sreda, 17. december 2014

ZZZS - več denarja za skrajševanje čakalnih dob

Ljubljana - Na izredni seji skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so med drugim obravnavali in sprejeli predlog finančnega načrta za leto 2015, ki predvideva 63,7 milijona evrov višje odhodke za zdravstvene programe in inovativna zdravila, se seznanili s poročilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje o nacionalnem spremljanju čakalnih dob ter sprejeli sklep, da bodo v naslednjem letu več denarja namenili skrajševanju čakalnih dob.

Po besedah generalnega direktorja ZZZS Sama Fakina bodo v prihodnjem letu 40 milijonov evrov namenili na skrajševanje čakalnih dob. Po poročanju STA so problematiko čakalnih dob obravnavali na skupščini pod posebno točko. Čakalne dobe so se po Fakinovih navedbah podaljšale predvsem zaradi staranja prebivalstva in dejstva, da ZZZS ni plačeval preseganja programa.

V prihodnjem letu bo tako ZZZS plačeval 10-odstotno preseganje programov na izbranih operacijah, prav tako bodo dodatno financirali izbranih 28 ambulant, vse z namenom skrajševanja čakalnih dob. Dodatno bodo financirali tudi 2500 operacij in 100.000 pregledov.

A po njegovih besedah je za krajše čakalne vrste poleg dodatnega denarja mogoče doseči tudi z drugačno organizacijo. Tako predlaga, da bi tudi v času dežurstva zdravniki dodatno pregledovali bolnike, a je ta njegov večkratni predlog naletel na odpor pri zdravnikih. Fakin trdi, da če bi zdravnik v času dežurstva obravnaval nekaj dodatnih bolnikov, ki so sicer uvrščeni na čakalno vrsto, bi se te prepolovile. "A čakalne vrste so nekaterim v interesu. Če jih ne bi bilo, tudi ne bi bilo zasebnih ambulant," je dodal.

Kot poroča STA se je razprava na današnji izredni seji skupščine vrtela predvsem okoli finančnega načrta. Predstavnico upokojencev Dunjo Obersnel Kveder žalosti, da se delež denarja, s katerim razpolaga ZZZS, glede na BDP znižuje. Po njenem mnenju je treba spremeniti tudi razmerje med financiranjem primarne in bolnišnične zdravstvene obravnave, sicer bodo stroški za zdravstvo še naprej naraščali. Obregnila pa se je ob varčevanje na področju zdravil, saj je stanje na meji sprejemljivega.

Martin Toth pa je nezadovoljen s procesom sprejemanja finančnega načrta. Opozoril je, da so bile napovedi, za kaj bodo v prihodnjem letu namenili dodatna sredstva ZZZS, v javnosti še preden je skupščina potrdila finančni načrt. "To ni več zavarovanje in zavod, ki ga določa zakon. To je način, ki vodi h koncu. Prej ali slej bo nekdo ugotovil, da takšnega zavoda sploh več ne potrebujemo," je menil.

Po potrditvi na skupščini mora k finančnemu načrtu dati soglasje še vlada.