torek, 29. april 2008

Razvoj dolgotrajne oskrbe potrebuje več pozornosti

Na Brdu pri Kranju se je 29. aprila zaključila dvodnevna mednarodna konferenca o medgeneracijski solidarnosti in dolgotrajni oskrbi, ki jo je kot predsednica sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve odprla slovenska ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman.

»Iz vseh poročil sodelujočih na konferenci lahko izluščimo skupno sporočilo konference, ki ugotavlja, da ne moremo pričakovati uspešnega in uravnoteženega razvoja naših družb brez medgeneracijske solidarnosti, sodelovanja in sožitja mlade, srednje in starejše generacije,« je izpostavila ministrica Cotmanova in nadaljevala:

»Razvoj dolgotrajne oskrbe potrebuje večjo pozornost. To od nas zahtevajo že obstoječe razmere. Še bolj pa bo nujno v bližnji prihodnosti. Menim, da ima vsak državljan EU, ki potrebuje pomoč druge osebe pravico do ustrezne, finančno dostopne in kakovostne dolgotrajne oskrbe. Zato predlagamo, da se začnejo oblikovati konkretni predlogi za oblikovanje evropske listine, zagotavljanja dolgotrajne oskrbe, ki naj bi postopoma prerasla v Evropske standarde.«

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimir Špidla je povedal, da je Evropska komisija pred kratkim zaključila študijo o dolgotrajni oskrbi in pri tem ugotovila, da potrebe po tovrstni oskrbi naraščajo in da je za zagotavljanje kakovostnih storitev potrebno najti ravnotežje med javno in zasebno odgovornostjo, ter uradno in neuradno oskrbo.

»Prednost je potrebno dati domači oskrbi, vendar pa je treba pri tem zagotoviti standarde kakovosti za tovrstno oskrbo na domu, za kar se članice močno prizadevajo,« je poudaril komisar Špidla.

Prof. dr. Vito Flaker iz Fakultete za socialno delo v Ljubljani, pa je med drugim dejal: »Dolgotrajna oskrba je v Evropi različna. Ponekod, med njimi Avstrija, Nemčija, Skandinavija, Nizozemska in druge, imajo urejen sistem dolgotrajne oskrbe in njenega finansiranja. Če gledamo na dezinstitucionalizacijo kot eden od osnovnih ciljev je med državami veliko razlik. Ponekod je to že izvršeno dejstvo, drugod pa še ne. Značilno za vse države EU pa je, da o tem razpravljajo in na različne načine iščejo najustreznejše rešitve.«

Ministrica Cotamn je predlagala, da naj bo leto 2012, razglašeno ne smo kot evropsko leto aktivnega staranja, temveč tudi kot leto medgeneracijske solidarnosti, 29. april pa naj se zaznamuje kot Evropski dan medgeneracijske solidarnosti.