petek, 05. januar 2018

Varuhinja bo v letu 2018 namenila več pozornosti starejšim ljudem

Na srečanju z novinarji in uredniki, ki je sledilo po srečanju s predsednikom Pahorjem je Vlasta Nussdorfer, skupaj s svojimi namestniki, še podrobneje predstavila letošnje leto, ki ga bodo pri varuhu namenili tudi starejšim.Tako naj bi se med drugim osredotočili na vprašanja dostopa do sodobne tehnologije, na vprašanje nasilja v družini, institucionalnega varstva pred bolnišničnim okužbam, dostopnosti zdravstva, izzivom demence, diskriminacij in na starejše, ki so na prestajanju kazni zapora. 
Prav v tem času namreč pripravljajo tematsko poročilo o starejših in ljudeh s posebnimi potrebami v zaporih, ki naj bi izšlo kmalu je povedal namestnik varuhinje Ivani Šelih, ki vodi tudi državni preventivni mehanizem. Dejal je, da je najstarejši zapornik star 88 let.

Državni preventivni mehanizem glede na različne informacije v javnosti o domnevno mučenih v domovih za starejše pri svojem delu ni potrdil tovrstnih navedb. "Obstajajo pa okoliščine, ki lahko vodijo v takšno ravnanje. Zaradi pomanjkanje kadra je denimo nega lahko slabša," je pojasnil. Rekel pa je, da je Ministrstvo za delo že obljubilo izboljšale na tem področju.