torek, 29. oktober 2019

Julija 2020 brezplačen medkrajevni javni potniški promet za upokojence

Ljubljana, 29.10.2019 - Upokojenci so bili doslej edina družbena skupina brez ugodnosti pri medkrajevnem javnem potniškem prometu. Od julija 2020 ga bodo uporabljali brezplačno. Potem ko je ministrica Alenka Bratušek pred dvema tednoma ob začetku parlamentarne obravnave sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu napovedala uvedbo novih ugodnosti na področju javnega potniškega prometa, so poslanci predlagane izboljšave podprli. Na predlog SMC-ja, SDS-a, NSi-ja, SNS-a so poslanci z dopolnilom brezplačni prevoz omogočili tudi vojnim veteranom.S spremembo zakona smo med drugim vzpostavili pogoje za uveljavitev brezplačne uporabe medkrajevnega potniškega prometa za upokojence. Brezplačno se bodo vozili tudi registrirani športniki, mladi registrirani in kategorizirani športniki s statusom dijaka ali študenta pa bodo subvencionirano vozovnico lahko uporabili tudi za prevoz na vadbe in tekme. Omogočili bomo tudi prevoze gibalno oviranim študentom in invalidom.

»Upokojenci so pomembna, a tudi zelo ranljiva družbena skupina. Pokojnine so v povprečju nizke, oskrba v domu za ostarele je za mnoge velik in celo prevelik strošek, skrb za starejše pa obremenjuje tudi srednjo generacijo. So pa naši upokojenci veliko prispevali, da danes živimo v sodobni in samostojni državi, zato je prav oziroma moramo poskrbeti, da se bodo tudi oni tukaj počutili čim boljše. Vsi mi, ki smo v politiki, moramo poskrbeti za upokojence in tudi za stabilen pokojninski sistem, ki se bo krepil skupaj z gospodarsko krepitvijo naše države. Vsi ukrepi, ki jih izvajamo na ministrstvu za infrastrukturo, so dejansko tudi ukrepi za dvig življenjskega standarda vsem. Ne gre samo za ta zakon in brezplačne prevoze, ampak smo za blaginjo v Sloveniji veliko naredili tudi s premiki pri infrastrukturnih projektih, če omenim samo dva največja, pri drugem tiru Divača-Koper in pri 3. razvojni osi,« je ob obravnavi povedal ministrica Alenka Bratušek.
»Na ministrstvu želimo omogočiti večjo mobilnost upokojencem, ne da bi se to poznalo pri njihovih pokojninah. Vesela sem, da je tudi v državnem zboru podpora ukrepu, ki bo upokojencem omogočil brezplačno uporabo medkrajevnih avtobusov in vlakov, res velika in enotna. … Upokojenci so edina družbena skupina, ki doslej pri uporabi medkrajevnega javnega potniškega prometa ni imela ugodnosti, medtem ko že vrsto let subvencioniramo prevoze dijakov in študentov, zaposleni pa prejemamo tudi nadomestilo za prevoz na delo. Zato je prav, da ugodnosti s tem zakonom zdaj uvajamo tudi za upokojence, prav pa je tudi, da smo ugodnosti uvedli tudi za registrirane športnike.«

V Sloveniji je za vse večje skupine (učenci osnovnih šol, dijaki, študenti, zaposleni) zagotovljen ugoden ali brezplačen javni prevoz. Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli imajo vsi učenci osnovnih šol, ki so oddaljeni od šole, ki nimajo varnih šolskih poti, ali bi bili na šolski poti ogroženi zaradi zveri pravico do brezplačnega prevoza. Šolski prevozi so v Sloveniji zelo dobro organizirani in lokalne skupnosti namenjajo za njihovo izvajanje do 40 milijonov evrov na leto.

S subvencioniranimi prevozi dijakov in študentov, za katere upravičenci plačajo le majhen delež polne cene prevoza, se je zagotovil ugoden prevoz za pomembno skupino prebivalcev, kjer je pravica do subvencioniranega prevoza dejansko omogočanje pravice do izobraževanja. Stalno povečevanje števila potnikov in prepotovanih kilometrov kaže, da so mladi pozitivno sprejeli to rešitev.

Zaposleni imajo dejansko zagotovljen brezplačen javni prevoz, saj je povračilo stroškov za prevoz na delo izračunano na podlagi dejanske cene vozovnic medkrajevnega in mestnega prometa, ki ga mora uporabiti zaposleni, da pride od doma do delovnega mesta in nazaj.

Edina večja skupina, ki doslej ni imela večjih ugodnosti, so osebe starejše od 65 let, ki niso več v delovnem razmerju, upokojenci, ki niso v delovnem razmerju, in invalidi, ki niso v delovnem razmerju. Brezplačne vozovnice za to skupino pomenijo vabilo, naj neomejeno in varno potujejo z javnim potniškim prometom. Tako bomo zagotovili njihovo mobilnost, povečali možnosti samostojnega življenja in ohranjanja socialnih stikov in potovanj.

sobota, 26. oktober 2019

Marjan Šarec je bil slavnostni govornik ob odkritju spominskega obeležja v Cerknem #foto #video

Cerkno, 26.10.2019 - Predsednik vlade Marjan Šarec je v Cerknem nagovoril zbrane na slovesnosti ob dnevu suverenosti in odkritju spominskega obeležja tajnemu skladišču orožja teritorialne obrambe. V svojem nagovoru je opisal dogodke tistega časa ter pozval k enotnosti in ponosu naroda v današnjem času. "Ni vsak čas enak, ne ponuja vsak čas enakih izzivov in tisti čas konec 80. let je bil pester čas. Poln dogajanja, poln upanja, poln sanj in tudi poln poguma", je svoj nagovor začel predsednik vlade.


V nadaljevanju je predsednik vlade opisal tisti čas in omenil nekaj ključnih dogodkov doma in po svetu, med njimi še zlasti leto 1987, ko je France Tomšič organiziral prvi »štrajk« v Litostroju, leto 1988 zaradi procesa proti četverici, ko je narod ob mirnih protestih za svobodo in človekove pravice pokazal veliko enotnost, ter leto 1989, ko so začeli razpadati socialistični sistemi v Evropi in je kot vrhunec tega dogajanja padel berlinski zid. Spomnil je tudi, da so bili v skupščini takratne Socialistične Republike Slovenije sprejeti amandmaji k ustavi, ki so omogočili tudi nadaljnje dogodke – leta 1990 smo izvedli plebiscit, ki »ni bil navaden referendum, ampak je bil veličastno dejanje v želji po svobodi in samostojnosti.«

VIDEO - Slavnostni govor Marjana Šarca, predsednika Vlade


"Junija 1991 je prvič zaplapolala nova zastava in na Trgu republike je bila razglašena samostojna Slovenija, dan prej pa v parlamentu. Potem se je začela desetdnevna vojna, ki bi ji zdaj nekateri radi zmanjšali pomen, vendar to ni mogoče. Ta vojna za samostojnost je bilo čisto, veličastno in enotno dejanje celotnega naroda, ne samo posameznikov", je povedal predsednik vlade ter se v nadaljevanju navezal na dogodke do odhoda jugoslovanske armade iz Republike Slovenije."Takrat si niti zamišljati nismo mogli, kaj to pomeni. Nemčijo, na primer, so sovjetske sile zapustile šele leta 1994, in to je bilo pomembno dejanje. Takrat je slovenska država postala resnično suverena in samostojna, saj so veteranke in veterani dosegli svoje. Dokončno so osamosvojili Slovenijo, kajti država, ki nima na svojem ozemlju tujih vojakov, je resnično svobodna in suverena." Poudaril je, da je današnji praznik popolnoma primerljiv s praznikoma državnosti in samostojnosti.Premier se je vprašal, zakaj danes mnogokrat slišimo, da nismo zadovoljni s svojo državo. Ocenil je, da so bile po osamosvojitvi žal storjene mnoge napake, vendar "nikakor ne moremo trditi, da je vse slabo, vse zanič, kar nam bi danes radi vsak dan dopovedovali." Po njegovem mnenju smo lahko ponosni na svojo državo, ki je članica več mednarodnih organizacij. "Ne more nam je vzeti nihče drug kot samo sami. Verjamem, da se to ne bo zgodilo. Verjamem, da smo narod, ki ima narodni ponos, verjamem, da se zavedamo, da je zgodovina našega naroda veličastna in da smo si mnogokrat v zgodovini morali svobodo izboriti tudi z orožjem."Pozval je k spoštovanju države, izobešanju zastav, ponosnemu praznovanju praznikov in spoštovanju načel demokracije. Vsem prisotnim je ob koncu nagovora čestital ob prazniku in odkritju spominske plošče.Poleg predsednika vlade so zbrane na dogodku nagovorili tudi Marijan Platiše, predsednik OZ veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno, cerkljanski župan Gašper Uršič, direktor podjetja ETA Cerkno Robert Vuga in Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

VIDEO - Marijan Platiše, predsednik OZVVS Idrija-Cerkno.


Marijan Platiše, predsednik OZVVS Idrija-Cerkno je v nagovoru med drugim dejal: "Tajno skladišče Teritorialne obrambe (TO) v tem stanovanjskem bloku za katerega stanovalci in Cerkljani niso vedeli je imelo pomembno zgodovinsko vlogo, saj se je iz tega skladišča z orožjem opremila Cerkljanska četa TO Idrija ko je odšla opravljati bojne naloge."

VIDEO - Gašper Uršič, župan Občine Cerkno.


Cerkljanski župan Gašper Uršič je v nagovoru povedal kako je kot osnovnošolec doživljal začetek in osamosvojitveno vojno. Še sedaj sliši soseda kako jih je z otroškega igrišča, kjer so se igrali, 'nagnal' domov z besedami "Vojna je!". Še sedaj vidi prizore, ki so se mu ob gledanju televizije vtisnili v spomin. To so prizori tankov zvoki siren, letalskih preletov, preboji barikad… Ob vsem tem občuti strah, da se kaj takega nebi ponovilo. Zaključil je z besedam: "Spoštovani veteranke in veterani vojne za Slovenijo, spoštovane občanke dragi občani. Še enkrat hvala, ker ste nam leta 1991 dokazali, da vztrajnost in hoja po pravi poti, kljub temu, da ste vedeli, da ne bo lahko, prinaša napredek novim generacijam."

VIDEO - Robert Vuga, direktor podjetja ETA Cerkno.


Direktor podjetja ETA Cerkno Robert Vuga pa je poudaril: "Življenje na Cerkljanskem nikoli ni bilo lahko. V Cerknem delam od začetka letošnjega leta. Pri svojih sodelavcih vsak dan odkrivam, da sta tukaj poleg strokovnosti doma trdo delo in pogum. To je Cerkno pokazalo tudi med osamosvojitveno vojni ko je ETA pod vodstvom takratnega direktorja Rafaela Mavrija v veliki meri sofinansirala nakup orožja in opreme za Cerkljansko četo, ter dala svoje prostore za tajno skladišče. Tudi po zaslugi pogumnih ljudi iz cerkljanskega se danes z veseljem spominjamo dne ko so ozemlje naše države zapustili zadnji tuji vojaki. Za ta nesebični pogum se vsem Cerkljanom posebej tukaj prisotnim veteranov vojne za Slovenijo iskreno zahvaljujem."

VIDEO - Ladislav Lipič, predsednik ZVVS.


Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo je med drugim dejal: " Izrekam iskrene čestitke ob Dnevu suverenost za katerega bi osebno želel, da je enakovreden obema najpomembnejšima praznikoma Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti. Spominsko obeležje, ki ga danes odkrivate v Cerknem je eden od 178. To kaže na obsežnost in aktivnosti takratne TO. Glede suverenosti pa bi si želel, da je taka kakršno smo si predstavljali oktobra 1991 ko je Slovenija postala samostojna in suverena. Zavedam se, da se je bilo potrebno delu suverenosti odreči, še posebej na obrambnem in monetarnem področju. Vendar pa je treba strmeti za tem, da se suverenost ohranja v največji možni meri."Spominsko obeležje sta odkrila Anton Prebil in Bojan Furlan, ki sta bila pred 28 leti najbolj vpeta v zagotovitev tajnega skladišča orožja za Cerkljansko četo TO in seveda tudi MILICE

VIDEO - Vstala Primorska.


Slovesnost, ki jo je sklenila primorska himna Vstala Primorska, so sooblikovali tudi Društvo godbenikov Cerkno, tekstopisec in kantavtor Drago Mislej - Mef ter Ženski pevski zbor Iris in vokalna skupina Lira.

VIDEO - Drago Mislej - Mef.


V času priprav na osamosvojitveno vojno za Slovenijo od januarja do junija 1991 so imeli pripadniki teritorialne obrambe (TO) v Mostaniji svojo vojaško bazo. Kot navajajo organizatorji dogodka, ni bila tako pomembna, kot je bila na primer bolnišnica Franja v bližnji soseski Pasice, pa vendar je imela v tistem času pomembno zgodovinsko vlogo. Omogočila je, da se je iz tega tajnega skladišča, ki je bilo v objektu v lasti podjetja ETA Cerkno, cerkljanska četa TO Idrija delno oborožila in opremila ter od tu odšla izvajat svoje bojne naloge za obrambo samostojne Slovenije. Ta lokacija je bila izbrana zaradi dobre varnostne ocene, pa tudi zaradi neposredne bližine mobilizacijskega zbirališča 85. samostojne čete TO Idrija iz Cerknega.

sreda, 23. oktober 2019

V DCA na Gosposvetski so praznovali 10 obletnico uspešnega delovanja #video

V Dnevnem centru aktivnosti za starejše (DCA) na Gosposvetski 4, v Ljubljani, ki deluje pod okriljem Mestne zveze upokojencev Ljubljana so v torek 22. oktobra praznovali 10 obletnico uspešnega delovanja. To je bil  tretji ustanovljeni DCA od sedmih sedaj delujočih. Prisotne sta nagovorila Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana in Katja Krivec, strokovni vodja DCA.Marjan Sedmak je poudaril pomembno vlogo dnevnih centrov pri zagotavljanju kvalitetnega preživljanja časa in preprečevanja osamljenosti starejših občank in občanov mesta Ljubljane in napovedal, da se bo sedanjim sedmim dnevnim centrom v prihodnjih letih pridružilo še pet. Na dogodku, ki je bil lokalno in medgeneracijsko obarvan so pokazali kako veselo in zabavno je pri njih in kako se povezujejo in sodelujejo z različnimi organizacijami. Nastopali so tudi učenci iz Osnovne šole Toneta Čufarja, udeleženci programa PUM-o, stanovalca Doma starejših občanov Ljubljana Šiška in Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane. Iz Dnevnega centra pa je nastopila pevska skupina 60+ in energične trebušne plesalke. Ob tej priložnosti so prizadevnim prostovoljcem, ki v programu sodelujejo 5 ali 10 let podelili zahvale in priznanja odličnosti. Priznanje odličnosti, za 10 let prostovoljnega dela v DCA, so prejeli: Dika Penko, Jelena Alenka Lukežič, Katja Mileusnić, Milka Makivić, Margareta Kosi, Jožefa Klančišar, Franc Prešeren, Andrej Vuk, Alenka Lipičar, Danica Cedilnik in Zvonimir Štrukelj. VIDEO - Pogovor s Katjo Krivec, strokovno vodjo DCA Ljubljana.VIDEO - Pogovor s prostovoljkami DCA Gosposvetska Ljubljana.

Foto: DCA

torek, 22. oktober 2019

Evropski dan gluhoslepih so obeležili z dvema novima slovenskima knjigama #video

Ljubljana, 22. 10.2019 – Evropski dan gluhoslepih je 22.oktober. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je dan, posvečen tej hudo ranljivi skupini ljudi, obeležilo s kar dvema novima knjigama, ki predstavljata izjemno obogatitev zavedanja o tej ranljivi skupini, o izzivih in ovirah, s katerimi se srečujejo ter o načinih sporazumevanja, ki ga uporabljajo za komunikacijo. Prvo, Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto, so »spisali« gluhoslepi, ob pomoči strokovnjakov, ki so zgodbe zbrali in zapisali. Druga, Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto, je delo dr. Simone Gerenčer Pegan, sekretarke Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN v tesnem sodelovanju z ljudmi z gluhoslepoto. V Sloveniji je po ocenah okoli 9700 oseb, ki trpijo za gluhoslepoto, v Evropi pa okoli 3,7 milijona. Predsednica Evropske zveze gluhoslepih (EDbU) dr. Sanja Tarczay, ki je tudi sama gluhoslepa, je izdajo knjige »Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto«, pospremila z uvodno mislijo v knjigi: »Ker je gluhoslepota izrazita in samostojna invalidnost, ki vodi v številne ovire v vsakdanjem življenju, sem zelo vesela in počaščena, da imam v rokah to izjemno knjigo. Zelo sem ponosna tudi na skupnost ljudi z gluhoslepoto v Sloveniji, saj gre za zelo velik uspeh in navdih, ne le za njihove dosežke, ampak tudi za to, da gredo svojim ciljem naproti in nikoli ne odnehajo na svoji poti. Branje teh osebnih, individualnih življenjskih zgodb vsakega posameznika z gluhoslepoto nas spomni in opomni, da imamo vsi moč, da se povezujemo in ustvarjamo odnose, ki presegajo razlike med nami. Včasih, ko najmanj pričakujemo, doživimo interakcijo, ki nam lahko za vedno spremeni življenje in prinese obogatitev tako v naše življenje kot tudi v našo skupnost. Zato resnično verjamem, da bo ta knjiga imela takšen vpliv na bralce in navdihnila vsakega izmed njih, da bo iskal in ustvaril načine za podporo skupnosti ljudi z gluhoslepoto. Ta knjiga in ta projekt sta odličen primer, kako lahko individualni razvoj in uspeh, če sta združena, dolgoročno privedeta do res neverjetnih rezultatov, povezanih s kolektivnimi mrežami, in spodbudita družbo, da raste«. 
Knjiga je zbir 14 zgodb, ki so jih na različne načine pripovedovali gluhoslepi. Dr. Simona Gerenčer Pegan, vodja projekta izdaje knjige, je v knjigo zapisala pojasnilo: »Ljudje s hkratno oviro sluha in vida so svoje zgodbe pripovedovali različno: s pomočjo prilagojenih načinov sporazumevanja, kretenj, slik, besednega sporazumevanja in celo zapisa (ob pomoči druge osebe). Eno od zgodb je pripovedovala mati oziroma zakonita zastopnica osebe s prirojeno gluhoslepoto. V tem primeru zgodba ni dostopna neposredno, zato tudi ni zapisana prvoosebno…. Ljudje z gluhoslepoto so s to knjigo prvič postali avtorice in avtorji. S tem so dokazali, da zmorejo (ob ustrezni strokovni pomoči) prevzeti tudi takšno vlogo v družbi. S svojimi zgodbami lahko navdihnejo marsikaterega bralca, ki si bo prav ob njih nabral novih moči za uspešno premagovanje vsakodnevnih izzivov«. Izdajo knjige je finančno podprl Lions klub Ljubljana Forum.Dr. Simona Gerenčer Pegan je tudi avtorica knjige o Haptičnem načinu sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. Pojasnila je, da v Združenju DLAN usposabljajo ljudi z gluhoslepoto za uporabo haptičnega načina sporazumevanja, ki se izvaja na zgornjem delu hrbta, nadlakti in ramenih. Znotraj združenja ga kot prva v Sloveniji razvija delovna skupina za razvoj haptične komunikacije in Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL. Udeleženci izobraževanj izkazujejo izjemno zanimanje in voljo za učenje. S tem med drugim potrjujejo, da pri nas obstaja velika potreba in povpraševanje po posebej usposobljenih specialistih za delo z gluhoslepimi in tolmačih za gluhoslepe, ki obvladajo številne načine sporazumevanja z gluhoslepimi.

Sogovorniki na predstavitvi obeh knjig so bili še prof. dr. Vera Grebenc s Fakultete za socialno delo, ki na katedri za duševno zdravje v skupnosti sodeluje pri razvijanju in raziskovanju konceptov, pristopov in metod na področju duševnega zdravja s poudarkom na oblikah podpore ljudem z duševnimi stiskami v domačem okolju in v skupnosti, predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v Državnem zboru RS Vojko Starović, ki je izrazil podporo za ureditev področja gluhoslepote. V imenu Mestne občine Ljubljana, ki ima veliko razumevanje za podporo ranljivih skupin, pa je delovanje združenja DLAN podprl še podžupan Dejan Crnek.
Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN so člani Rotary kluba Ljubljana – Barje podelili 4.000 evrov, zbranih na dobrodelni prireditvi »Gluhoslepi med nami«, ki je bila 15. junija na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana je pri zbiranju sredstev stopila ob bok organizatorjem z brezplačno uporabo prostora na dogodku.

Predstavniki Lions kluba Ljubljana, ki so člane Združenja DLAN letos popeljali že na dva celodnevna izleta, najprej na slovensko obalo in pretekli mesec v Belo krajino, pa so združenju namenili še 2.000 evrov, ki so jih zbrali na Velikem dobrodelnem Lions plesu 5. oktobra, kjer so sicer podelili kar 7.000 evrov dobrodelno zbranih sredstev.

VIDEO - Skrajšan posnetek tiskovne konfernce.


Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN se zahvaljuje vsem, ki jim pri delovanju stojijo ob strani, jih podpirajo in razumejo željo po vključenosti gluhoslepih v širšo družbo.

O združenju
Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je samostojna in neodvisna, strokovna invalidska organizacija, ki ima status reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto v Sloveniji. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je tudi polnopravni član evropske (European Deafblind Union) in svetovne zveze gluhoslepih (World Federation of the Deafblind) in ima vso mednarodno podporo. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je edina slovenska organizacija, ki zastopa gluhoslepoto v mednarodnem prostoru. V letu 2022 bo Slovenija predsedovala Evropi na področju gluhoslepote.

Foto: arhiv Združenja Dlan

ponedeljek, 21. oktober 2019

S sožalnico bomo znatno zmanjšali količino odpadkov od sveč #video

»V Sloveniji vsako leto nastane več kot 4.500 ton odpadkov od sveč. S tem bi lahko napolnili približno 60 olimpijskih bazenov. Prav tako smo ugotovili, da svojci na pogrebu v povprečju prejmejo do 100 zavojev sveč, kar v vrednosti znaša približno 2.000,00 evrov. Prav zaradi tega smo izdelali izdelek sožalnica.Gre za unikat, ki ga nismo zasledili še nikjer, ne pri nas, ne v Evropi,« je povedal Branko Potočnik, direktor podjetja Zagožen iz Žalca, kjer so ta izdelek premierno predstavili javnosti. »Ljudje se v večini žal sploh ne zavedajo, kako resen je ta problem odpadkov od sveč. Zato s tem želimo v podjetju Zagožen poudariti ekološki pomen in ozavestiti ljudi o tovrstnem problemu. Žalujočim pa na ekološki način pokažemo solidarnost,« je dodal direktor podjetja Zagožen.

Sožalnica je posebna skrinjica z vgrajenim sefom. Namenjena je zbiranju finančnih prispevkov namesto prinašanja sveč in drugih žalnih aranžmajev. Vsak posameznik lahko na pogrebu v skrinjico vloži žalno posvetilo in diskretno priloži namenjen prispevek. Pri tem je zagotovljena popolna diskretnost, hkrati pa tudi varnost, da bodo sredstva res pristala v rokah žalujočih. Na vrhu skrinjice bodo prižgane svečke, ki simbolno prikazujejo žalovanje. Sožalnica bo del ponudbe pogrebnih zavodov in komunalnih podjetij.

VIDEO - Branko Potočnik, direktor podjetja Zagožen je na zanimiv način pokazal proizvodnje prostore roto liva kjer se izdeluje sožalnica in drugi izdelki.


Z unikatnim izdelkom bomo zmanjšali odpadke od sveč in odpadno embalažo (karton, celofan, okrasne pentlje ipd.). Sožalnica ne bo rešila le ekološkega in cenovnega problema, temveč bo žalujočim prihranila prostor, ker jim ne bo treba shranjevati velikega števila sveč. Dolgoročno prihranimo tudi na času, ker bomo svečo kupili v trenutku, ko jo bomo potrebovali, zato se s tem ne bomo obremenjevali veliko prej. Takšna sveča bo zagotovo prilagojena letnemu času in bo služila svojemu namenu.

Foto in video: Janez Platiše
Video sneman s telefonom #Huawei

sobota, 19. oktober 2019

Čarobnost gozda na krožnikih Okusov Radol'ce

Sedmo leto projekta Okusi Radol'ce bo v znamenju gozda, ki je pogosto navdih za kuharske mojstrovine chefov s tega območja.

Divjačina, gobe, kostanj, zelišča, vršički, lešniki, med, mah…, vse to bomo lahko okušali v letošnjem novembru, mesecu kulinarike v 9 gostilnah in restavracijah: v Radovljici v Gostilnah Lectar, Avguštin in Kunstelj, v Lescah v Gostišču Tulipan in Restavraciji Center, v Begunjah v Gostišču Draga in Gostilni Pr'Tavčar, v Mošnjah v Vili Podvin ter v Podbrezjah v Restavraciji Tabor.Nataša Mikelj, direktorica zavoda Turizem in kultura Radovljica je povedala: "Okusi Radol'ce so projekt, v katerega se lahko vključijo gostinski ponudniki z območja občine Radovljice, ki svoje jedi pripravljajo z lokalnimi sledljivimi sestavinami, hkrati pa jih primerno ocenita kulinarična kritika Violeta in Uroš Mencinger. Letos sta se Okusom Radol'ce pridružila 2 nova člana: Restavracija Center iz Lesc in Restavracija Tabor iz Podbrezij. Prvič se Okusom Radol'ce pridružuje restavracija, ki ne leži na območju občine Radovljica. Gostujoča restavracija na svojem območju nima možnosti vključevanja v podobna združenja, obstoječi člani Okusov Radol'ce pa so jo povabili medse, saj s svojo ponudbo lepo dopolnjuje skupino. V letošnjem novembru pa zaradi reorganizacije delovanja in menjave lastništva ne bosta sodelovali Restavracija Lambergh in Joštov hram."Okusi Radol'ce so se letos lotili edinstvenega projekta v Sloveniji, saj so pod okrilje vzeli kar 22 dijakov Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. S to potezo želijo poklicu vrniti dostojanstvo in vrednost ter ga bolj približati mladim. Nekaj dijakov se bo tako pridružilo že na otvoritveni večerji. Sicer pa bodo dijaki prvih in drugih letnikov pri članicah Okusov Radol'ce opravljali praktični pouk ter dijaško delo, v katerem bodo lahko spoznali vsa področja gostinstva: od dela natakarja, pomivalca, do kuharja, sobarja in organizatorja dela. Okusi Radol'ce bodo vključenim dijakom po opravljenem šolanju in uspešno opravljenem delu omogočili tudi zaposlitev.V nadaljevanju je Nataša Mikelj izpostavila: "Otvoritev letošnjega kulinaričnega dogajanja bo v petek, 25. oktobra v Gostišču Draga. Med 17. in 19. uro bo potekala tržnica lokalnih dobaviteljev z gostujočimi ponudniki s Krasa, ob 19. uri pa bo otvoritvena večerja z 9 kuharskimi chefi. Za glasbo bodo na tržnici in ob večerji skrbeli Veseli Begunjčani. Vstopnice za otvoritveno večerjo so po ceni 39 evrov na voljo v TIC Radovljica, prvič letos pa tudi na https://www.radolca.si/  Med 26. oktobrom in 30. decembrom bodo Okusi Radol'ce postregli z meniji, v katerih boste lahko okušali vse kar ponuja gozd. Vsaka gostilna svojega, po enotni ceni 19 evrov."V novembru pa vrata ne bodo odprle le gostilne, ampak prvič letos tudi nekateri lokalni dobavitelji. Vsak petek bodo vrata odprli v KGZ Sava Lesce in Lokalni trgovini 18sedem3 v Radovljici, v soboto, 9. novembra Kmetija Dolenc v Vrbnjah, teden dni kasneje pa še trgovina Medeni darovi v Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah.

Zaključni dogodek Okusov Radol'ce bo v nedeljo, 1. decembra na Linhartovem trgu. Ob 16.45 bodo prižgali praznične luči, Okusi Radol'ce bodo med 17. in 20. uro postregli s street food ponudbo, med 18. in 20. uro pa bo koncert zasedbe Avtomobili. Otroci se bodo medtem lahko zabavali na pustolovski dogodivščini v Lekarniškem in alkimističnem muzeju.Tudi letos bo Okuse Radol'ce popestrila nagradna igra. Vsi, ki bodo v novembru zbrali vsaj 5 žigov Okusov Radol'ce, bodo prejeli 2 bona za hrano, hkrati pa bodo sodelovali še v žrebanju za kulinarične nagrade na zaključnem dogodku.

Foto: Boris Pretnar, Turizem Radovljica

petek, 18. oktober 2019

Komedija Od tišine do glasbe gre v Rusijo

Odlična monokomedija Od tišine do glasbe, ki smo se ji Slovenci do solz nasmejali že več kot na 400 gledaliških predstavah in tudi v tv seriji, gre v svet. V Rusijo. Komedijo sta sicer napisala Jure in Marko Vezovišek, odlično pa jo je uprizarjal Jure Ivanušič. V nekoliko drugačni izvedbi in predvsem s tekstom v ruskem jeziku komedija vstopa v nov kulturni prostor in dobiva tudi novo geografsko širino.Tema predstave ostaja glasba in njen razvoj od tišine (prazgodovine) do modernih časov. Na humoren način pripoveduje o ključnih dogodkih glasbenega razvoja, »od kamene dobe do Rolling Stonesov« in gledalce preko smeha popelje do koristnih informacij, za katere mnogi še niso slišali.

Vendar pa v novi različici monokomedia Od tišine do glasbe postaja komedija dveh karakterjev, duokomedija. Poleg Jureta Ivanušiča, ki ostaja glasbenik in soigralec, bo v ruski različici govorni del v večji meri prevzel slovenski igralec ruskih korenin Denys Bilash


Denys Bilash je mlad slovenski igralec, ki je lani uspešno zaključil Akademijo Umetnosti v Beogradu in ima za sabo že kar nekaj filmskih projektov. Najbolj izstopata glavna vloga v kratkem filmu Strah in vloga v pravkar posnetem in premierno predvajanem slovenskem partizanskem filmu Preboj. Od Tišine do glasbe bo njegov prvi gledališki projekt, v katerem prevzema vodilno vlogo, hkrati pa tudi prvi projekt v ruskem jeziku.

Premiera ruske različice Od tišine do glasbe bo v ljubljanskem SiTi teatru 23. oktobra, ob 20h.

sreda, 16. oktober 2019

Čarobni večer ruskih pripovedk

Ljubljana, 15. oktober - Ob zaključku zelo obiskane razstave Šamanizem ljudstev Sibirije v Slovenskem etnografskem muzeju, so bili obiskovalci deležni prav posebnega pravljičnega večera, Pripovedke o ruskem življenju. Skupaj z muzejem sta ga pripravila Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani in jezikovni center Linguarus.

Igralec Primož Pirnat, Maryna Bilash in Denys Bilash, igralec, ki ga pravkar lahko gledamo v novem slovenskem partizanskem filmu Preboj.


Pripovedni večer je zasnovala jezikovna pedagoginja Maryna Bilash, pri tem ji je pomagal gledališki igralec Primož Pirnat, pripovedke pa je spremljal otroški zborček pod vodstvom Anne Mogutine. Zgodbe o čarodeju, o načinu življenja, o pomenu gozda, o ruskih praznikih in o ruski zimi so Maryno tako navdihnile, da jih je zapisala po ustnem izročilu družine Bilash, predvsem njene matere. Mama ji jih je pred desetletji, ko je še živela v Rusiji, pripovedovala in ji pričarala takratni svet navad in šeg na ruskem podeželju.

Prisrčni mali pevki, ki ju v glasbeno pot usmerja Ana Mogutina.
Maryna Bilash je jezikovna pedagoginja, ki že več kot dvajset let živi v Sloveniji. Je ustanoviteljica jezikovnega centra Linguarus, v okviru katerega deluje tudi istoimenska založba. Je avtorica knjižne zbirke Pripovedke o ruskem življenju, ob tem pa je avtorica tudi vrste drugih knjižnih del, velik del dvojezičnih za učenje ruskega jezika in drugih gradiv za učenje tujih jezikov. Poleg poučevanja in pisanja knjig je svoje poslanstvo našla tudi v ustvarjanju krpank in quilta.

Foto: Tadej Majhenič

Darilo za 500 tisočo nočitev v Termah Snovik je prejela Nada Lešnik

Snovik, 16. 10. 2019 - V Termah Snovik so danes praznovali pomembno prelomnico, saj so zabeležili pol milijona nočitev. Spodbudna novica in hkrati tudi obveza, da bodo tudi v prihodnje skrbeli za kakovost svojih storitev in zadovoljstvo gostov. Nad pozornostjo presenečeni gostji iz okolice Maribora, ki je v Termah Snovik bivala prvič, so podarili prav posebno darilo. 
Gospa Nada Lešnik je bila prijetno presenečena, ko jo je danes dopoldan direktor Term Snovik, Predrag Canjko, skupaj s sodelavci presenetil in pozdravil s prav posebnim presenečenjem. Z njenim prihodom so v Termah Snovik namreč zabeležili pol milijonto nočitev. Župan občine Kamnik, Matej Slapar, je "jubilejni" gostji čestital in ji izročil simpatično darilo. Nad pozornostjo presenečena in ganjena gostja bo lahko v Termah Snovik izkoristila darilni bon za vikend paket za 2 osebi v Rajskem apartmaju, na vodenem pohodu spoznala skrivnosti Bosonoge poti, si privoščila okusno kosilo s tuhinjsko postrvjo ter preskusila sproščujoči Kneipp tretma s toplo seneno oblogo.Zgodba o Termah Snovik se je začela leta 1994, s postavitvijo prvega bazena sredi neokrnjene narave Tuhinjske doline. Prvotna ideja domačinov, ki so jo številni pospremili z velikimi dvomi, je v četrt stoletja zrasla v uspešno turistično zgodbo. Večina gostov, ki obišče Terme Snovik, prihaja iz Slovenije. Redni gostje so še Italijani, Nizozemci, Čehi, Nemci in Izraelci.

Danes so Terme Snovik zgodba o uspehu - prijazne okolju, energetsko varčne in učinkovite, se lahko pohvalijo s številnimi nagradami in zadovoljnimi gosti. Njihova termalna voda je priznana kot naravno zdravilno sredstvo, saj vsebuje kalcij in magnezij ter veliko drugih mineralov, kar dobro vpliva na kosti, kožo in prebavo.

Foto: Terme Snovik

Terme Snovik v pričakovanju 500.000 nočitve

Letos mineva petindvajset let od postavitve prvega bazena v Snoviku in prav kmalu bodo zabeležili tudi pol milijona nočitev. V Termah Snovik v mesecu oktobru namreč pričakujejo jubilejnega gosta, ki ga bodo nagradili s prav posebnim presenečenjem.
Terme Snovik so najpomembnejši lokalni turistični subjekt, saj prispevajo kar polovico nočitev, ki jih beleži občina Kamnik. Nedvomno je pol milijona nočitev tudi svojevrstna nagrada za vse, ki so vsa ta leta na različne načine trudili za uspešno zgodbo Terme Snovik. Spodbudna novica in hkrati tudi obveza, da bodo tudi v prihodnje skrbeli za kakovost storitev in zadovoljstvo gostov.

Zgodba o Termah Snovik se je začela leta 1994, s postavitvijo prvega bazena  Tuhinjske doline. Le-ta je sprva navduševal predvsem okoliške kopalce. Goste iz bolj oddaljenih krajev je na začetku pritegnila radovednost, nato pa tudi ponudba in prepoznavnost najvišje ležečih term v Sloveniji. In danes? Prijazne okolju, energetsko varčne in učinkovite, se lahko pohvalijo s številnimi nagradami in zadovoljnimi gosti. Nadaljnji razvoj vidijo v nadgradnji obstoječe; zelene, aktivne in zdrave butične ponudbe, s poudarkom na zdravilni termalni vodi.

Voda v Termah Snovik je priznana kot naravno zdravilno sredstvo. Vsebuje kalcij in magnezij ter veliko drugih koristnih mineralov. Primerna je za kopanje in pitje, dobro vpliva na kosti, kožo in prebavo. Številne vodne atrakcije pa dobro vplivajo na povečano prekrvavitev, sproščanje in manjšo mišično napetost.

Foto: Terme Snovik

ponedeljek, 14. oktober 2019

Znani so zmagovalci - Naj Fala kruh 2019

Ob svetovnemu dnevu hrane, ki je 16. oktobra, je v soboto, 12. oktobra v prestižni restavraciji DiVino v Kristalni palači BTC Ljubljana potekalo tekmovanje v peki kruha 'Naj Fala kruh 2019'. Potekalo je v treh kategorijah: beli kruh, mešani kruh in kruh iz posebnih mok. Od 33 kruhov sta plaketo osvojila beli kruh iz krušne peči in pirin polnozrnati kruh iz krušne peči, ki jih je spekla Erika Seražin, ter beli kruh z ocvirki Blaža Ržišnika. Po okusu občinstva je bil najboljši Moški kruh, ki ga je spekla Bernarda Frantar. Vsi so prejeli praktično in denarno nagrado 150 evrov. Prireditelj tekmovanja je bilo podjetja Lesaffre Slovenija iz Logatca, ki trguje z izdelki za pekarstvo.

Težko delo strokovne komisije
Vsi tekmovalni kruhi so bili zelo okusni, tako da je imela strokovna komisija izredno zahtevno delo. Med izvrstnimi doma spečenimi kruhi je morala na podlagi izgleda, teksture, vonja in okusa izbrati najboljšega v treh različnih kategorijah: pšenični kruhi, mešani kruhi in kruhi posebnih vrst. Mirjam Kavčič, direktorica podjetja Lesaffre Slovenija, Urška Fartelj, avtorica kulinarične spletne strani 220 stopinj poševno, dr. Sebastjan Filip, direktor proizvodnje Pekarne Pečjak in Dušan Berglez, tehnolog v podjetju Lesaffre Slovenija so strokovno ocenili vse tekmovalne kruhe in izbrali zmagovalce. "Veseli smo, da imamo v Sloveniji toliko ljubiteljev peke kruha, ki z veseljem ohranjajo to tradicijo in jo prenašajo tudi na mlajše generacije. Tudi letos smo imeli težko delo, saj so bili vsi kruhi že na pogled tako vabljivi in zelo okusni, tako da so na koncu nianse odločale o najboljših," je ob tem povedala predstavnica organizatorja, direktorica Lesaffre Slovenija Mirjam Kavčič.

Plaketo Naj Fala kruh 2019 so si "pripekli" trije tekmovalci
Strokovna komisija je izbrala najboljši kruh v vsaki kategoriji, svojega favorita pa so izbrali tudi obiskovalci. Plakete Naj Fala kruh 2019 in denarne ter praktične nagrade so se razveselili trije ljubiteljski peki. Erika Seražin je dobila priznanje za najboljši kruh v kar dveh kategorijah - njen beli kruh iz krušne peči je zmagal med pšeničnimi kruhi, pirin polnozrnati kruh iz krušne peči pa med mešanimi. Med kruhi posebnih vrst je bil najboljši beli kruh z ocvirki Blaža Ržišnika, obiskovalci pa so največ glasov namenili Bernardi Frantar in njenemu kruhu, ki ga je poimenovala kar Moški kruh

Kaj je po razglasitvi povedala Erika Seražin in Bernarda Frantar 

Erika Seražin
iz Sela pri Sežani, ki peče kruh že od 11 leta, po razglasitvi kar ni mogla verjeti, da je obe vrsti njenega kruha strokovna komisija ocenila kot najboljša. Z njo pa se je veselil tudi njen mož in mama, ki sta prišla z njo. Povedala je, da ima sedaj novo krušno peč in da se sedaj veliko ukvarja s tem načinom pečenja kruha. Kruh peče ljubiteljsko.Veliko pa ga 'pošenka'. Ko sem jo vprašal koliko ji pomenita ti dve plaketi mi je rekla: »Zelo veliko. Za mene je to kot neko priznanje za ves moj pretekli trud in delo, ki sem ga vložila v domačo peko kruha. Vedno sem si želela, da bi spekla tako dober kruh kot ga je spekla naša 'nona'. Peka kruha je moje veselje zato živim«. Erika bi rada imela dovoljenje za peko kruha. Zato namerava na občino vložiti vlogo za izdajo dovoljenja. Mogoče bosta ti dve plakati pomagali, da bo Erika na njeni občini dobila dovoljenje prej kot je običajno.Bernarda Frantar iz Šenčurja je že 10 let vdova. Bernarda se je zelo razveselila ker je občinstvo njen Moški kruh izbralo za najboljšega. S pokojnim možem sta velikokrat skupaj pekla kruh in se dogovarjala kaj bi mu dodala kaj odvzela. V spomin na svojega moža je nastal Moški kruh. Zelo bogat z bučnimi semeni in bučnim oljem, ki tudi v resnici podpira moško zdravje.Dogodek je povezoval Miha Deželak, za glasbeno popestritev pa je poskrbel Luka Sešek. Namenjen je predvsem promociji peke kruha, ohranjanju in prenašanju tradicije na nove generacije ter druženju. Imel pa tudi dobrodelno noto. Vse kruhe, ki so kandidirali za naziv Naj Fala kruh 2019, je namreč Društvo Food for Life razdelilo med socialno ogrožene družine.Udeležence je na dogodku pozdravil tudi Slonček Fala - maskota blagovne znamke Fala. Pravijo, da je Fala eden izmed najboljših pekovskih kvasov na svetu. Prisotne je seznanil, da bo v kratkem na trgovskih policah tudi kakovostni Fala suhi kvas.

Prestižna nagrada BIG SEE za razstavni prostor Trima

V Trimu so ponosni na nagrado BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD, ki so jo prejeli v kategoriji »Prostorske intervencije / razstave«, za ureditev njihovega razstavnega prostora za mednarodnem sejmu BAU 2019 v Münchnu.
Pri zasnovi le 63 m² razstavnega prostora je bilo potrebno upoštevati več zahtev: potrebovali so prostor za naključne obiskovalce, prostor za skupinske in individualne predstavitve ter za poslovne sestanke, za katere so potrebni sedežni prostori, pa tudi majhno kuhinjo in shrambo.Rezultat je bila impresivna bela instalacija, ki je predstavljala njihov prezračevalni fasadni sistem in celovito stensko rešitev, s sedeži na voljo obiskovalcem in z vgrajenimi LED lučmi pritrjenimi na vrhu in na dnu instalacije, kar je ustvarilo prijetno ambientalno vzdušje. Drevo v središču prostora je bilo simbol bližine narave in trajnosti. Čist, odprt prostor pa je bil zasnovan tako, da je obiskovalcem ponujal bogato doživetje navidezne resničnosti.Ideja je avtorstvo Trimovega tandema arhitektk, Mojce Šavnik in Špele Lokar, ki sta projekt predstavili v okviru Meseca oblikovanja in festivala BIG ARCHITECTURE, ki je potekalo v Ljubljani 9. oktobra.˝Odločili smo se, da bomo sledili pravilom »praznega platna« umetniških galerij, da bi izpostavili bistvo vseh vzorcev, po drugi strani pa smo želeli ustvariti tudi nevtralno ozadje, ki ima smisel in ga je mogoče prepoznati s Trimovimi dobro premišljenimi arhitekturnimi podrobnostmi,˝ pravita avtorici Mojca Šavnik in Špela Lokar.

Foto: Klemen Razinger in arhiv Trimo

nedelja, 13. oktober 2019

Tanja Skaza: Ne ustraši se samote

»Ko sem spremenila sebe, se je spremenila organizacija. Ko sem si dovolila poslušati srce, so zaposleni delali z intuicijo. Knjiga je resnična izpoved moje poslovne poti, skozi katero sem tudi osebnostno rasla. Je iskren zapis o tem, kaj sem delala dobro in kaj ne. Kako sem se soočila z izzivi in jih sprejela kot moje učenje, da sem danes tukaj, kjer sem. Želim, da s knjigo pomagam marsikateremu posamezniku, da se odloči živeti svoje sanje in prebudi zmagovalca v sebi.


Še vedno pa želim ostati poslovna uspešna ženska, saj samo z rezultati in pravimi primeri iz prakse lahko pokažeš zaposlenim, da se da. Vse se da,« je ob premierni predstavitvi svoje prve knjige Spremembe vredna delila misli uspešna poslovna ženska, managerka in motivatorka Tanja Skaza. Odkrito, brez dlake na jeziku, je več kot 150-im obiskovalcem v polni dvorani hotela Intercontinental v Ljubljani in ob čudoviti energiji predstavila svojo poslovno in osebno pot – z vodilno mislijo, da je vse mogoče.Tanja Skaza je prepričana, da smo vsi odgovorni zase in za svojo srečo. »Vsak je lahko uspešen, samo na življenje naj gleda bolj pozitivno in poišče delo, ki ga veseli, da bo ustvarjal dodano vrednost. Še posebej pa želim opolnomočiti ženske, da verjamemo vase, da zmoremo – lahko smo dobre mame in žene ter na drugi strani uspešne na poslovnem področju. Ko smo srečni sami, šele takrat lahko osrečimo druge,« je pojasnila in pozvala k povezovanju, sodelovanju in solidarnosti. S ten namenom je ustanovila Inštitut Skaza, kjer bo s spoštovanjem, pristnostjo, z odgovornostjo in znanjem pomagala ljudem in jih navdihovala pri iskanju izzivov.»Kot mine vsak trenutek življenja, tako minejo tudi težki trenutki, ki ti bodo prišli na pot. Ne ustraši se samote. Ne ustraši se, ko ne podpirajo tvoje ideje. Ne ustraši se, ko te prežamejo dvomi in skrbi. Si močna. Vztrajaj! Ni enostavno, je pa vredno,« je zapisala v knjigi.»Navdušujejo me ljudje, ki si upajo, znajo, se ne ustrašijo, imajo vizijo in cilj. Takšna pozitivna energija spodbuja druge k rasti. Tu med nami vidim uspešne managerje, ki delate preboje v slovenskem gospodarstvu. Vsak od vas dobro ve, kakšen davek ste dali za uspeh v poslu in kakšno zadovoljstvo je ob doseženem. To nas vse navdihuje, da se da, če želimo. Mislim, da smo si mnogi med nami v nečem zelo podobni – postavimo si cilj, verjamemo vanj in uspemo. Verjamemo, da se da doseči,« je knjigo na pot pospremila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.Ganljive izkušnje svoje poslovne poti in sodelovanja s Tanjo Skaza so zaupali Jože Mermal, predsednik upravnega odbora BTC Cityja, Sonja Gole, predsednica uprave Adria Mobil. Poudarila sta, da z veliko dela, vztrajnosti, trudom, drznostjo, vizijo lahko uspeš, le verjeti moraš v to. Vrhunski kadrovici Vesna Vodopivec, direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije v NLB, in Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi, pa sta poudarila pomembno vlogo vsakega posameznika in zadovoljstvo zaposlenih. Predavanja pa je z motivacijskim govorom obogatil vrhunski trener poslovnih veščin Darko Mirković.
Del predstavitve in Tanjine zgodbe so bili manager leta Tomaž Berločnik ter menežerke in menedžerji Iza Login, Janez Škrabec, Sabina Sobočan, Boštjan Gorjup, Medeja Lončar, Aleksander Zalaznik.Za še dodatno energijo sta poskrbela zgovorni radijski voditelj Miha Deželak in odlična pevka Nina Pušlar.

Foto Miran Juršič in Barbara Reya.