torek, 25. julij 2017

ZPIZ proti pripojitvi Nepremičninskega sklad PIZ k Demografskemu skladu

Ljubljana, 25.7.2017 - Glavna tema današnje seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bila obravnava Predloga zakona o demografskem rezervnem skladu, ki ga je svetu zavoda predstavila ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman.

prvi del VIDEO ŽIVEGA PRENOSA NA FB

Člani sveta zavoda so po razpravi o predlogu zakona sprejeli sklep, s katerim odločno nasprotujejo nameri, da se Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanje, d.o.o., pripoji k Demografskemu rezervnemu skladu ali da bi se sredstva iz tega nepremičninskega sklada namenjala za financiranje demografskega.


drugi del VIDEO ŽIVEGA PRENOSA NA FB


Svet zavoda tudi zahteva, da se ohrani sedanja statusna oblika Nepremičninskega sklada ter da se njegova sredstva še naprej namenjajo za vzdrževanje in rekonstrukcijo stanovanj in za gradnjo novih oskrbovanih stanovanj.Člani sveta so se tudi seznanili s spremembo ZPIZ-2, ki po novem določa, da bo svet zavoda sestavljalo 27 članov in ne več 26, dodatni član pa bo iz vrst Študentske organizacije Slovenije.

VIDEO - BREDA PEČAN ZDUS, ČLANICA SVETA ZPIZ
O tem zakaj Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) meni, da je Predloga zakona o demografskem rezervnem skladu neprimeren in zakaj Nepremičninski sklad PIZ ne sodi v Demografski sklad sem se pogovarjal z Bredo Pečan ZDUS, ki je članica sveta ZPIZ.