četrtek, 16. junij 2016

Knjiga, ki razkriva nespoštovanje pravic do zasebnosti v zdravstvu

Izšla je knjiga Zdravstvena dokumentacija in pravica do zasebnosti, avtorice dr. Milena Marinič, ki jo je izdala tiskovna agencija Morel. Avtorica knjige je že več kot 35 let zaposlena v zdravstvu, na različnih delovnih mestih. Svojo poklicno kariero je pričela kot srednja medicinska sestra in nadgrajevala znanje tudi s študijem prava. Svojo poklicno vlogo je po študiju prava posvetila pravici do varovanja zasebnosti zdravstvenih podatkov, predvsem uporabi podatkov, ki je večini ljudem prikrita, poleg tega pa še zakonsko slabo opredeljena.


Pri svojem delu se pogosto srečuje z nepoznavanjem obdelave osebnih in zdravstvenih podatkov zaradi česar kršiteljem napiše pismo in pravnikom, sodiščem in zdravnikom prijazno svetuje kako uresničevati pravico do zasebnosti pri obdelavi zdravstvenih podatkov pacientov. Prav slednje jo je privedlo do spoznanja, da pacienti, niti zdravstveni delavci in drugi strokovni kadri, ki zdravstvene podatke obdelujejo nimajo dovolj znanja. Pacienti nimajo znanja, da bi to človekovo ustavno pravico znali zahtevati in drugi, da bi jo znali varovati, saj jih tudi izobraževalne institucije tega ne nauče dovolj dobro.Avtorica je številna avtorska dela v domačih in tujih revijah in predavanja namenila pacientom za osveščanje o njihovih pravicah, na drugi strani pa tudi različnim strokovnjakom dala praktična navodila za varno delo in uresničevanje pravic posameznikov. Z namenom sporočanja kaj vse so osebni in zdravstveni podatki in kako jih pravilno obdelovati je nastala ta knjiga.


Trditve v knjigi temeljijo na podlagi obrazložitev domače in tuje sodne prakse ( tudi evropskega sodišča za človekove pravice), pa tudi domače in tuje zakonodaje. Knjiga je namenjena različnim strokovnjakom kot praktično vodilo, da bi pri svojem delu znali uresničevati zakonska določila in tako pravilno obdelovali zdravstvene podatke; za zagotavljanje pravic pacienta in za svojo varnost - torej za zaščito pred tožbo zaradi kršenja pravice do zasebnosti.

Besedilo, foto in video: Janez Platiše