sreda, 04. februar 2015

Med sneženjem LPP potnikom priporoča

Zaradi napovedi obilnega sneženja bo Ljubljanski potniški promet v prihodnjih dneh  okrepil izvoz avtobusov in aktiviral več voznikov, povečal bo tudi ekipo na terenu in v Prometno nadzornem centru. Ljubljanski potniški promet bo obratovanje na vseh linijah LPP ves čas prilagajal razmeram in situaciji na terenu, tako v mestnem kot tudi medkrajevnem prometu.  Potnike bo redno obveščal o obratovanju avtobusov na spletni strani www.lpp.si in na facebooku »Ljubljanski potniški promet«.

Ljubljanski potniški promet je, zaradi napovedi sneženja v naslednjih dneh, organiziral stanje pripravljenosti. Okrepil bo izvoz avtobusov in povečal število voznikov, prav tako ekipo na terenu in v Prometno nadzornem centru.

Potnike bo redno obveščal o izpadih avtobusov ali večjih zamudah zaradi eventualnih izrednih dogodkov na spletni strani www.lpp.si in na facebooku »Ljubljanski potniški promet«. Obveščanje bo potekalo vsake pol ure od trenutka, ko bo obratovanje avtobusov na cestah oteženo.

Potniki naj se v času močnega sneženja odpravijo od doma prej kot običajno, saj se bo zasedenost avtobusov v času prometnih konic občutno povečala.

Potniki naj upoštevajo navodila voznikov in ekipe LPP na terenu, naj se dosledno pomikajo proti zadnjim izstopnim vratom in s tem ostalim potnikom omogočijo čim hitrejši vstop na avtobus. Starejšim potnikom in potnikom z vozički priporočamo, če je le mogoče, da se izognejo vožnji z javnim potniškim prometom v času prometnih konic.

Vozniki osebnih vozil naj ne parkirajo na avtobusnih parkiriščih in končnih parkiriščih in naj upoštevajo navodila ekipe LPP, ki bo na terenu. Če pride do zastoja, naj voznik osebnega vozila ustavi vozilo ob robu cestišča tako, da bo omogočen prevoz intervencijskih vozil in plugov ter avtobusov LPP.

Vir LPP