četrtek, 27. julij 2017

Andrej Hudoklin je novi direktor Nepremičninskega sklada PIZ

Andrej Hudoklin
Ljubljana, 27.7.2017 - Nadzorni svet Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NS-PIZ) je v ponedeljek, s štirimi glasovi za in enem proti, za novega direktorja imenoval Andreja Hudoklina, generalnega sekretarja na ministrstvu za delo. Funkcijo naj bi prevzel 24. septembra, ko se dosedanjemu direktorju Florjanu Bulovcu izteče mandat. NS-PIZ je lani ustvaril 5,2 milijona evrov čistih prihodkov in 0,3 milijona evrov čistega dobička.

Nepremičninski sklad je lastnik in gospodari s 3.192 nepremičninami. Stanovanja, ki v 119 krajih po Sloveniji so namenjena reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev ter drugih starejših oseb (stanje na dan 01. 01. 2017). Od tega je 2.814 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše, 288 oskrbovanih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše, 41 prostorov, ki jih uporabljajo društva upokojencev, 3 poslovni prostori,1 enota doma starejših in 45 parkirnih prostorov ter garaž.

Ustanovitelj in edini družbenik Nepremičninskega sklada je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Funkcijo skupščine Nepremičninskega sklada izvaja Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Skupščina imenuje 5-članski nadzorni svet.