torek, 13. avgust 2013

ZPIZ ob polletju izkazuje finančni presežek

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je na seji 13. avgusta 2013, s telefonskim načinom glasovanja, sprejel polletno poročilo za leto 2013. Izkazan je presežek v vrednosti dobrih dveh milijonov evrov in pol. Sprejeli so tudi sklep o razpisu postopka za imenovanje članov sveta zavoda, ki bo v uradnem listu objavljen v petek 23. avgusta.

Stolpnica ZPIZ-a. Foto: Janez Platiše
Z ZPIZ-a so sporočil, da so prihodki v letošnjem polletju znašali dve milijardi 430 milijon evrov, medtem ko so odhodki znašali dobri dve milijardi 427 milijonov evrov.

Na seji so tudi sklenili, da bodo sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost v vrednosti 193.000 evrov razdelili med različne organizacije: Sindikat upokojencev KS 90 bo prejel dobrih 24.000 evrov, Sindikat upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije slabih 9500 evrov, Zveza sindikatov upokojencev Slovenije dobrih 1300 evrov, Zveza društev upokojencev Slovenije dobrih 129.000 evrov.

Delovnim invalidom Zveze Sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije bodo namenili 200 evrov, Zvezi delovnih invalidov Slovenije dobrih 28.000 evrov in Zvezi paraplegikov Slovenije 500 evrov, je navedel predstavnik ZPIZ-a Brane Kokot.

Dogovorili so se tudi o razpisu postopka za imenovanje članov sveta ZPIZ, ki bo v uradnem listu objavljen v petek 23. avgusta. Kokot je ob tem pojasnil, da je nov razpis potreben, ker se bo dosedanjim članom sveta zavoda novembra iztekel mandat. Poleg tega je 1. januarja začel veljati nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je na novo določil število članov sveta in spremenil njegovo strukturo.

Kokot je poudaril, da bo v novem svetu zavoda po novem 26 članov, v sedanji sestavi pa je en član več (27). Vlada bo imela v novem svetu sedem predstavnikov (prej 10), delodajalska združenja sedem (prej 4), upokojenske organizacije tri (prej 5), zveze invalidov enega (tako kot prej), sedem jih bodo imele konfederacije sindikatov (prej 6), enega predstavnika pa bo imel ZPIZ (tako kot prej). Po predvidevanjih Kokota bo novi svet Zavoda konstituiran do konca decembra.