petek, 10. julij 2015

Fotograf Janez Korošin razstavlja v Cankarjevem domu

V četrtek, 9. julija 2015, so v Veliki sprejemni dvorani odprli pregledno razstavo slovenskega fotografa Janeza Korošina. Razstava je postavljena v počastitev avtorjeve osemdesetletnice in pomena njegovega ustvarjalnega opusa za slovensko fotografijo. Fotografije bodo na ogled do 23. avgusta 2015.

Janez Korošin pripada najstarejši generaciji slovenskih fotografov, v strokovnih zapisih o fotografiji ga uvrščajo med značilne predstavnike t. i. črne fotografije. Z njegovimi deli se v Cankarjevem domu srečujemo že od leta 1984, s tokratno obsežnejšo predstavitvijo želijo počastiti avtorjevo osemdesetletnico in javnosti predstaviti širši vpogled v njegovo fotografsko snovanje.
Izbor za Korošinovo pregledno razstavo je obsegal približno sto štirideset črno-belih fotografij. Nastajale so od leta 1970 do prvega desetletja novega tisočletja in sledijo vsem glavnim tematskim usmeritvam, ki se jim je avtor posvečal v polstoletnem obdobju svojega delovanja. Celota njegovih fotografij se najprej deli na figuralne prizore in tiste brez človeške podobe, ki obsegajo zlasti krajinsko fotografijo, po kateri je Korošin tudi sicer najbolj prepoznaven in je v njej še posebej izraženo avtorjevo iskanje novih likovnih prijemov, novih vizualnih odločitev.
Doktor umetnostne zgodovine in zgodovine, muzejski svetnik in likovni kritik dr. Damir Globočnik je v razstavnem katalogu me drugim zapisal, da črno-beli fotografski opus Janeza Korošina, ki je v izboru predstavljen na razstavi, sodi v sam vrh kakovostnih dosežkov slovenske fotografije zadnjega pol stoletja.

Janez Korošin išče zanimive tipe ljudi, prizadeva si za njihovo psihološko označbo. Pogosto se odloča za fotografiranje starih ljudi in pravi: »Prijetno je fotografirati mlade obraze, posebno ženske, a tega je polno v vseh mogočih revijah. Šele obraz starejšega človeka daje tisto težo fotografiji, kajti v njem po posebnem opazovanju lahko razvozlaš življenje določene osebe.«

Besedilo. Janez Platiše
Foto: Janez Platiše in Janez Korošin