torek, 17. marec 2009

Nasilje pri starejših ljudeh

Na Trstenjakovem inštitutu sta na torkovem srečanju o nasilju, samoobrambi in preventivi pri starejših predavali mag. Ksenija Ramovš in Maja Rant.

Mag. Ksenija Ramovš je najprej razložila razliko med nasiljem in zlorabo. Nasilje predstavlja vsa proti drugi osebi naperjena dejanja, ki so proti volji te osebe. Tako nasilje nad starimi ljudmi vključuje obnašanje, govorjenje in delovanje, s katerim neka oseba prizadeva starega človeka., ker ji to omogoča telesna ali druga premoč.


Odlomek s predavanja mag. Ksenije Ramovš

Pri zlorabi starih ljudi pa gre za enkratno ali ponavljajoče dejanje oziroma neustrezno obnašanje, ki se dogaja znotraj vsakega odnosa, ki temelji na zaupanju in ki škodi starejši osebi, ter jo spravlja v nevarnost. Zlorabo določa oseben odnos med žrtvijo in storilcem.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se nasilje nad starimi ljudmi razrašča v družinah in tudi v ustanovah, ki skrbijo in bdijo nad to populacijo pri nas in po svetu.

Vse več je starejših ljudi, ki imajo ranjeno dostojanstvo in niso deležni spoštovanja, ki jim pripada. O tem najpogosteje ne morejo ali nimajo priložnosti govoriti, ker so pogosto povsem odvisne od skrbnikov in jih je zato strah in sram odstiranja njihovih grenkih zgodb.


Maja Rant in Ksenija Ramovš

Raziskave kažejo, da prav svojci izvajajo največ vrst nasilja nad starimi ljudmi. Gre za psihično in fizično nasilje. Najpogosteje se kaže v poniževanju, izsiljevanju, grožnjah, nadziranju, nasilnem hranjenju in dajanju zdravil, zaklepanju, preprečevanju socialnih stikov in ekonomski odvisnosti

Nasilje nad starimi ljudmi se pojavlja tudi v medijih, saj o nasilnih dejanjih nad starimi premalo poročajo. Potisnjena so v ozadje, kot starost sama. Biti star za medije pomeni neopažen, nezanimiv, skratka neaktualen za poročanje.


Najpogostejši dejavniki tveganja pri zlorabi starih ljudi je slabo zdravje, ovdovelost in samskost. Najpogostejša je finančna in duševna zloraba, ter zanemarjanje, ki običajno prihaja s strani oskrbovalca, to pa je največkrat otrok ali partner.


O samoobrambi in prventivi je nekaj izkušenj povedala prva tečajnica Boža Kavčič.


O preventivi in samoobrambi pa je Maja Rant dejala: Trstenjakov inštitut se je leta 2006 na povabilo Avstrije in Češke priključil mednarodnem projektu Dafne, katerega cilj je bil raziskati in organizirati delavnice, kjer ženske dobijo znanje za učinkovito samoobrambo pred nasiljem. Od takrat naprej večkrat letno organizirajo delavnice samoobrambe, ki je namenjena ženskam po petdesetem letu starosti

Na delavnici se naučijo znanj s katerimi se bodo znale v neprijetni ali grozeči situaciji učinkovito in samozavestno odzvati. Gre za tehnike in prijeme, ki se jih lahko naučimo in upoštevajo telesne zmožnosti vsake ženske. Tehnike, ki se jih naučijo na delavnici temeljijo na presenečenju. K temu sodi tudi učenje preventivnih ukrepov za odvrnitev napada.

.

nedelja, 8. marec 2009

Umetnost staranja po Grünu

Od petka, 6. do nedelje, 8. marca 2009 se bo na povabilo Celjske Mohorjeve družbe in Zavoda Antona Martina Slomška na obisku v Sloveniji mudil benediktinski pater Anselm Grün, ki mu pravijo tudi »Pater Osrečevalec«.


Z leve: Anselm Grün, Angelca Kadunc, Ivan Janez Štuhec

Predavanje o Visoki umetnosti staranja, tako je naslovil tudi knjigo, ki jo v Mohorjevi družbi nameravajo kmalu izdati, je Anselm Grün imel v Domu sv. Jožefa v Celju, kjer je potekalo tudi predavanje Živi kar si-biti ženska in moški v svoji poklicanosti. V Mariboru je predaval o Prebujanju življenja v človeku. Pred tem je o Psihoanalizi in krščanski duhovnosti predaval v Cankarjevem domu v Ljubljani. Obisk je zaključil z nedeljskim maševanjem v mariborski stolnici.


Dom za starejše sv. Jožef v Celju

Anselm Grün se je rodil 1945 v Nemčiji, kjer tudi danes živi in dela. Študiral je teologijo in ekonomijo. Strokovno izhaja iz psiholoških izhodišč Carla Gustava Junga (1875–1961). Napisal je okrog 200 knjig s krščansko duhovno vsebino. Šestnajst je prevedenih tudi v slovenski jezik. Knjige, predavanja in tečaje, ki se jih vsako leto udeleži več deset tisoč ljudi, posveča vprašanjem, s katerimi se srečuje moderni človek. Iskan in cenjen je tudi kot duhovni spremljevalec.

Zvočni posnetek predavanja: Umetnost staranja.


.