četrtek, 30. november 2023

Odkrivanje, diagnoza, zdravljenje in oskrba srčnega popuščanja

Ljubljana, 30. 11. 2023 - Srčno popuščanje je bolezensko stanje pri katerem okvarjeno srce ne zmore črpati dovolj krvi, da bi zadostilo potrebam ostalih organov in tkiv. Gre za klinični sindrom, ki je lahko posledica različnih bolezni, kot sta npr. sladkorna bolezen in kronična ledvična bolezen. Srčno popuščanje postaja vse večji problem, zaradi katerega so potrebni pogosti sprejemi v bolnišnico. Spremljata ga visoka umrljivost in veliki stroški zdravljenja. 


Na okrogli mizi Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki je potekala preko spleta 30. 11. 2023, so zdravniki in specialisti, ki se srečujejo z bolniki in svojci bolnikov s srčnim popuščanjem, predstavili vidike bolezni in pomen celovite obravnave. Strinjali so se, da je pomembno pravočasno odkrivanje, hitro diagnosticiranje in redno spremljane oblik zdravljenja. Poudarili so tudi pomen celostne obravnave različnih vidikov bolnikovega življenja, od blaženja simptomov, do podpore pri soočanju z boleznijo, krepitve povezovanja in izmenjave informacij, kako z boleznijo kakovostno živeti.

Prim. Matija Cevc, dr. med., KO za žilne bolezni, UKC Ljubljana in predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

je izpostavil, da je zdravljenje srčnega popuščanja zapleteno in časovno zahtevno. »Pri obravnavi bolnikov s srčnim popuščanjem je potrebno imeti veliko empatije, potrpljenja in angažiranja, zlasti pri spremljanju in vodenju bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem.«

Povezovanje bolnikov in svojcev s strokovnjaki različnih profilov, je po njegovem mnenju ključnega pomena pri dolgoročnem kontinuiranem, nadzorovanem, strukturiranem, celovitem, multidisciplinarnem obvladovanju, spremljanju in vodenju obravnave bolezni srčnega popuščanja in oblikovanju preventivnih programov.

VIDEO

Pomembno vlogo vidi v organizacijah bolnikov, ki lahko zagotavljajo izmenjavo informacij, organizirajo izobraževalne in družabne dogodke, srečanja in spletne skupnosti. V njih se člani povezujejo, izobražujejo, delijo svoje skrbi, izkušnje, strategije zdravljenja in nasvete. »Povezanost ter občutek tovarištva in normalnosti presega izzive obvladovanja srčnega popuščanja in je eden od načinov, ki izboljša socialno povezanost in vpliva na kakovost življenja bolnikov.«

Organizacije bolnikov imajo po njegovem mnenju še eno pomembno vlogo, to je zagovorništvo: »Zlasti organizacije z večjim številom članov lahko aktivno in učinkovito delujejo v smeri zagovarjanja boljših politik in zagotavljanja sredstev in uvajanja najnovejših oblik zdravljenja.« Neposredno sodelovanje bolnikov združenih v organizacijo bolnikov z zdravstvenimi delavci, vladnimi agencijami in drugimi ustreznimi deležniki po njegovem mnenju vodi v izboljšanje dostopa do kakovostne in varne oskrbe, boljši dostop do zdravil in zdravstveno negovalnih pripomočkov, izboljšano zdravstveno infrastrukturo in večjo ozaveščenost o bolezni.Prim. Cevc je zaključil, da organizacija bolnikov s srčnim popuščanjem z osredotočanjem na pomembne vidike, kot so: usklajevanje z izvajalci zdravstvenih storitev, nemoten pretok informacij, informiranje, povezovanje, čustvena podpora bolnikom, ozaveščanje širše skupnosti, raziskovalno sodelovanje in s finančno podporo programom, lahko ustvari podporno in informirano skupnost, aktivno prispeva k izboljšanju oskrbe bolnikov s srčnim popuščanjem in olajša svojcem delo pri oskrbi in spremljanju bolnikov. (Podrobnejša izjava)

Prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., specialistka družinske medicine

je predstavila dejavnike tveganja, ki privedejo do srčnega popuščanja. Med njimi so najpomembnejši arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, ishemična bolezen srca, debelost in bolezni srčnih zaklopk.

Pogostnost srčnega popuščanja s starostjo narašča in jo ima vsak deseti starejši prebivalec. Glede na

pogostnost in obseg problema predvsem v starejši populaciji, njegovega vpliva na upad kakovosti življenja in povečanje zdravstvenih izdatkov, predstavlja javno-zdravstveni problem. »Naloga zdravnika družinske medicine je pomembna še preden se razvije srčno popuščanje. Z obvladovanjem dejavnikov tveganja je mogoče bolezen preprečiti oz. njen pojav premakniti v čim kasnejše življenjsko obdobje,« sporoča dr. Petek Šter in poudarja: »Pomembna je zgodnja prepoznava bolnikov, pri katerih je srčno popuščanje verjetno.« Opisuje, da imajo družinski zdravniki poleg anamneze, kliničnega pregleda in EKG zdaj v večini ambulant na voljo tudi možnost določanja označevalca srčnega popuščanja NT-pro-BNP. S pomočjo teh preiskav in testov je diagnoza srčnega popuščanja olajšana. Za dodatno potrditev diagnoze lahko opravijo še ultrazvok srca, s katerim ocenijo funkcijo srca.

Dr. Petek Šter je poudarila, da je ob sumu na srčno popuščanje potrebno hitro ukrepanje in diagnosticiranje ter celostna obravnava bolnika, ki vključuje umiritev simptomov, kar običajno dosežejo z  omejitvijo soli v prehrani in uvedbo diuretika, ureditvijo krvnega tlaka in krvnega sladkorja (pri bolnikih z aterosklerotično boleznijo tudi vrednost lipidov v krvi) ter uvedbo zdravil, ki izboljšajo kakovost življenja ter dolgoročno zmanjšajo število hospitalizacij, izboljšajo ledvično delovanje in tudi preživetje. (Podrobnejša izjava)

Prof. dr. Borut Jug, dr. med, specialist kardiologije in vaskularne medicine, KO za žilne bolezni, UKC Ljubljana

je pojasnil, da je srčno popuščanje sindrom, do katerega lahko privede katera koli srčno-žilna bolezen, potek bolezni pa je lahko neugoden in raznolik – od hudega bremena simptomov do pogostih hospitalnih obravnav. »Oskrba srčnega popuščanja obsega potrditev diagnoze, obvladovanje ali odstranjevanje vzrokov, uvedbo zdravil, lajšanje simptomov, prepoznavanje bolnikov, pri katerih se izvedejo specifični posegi ter dolgotrajno spremljanje bolnikov.«Predstavil je vlogo specialista kardiologa ob sumu na srčno popuščanje: »Kardiolog opravi preiskave srca – najpogosteje ehokardiogram (EKG), ki potrdi diagnozo in pogosto prikaže vzrok srčnega popuščanja. Naredi celovito oceno posameznikove ogroženosti, presodi, ali so potrebne dodatne preiskave in predlaga načine zdravljenja z zdravili.«

Zdravljenje srčnega popuščanja je kompleksno – zahteva več zdravil, ki lahko povzročajo neželene učinke (pretiran upad krvnega tlaka, poslabšanje ledvičnega delovanja) in se lahko prepletajo z drugimi boleznimi ali zdravili, ki jih bolnik že prejema. »Vse to zahteva pogoste kontrole, spremljanje stanja in ustrezen odziv v primeru hudega poslabšanja. Zato je tudi pot bolnika med različnimi zdravstvenimi oskrbami (družinska medicina, ambulantna kardiologija, bolnišnično zdravljenje) včasih zahtevna.«

Prof. dr. Jug je povzel, da je opolnomočenje bolnika ključnega pomena za obvladovanje simptomov, upočasnitev napredovanja bolezni, ustrezno prepoznavanje poslabšanja in hiter odziv nanj. Pomembno vlogo pri tem imajo poleg družinskih zdravnikov tudi kardiologi. (Podrobnejša izjava)

Prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., specialistka kardiologije, vaskularne in interne medicine

je predstavila izkušnje, ki jih imajo v Splošni bolnišnici v Slovenj Gradcu: »Po odpustu bolnika s srčnim popuščanjem iz bolnišnice je zelo pomembno spremljanje njegovih vitalnih parametrov, ki smo jih beležili med hospitalizacijo. To so: krvni tlak, srčna frekvenca, saturacija kisika v krvi, telesna teža ter telesna aktivnost. Prav to nam omogoča telemedicinska storitev (TM), ki jo izvajamo osem let.« V njej je sodelovalo že več kot 200 bolnikov, ki so posredovali okoli 300.000 meritev.


TM storitev je orodje, ki zdravstvenemu osebju olajša spremljanje bolnika in bolniku predstavlja pomoč pri samooskrbi na domu. Vanjo so vključeni bolniki z na novo odkrito boleznijo s hudim srčnim popuščanjem, predvsem mlajši bolniki ter bolniki povratniki, ki potrebujejo pogoste hospitalizacije. Bolniki meritve vitalnih parametrov opravljajo enkrat ali večkrat na dan, podatki pa se samodejno prenesejo v TM center v bolnišnici, kjer jih sprejemajo 24 ur na dan.

Prim. Slemenik Pušnik povzema: »V nasprotju s pričakovanji nepoznavalcev TM, ki menijo, da tehnika odtujuje bolnika in zdravnika, moram poudariti, da nas telemedicina povezuje, saj so naši stiki ob takšni obliki podpore pogostejši.« Zato tudi predlaga, da bi bile TM storitve v prihodnje čim prej in v čim večjem obsegu uvedene v naš zdravstveni sistem in dostopne bolnikom, ki jih potrebujejo. To bo zahtevalo ustrezno prilagoditev sistema dela pri izvajalcih TM storitev, uvedbo sistema izobraževanja in usposabljanja izvajalcev ter finančno ovrednotenje v sistemu ZZZS. (Podrobnejša izjava)

sreda, 29. november 2023

Klic dobrote, video posnetek dobrodelnega koncerta iz Celja #video

Slovenska karitas je v sodelovanju z RTV Slovenija pripravila 33. dobrodelni koncert za pomoč družinam v stiski Klic dobrote, na katerem je bilo zbrano več kot 178.000 evrov.
Letošnja vodilna misel dobrodelnega koncerta Klic dobrote je bila Upanje za vse. Slovenska karitas je pripravila dobrodelni koncert, na katerem je na odru v Celju skupaj s številnimi glasbeniki, prostovoljci Karitas in s pomočjo gledalcev in poslušalcev zbirala sredstva za družine v stiski.
S pesmijo so zbrane na koncertu nagovarjali skupina Diamanti, Ansambel Unikat, Ansambel Vikend, Monika in Gregor Avsenik, Nuša Derenda, Vivere, Gregor Ravnik, Anuša Mrlak, Lenart Cizej, Helena Blagne, Manca Hribar, Andres Jerman, Jakob Čuk, Barbara Zalaznik, Tina Debevec, Marina Klinc Oset in Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije 

 VIDEO - Celoten video posnetek dobrodelnega koncerta Klic dobrote 2023

Z besedo pa sta nagovarjala voditelja Bernarda Žarn in Jure Sešek. Med dobrodelnim koncertom so večkrat pogledali v Studio 1 v Ljubljani, ker je bil voditelj Rok Škrlep v družbi predstavnikov Cirkusa Fuskabo med mladimi prostovoljci Karitas in Slovenskimi skavti. Finančna sredstva, zbrana na dobrodelnem koncertu in spremljajočih akcijah Karitas v decembru, so glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer vsako leto pomagajo več kot 22.000 družinam v stiski. Vrata Karitas so ljudem odprta na 445 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta več kot 9700 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski. 
Večina posameznikov, ki se obrne na Karitas, se znajde v izjemno težkih okoliščinah, pogosto zaradi pomanjkanja materialnih sredstev, velikokrat pa tudi v duhovni, čustveni stiski. Paket pomoči, ki ga ponuja Karitas, ne predstavlja zgolj materialne podpore, ampak je hkrati vstopnica v odnos, v katerem se lahko celijo rane življenja. Posebno pozornost želi nameniti otrokom in mladim iz revnih družin, ki jih prizadenejo različni dejavniki, kot so negotova zaposlitev, prenizki dohodki, nesreče, zadolženost ali bolezen staršev, kar vse bolj povečuje njihove težave. 
Pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin lahko dolgoročno vpliva na otrokovo življenje. Družine potrebujejo temeljno pomoč pri zagotavljanju hrane, plačilu računov, ogrevanju prostorov in osnovnih higienskih potrebščin. Naraščajoče cene osnovnih življenjskih potrebščin le še dodatno povečujejo njihovo stisko. Letos bo Slovenska karitas pomoč namenila tudi družinam, prizadetim v poplavah, predvsem najtežjim stiskam glede na škodo in socialne razmere.

Opatija se za božične praznike spremeni v pravljično deželo

Opatija se v zimskem času spremeni v pravo pravljično deželo. Z bleščečimi lučkami, ki krasijo mestne ulice in parke, ter mamljivim vonjem po okusnih prazničnih jedeh, ki vabijo na vsakem koraku, to hrvaško obmorsko mesto predstavlja popolno destinacijo za ustvarjanje nepozabnih trenutkov. S svojim čarobnim adventom je osvojilo številna srca, turistični portal European Best Destination je Opatijo v kategoriji najlepših božičnih luči razglasil tudi za eno najlepše okrašenih adventnih mest v Evropi. Orjaški hrestači v rdečih oblačilih, zvoki božičnih pesmi, drsališče ob morju, številne razstave ter glasbeni nastopi – vse to uvršča Opatijo med tiste destinacije, ki jih je tudi v zimskem delu leta vredno obiskati. Letošnja adventna zgodba v Opatiji se bo začela pisati 1. decembra, praznično vzdušje pa trajalo vse do 7. januarja naslednje leto.Praznično čarovnijo lahko občutite v vsakem kotičku mesta

Opatija že od nekdaj velja za eno izmed priljubljenih evropskih letovišč, od decembra do januarja pa s svojo božično-novoletno podobo zna očarati marsikaterega obiskovalca. Kot vsako leto so tudi za letošnje prihajajoče praznike pripravili veliko dogajanja. V Umetniškem paviljonu Juraj Šporer, ki se bo v veselem decembru prelevil v s svetlobnimi efekti in instalacijami okrašeno lokacijo, si boste lahko ogledali številne glasbene nastope. Tam se bo možno pogreti tudi s kuhanim vinom ali toplim čajem, prav tako bodo lahko obiskovalci preizkusili številne slastne praznične dobrote. Osrednja točka adventne Opatije bo drsališče v Letnem gledališču, ki poleg različnega programa za otroke ponuja tudi šolo drsanja. V božičnem vzdušju lahko po tem, ko odložite drsalke, uživate še v rustikalnih hiškah, v katerih bodo ponujali kuhano vino in klobase. Prazničnega vzdušja zagotovo ne bo manjkalo.Za lažjo predstavo, kako bo videti čarobni advent v Opatiji, se lahko odpravite tudi na virtualni sprehod po okrašenem mestu.

Izkusite posebno kulinarično doživetje

Številni božični programi bodo potekali tudi v opatijskih hotelih, restavracijah in kavarnah. V Café Strauss v Hotelu Palace Bellevue, ki s svojim dunajskim pridihom velja za eno izmed najbolj priljubljenih kavarn v Opatiji, v času adventa pripravljajo prav posebno ponudbo. Gostje bodo lahko poskusili Teto Sarmo, Trdelnik in Grašnjace, tradicionalno sladico iz mesta Rukavac. Posebno kulinarično doživetje pa bo tudi v kavarni Café Imperial v Heritage Hotel Imperial. Na terasi te znamenite kavarne bodo gostje poleg glasbe v živo lahko uživali v ponudbi Imperial X-Mas s praznično hrano in pijačo.V veselem decembru morate tukaj zagotovo poskusiti Bianco Burger (ocvrta polenovka s panko drobtinami), domače fritule z omako in raznovrstne zimske koktajle. Prav tako bodo v obeh kavarnah 24., 25. in 26. decembra potekale delavnice za otroke. Na njih bodo najmlajši izdelovali okraske za jelko, lahko se bodo fotografirali z Božičkom in Škratom, se pozabavali v božičnem disku in sodelovali v prav posebni, praznično obarvani nagradni igri – tomboli. V obeh kavarnah bodo na voljo tudi praznično dekorirani kotički, zato si le vzemite čas za kakšno fotografijo in tako poskrbite, da vam bo letošnji advent za vedno ostal v spominu.

Bogata praznična ponudba tudi v opatijskih hotelih

Za popoln advent ob morju ne smete zamuditi niti posebne ponudbe, ki jo za božični čas pripravljajo v številnih hotelih, tudi v Liburnia Hotels & Villas. V Hotelu Ambasador, ki ima pet zvezdic in se ponaša z osupljivim dizajnom, prostornimi in luksuzno opremljenimi sobami ter suitami, modernimi konferenčnimi prostori, vrhunskimi restavracijami in lounge barom ter avtentično wellness izkušnjo, lahko gosti izkusijo lokalno tradicijo v kombinaciji z vrhunskim evropskim luksuzom. Če iščete pravo romantično doživetje, ga boste zagotovo našli v Hotelu Palace BellevueGre veličasten hotel, zgrajen v 19. stoletju, ki stoji v samem središču mesta. Medtem ko se bohoti nad glavno opatijsko ulico, izžareva v svojem slogu in eleganci, svojim gostom pa ponuja razvajanje, ki ga ne boste našli nikjer drugje. Hotel Istra velja za najboljši hotel s tremi zvezdicami na Hrvaškem in je zaradi svoje lege popolna izbira za vse tiste, ki obožujete prekrasne poglede na morje, želite biti v središču dogajanja, a si hkrati želite tudi miru in zasebnosti. Zahvaljujoč mnogim športnim aktivnostim in ponudbi fit zajtrkov ter večerij pa je ta hotel idealen za vse aktivne posameznike, pare in družine.

Izkoristite priložnost in postanite tudi vi del opatijske adventne pravljice!

V objektiv telefona ujemite lepoto novoletne okrasitve

Veseli december in z njim praznično vzdušje že močno trkata na vrata. V kuhinjah diši po piškotih, otroci že pišejo prva pisma trem dobrim možem in počasi začenjamo izbirati okraske za božična drevesca. Prav tako pa se v teh dneh tradicionalno prižigajo novoletne lučke v številnih mestih širom Slovenije.Gre za eno najlepših tradicij, ki naznani čas veselja, praznovanja in druženja z najbližjimi. Najbolj znamenit je zagotovo prižig lučk v središču Ljubljane, saj mesto odane v čaroben duh. Slovenska prestolnica v hipu postane pravljična. Tudi letos bomo lahko na Prešernovem trgu občudovali veliko božično drevesce, ki ga osvetljujejo okrašene bližnje stavbe in nebo polno zvezdnatih luči. Letošnja pravljična okrasitev nosi tudi posebno sporočilo – »Oni smo mi« – ta nas opominja, da smo danes staroselci, že jutri morda begunci.

Čarobno vzdušje širom cele Slovenije

Lučke pa ne žarijo le v Ljubljani, ampak tudi v drugih slovenskih mestih. Pravljičnega vzdušja bomo med drugim deležni še v Mariboru, Celju, Kranju, Izoli, Kopru, Novi Gorici, Kranju, Murski Soboti in Novem mestu. Torej ne glede na to, iz katerega konca Slovenije prihajate, boste lahko v veselem decembru uživali na magičnih večernih sprehodih. Bodisi sami ali z družino.

Vsekakor pa je to tudi odlična priložnost, da ovekovečite nekaj spominov, ki bodo z vami ostali za vedno. Ni lepšega, kot se ozreti po starih fotografijah polnih nasmehov, ki izžarevajo toplino in veselje. Pravljične okrasitve pa naravnost slovijo po svoji fotogeničnosti. Takšne priložnosti so pisane na kožo vodilnemu pametnemu telefonu Huawei P60 Pro, ki se pri fotografiji počuti domače kot Božiček na letečih saneh.

Spomini, ki so večni

S takšnim telefonom pravzaprav sploh ni treba, da obvladate mojstrstvo fotografije, da bi vam uspela čudovita slika. Enostavno ga usmerite v želeni motiv, pritisnete sprožilec in vse delo opravi on sam. Tudi ponoči. Vsi, ki ste že kdaj poskusili fotografirati med nočnim sprehodom po mestu, veste, da v veliko primerih dobite le zmazek.

S Huawei P60 Pro pa so te skrbi odveč. Telefon je namreč opremljen z velikim tipalom, ki zmore zajeti več svetlobe, prav tako pa se lahko pohvali z inovativnim barvnim filtrom RYYB (CFA). Ta zelene pike običajnega filtra (RGGB) zamenja z rumenimi, ki sočasno prepuščajo svetlobno valovanje rdečega in zelenega spektra, posledica česar pa je zaznava še dodatnih 40 % svetlobe. Tako enostavno v aplikaciji kamere izberete nočni način, »škljocnete« in že imate lep praznični utrinek.

Bodite ustvarjalni – slika pove več kot 1000 besed

Smo pa ob tem vseeno pripravili še nekaj dodatnih nasvetov, kako lahko svojo nočno fotografijo še dodatno popestrite oziroma poskrbite, da si bo resnično zaslužila mesto v vašem družinskem albumu in na zidu vašega najljubšega družbenega omrežja, bodisi je to Facebook, Instagram, TikTok ali kateri drug.

1.     Imejte mirno roko

Mirna roka je vsekakor osnova za ostro in lepo fotografijo. Ponoči še toliko bolj, saj kamera takrat »hlasta« po vsakem viru svetlobe. V teh primerih si lahko pomagate tudi z dodatnim stojalom oziroma tripodom, v katerega pripnete telefon. Ni treba, da je stojalo veliko, lahko je takšno, da ga enostavno spravite v žep in vas ne ovira na sprehodu.

2.     Poigrajte se s svetlobo

Med najbolj atraktivne nočne fotografije zagotovo sodijo tiste, ki se poigravajo z različnimi viri svetlobe in ustvarijo svetlobne sledi. Najbolj enostavno to lahko povadite s premikajočimi se avtomobili, rezultati pa so fantastični. Na ta način resnično ujamete duh tistega momenta. Če se boste izurili v strokovnjaka tega področja, pa lahko z lučmi »rišete« že prave zgodbe. Popolno za božično-novoletni čas.

3.     Razmišljajte abstraktno

Kdor ima oko za fotografijo, lahko motiv za objektiv najde praktično na vsakem koraku. Za fotografijo ni potrebno, da je vedno neposredna in klasična. Lahko izberete le detajl, ki ga boste zajeli, interpretacijo pa pustite tistemu, ki si bo fotografijo ogledal. Zazrite se v nebo in ujemite le tisti del zvezdnatih luči, ki vam najbolj padejo v oči.

4.     Okrasite fotografijo

Tako, kot radi okrasimo božična drevesca in uživamo v sprehajanju po okrašenih mestih, lahko v duhu praznikov okrasimo tudi svojo fotografijo. Na telefonu Huawei P60 Pro je že privzeto na voljo veliko različnih filtrov, kdor se počuti še bolj ustvarjalno, pa lahko s pomočjo trgovine AppGallery in iskalnika Petal poišče še vrsto drugih aplikacij, ki omogočajo napredno obdelavo fotografij.

Ne pozabite na darila!

Ker se bliža praznični december, pa nikar ne pozabite na obdarovanje bližnjih. Za vse tehnološke zanesenjake ima Huawei zelo pestro ponudbo odličnih daril. Poleg že omenjenega novega telefona je tu še telefon s prepogljivim zaslonom Huawei Mate X3, nadobudni športniki, ki jim je blizu tudi eleganca, pa bodo veseli najnovejših ur Huawei Watch 4, Huawei Watch Ultimate in Huawei Watch GT 4.


O podjetju Huawei Consumer Business Group

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, vključno v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer Business Group je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.

Za več informacij prosimo obiščite: consumer.huawei.com/si

Predstavitev glasbene knjige 'Najlepše pesmice…' Mance in Benjamina Izmajlova

Ljubljana - V knjigarni Mladinske knjige, Konzorcij, bo v sredo, 6. decembra, ob 11. uri potekala predstavitev glasbene knjige Mance in Benjamina Izmajlova Najlepše pesmice za vse letne čase. Gre za zbirko 25 pesmic, ki sta jih izbrala in posnela znana slovenska glasbenika Manca Izmajlov, mezzosopranistka, in Benjamin Izmajlov, virtuoz na violini. Pesmice so namenjene otrokom in družinam, ki želijo spoznati in ohraniti bogato slovensko glasbeno dediščino. Knjiga vsebuje tudi note, besedila in ilustracije pesmic, ki so razdeljene glede na letne čase.Na predstavitvi bosta avtorja povedala več o svojem glasbenem ustvarjanju, ki je posvečeno domoljubju in ljubezni do rodne zemlje. Prav tako bosta zapela in zaigrala nekaj pesmi iz knjige, ki so primerne za praznični čas. Predstavitev bo vodila urednica knjige, ki bo na voljo tudi za nakup in podpis. Vabljeni vsi, ki imate radi lepo slovensko glasbo in pesem! Več informacij o Manca in Benjamin Izmajlov lahko najdete na spletni strani

četrtek, 23. november 2023

'Kje si bla doslej' nov album Vlada Kreslina #video

Vlado Kreslin, legendarni slovenski pevec in avtor, je v četrtek, 23. novembra 2023, na tiskovni konferenci predstavil svoj novi album 'Kje si bla doslej', ki je že v prodaji. Album je izšel. Vsebuje 17 skladb. Gostje na albumu so še Zvezdana Novaković, Momento Cigano, Marina Martensson, Ajdina Kreslin, Leopold I., Bastista Cadillac in skupina Orlek. Album je posvečen generaciji, ki je bila rojena leta 1953, in je poln spominov, nostalgije, humorja in ljubezni.Na tiskovni konferenci, ki jo je vodil glasbeni novinar Gregor Bauman je Kreslin povedal, da je album nastajal spontano in brez pritiska. “Nisem imel nobenega načrta, kako naj bi zvenel album. Samo pisal sem pesmi, ki so mi prihajale na pamet, in jih snemal s svojimi glasbenimi prijatelji. Nekatere so nastale v studiu, druge v živo, nekatere so nove, druge starejše. Vse pa so del moje zgodbe, moje generacije, ki je doživela marsikaj,” je dejal Kreslin.Album je dobil ime po eni izmed pesmi, ki jo je Kreslin napisal za svojo ženo. “To je pesem, ki sem jo napisal za mojo ljubezen. To je pesem, ki sprašuje, kje si bila doslej, ko sem te iskal, ko sem te potreboval, ko sem te čakal. To je pesem, ki pravi, da je nikoli ni prepozno za ljubezen, da je vedno čas za srečo,” je razložil Kreslin.Na tiskovni konferenci je Kreslin predstavil tudi svoje decembrske koncerte Generacija 53, ki se bodo zvrstili 6., 7. in 8. decembra 2023 v Cankarjevem domu. Na koncertih bo nastopil skupaj s svojimi glasbenimi gosti, ki so sodelovali na albumu, in številnimi drugimi, ki so zaznamovali njegovo glasbeno pot. Med njimi bodo Beltinška banda, Mali bogovi, Parni valjak, Zoran Predin, Severa Gjurin, Vlatko Stefanovski, Pero Lovšin, Dan D, Siddharta, Big Foot Mama, Jan Plestenjak, Magnifico, Rudi Bučar, Neisha, Zmelkoow, Tabu, Hamo & Tribute 2 Love, Mi2, Orlek, Zabranjeno pušenje, Dubioza kolektiv in mnogi drugi.


Vlado Kreslin bo 29. 11. upihnil 70 svečk in ob tej priliki mu je upokojeni glasbeni urednik Dragan Bulič predal prigodno darilce in sicer kompaktno ploščo angleške skupine Marillion. Ob tej priliki mi  je Dragan zaupal še eno zanimivost....Ko je junija 1976 napisal kritiko koncerta skupine Horizont, kjer je nekoč prepeval Vlado Kreslin( to je bilo  v Studenskem naselju), je med drugim dodal tudi to: Zdi se mi, da tako dobrega vokala že nekaj časa nismo slišali na naših odrih, vsaj kar se domačih skupin tiče.“Decembrski koncerti bodo praznovanje mojega 70. rojstnega dne, ki ga bom obeležil 29. novembra. To bo praznovanje moje glasbe, moje generacije, mojih prijateljev, moje publike. To bo praznovanje življenja, ki je lepo, če ga znaš živeti. Vabim vas, da se mi pridružite na tem glasbenem prazniku in skupaj zapojemo moje pesmi, ki so postale del slovenske glasbene zakladnice,” je povabil Kreslin.

VIDEO - Video utrinek s tiskovne konference

 Album KJE SI BLA DOSLEJ je na voljo v vseh bolje založenih glasbenih trgovinah in na spletni strani Vlado Kreslin. Te dni izide na vinilni plošči tudi ponatis legendarnega albuma PTIČ.

sreda, 22. november 2023

Podjetništvo med empatijo in umetno inteligenco - Dan Hrvaške v Sloveniji #video

Ljubljana, 22. 11. 2023 - V Ljubljani je potekalo poslovno srečanje z okroglo mizo na temo Podjetništvo med empatijo in umetno inteligenco. Dogodek je bil organiziran v okviru Dneva Hrvaške v Sloveniji, ki ga je pripravilo Društvo poslovnih žena FAM v sodelovanju z ekipo TIM Valores in Hrvaško poslovno skupnostjo Osjeti Hrvatsku. Namen srečanja je bil spodbuditi čezmejno povezovanje in izmenjavo izkušenj med podjetnicami in podjetniki iz Slovenije in Hrvaške ter razpravljati o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša umetna inteligenca (UI) v poslovnem okolju.Okroglo mizo je vodila Darinka Pavlič Kamien, predsednica Društva poslovnih žena FAM, ki združuje in povezuje uspešne posameznice vseh generacij z različnih področij delovanja. Svoje poglede in izkušnje na področju umetne inteligence so predstavile Darinka Bistrović, direktorica podjetja Didacta Advance, ki se ukvarja z digitalnim izobraževanjem, Barbara Domicelj, direktorica Microsofta Slovenija, ki je predstavila vizijo in strategijo podjetja na področju umetne inteligence, Diana Gligorijević, direktorica podjetja TeleGroup, ki ponuja rešitve za digitalno transformacijo, Olga Markič, profesorica filozofije na Univerzi v Ljubljani, ki se ukvarja z etičnimi vprašanji umetne intiligence, in Janja Pavetić, direktorica podjetja Magis Wall, ki proizvaja inovativne stenske obloge.Udeleženke okrogle mize so se strinjale, da je umetna inteligenca pomemben dejavnik, ki vpliva na naše poslovno okolje in življenje. UI lahko izkoristimo za doseganje večje konkurenčnosti na trgu, za optimizacijo procesov, za izboljšanje kakovosti storitev in za ustvarjanje novih vrednosti. Hkrati pa je treba biti pozoren na morebitne negativne učinke UI, kot so izguba delovnih mest, zmanjšanje človeškega stika, kršenje zasebnosti in varnosti ter etični konflikti. Zato je pomembno, da ohranimo značilnosti “podjetniškega, empatičnega” načina vodenja, ki temelji na sodelovanju, zaupanju, prilagodljivosti in odgovornosti.Srečanje je bilo tudi priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov in partnerstev med slovenskimi in hrvaškimi podjetnicami in podjetniki. Udeleženci so izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju in skupnem nastopanju na tretjih trgih. Dogodek je bil podprt s strani ministrice za digitalno preobrazbo v vladi Republike Slovenije dr. Emilije Stojmenove Duh, ki je v svojem pozdravnem nagovoru poudarila pomen UI za razvoj Slovenije in regije. Prisotne sta nagovorila mag. Boris Dropulić, veleposlanik Republike Hrvaške v Sloveniji in dr. Diana Dimnik, podpredsednica  Društva Slovensko Hrvaškega prijateljstva. Dogodek je bil tudi del praznovanja svetovnega dneva ženskega podjetništva, ki ga je leta 2014 razglasila Organizacija združenih narodov.

Dogodek se je zaključil z modno revijo podjetja Lisca Sevnica in skupnim kosilom v bližnjem Vivo D125, kjer so se udeleženci lahko še bolj spoznali in izmenjali svoje vizije in načrte za prihodnost.

VIDEO -  Podjetništvo med empatijo in umetno inteligenco

ponedeljek, 20. november 2023

Arboretum Volčji potok žari z več kot dvema milijonoma prazničnih lučk #video

Arboretum Volčji potok bo tudi letos v zimskih mesecih žarel do 7. januarja 2024, tokrat z več kot dvema milijonoma lučk. Večerni sprehod med lučkami, ki je postal že pravo tradicionalno in edinstveno doživetje za vsakogar, bo vnovič prinesel prijetno praznično vzdušje.Sprehod med lučkami je zasnovan kot enosmerna, nekaj kilometrov dolga pot, ki jo razsvetljuje kar 27 kilometrov prazničnih luči. Ob sprehodu nas bo pričakalo več tematskih sklopov, med njimi kristalni tuneli, osvetljena sončna ura, reka luči v rozariju, mogočen slap nad Velikim jezerom, Božiček z jelenčki, slikoviti vodni odsevi na treh jezerih, osvetljena silhueta francoskega vrta, čarobni gozd … Otroke bo v šotoru pred pristavo v prazničnem mestu razveseljeval Božiček (lutka) s pripovedovanjem zanimive pravljice, družbo mu bodo delali škrati iz različnih dežel. Za zemljevid postavitve lučk kliknite TUKAJ.

V Vrtnem centru Arboretum bo adventni sejem od 2. do 23. 12. 2023, vsak dan, z izjemo nedelj, od 8.00 do 19.00.Sejem dobrot in drobnih pozornosti bo na dvorišču pristave vsak petek, soboto in nedeljo od 18. 11. do 24. 12. 2023, od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2023 pa vsak dan, vedno med 16.00 in 20.30. Okrepčali se boste lahko s toplimi napitki in prigrizki in kupili praznične kulinarične dobrote za s seboj ali za darilo. Vsak dan bo v času odprtja parka obratovala tudi trgovina s spominki pri vhodu v park, ki je pravo mesto za nakup drobnih pozornosti.

Gostinska ponudba. Poleg sejma dobrot in drobnih pozornosti bosta v času Večernega sprehoda med lučkami obratovali kavarna nad francoskim vrtom in kavarnica pri vhodu v park.Vožnja z vlakom. Vsak četrtek med 23. 11. in 14. 12. 2023 se boste lahko ob 20.00 popeljali z vlakom. Najavite se vsaj 3 dni pred razpisanim datumom na 031 379 705 ali na vhod@arboretum.si. Da se vožnjo izvede, mora biti prijavljenih najmanj 20 oseb. Poleg vstopnine v park se vožnjo z vlakom doplača 3 €/osebo. Vožnja traja približno 30 minut. V primeru snega ali poledice vlak ne vozi.

Delovni čas in vstopnice. Večerni sprehod med lučkami je mogoč vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 18. 11. 2023 in 7. 1. 2024 od 15.00 do 21.00. Lučke se prižgejo ob 16.00, vstop v park pa je mogoč že eno uro prej. Vstopnice so v prodaji na spletu in pri blagajni parka. Nakup prek spleta vam prinese 10 % popust za redne cene vstopnic! Za cenik kliknite TUKAJ

VIDEO

nedelja, 19. november 2023

O novi knjigi 'Ujetniki preteklosti' Sanje Rozman

Knjiga Ujetniki preteklosti je nova uspešnica zdravnice in psihoterapevtke Sanje Rozman, ki se ukvarja s temo travme, zasvojenosti in okrevanja. Avtorica v knjigi predstavlja dve osebni zgodbi, ki sta med seboj povezani s psihoterapevtskim procesom. Prva je zgodba klientke Ane, ki se sooča z različnimi težavami v svojem življenju, ki izvirajo iz otroške travme in zasvojenosti. Druga je zgodba same avtorice, ki se ne skriva za svojo poklicno vlogo, temveč razkriva, kako jo je prav tako oblikovala preteklost in kako je našla pot do osebne spremembe in rasti.Knjiga je napisana v obliki dialoga med psihoterapevtko in klientko, ki plast za plastjo odkrivata, kaj se vse skriva za njunim vedenjem, čustvi in odločitvami. Knjiga bralcu ponuja vpogled v globine duševnosti in razkriva, kako lahko preteklost vpliva na našo usodo, če se je ne zavedamo in ne predelamo. Hkrati pa knjiga sporoča, da je mogoče preseči bolečo preteklost in zaživeti polno življenje, če najdemo pravo podporo, zaupanje in ljubezen.Knjiga je namenjena vsem, ki se želijo bolje spoznati, razumeti svoje vzorce in prepričanja, ki izhajajo iz preteklosti, in najti načine za njihovo preoblikovanje. Knjiga je tudi dragocen vir za vse, ki se ukvarjajo s psihoterapijo ali jo potrebujejo, saj prikazuje, kaj je bistvo psihoterapevtskega odnosa: globoko intimno in iskreno srečanje dveh oseb, združenih v skupnem zaupanju in upanju.Knjiga Ujetniki preteklosti je izšla pri založbi Mladinska knjiga leta 2023 in ima 296 strani. Knjigo lahko kupite v spletni trgovini Emka.si ali v knjigarnah Bukla 


VIDEO

Upokojenci zadovoljni z napovedano uskladitvijo pokojnin

Ljubljana, 19.11.2023 - Četrtkova, 80. redna seja vlade je na podlagi amandmajev sprejela sklep, da se pokojnine uskladijo s 01. 01. 2024 za 8,2 %, v februarju 2024 pa se izvede redna uskladitev pokojnin po sistemskem zakonu ZPIZ-2 (105. in 106. člen) in nato tudi realizira poračun za mesec januar 2024. Računati je, da bo redna uskladitev v višini nekje do 9 %, ker se inflacija zmanjšuje počasneje kot je bilo predvideno. So pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) zapisali v sporočilo za javnost.V nadaljevanju navajajo, da so pred enim letom v izjavi za javnost zapisali, da si bomo 27. oktober 2022 v ZDUS zapomnili kot pomemben dan, saj smo s predsednikom vlade RS in generalnim direktorjem ZPIZ-a izpogajali pomemben dogovor s figo v žepu. Marijan Papež je kasneje dejal, da so naša pričakovanja nerealna, saj bi tako povečanje obremenilo pokojninsko blagajno za 300 mio EUR in skrb za dvig pokojnin znova prenesel na Vlado RS s pripisom, da se »v okviru finančnih možnosti odloči o morebitni izredni uskladitvi še letos.« ZDUS se je soočal z očitki, da za upokojence nič ne naredimo in da moramo na ulico.Novo vodstvo ZDUS, izvoljeno letošnjega junija, je nadaljevalo  s pogajalsko strategijo. Tokrat uspešneje kot poprej. Če bi ne bilo poplav, bi bile verjetno že v začetku avgusta marsikatere nejasnosti razčiščene... V začetku oktobra smo prejeli povabilo predsednika Vlade dr. Goloba, v katerem je na  srečanje povabil nekdanjega predsednika Janeza Sušnika in aktualno predsednico Zdenko Jan. »...Spregovorili smo o položaju upokojencev v Sloveniji in vladnih ukrepih na tem področju. Govorili o pomenu dolgotrajne oskrbe in nadaljevanju projekta E-oskrbe, s katero se lajša težave starejših v domačem okolju. Strinjali smo se o pomembnosti uvedbe instituta zagotovljene vdovske pokojnine, ki bo predvidoma stopil v veljavo s 1. januarjem 2024 in bo zajel približno 10.000 posameznic in posameznikov.  Seveda pa smo se pogovorili tudi o uskladitvi pokojnin, ki se bo po zagotovilu predsednika vlade dr. Goloba zgodila februarja 2024 za predvidoma 8,2 %, sredstva za ta namen pa so že rezervirana v proračunu,« je dejala po srečanju predsednica Janova.

Foto: KPV

četrtek, 16. november 2023

Društvo poslovnih žensk FAM praznuje 27 let delovanja – Dan Hrvaške v Sloveniji

Društvo poslovnih žensk FAM 16. novembra praznuje 27 let uspešnega delovanja. Podjetnice, pretežno iz malih in srednjih podjetij, so pričele svoje interesno delovanje in ustvarjanje ženskam prijaznega poslovnega okolja že leta 1996. V tednu dni bo poleg 27. obletnice še nekaj priložnosti za slavje. V nedeljo, 19. novembra, je po določilih OZN svetovni dan žensk podjetnic, v sredo, 22. novembra, pa društvo FAM organizira poslovno srečanje Dan Hrvaške v Sloveniji, kjer bo priložnost, da se slavja zaokrožijo v celoto.


Dan Hrvaške v Sloveniji Društvo poslovnih žensk FAM organizira v sodelovanju s slovenskim podjetjem TIM Valores, družbo, ki spodbuja k varčevanju v plemenitih kovinah in več partnerskimi slovenskimi podjetji ter Hrvaško poslovno skupnostjo Osjeti Hrvatsku. Ta je pred leti nastala kot žensko poslovno združenje, vendar so podjetnice kasneje v svoje vrste povabile tudi podjetnike. Dogodka se bo udeležil in udeležence nagovoril tudi hrvaški veleposlanik v Sloveniji mag. Boris Grigić, ki ga bo spremljala Alenka Hudek, pooblaščena ministrica. Udeležence srečanja bodo poleg gostiteljic pozdravili tudi predsednica poslovne skupnosti Osjeti Hrvatsku Sanela Dropulić in podpredsednica Slovensko Hrvaškega prijateljstva dr. Diana Dimnik. Video pozdrav pa udeležencem namenja tudi ministrica za digitalno preobrazbo RS dr. Emilija Stojmenova Duh.

Srečanje podjetnic in podjetnikov dveh sosednjih držav je že tretje po vrsti, prvi dve sta bili organizirani kot Dan Slovenije na Hrvaškem. Osrednji dogodek letošnjega srečanja bo panelna razprava Podjetništvo med empatijo in umetno inteligenco, v kateri bodo sodelovale: Darinka Bistrović, Didacta Advance d.o.o., Hrvaška, Barbara Domicelj, Microsoft Slovenija, Diana Gligorijević, TeleGroup d.o.o., Slovenija, Hrvaška in Srbija, Olga Markič, Univerza v Ljubljani in Janja Pavetić, Magis Wall d.o.o., Hrvaška. Sogovornice bodo skušale odgovoriti na vrsto vprašanj, ki v neizbežni uveljavitvi umetne inteligence skrbijo tudi podjetnice in podjetnike. Kako bo UI vplivala na naše poslovno okolje in življenje, kako jo izkoristiti za doseganje večje konkurenčnosti na trgu, kakšne so izkušnje podjetnic in podjetnikov v Sloveniji in na Hrvaškem z UI, kako si lahko čezmejno izmenjujemo izkušnje in se povezujemo, kako ohraniti značilnosti "podjetniškega, empatičnega« načina vodenja v času prevlade UI, ali lahko slovenski in hrvaški podjetniki in podjetnice okrepimo medsebojno sodelovanje in kako lahko povezani skupaj nastopamo na tretjih trgih?

Simbolična manifestacija tesnega sodelovanja med državama in obema poslovnima skupnostnima bo slovesna otvoritev vpisnega obdobja v izobraževalni program Manager upravljanja z osebnimi in poslovnimi financami, ki ga bosta kot partnersko sodelovanje podpisala Irena Linasi, direktorica podjetja Tim Valores iz Slovenijje in Vitomir Tafra, dekanom EBUS, Evropske poslovne šole Zrinski iz Hrvaške.


Predsednica Društva poslovnih žensk FAM Darinka Pavlič Kamien teden praznovanj komentira: »Ne glede na to, da smo ženske v Sloveniji v zagotavljanju svojih pravic, vloge in mesta v družbi precej uspešne, je še vedno veliko prostora za izboljšave. Zato je pomembno, da se nadaljujejo ukrepi, da se organizirajo dogodki, da se širijo sporočila za enakost žensk na vseh področjih družbenega življenja, tudi poslovnega. Zakonodajni okvir nam zagotavlja enakost, potrebno pa ga je v največji možni meri prenesti tudi v realno življenje. Srečanja s sorodnimi organizacijami iz sosednjih držav krepijo obe strani, nas ozaveščajo o stanju drugod, omogočajo izmenjavo izkušenj, pomagajo pri osebni rasti in so hkrati promocija ženskega podjetništva«.
Direktorica poslovne skupnosti Osjeti Hrvatsku Sanela Dropulić pravi: »V številnih državah na vseh celinah 19. november praznujemo kot svetovni dan podjetnic. Je priložnost, da spomnimo, kako velik problem imajo ženske na realnem trgu, bodisi kot lastnice podjetniških projektov in idej, bodisi delujejo na realnem trgu in pomagajo drugim pri doseganju poslovnih ciljev. Toda vpliv patriarhalne družbe v mnogih državah sveta, pa tudi prevlada tako imenovanih »moških« norm vedenja v poslu, sodelovanje pri delu ob hkratni veliki skrbi za družino in otroke, skupaj z že uveljavljeno diskriminacijo pri plačah, možnostih in virih financiranja poslovnih projektov, prinaša ženskam vedno več težav v podjetništvu, namesto da bi se kot civilizacija razvijala daleč od te neprijazne statistike. Da bi opozorili na položaj podjetnic na Hrvaškem in v Sloveniji ter ob svetovnem dnevu žensk podjetnic, Društvo poslovnih žena FAM iz Ljubljane kot organizator, s poslovno skupnostjo Osjeti Hrvatske kot partnerjem, organizira praznovanje tega pomembnega dne tudi preko povezovanja podjetnic v projekt Dan Hrvaške v Sloveniji. Tako kot smo to zelo uspešno storili že dve leti zapored preko Dneva Slovenije na Hrvaškem, v upanju, da bodo ta bilateralna druženja postala tradicija v naših državah.«Strokovnjakinja za finančno poslovanje, finance in naložbe v plemenite kovine Irena Linasi, direktorica podjetja Tim Valores d.o.o. Ljubljana in lastnica še treh podjetij v treh različnih državah pravi, da je ključno orodje, ki jo je vodilo skozi podjetniško pot, neprestano pridobivanje in deljenje znanja. »Moje najpomembnejše orodje v podjetništvu znanje, ki sem ga vedno z veseljem pridobivala. In kasneje tudi delila. S kolegi iz Hrvaške in Evropske poslovne šole Zagreb smo oblikovali izobraževalni program za generacijo slušateljev, ki bodo začeli graditi svojo kariero kot managerji osebnih in poslovnih financ. Vedno več ljudi razmišlja o kakovostnem upravljanju denarja za osebne in poslovne namene, saj prihajajo težka obdobja, izzivi v gospodarstvu, ko moramo biti pripravljeni na vse. Svetovna zdravstvena organizacija je objavila, da je druga najpogostejša bolezen našega časa depresija. V veliki meri je ta pogojena tudi zaradi finančne negotovosti in težav, v katerih večina ljudi danes živi. Zato je naša misija pomagati ljudem iz različnih držav živeti v svoji finančni svobodi, neodvisno od skrbi in stresa, ki jih lahko povzročijo finance. Temu služi izobraževalni program za managerja osebnih in poslovnih financ.

Srečanje Dan Hrvaške v Sloveniji bo 22. novembra, v konferenčni dvorani AMZS, Dunajska 128 v Ljubljani, od 10.00 do 13. ure, neformalni del pa v prostorih Vivo Catering, Dunajska 125 takoj po zaključku uradnega dela.

Dogodek je za podjetnike in podjetnice do zasedenosti sedežev brezplačen, potrebne pa so prijave:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoOX-Pm2KrdIp_kXqSZs9SADeN-rn4S-_NuOKmn1g_ymZTog/viewform


O Društvu poslovnih žensk FAM

Društvo poslovnih žensk – FAM združuje in povezuje uspešne posameznice vseh generacij z različnih področij delovanja. Podjetnice, managerke, voditeljice, umetnice, predstavnice akademske sfere, z namenom prepletanja njihovih znanj, izkušenj, idej in poslovnega sodelovanja. Začetki delovanja društva segajo v leto 1996 z ustanovitvijo Kluba poslovnih žensk, ki se je kasneje preoblikovalo v društvo. Poslanstvo društva je ustvarjanje okolja in možnosti za povezovanje članic z različnih poslovnih področij in dejavnosti ter uresničevanje njihovih poslovnih ciljev, ciljev osebne rasti, ustvarjanja močne poslovne mreže in hkrati zagotoviti primerno okolje za druženje. Z raznovrstnimi dogodki, gosti, srečanji, posredovanjem ter izmenjavo znanja in kontaktov društvo ustvarja pogoje za poslovno rast, izobraževanje ter osebnostni razvoj članic. Deluje spodbujevalno in prispeva k razvoju poslovnega okolja in družbe kot celote. Društvo šteje okoli 120 podjetnic iz vse Slovenije.

Več o društvu FAM tukaj, kontakt: info@drustvo-fam.si

sreda, 15. november 2023

Ljubljana bo okrašena tudi z okraski izdelanih v Zavodu za oskrbo na domu

Ljubljana, 15.11.2023 - V okviru projekta “December v Ljubljani” bo Turizem Ljubljana tudi letos Ljubljano okrasil z gozdičkom »Zelenih dreves« na nekaterih ulicah v centru mesta. V lanskem letu je pri krašenju smrečic v centru mesta sodelovalo preko 300 učencev iz 15 ljubljanskih osnovnih šol, v letošnjem letu pa so si želeli tudi sodelovanja starejših meščank in meščanov, zato so k sodelovanju povabili Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.Kot so povedali so povabilo z veseljem sprejeli in organizirali delavnico, na kateri so skupaj z uporabnicami in starejšimi prostovoljkami izdelali čudovite okraske s katerimi bo okrašena Ljubljana. Vsi okraski so izdelani iz odpadnih ali naravnih materialov, s poudarkom na dolgotrajnosti in odpornosti proti zimskim vremenskim razmeram.Foto: ZOD