sreda, 26. oktober 2016

Po novem brezplačna izobraževanja za starejše delavce

Za vse delavce, ki so starejši od 45 let, bo po novem, na voljo brezplačno svetovanje in izobraževanje. Namen projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc je povečati vključenost starejših zaposlenih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence za potrebe trga dela, so povedali predstavniki ustanov, združenih v konzorcij.

Z leve: Barbara Kitek, Jasna Kržin Stepišnik, Albert Štrancar, Bojan Hajdinjak, Vlasta Nussdorfer, foto Borut Cvetko

Organizirali bodo različne delavnice, tečaje in izobraževanje za pridobitev formalnih in neformalnih znanj. Poudarek je predvsem na tistih znanjih, ki jih tej skupini zaposlenih primanjkuje oziroma jih najbolj potrebujejo, kot so računalništvo, tuji jeziki, slovenščina za tujce, zdravje na delovnem mestu, komunikacija, motivacija, reševanje konfliktov in drugo.

Svetovanja in izobraževanja so začeli ta mesec. Vse storitve so brezplačne, namenjene posameznikom in podjetjem. Udeležijo se jih lahko vsi, ki so starejši od 45 let, zaposleni in imajo največ peto stopnjo izobrazbe (srednja šola). CDI Univerzum v okviru projekta izobražuje tudi posameznike. Posebej zanje imajo razpisane programe izobraževanja.Projekt bo trajal tri leta, nato bo ponoven razpis, za dodatna tri leta, do 2022. Izobraževanja v osrednji ljubljanski regiji izvaja 11 organizacij V svetovanje bo po vključenih najmanj 20.000 zaposlenih. Od tega se jih bo vsaj 75 odstotkov vključilo tudi v izobraževanje. Delavnice, tečaji in izobraževanja bodo starejšim pomagali, da bodo lažje sledili spremembam v okolju.

V tovrstno izobraževanje so, med prvimi, svoje zaposlene vključili v podjetju Skaza iz Velenja, ki je že 39 let del razvoja Šaleške doline in zaposluje več kot 310 ljudi. Pri njih menijo, da je izobraževanje zaposlenih pomembno, saj pripomore k večji stopnji njihove samozavesti. Poleg tega pa pridobijo tudi različne certifikate ali nacionalno poklicno kvalifikacijo Povezali so se z Ljudsko univerzo v Velenju in vsem, ki imajo največ peto stopnjo, ne glede na starost, omogočili izobraževanja.

Z leve: Barbara Kitek, Jasna Kržin Stepišnik, Albert Štrancar, Bojan Hajdinjak, Vlasta Nussdorfer, foto Borut Cvetko

Novinarske konference se je udeležila tudi Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, ki je dejala: "Včasih je 45. leto starosti pomenilo tudi zadnja leta v službeni karieri. Z dvigom upokojitvenih starosti vse do 65 leta ali celo več pa so starejši zaposleni v precepu. Lahko bodisi stagnirajo in čakajo na upokojitev, ali pa se odločijo postati in ostati bolj kompetentni in s tem tudi lažje zasedejo ali pa ohranijo svoje delovno mesto."

V Ljubljanski urbani regiji projekt izvaja 11 organizacij: CDI Univerzum, BIC Ljubljana, Glotta Nova, Agora in Center za poklicno usposabljanje, Cene Štupar, B2, Micro Team, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Srednja ekonomska šola Ljubljana in Mednarodni center za prenos znanja. Oba projekta poleg Ministrstva za šolstvo podpira tudi Evropska unija.

Besedilo in video: Janez Platiše, Foto: Borut Cvetko