

Razprava o tem zakonu in pozornost, ki jo bodo poslanci namenili socialni ekonomiji in socialnemu podjetništvu, bo pomenila nadvse pomemben prispevek k razvoju te oblike organiziranja dela, usposabljanja, pa tudi zaposlovanja. Po predsednikovem mnenju vso podporo zaslužijo tiste določbe zakona, ki določajo poseben sklad za socialno podjetništvo, dodatne olajšave za težje zaposljive in druge oblike pomoči, ki naj bi jih zagotovila država na davčnem, organizacijskem in statusnem področju.
.