četrtek, 12. marec 2020

Informacije o pokojninah na ZPIZ samo po telefonu

Zaradi zmanjšanja tveganja širjenja okužb s koronavirusom strank in zaposlenih, zavod spreminja način poslovanja s strankami. Od 13. 3. 2020 do preklica, bodo informacije o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ostale informacije v zvezi z izvajanjem obveznega zavarovanja zagotovljene po telefonu v poslovnem času (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 13. ure) in po elektronski pošti: informacije@zpiz.si
Telefonske številke:

01 4745 903 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja;
01 4745 904 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega
zavarovanja;
01 4745 905 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega
zavarovanja;
01 4745 908 - Informacije o vključitvi v zavarovanje (izpisi obdobij zavarovanja
v RS);
01 4745 906 - Informacije glede posredovanja podatkov o osnovi na obrazcih M4 in REK;
01 4745 901 - Informacije o odtegljajih od pokojninskih prejemkov;
01 4745 902 - Informacije o nakazovanju pokojninskih prejemkov.

Zavod do nadaljnjega ne bo osebno podajal informacij v prostorih zavoda niti
sprejemal vlog na vložišču. Stranke lahko kot doslej, zahtevke vlagajo z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si (Moj eZPIZ za zavarovance in uživalce pravic, Moj BiZPIZ za organizacije), posredujejo zahtevke na elektronski naslov informacije@zpiz.si ali po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana ter oddajajo vloge v nabiralnike ob vhodu v prostore Zavoda.

Zavod nenehno spremlja stanje v zvezi s koronavirusom in sprejema ukrepe, s katerimi bo tudi v morebitnih zaostrenih razmerah zagotavljal neprekinjeno delovanje storitev, kot so redno nakazilo pokojnin in drugih prejemkov, prioritetno reševanje zahtevkov za prvo priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje ter delovanje za to potrebnih storitev IT in ostalih storitev Zavoda.