ponedeljek, 11. januar 2010

Sprememba pravic pri vdovskih pokojninah in varstvenem dodatku

Brane Kokot, vodja službe za odnose z javnostmi pri Svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sporočil, da so na današnji seji s telefoničnim načinom odločanja sprejeli sklepe, ki so pomembni za priznavanje in višino nekaterih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Del vdovske pokojnine znaša od 1. januarja 2010 dalje največ 85,85 evrov. To je za 46 centov manj od zneska, določenega pri uskladitvi pokojnin v februarju lani. Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa je lahko od 1. januarja 2010 dalje največ 1.702,92 evrov.

Dohodkovni cenzus za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2010 znaša mesečno 436,98 evrov ali letno 5.243,76 evrov na posameznega družinskega člana.

Za pridobitev varstvenega dodatka se vrednost premoženja uskladi za 0,9% in v letu 2010 znaša 23.897,94 evrov.