torek, 27. januar 2009

Starosti prijazna mesta

Danes se je sestal Strokovni svet Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) na katerem je dr. Božidar Voljč z Inštituta Antona Trstenjaka, predstavil slovenski vidik projekta Svetovne zdravstvene organizacije – Starosti prijazna mesta, z namenom, da se ZDUS aktivno vključil v ta projekt. S projektom se bo najprej pričelo v Ljubljani in nato nadaljevalo v Celju in Mariboru. Značilno za starost je, da smo radi v mlajši družbi.

V mestih živi več kot 65 odstotkov starejših ljudi, zato je treba tem ljudem pomagati, trdijo na Svetovni zdravstveni organizaciji v kateri je član izvršilnega odbora tudi dr. Božidar Voljč, ki je predstavil tudi brošuro-priročnik Vademecum. To je latinska beseda, ki pomeni Hodi z menoj. V priročniku, ki ga lahko damo v žep je napisano 84 priporočil za življenje v mestu, ki jih je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija.

Dr. Božidar Voljč je v nadaljevanju poudaril, da Trstenjakov inštitut, s sodelovanjem Akademije znanosti in umetnosti, v februarju letos, pripravlja posvet o geriatriji (veja medicine, ki se ukvarja s preučevanjem, preprečevanjem, lajšanjem in zdravljenjem starostnih bolezni). Na tem področju medicine zaostajamo za svetom, čeprav smo bil včasih na tem področju vodilni.

Beseda je tekla tudi o vsebinski zasnovi IX. Festivala za tretje življenjsko obdobje 2009, ki jo je predstavil Bogdan Urbar, projektu Bivalna kultura in Raznolikost je bogastvo družbe, o prioritetnih nalogah ZDUS v tem letu in o osnutku programa Strokovnega sveta ZDUS za leto 2009.

ponedeljek, 26. januar 2009

V zdravstvu se obetajo ukrepi, pravice se ne bodo krčile


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2008 posloval pozitivno. V naslednjih dveh letih, zaradi povišanja plač v zdravstvu, grozi primanjkljaj v višini 300 milijonov evrov, ki ga bodo poskušali nadomestiti z varčevalnimi ukrepi, ki so razdeljeni v tri sklope. Z njimi naj bi odpravili tudi nerazumljivo dolge čakalne dobe
Iz predstavitve ukrepov generalnega direktorja ZZZS Samota Fakina, lahko sklepamo, da do krčenja pravic ne bo prišlo. Skupščina zavoda, na kateri naj bi obravnavali predlog možnih varčevalnih ukrepov, naj bi bila že februarja.


Za boljšo informiranost zavarovanih oseb o pravicah in obveznostih iz obveznega zdravstvenega zavarovanje so na tiskovni konferenci ZZZS predstavili 16 novih zloženk, ki bodo na voljo v vseh zdravstvenih ustanovah.

torek, 20. januar 2009

Letos oddelek mestne negovalne bolnišnice

V Mestni hiši Mestne občine Ljubljana so se ponovno sestali minister za zdravje Borut Miklavčič, generalna in strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, mag. Darinka Miklavčič in prof. dr. Saša Markovič ter župan MOL Zoran Janković s sodelavci mestne uprave MOL.

Prisotni so med drugim sklenili, da bo UKC v letošnjem letu v prostorih pediatrične klinike na Vrazovem trgu začasno uredil negovalni oddelek s 100 ležišči, kar bo osnova dolgoročnega reševanja potreb mestne negovalne bolnišnice.

.