sreda, 15. maj 2019

Tecar koncept je celostna oblika fizioterapevtske obravnave

Tecar koncept zajema funkcionalne produkte, terapevta z njegovim manualnim (ročnim) znanjem ter HCR aparat.

S pomočjo praktičnih izdelkov, med katera spadajo eterična olja, kreme, povoji, očiščevalci kože.. pripravimo telo oziroma področje telesa na obravnavo, prav tako terapijo tudi zaključimo. Olja imajo različno sestavo in učinke; masažno olje za mišično relaksacijo, limfartikularno olje za aktivacijo sklepnih in limfatičnih področij, termodinamično olje za neprekrvavljene mrzle okončine in tonično olje za dvig mišičnega tonusa. Hkrati je pacient deležen tudi aromaterapije.Terapevt je pri Tecar obravnavi najpomembnejši člen… v samo obravnavo vključuje svoja teoretična in manualna znanja. V aparatu ni shranjenih protokolov zato mora protokole terapevt poznati sam, kar pomeni, da mora imeti dovolj predhodnega znanja iz fizioterapije in vsa dodatna human Tecar izobraževanja. V obravnavo vključuje tudi pasivne, aktivo asistirane in aktivne vaje, pri tem pa si pomaga z HCR 1002 aparatom.

Telo oziroma celice so sestavljene iz vode in elektrolitov. S pomočjo HCR aparata oziroma radiofrekvence povečamo prepustnost celičnih membran in s tem stimuliramo prehajanje elektrolitov, kar pomeni več kisika za celice in posledično hitrejšo regeneracijo. HCR 1002 je edinstven aparat z zaščiteno frekvenco 447kHz in unikatno programsko opremo, kar omogoča brezhibno delovanje tako imenovane radiofrekvence. Aparat nam omogoča, da lahko enostavno preklapljamo med rezistivno in kapacitivno tehnologijo. Z rezistivno tehnologijo je mogoče obravnavati tkiva v katerih je prisotno malo vode; kosti, sklepi, sklepne ovojnice, kite, ligamenti… Z kapacitivno tehnologijo pa vplivamo na mehka tkiva in sicer mišice in mišične ovojnice, tam kjer je več vode.

Aplikatorji (nastavki) so narejeni iz posebnega Wafer materiala (tanek kos polprevodniškega materiala, običajno iz kristalnega silicija, v zelo tankih slojih), ki še poenostavijo doseganje želenih učinkov. S pomočjo prilagajanja jakosti je mogoče spodbujati mikrocirkulacijo (pospešen pretok krvi v manjših žilah), vazodilatacijo (širjenje žil in povečan volumen prehajanja krvi v večjih žilah) ali povišati temperaturo v tkivu, odvisno katero reakcijo potrebujemo.Jakob Golob, diplomirani fizioterapevt, ki skrbi za strokovno fizioterapevtsko podporo pri podjetju Semos v Celju svetuje, da bodite previdni, ko se odločate za TECAR terapijo, ki je celosten koncept fizoterapevtske obravnave, saj se pojavlja veliko posnemovalcev, ki zelo radi izrabijo ime koncepta TECAR zato, da lažje prodajajo radiofrekvenčne aparature.

Jakob Golob, dipl.fiziot.

ponedeljek, 13. maj 2019

5. mednarodni festival znanja in kulture starejših

V Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah je 25. aprila 2019 pod častnim pokroviteljstvom Boruta Pahorja, predsednika Republike Slovenije, potekal 5. mednarodni festival znanja in kulture starejših, ki ga je organizirala Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO). Gostiteljica in so-organizatorica festivala je bila UTŽO – Društvo Lipa Domžale. Festival je prostor izmenjave med slovenskimi univerzami za tretje življenjsko obdobje in prostor sodelovanja s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami. Festivala so se poleg študentov, mentorjev in vodij slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje udeležili tudi predstavniki iz Hrvaške, Nemčije in Italije.


Festival so s pozdravnimi nagovori uvedli mag. Katja Dovžak z MIZŠ, Toni Dragar, župan Občine Domžale, in Marjan Ravnikar, predsednik UTŽO Domžale.Mag. Katja Dovžak je v nagovoru izrazila pohvalo Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje za dosedanje izjemno uspešno izobraževalno delo s starejšimi in njena prizadevanja za uresničevanje vseživljenjskega izobraževanja ter zaželela festivalu uspešno predstavitev dosežkov izobraževanja, ustvarjanja in delovanja starejših.
Toni Dragar, župan Občine Domžale, je s ponosom spregovoril o delu in pomenu domžalske UTŽO, o občini Domžale in njenih aktivnih starejših prebivalcih. Predstavil je tudi »rojstni dan« Občine Domžale, ob katerem je bila organizirana vrsta prireditev, med njimi tudi ta festival. Domžale je predstavil kot prostor zadovoljnih ljudi - uspešno in ugledno podjetniško, športno in kulturno središče, znano po svoji slamnikarski tradiciji.Marjan Ravnikar, predsednik domžalske UTŽO, je med drugim dejal: »Ponosen sem, da smo lahko gostitelji 5. mednarodnega festivala znanja in kulture starejših, saj tudi to kaže na uspešno delovanje naše Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje že več kot dve desetletji. Njeno ustanovitev v Domžalah je spodbudila Metka Zupanek, prva predsednica UTŽO Domžale. Veliko generacij se je zvrstilo v naših predavalnicah, na ekskurzijah, prireditvah, predstavitvah knjig in publikacij, razstavah, športnih in rekreativnih poteh, mnogo novih znanj in spretnosti je zamenjalo svoje lastnike, jim obogatilo in polepšalo življenje, izpolnilo sanje, za katere v delovni dobi ni bilo časa, ali srečalo iskrene prijatelje in sodelavce, včasih tudi pomoč. Vesel sem, da vedno znova ugotavljamo, da je UTŽO v Domžalah in sosednjih občinah postala pravo gibanje, ki boljša in lepša življenje starejšim in drugim generacijam. Posebej smo ponosni na delo v kulturi, saj je naša univerza s svojim kulturnim udejstvovanjem postala pomemben del kulturnih dogajanj v občini in njeni okolici.«Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica SUTŽO, je poudarila, da postajata učenje in ustvarjanje za starejše način življenja, saj uresničevanje potreb po odkrivanju novega, neznanega, lepega bogati naš osebni razvoj in nas poveže z drugimi ljudmi ter da vedoželjnost premaga vse strahove na poti do novega znanja.Predavanje prof. dr. Ane Krajnc je navdušilo udeležence festivala, ki so povsem zapolnili dvorano Kulturnega doma v Domžalah.Očarale so nas doživete interpretacije poezije igralca Iva Bana iz zbirke Pesmi štirih ob glasbeni spremljavi Ane Vipotnik in Igorja Leonardija na kitari.S cvetoberom avtorskih pesmi so program festivala uvedle Zlatka Levstek, Janka Jerman in Marija Dodič, članice literarnega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale.Kako deluje njihova mlada UTŽO in kako zgodbe ljudi tkejo pripoved kraja, so predstavile Nika Gams, Alenka Logar Pleško in Dragica Krašovec z UTŽO DVIG Log-Dragomer.Kako delujejo v svojem kraju in se povezujejo z drugimi generacijami, sta v imenu UTŽO Grosuplje povedala Ivo Puhar in Teodora Adamič.Filmsko ustvarjanje v učnih skupinah je predstavila Bojana Žokalj Jesih, študentka UTŽO Ljubljana in so-ustvarjalka filmov v evropskih projektih SUTŽO.Festivala se je udeležila tudi Silvia Dabo-Cruz, predstavnica Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Frankfurta. Zanimivo je bilo prisluhniti njeni predstavitvi o delovanju UTŽO v Frankfurtu (Universität des 3. Lebensalters an der Goethe-Universität Frankfurt am Main).Češminke, članice folklorne skupine UTŽO Domžale in Šele zdravja Domžale obujajo in poustvarjajo lokalno plesno in glasbeno izročilo pod mentorstvom Bože Bauer. Skupina daje velik poudarek domžalski tradiciji izdelovanja cekarjev in slamnikov ter drugih lokalnih šeg in navad. Slamnikarstvo je bilo namreč več kot pol stoletja pomemben del življenja Domžalčanov in je pripomoglo k njihovemu večjemu blagostanju ter razvoju kraja. Domžalski slamniki takrat niso bili poznani samo v Avstro-ogrski, temveč po celi Evropi, pa tudi v Ameriki. Na festivalu smo si z zanimanjem ogledali njihov glasbeno-plesni nastop 'Slamnik na glavo dati'.Jasna Čurin z UTŽO Zagreb je na festivalu povzela in orisala 22-let trajajoče mednarodno povezovanje »Most znanja in sodelovanja« med Sveučilištem za treću životnu dob Zagreb in Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje.Pred petnajstimi leti se je spletla posebna vez med študenti umetnostne zgodovine Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana in Zamejskimi Slovenci Terske doline. Ta vez še vedno ostaja … so na festivalu poudarili Iva Gasar (UTŽO Ljubljana), Luisa Cher (Center za kulturne raziskave Bardo) in pevci Barskega okteta, ki so nas s pesmijo popeljali v ljudsko glasbeno izročilo Beneške Slovenije.Ob zaključku festivala se je prof. dr. Ana Krajnc zahvalila organizatorjem festivala, predvsem Marjanu Ravnikarju, predsedniku UTŽO Domžale, in Alijani Šantej, predsednici UTŽO Ljubljana.

Skozi dolgoletno sodelovanje med UTŽO Zagreb, UTŽO Ljubljana in UTŽO Frankfurt so se spletla iskrena prijateljstva. Na fotografiji z leve: Jasna Čurin (Zagreb), Alijana Šantej (Ljubljana) in Silvia Dabo-Cruz (Frankfurt).Po programu v dvorani se je festivalsko dogajanje preselilo na ploščad ob Kulturnem domu Franca Bernika. Glasbenemu nastopu Godbe ljubljanskih veteranov pod dirigentsko taktirko Jurija Cizeja so v lepem sončnem vremenu prisluhnili številni udeleženci festivala.V popoldanskem delu so se nekateri udeležili ogleda Slamnikarskega muzeja in Menačenkove domačije …… drugi pa strokovnega posveta Starejši, učenje, umetnost, ki ga je moderirala dr. Dušana Findeisen.

Na posvetu so svoja spoznanja in izkušnje delili prof. dr. Ana Krajnc, mag. Katja Dovžak, prof. dr. Nives Ličen, doc. dr. Rajka Bračun Sova, prof. dr. Robi Kroflič, mag. Miran Erič, Lučka Šičarov, Alenka Logar Pleško in Meta Kutin.Beseda je tekla o umetniškem doživljanju, umetnosti starejših in njihovem vstopu v javni prostor, družbeno angažirani umetnosti starejših v sodobni družbi. Tema, o kateri bo vredno poglobljeno razpravljati tudi v prihodnje.

VIDEO - Odlomek predavanja prof. dr. Ane Krajnc na 5. med. festivalu znanja in kulture starejših.


Besedilo: Janez Platiše, Alijana Šantej
Foto: Janez Platiše

Dnevi medgeneracijskega sožitja se pričenjajo.

Od torka 14.5. pa vse do četrtka 16.5. 2019 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala nova prireditev Dnevi medgeneracijskega sožitja. Prireditev je osrednji dogodek Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in postavlja v ospredje medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. 


Slavnostno odprtje bo v torek, 14. maja, ob 10. uri v dvorani Kocka Gospodarskega razstavišča. Častni pokrovitelj dogodka je Marjan Šarec, predsednik Vlade RS, pozdravna nagovora bosta imela Janez Sušnik, predsednik ZDUS, in mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Odprtja se bodo med drugim udeležili Karl Erjavec, minister za obrambo, mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, Rudi Medved, minister za javno upravo, mag. Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, dr. Iztok Purič, minister za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo, Peter Jožef Česnik, minister za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu, g. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, g. Klemen Peran, predsednik Študentske organizacije, Lucija Karnelutti, predsednica Dijaške organizacije Slovenije in Medgeneracijske koalicije Slovenije, in Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije.

Dneve medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani boste lahko v času trajanja prireditve lahko obiskali vsak dan od 9. do 18. ure. Vstopnine ni.

Podrobnosti in program poglejte TUKAJ

sobota, 11. maj 2019

Bosih nog po Naj tematski poti leta 2018

Snovik, 11. 5. 2019 – Užitek je sezuti čevlje, stopiti bos in občutiti zemljo pod svojimi nogami. Pa ne le užitek, tudi zdravo je. Turistično zveza Slovenije in Terme Snovik so danes pripravili zanimiv dogodek z naslovom »Klepet na Naj tematski poti leta 2018«, ki je privabil strokovno javnost in številne radovedne obiskovalce. Bosonoga pot je bila lansko leto na Dnevih slovenskega turizma, razglašena za najboljšo tematsko pot leta 2018. 3,2 km dolga bosonoga pot pri Termah Snovik poteka po travniku, pesku, skozi gozd ter po drugih naravnih materialih. Po izrečenih pozdravnih besedah, je dogodek s predstavitvijo tematskih poti v Sloveniji, otvoril Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki je povedal, da imamo v Sloveniji več kot 700 tematskih poti. Po zanimivi predstavitvi je Petra Zlatoper, direktorica Term Snovik, navdušenim obiskovalcem predstavila knajpanje in izvrstno ponudbo le-tega v Termah Snovik. Kot je povedala direktorica: »Knajpanje je v Kamniku že bilo nekoč prisotno. To nas je vodilo k oživljanju tradicije in razvoju ponudbe.«Prireditve se je udeležili tudi župan občine Kamnik, Matej Slapar, ki je v svojem pozdravnem govoru poudaril, da bosonoga tematska pot predstavlja dodano vrednost, tako za občane kot tudi turiste. Povedal je, da je Kamnik nekoč že bil zdraviliška destinacija. »Hvaležen sem Termam Snovik, da so obudile to zgodbo«, je še dodal.V okviru dogodka je potekala tudi okrogla miza na temo tematskih poti v Sloveniji. Okroglo mizo so s svojim širokim poznavanjem tematike obogatili predsednik skupščine GIZ pohodništvo in kolesarjenje ter prokurist Term Snovik, Ivan Hribar, predsednik Turistične Zveze Slovenije, Pavle Hevka in pomočnik direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, Tomaž Hrovat. Pogovor je oblikoval in vodil Jože Prah. Na koncu okrogle mize so bili k besedi povabljeni tudi obiskovalci dogodka.Po uvodni predstavitvi in okrogli mizi, ki sta potekali v seminarskih prostorih Term Snovik, so se obiskovalci podali po bosonogi poti, spoznali Kneippovo življenjsko filozofijo petih elementov zdravega načina življenja, se poučili o zeliščih, ki rastejo ob poti in preskusili Kneippove oblive. Najbolj pogumni so preskusili tudi štorkljasto hojo v potoku. Pri sušilnici sadja ob poti jih je pričakalo manjše presenečenje. V veliki pleteni košari so jih pričakale Kneippove dobrote, izvirska voda in domači jabolčni sok. Prireditev se je zaključila s sproščenim druženjem, klepetom in prijetno pogostitvijo v restavraciji Potočka.V Termah Snovik lahko poleg 3,2 km dolge bosonoge poti, preskusite tudi spiralno bosonogo pot pri bazenskem kompleksu in kratko bosonogo pot pri apartmajskem naselju. Na pot se lahko podate sami ali pa se dogovorite za voden ogled.

Besedilo in foto: Ajda Pavčič

torek, 07. maj 2019

Sto let ljubljanske Medicinske fakultete

Ljubljana, 7. 5.2019 - V počastitev stote obletnice Medicinske fakultete v Ljubljani je bila v Cankarjevem domu prireditev Nemogoče telo, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor, nastopali pa so tudi zdravniki, zobozdravniki in študenti. Fakulteta je doslej vzgojila več kot 8000 zdravnikov in okoli 2000 zobozdravnikov. 


Foto: Nebojša Tejiš/sta


Predsednik Pahor slavnostnem govoru izrazil priznanje. Dejal je: "Slovenija je ponosna na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Njeni profesorji in študentje imate v naši družbi ugled in spoštovanje. Dosežki medicinske fakultete uživajo veliko občudovanje doma in ugled v svetu."

Foto: Nebojša Tejić/sta


Dotaknil se je tudi aktualnih težav slovenskega zdravstva: "Zdravnice in zdravniki, ki jih primerno strokovno pripravite za njihovo življenjsko poslanstvo so v tem trenutku rešitev in ne problem za nakopičena protislovja slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Svečana akademija ni pravi prostor in čas za razpravo o zdravstveni reformi in v njenem okviru tudi o plačni reformi. Si pa skupaj z domala vsemi našimi ljudmi želim, da bi se dobre in premišljene rešitve končno našle in bi doma ostajali in se naprej strokovno polno razvijali diplomanti medicinske fakultete."

Foto: Nebojša Tejić/sta


Na prireditvi so nastopili številni zdravniki, zobozdravniki, študenti in zaposleni na fakulteti ter fakultetni simfonični orkester in pevski zbor. Prireditve se je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Foto: UPRS

Medicinska fakulteta je najstarejši visokošolski izobraževalni in znanstveno-raziskovalni zavod na področju medicine, dentalne medicine in biomedicinskih znanosti v Sloveniji. Je mednarodno priznana in uveljavljena inštitucija, ki akademsko, znanstveno in strokovno sodeluje z najboljšimi medicinskimi fakultetami po svetu.

VIDEO


Vir: UPRS/STA

nedelja, 05. maj 2019

Premier Šarec na Florjanovem dobrodelnem koncertu v Semiču nagovoril občinstvo

Semič, 5.5.2019 - V Kulturnem centru Semič je potekal dobrodelni Florjanov koncert, ki ga je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Črešnjevec. Vabilu na koncert, na katerem so zbirali denar za izvedbo centralnega ogrevanja v prostorih društva, se je odzval tudi predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, ki je v svojem nagovoru pred začetkom bogatega kulturnega programa orisal delo in poslanstvo gasilcev.Uvodoma je premier sicer spomnil, da je na včerajšnji dan godoval sveti Florjan, zavetnik gasilcev, in da se ravno v teh dneh gasilci še posebej spominjamo svojih preminulih tovarišev, hkrati pa prosimo za varno in uspešno delo v bodoče na intervencijah in pri drugih aktivnostih.

V nadaljevanju je poudaril, da v slovenskem sistemu zaščite in reševanja gasilstvo temelji na prostovoljni bazi, ki jo tvorno dopolnjujejo poklicni gasilci. »Prostovoljne gasilke in gasilci smo tisti, ki priskočimo na pomoč ob najrazličnejših težavah. Danes se je delovanje močno razširilo; ne gre več samo za požare, tako kot je šlo v preteklosti, ampak se rešuje vse mogoče naravne nesreče, včasih pa ljudje pokličejo tudi za reševanje hišnih ljubljenčkov z dreves in podobno. To se včasih zdi nekoliko nenavadno, nekoliko ironično, vendar kaže na to, kako gasilke in gasilci držimo to družbo pokonci in kako brez naše organizacije ne bi bili tako varni in bili pripravljeni na najrazličnejše tegobe, ki nas lahko doletijo vsak dan.« »Gasilsko geslo je: 'Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč,' in dokler bo v slovenskem gasilstvu tako, potem se ni bati ne za premoženje ne za življenje. Gasilke in gasilci velikokrat tudi nesebično pomagamo in na nevidne načine tej družbi omogočamo, da smo drug drugemu ljudje in da ne gledamo samo na denar, ampak predvsem na to, kako bomo drug drugemu priskočili na pomoč, mu ponudili roko,« je še dodal.

Predsednik vlade se zaveda, »da gasilci ne moremo delovati samo na etični pogon, ampak so potrebna tudi finančna sredstva«, zato je pojasnil, da se je že srečal tako s predstavniki Gasilske zveze Slovenije kot tudi s predstavniki Združenja poklicnih gasilcev Slovenije in da so se pogovorili o težavah ter možnih načinih njihovega učinkovitega reševanja. Ob koncu je vsem navzočim zaželel prijeten večer in jih pozdravil z gasilskim pozdravom: »Na pomoč.«

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Črešnjevec je bilo ustanovljeno leta 1956 in je eno izmed devetih gasilskih društev, ki delujejo v Gasilski zvezi (GZ) Semič in občini Semič. Ob 60-letnici delovanja društva pred tremi leti so prevzeli novo gasilsko vozilo, za katerega so namensko varčevali vrsto let, pri nakupu pa so jim pomagali še Občina Semič, GZ Semič in donatorji. Vozilo je odigralo veliko vlogo pri sanaciji neurja s točo junija 2018 tako v njihovi občini kot tudi v občini Črnomelj. Ker vozilo s seboj prevaža vodo, je zelo pomembno, da se temperatura v garaži ne spusti pod ledišče. Trenutno ogrevajo garažo na električno energijo, njihova velika želja pa je, da napeljejo enotno centralno ogrevanje, ki bo omogočalo uporabo prostorov gasilskega doma (ne samo garaže) tudi v zimskih mesecih. Investicija je zelo velika, zato so se odločili, da organizirajo današnji dobrodelni Florjanov koncert z namenom zbiranja sredstev za pokritje investicije. Ni pa to prva tovrstna prireditev v organizaciji društva, saj so že leta 2011 izpeljali podoben dogodek z naslovom Večer z gasilkami. Takrat so zbirali sredstva za nemoteno delovanje ženske gasilske tekmovalne desetine. Današnji Florjanov koncert sovpada tudi z godom svetega Florjana, zavetnika gasilcev, ki goduje 4. maja. 

Foto: Nebojša Tejić, STA

četrtek, 02. maj 2019

Predsednik Pahor je bil za 1. maj slavnostni govornik v Opatjem selu

Ljubljana, Opatje selo,1.5.2019 - Predsednik Pahor se je udeležil prvomajskega praznovanja v Opatjem selu, kjer je imel slavnostni nagovor. "Če Evropa in svet v 21. stoletju ne bosta znala prav odgovoriti na vprašanje spoštovanja in vrednotenja dela in zlasti perečega vprašanja naraščajoče družbene neenakosti, nas mora skrbeti. Zato je to vprašanje za našo oblast, za evropsko oblast, za vse, ki želijo mir, varnost, stabilnost in pravičnost v svetu eno od osnovnih vprašanj," je poudaril v svojem nagovoru.Zanj so pomembni tako tisti, ki vlagajo, ki odpirajo nova delovna mesta, kot tudi ljudje, ki ta delovna mesta zasedajo. Dohodkovne razlike med ljudmi ne smejo biti prevelike, prav tako je treba delo ceniti, toliko bolj bo naša država ostala mirna in varna skupnost.

VIDEO


Že dopoldne je Pahor ob dnevu odprtih vrat v predsedniški palači gostil približno 200 obiskovalcev. V nagovoru je poudaril, da delo ostaja temeljna vrednota in je tudi temeljno merilo našega položaja v družbi. "Razlike med nami, izhajajoče iz dela, pa ne smejo biti prevelike, če hočemo obdržati družbo povezano," je izpostavil kot temeljno sporočilo praznika.Po njegovih besedah bomo namreč ohranili in okrepili naš razvoj samo tako, če bodo socialne razlike med ljudmi vzdržne. Razlike med ljudmi bodo sicer vedno obstajale, nekatere so tudi popolnoma legitimne, a Pahorju se zdi, da bodo bolj uspele tiste družbe, ki bodo bolj obvladovale socialne razlike med ljudmi. Če bi se te razrasle, bodo namreč dvomi in nezaupanje v sistem tako veliki, da bi ga lahko ogrozili, je posvaril Pahor.

VIDEO

sreda, 01. maj 2019

Marjan Šarec: Prvi maj ni ideološki praznik

Ravne na Koroškem, 1. 5. 2019 - Premier Marjan Šarec je slavnostni govornik na prvomajskem srečanju na Ravnah na Koroškem na katerem je poudaril, da prvi maj ni ideološki praznik, ampak pristen praznik ljudi dobre volje, ki se družijo, vsak dan delajo in ustvarjajo ter imajo radi svojo domovino. Za sindikalista Vilija Novaka pa je 1. maj simbol združevanja delavstva proti kapitalizmu. 

Predsednik vlade Marjan Šarec. Foto: Danica H.


Predsednik vlade je v nadaljevanju govora med drugim dejal: "Marsikaj se je naredilo mimo tistega, kar smo pričakovali leta 1991. Danes se lahko nekaterih podjetij zgolj spominjamo – mnoga podjetja so propadla, pa ne zato, ker ne bi imela ničesar za ponuditi, ker bi imela slabe delavce, ampak zato ker jih je uničil pohlep. Pohlep nekaterih, ki jim ni bilo nikoli dovolj. Žal so odšle mnoge blagovne znamke, mnoge priznane firme so šle v stečaj ali pa so jih pokupili tujci in marsikatero do danes tudi zaprli." 

Prvi maj je pristen praznik delovnih ljudi. Foto: Nebojša Tejić.


Za napovedana odpuščanja v Gorenju pa po Šarčevem mnenju niso krivi kitajski lastniki, ampak nekdo, ki se je prezadolžil in ni vodil podjetja na takšen način, da bi bilo dolgoročno vzdržno. 

Prihod predsednika vlade na prireditveni prostor. Foto: Danica H.


"Če ne bi imeli v preteklosti toliko pohlepa in toliko neljubezni do lastnega naroda, potem bi imeli danes mnogo več tovarn in družb v svoji lasti," je še poudaril in spomnil na primer Adrie Airways, ki jo je želela kupiti Lufthansa, a se njeni lastniki s tem niso strinjali in so jo potem prodali nekemu skladu. "Danes se sprašujem, koliko časa bo še letela naša Adria," je dejal Šarec.

Za Dan zmage v Ljubljani koncert Marjetke Popovski

V počastitev Dneva zmage in Dneva Ljubljane bo Marjetka Popovski s svojo Spremljevalno skupino glasbenikov, pevcev in recitatorjev s Primorske 9. maja 2019 ob 10.30. uri v Centru za starejše občane Fužine, Nove Fužine 40 , Ljubljana imela koncert slovenskih ljudskih in partizanskih pesmi. Marjetka Popovski je pevka in ljubiteljica slovenskih ljudskih pesmi, z vsem ponosom in žarom pa prepeva tudi partizanske pesmi.
Skupaj s svojo Spremljevalno skupino glasbenikov, pevcev in recitatorjev s Primorske, ki jo sestavljajo Savo Kralj – kitara, bobni, Miran Pečenik – harmonika, Marko Petelin – harmonika, Igor Rojc – recitator in pevke skupine Cvet v laseh bo zapela lepe slovenske ljudske pesmi od morja, Istre in Primorske, do Gorenjskih planin in prelepih Koroških gričev, do vesele Štajerske in čarobnega Prekmurja in Prlekije, objela prelepo Dolenjsko in zaplesala v Belo Krajino ter se ustavila na Notranjskem in Ljubljani, kjer bo pesem donela v drugi del koncerta.Slišala se bo borbena in partizanska pesem, od Počiva jezero, Na oknu glej in Šivala je deklica zvezdo, do Bella ciao, Avanti popolo, preko Bilečanke in Kovači smo in še mnogo, mnogo drugih poznanih pesmi. Zaključek pa bo pripadal ljubljanski himni - HEJ, BRIGADE in himni Primorske - VSTAJENJE PRIMORSKE !

Marjetka Popovski bo s svojimi glasbeniki in pevci imela koncert 7. maja v Unionski dvorani v Mariboru in 25. maja, za Dan mladosti, v občini Hrpelje - Kozina.

VIDEO

torek, 23. april 2019

5. mednarodni festival znanja in kulture starejših

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje v četrtek, 25. aprila 2019, ob 9. uri v Kulturnem domu Franca Bernika, Ljubljanska 61, Domžale organizira 5. mednarodni festival znanja in kulture starejših. To je dogodek Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki nas seznanja z dosežki izobraževanja, ustvarjanja in delovanja starejših. Je prostor izmenjave med slovenskimi univerzami za tretje življenjsko obdobje in sodelovanja s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami.

Častni pokrovitelj festivala je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Program si lahko ogledate TUKAJ

nedelja, 21. april 2019

Hoja po bosonogi Kneippovi poti Term Snovik

Turistična zveza Slovenije, Terme Snovik, Zavod za gozdove Slovenije ter GIZ Pohodništvo in kolesarjenje v soboto, 11. maja 2019 vabijo na hojo po bosonogi Kneippovi poti, s pričetkom ob 10. uri, v prireditvenem šotoru pri Termah Snovik. Prireditev se bo pričela v šotoru pri Termah Snovik s pozdravnim nagovorom predstavnika Term Snovik in predstavnika akcije Naj poti v Sloveniji ter nadaljevala z okroglo mizo na temo Tematskih poti v sodelovanju Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Turistično zvezo Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ-om pohodništvo kolesarjenje. 

 Vodena hoja po 3,2 km dolgi bosonogi poti, ki je bila lansko leto na Dnevih slovenskega turizma, razglašena za najboljšo tematsko pot, se bo pričela ob 11.30 uri. Pot poteka po travniku, pesku, skozi gozd in drugih naravnih materialih. Predvidoma ob 11.30 uri se bo pričela vodena hoja po 3,2 km dolgi Kneippovi bosonogi poti, ki naj bi trajala do 14. ure. Sledi zaključek ob kulinaričnem presenečenju, ki naj bi trajal do 15. ure ali malo več…

Obvezna je predhodna prijava na info@turisticna-zveza.si, najkasneje do ponedeljka, 6. 5. 2019. Kotizacija znaša 15 € / osebo in vključuje dobrodošlico, popoldansko kulinarično razvajanje ter vodenje po bosonogi poti. Plačilo kotizacije bo mogoče le v gotovini na dan prireditve.

Velikonočno voščilo ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta
Prvo velikonočno jutro se je začelo v temi. Marija Magdalena je navsezgodaj, še v temi, prišla h grobu. Ta tema ni bila samo tema, ki čaka jutra. Bila je globlja. To je bila tema njenega srca. Ker so križali in pokopali Jezusa, je umrlo upanje in tema je pokrila srce in zemljo. Gluhost te teme so motile le solze, ki so polzele iz žalosti in bolečine.

Ko pa je prišla h grobu, je videla, da je kamen odstranjen od groba. Nova rana je pomnožila bolečino. Še v grobu mu ne dajo miru. Nekdo je ukradel njegovo telo in oskrunil spomin na pokojnika. Grob mora imeti svojega pokojnika in pokojnik mora imeti svoj grob – to je zakon človečnosti, ki je vse od Antigone naprej mejnik med humanostjo in barbarstvom.

Prazen grob ne prebudi misli na vstajenje, povzroči pa tekanje. Do tistega trenutka je življenje ostajalo v žalovanju, sedaj pa se je spremenilo v iskanje. Kje je? Kam so ga položili?

Peter in Janez, ki sta tekla h grobu, sta odkrila povoje, s katerimi so povili Jezusovo telo za pokop, in prtič, ki je pokrival njegov obraz. Torej ga niso ukradi, saj bi tatovi s truplom vred odnesli prtič in povoje.

Potem pa so se začela srečanja z Vstalim. Marija je še vedno polna žalosti jokala pred praznim grobom. Zaslišala je svoje ime, ki ga je izgovoril glas, ki ga je tako dobro poznala. Obrnila se je proč od groba in verovala. Pred njo je stal Jezus. Srečanja z vstalim Jezusom so prebudila vero tudi v drugih učencih.

Dragi bratje in sestre. Vera živi iz srečanja. Vsem, ki iščete resnico, iskreno voščim, da bi v letošnjem praznovanju Jezusove velike noči doživeli radost srečanja z Njim. Iz tega srečanja bo zaživela vaša vera vanj in obdarovani boste z življenjem, kakršnega ne more dati nič na tem svetu. Srečanje z Jezusom pa korak napoti naprej. Magdaleninega k učencem, vašega k bratom in sestram. Voščite jim: Kristus je vstal. Zares je vstal.

Msgr. Stanislav Zore,
ljubljanski nadškof metropolit

petek, 19. april 2019

Pomen velikonočnih praznikov v Evangeličanski cerkvi AV

Evangeličanski škof Geza Filo je v cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani na vse kristjane, drugače verujoče in sodržavljane naslovil letošnjo poslanico velike noči, ki vsakemu človeku podarja oznanilo upanja v novo življenje. Veselo oznanilo velike noči je: Ne bojte se, Jezus, križani, je bil obujen od mrtvih, nam nudi tolažilno gotovost, da je prepad smrti premoščen in da so z njim premagani trpljenje, žalovanje, vpitje in bolečina.


Velikonočna bogoslužja s Sveto večerjo bodo v vseh evangeličanskih cerkvah, in sicer na veliki petek, velikonočno nedeljo in na velikonočni ponedeljek. Škof Geza Filo bo bogoslužje s Sveto večerjo vodil v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani na veliki petek, 19. aprila ob 19.00 uri, na velikonočno nedeljo, 21. aprila ob 11.00 uri in na velikonočni ponedeljek, 22. aprila ob 11.00 uri.

Pomen velikonočnih praznikov v Evangeličanski cerkvi AV

Za evangeličanske kristjane j v velikonočnem tridnevju navečji poudarek na velikem petku, ko se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu, kar predstavlja vrhunec njegovega odrešenjskega dela. Tako kot so starozavezni Judje na veliko noč darovali jagnje, s čimer so se Bogu zahvaljevali za izhod iz Egipta, tako je Jezus na veliki petek namesto jagnjeta daroval sebe, da bi imeli po njem vsi odpuščanje grehov in večno življenje.

VIDEOVelikonočna poslanica Geza File, škofa evangeličanske cerkve


Pomen Jezusove smrti in vstajenja človek samo tako spozna, če veruje. Kdor veruje, tistemu Jezusova smrt na križu prinaša odpuščanje grehov, mir z Bogom in sočlovekom ter moč za življenje v ljubezni.

Simbolika velikega petka: pri bogoslužju je oltarni prt črn, ki izraža žalost in obžalovanje naših grehov in pa trnjeva krona, ki izraža Kristusovo trpljenje. Tudi evangeličani na velikonočno nedeljo pripravljamo velikonočne jedi in pirhe, vendar jih obredno ne blagoslavljamo.

nedelja, 14. april 2019

Krk Food Fest: Okusi pomladi

Krk Food Fest: Okusi pomladi, ime manifestacije, ki bo potekala od 20. aprila do 31. maja 2019 v 20 restavracijah na otoku Krku. To je priložnost, da uživate z vsemi čutili v čudovitih Krkinih vizijah in okusih. Hladna žlahtina (kvalitetno avtohtono suho belo vino), topla jagnjetina, škampi, ribe s pogledom na morje, siri iz mleka ovc s Krka, ki imajo okus žajblja, smilja in drugih zdravih in dišečih trav, krški pršut, oljčna olja, ekološka zelenjava, ki raste na Krku, ter samonikle užitne rastline. Vse to so okusi, ki spomladi privlačijo turiste in druge obiskovalce na otok Krk. Restavracije ponudbo prilagajajo sezonskim živilom, ki so takrat na otoku Krku najbolj okusne. Tako pripravljajo številne jedi s šparglji, mlado jagnjetino, fižolom, motarom (samonikla užitna rastlina) in drugim spomladanskimi rastlinami in morskimi sadeži.

Podrobnosti lahko preberete na https://www.gastronaut.hr/blog/322/krk-food-fest-okusi-proljeca/