sobota, 07. februar 2015

Franci Šuštar je novi ljubljanski pomožni škof

Papež Frančišek je za novega pomožnega škofa v Ljubljanski nadškofiji imenoval dosedanjega ravnatelja ljubljanskega bogoslovnega semenišča Franca Šuštarja. Dejal je, da je to zanj velik mejnik v življenju ter izziv za vero, ponižnost in ljubezen. Šuštar bo škofovsko posvečenje prejel 15. marca ob 15. uri v ljubljanski stolnici. Ljubljanska nadškofija bo sedaj imela dva pomožna škofa Antona Jamnika in Franca Šuštarja.

Novico o imenovanju sporočili na nadškofijskem ordinariatu. Poleg generalnega tajnika Slovenske škofovske konference Tadeja Strehovca, ki je prebral dekret o imenovanju in ljubljanskega ordinarija nadškofa Stanislava Zoreta, je bil tam tudi novoimenovani pomožni škof Franci Šuštar, ki je med drugim dejal: »Današnji dogodek imenovanja za pomožnega škofa v naši ljubljanski nadškofiji je zame izziv za vero, za zaupanje, za ponižnost, pa tudi za ljubezen. Zato se želim zahvaljevati in se tudi priporočati s prošnjo za molitev in vsestransko pomoč.«

Franc Šuštar je bil rojen 27. aprila 1959 v Ljubljani (župnija Homec). Otroštvo je preživel v kmečki družini v vasi Preserje v župniji Homec. Po osnovni šoli je bil v letih 1974 do 1978 v Malem semenišču v Vipavi. Po maturi in vojaščini je vstopil v Bogoslovno semenišče in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani. Po dveh letih ga je nadškof Alojzij Šuštar poslal v Rim v Papeški kolegij Germanik, kjer je nadaljeval semeniško življenje in dokončal študij z doktoratom iz osnovnega bogoslovja na Papeški Univerzi Gregorijana. Med študijem je 29. junija 1985 v Ljubljani prejel mašniško posvečenje. Prvo kaplansko mesto je bilo v župniji Ljubljana-Moste in Ljubljana-Fužine.

Od leta 1991 do 1997 je bil ravnatelj v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani. Zatem je postal župnik v Grosupljem, kjer je bil dušni pastir osem let. Za dve leti ga je nadškof Alojz Uran postavil za stolnega župnika v Ljubljani in za arhidiakona. Po dveh letih pa je bil leta 2007 ponovno imenovan za ravnatelja Bogoslovnega semenišča v Ljubljani in člana stolnega kapitlja. Ob tem je v semenišču opravljal tudi vlogo ekonoma. V vseh letih duhovništva ga spremlja misel novomašnega gesla: »Veselite se vedno v Gospodu. Gospod je blizu!« Gospodova bližina in dobrota sta vir veselja in upanja.«