torek, 31. januar 2023

Zimski festival in Mednarodno klavirsko tekmovanje #video

Ljubljana, 31. 1. 2023 - Festival Ljubljana je letošnji šesti Zimski festival združil s prvim mednarodnim klavirskim tekmovanjem. Dogodka bosta potekala konec februarja in v začetku marca. Tekmovanje je zadnja nova zgodba pri festivalu, je na novinarski konferenci povedal direktor in umetniški vodja Darko Brlek, ki upa, da bo to še utrdilo Ljubljano kot mesto glasbe.Zamisel za tekmovanje je obstajala že nekaj časa, ki pa morda organizacijsko še ni bil pravi, je povedal Brlek. K organizaciji so povabili mednarodne strokovnjake, med njimi italijanskega pianista Epifania Comisa, ki je prevzel umetniško vodstvo. Po njegovih besedah bodo mladi pianisti po udeležbi na tekmovanju pod okriljem ljubljanskega festivala, ki velja za enega največjih v Evropi, dobili priložnost za nadaljnje udejstvovanje.

Devetčlanski žiriji bo predsedovala pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak, ki je izrazila veselje, da je tudi Ljubljana dobila veliko klavirsko tekmovanje z zahtevnim repertoarjem. Po njeni oceni so tekmovanja potrebna, ker mladim glasbenikom omogočijo nadaljnje angažmaje. Prijavilo se jih je 105, zato je žirija imela zahtevno nalogo, da je na podlagi prejetih posnetkov izbrala 30 kandidatov.

Tekmovanja se bo udeležilo predvidoma 24 pianistov iz 16 držav, od Avstralije, ZDA, Kitajske, Rusije do Albanije, iz Slovenije Jure Goručan in Urban Stanič. Potekalo bo v treh etapah. Finalna večera, v katera se bo uvrstilo šest pianistov, bosta 3. in 4. marca v Cankarjevem domu. Spremljal jih bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta in člana žirije Ricarda Castra.

Zmagovalec bo prejel 30.000 evrov in priložnost nastopa na nekaterih pomembnejših recitalih in koncertih z orkestri po svetu. Nagrade, med katerimi bo tudi posebna nagrada poljskega Chopinovega tekmovanja, so po Brlekovih besedah primerljive z največjimi tekmovanji po svetu. Na koliko let bo tekmovanje potekalo, še ni znano.Z nastopi finalistov se bo hkrati zaključil letošnji Zimski festival, ki ga bo 28. februarja odprl tenorist Rolando Villazon z opernimi arijami ob spremljavi radijskih simfonikov in dirigentom Alfonsom Scaranom. Drugi koncert Zimskega festivala bo 1. marca izvedel Slovenski mladinski orkester pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.

Orkester, v katerem igrajo mladi glasbeniki iz Slovenije, ob vojni v Ukrajini pa so omogočili delovanje tudi nekaterim ukrajinskim glasbenikom, ki zdaj živijo v Ljubljani, bo s tem začel novo sezono. Kot je povedala dirigentka, bo koncert še ena priložnost za mlade, saj so kot solista povabili violinista Roberta Lakatoša in klarinetista Arthurja Stockla, ki imata oba izkušnje z delovanjem v tovrstnih sestavih.Na tretjem koncertu Zimskega festivala 2. marca pa bo zazvenel veličastni Rekviem Hectorja Berlioza. Skladatelj ga je napisal za obletnico julijske revolucije in zanj predvidel več stočlanski zbor in orkester, s katerima bi ustvaril občutek prostorskosti. V Cankarjevem domu, kjer bodo vsi koncerti Zimskega festivala, ga bodo izvedli okrepljen Orkester Slovenske filharmonije in štirje zbori pod vodstvom dirigenta Charlesa Dutoita.

Kot je povedal direktor filharmonije Matej Šarc, takšnega koncerta ni mogoče doživeti vsak dan, za razliko od bolj znanih rekviemov, kot sta Mozartov in Verdijev, pa je ta drugačen, saj ga je Berlioz ustvaril v mladih letih.Festival Ljubljana je lani praznoval 70-letnico delovanja. Ob tem je nastala monografija, ki bo po besedah kritičarke in recenzentke Maie Juvanc tudi prek fotografij in citatov velikih glasbenih imen prikazala delovanje zavoda. V knjižni obliki bo pospremila marčevske Slovenske glasbene dneve. 

VIDEO - Posnetek novinarske konference 

petek, 27. januar 2023

Posebnosti pri izplačilu pokojnin in nadomestil v januarju 2023
Januarska začasno nižja izplačila pokojnin in nadomestil na podlagi invalidnosti in povišanje prejemkov ob redni uskladitvi


Ljubljana, 27.1.2023 -V mesecu novembru in decembru 2022 so prejemniki pokojnin in nadomestil na podlagi invalidnosti prejeli izplačilo povečanega dela prejemkov v višini 4,5 % prejemka, kot je bil izplačan v oktobru 2022. Povečanega dela v višini 4,5 % izplačila pokojnin in nadomestil na podlagi invalidnosti v januarju ne bodo več vključevala, saj ni šlo za uskladitev pokojnin, pač pa za izplačilo povečanega dela prejemkov na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU).

Pokojnine in nadomestila na podlagi invalidnosti (in drugi prejemki) se bodo ponovno povišali z redno uskladitvijo, in sicer v predvideni višini 4,9 % prejemka, kot je bil izplačan v oktobru 2022. Izplačilo zaradi redne uskladitve povišanih prejemkov bo izvedeno z izplačilom za februar 2023, ko bo izplačana tudi pripadajoča razlika za januar 2023.

Nižji odtegljaji pri pokojninskih in invalidskih prejemkih zaradi zvišanja minimalne plače

Bremenitev rubljivih pokojninskih in invalidskih prejemkov je v skladu z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ter Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) izvedena, če je znesek vsote rubljivih prejemkov višji od 76 % minimalne plače oziroma višji od 50 % minimalne plače, če gre za terjatve iz naslova preživnin.

Zaradi nove višine minimalne plače, na katero je vezan limit za odtegovanje, bodo pokojninski in invalidski prejemki od 1. januarja 2023 dalje lahko bremenjeni z odtegljaji v nižjih zneskih kot v preteklih mesecih. Na znesek minimalne plače je namreč vezan limit za odtegovanje.

Od 1. januarja 2023 dalje znaša minimalna plača 1.203,36 EUR, zato limit za odtegovanje od 1. januarja 2023 dalje znaša 914,55 EUR oziroma v preživninskih terjatvah 601,68 EUR (limit za odtegovanje je v letu 2022 znašal 816,57 EUR oziroma v preživninskih terjatvah 537,21 EUR).

Znižanje izplačil dela pokojnine, višje delne pokojnine in višjega sorazmernega dela pokojnine zaradi poteka 3-letnega obdobja prejemanja

S 1. januarjem 2020 je začela veljati novela ZPIZ-2G, na podlagi katere se je izplačilo dela starostne pokojnine v višini 20 % povečalo na 40 %. Novela je prinesla tudi povišanje za delne pokojnine oziroma sorazmerni del pokojnine.

Skupno obdobje prejemanja dela pokojnine v višini 40 % starostne pokojnine, višje delne pokojnine oziroma višjega sorazmernega dela pokojnine je bilo omejeno na največ tri leta vključitve v obvezno zavarovanje.

Z 31. decembrom 2022 je poteklo triletno obdobje za uživalce dela pokojnine, višje delne pokojnine in višjega sorazmernega dela pokojnine, ki so bili upravičeni do teh prejemkov od 1. januarja 2020. Po poteku triletne vključitve v obvezno zavarovanje se uživalcu izplačuje:

- del pokojnine v višini 20 % starostne pokojnine,
- delna pokojnina, povišana za sorazmerni del izplačila 20 % starostne pokojnine oziroma
- sorazmerni del starostne pokojnine, povišan za sorazmerni del izplačila 20 % starostne pokojnine.

Zavod bo tudi uživalcem, ki so se jim zgoraj navedene dajatve pričele izplačevati kadarkoli od 2. januarja 2020 do 31. januarja 2020, že v mesecu januarju 2023 izplačal znižan znesek za celoten mesec. Pripadajoči višji del zneska za del tega meseca bo nakazan s posebnim nakazilom.

Zavod bo za uživalce, ki prejemajo navedene dajatve, vsak mesec preverjal iztek triletne vključitve v obvezno zavarovanje in postopal na enak način, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.

Vsakemu uživalcu, ki se mu bo znižal znesek dela pokojnine ali znesek povečanja delne pokojnine ali znesek povečanja sorazmernega dela pokojnine, bo zavod poslal tudi obvestilo o nakazilu s pojasnilom.

Uživalcev, ki se jim bo z januarskim izplačilom razpolovil znesek, je nekaj preko 3800.

četrtek, 26. januar 2023

Praznovanje 21. obletnice Term Snovik v znamenju Kneippove zgodbe #video

Terme Snovik so v četrtek,  26. 1. 2023 v družbi družbenikov, poslovnih partnerjev, domačinov, zaposlenih in predstavnikov sedme sile praznovali 21. obletnico uspešnega delovanja term v Tuhinjski dolini.  Od samih pričetkih razvoja je v ospredju topla voda, termalna voda, ki je postala vzgib in glavni razlog, okrog katere se je razširila današnja zgodba o uspehu Term Snovik. Novi trendi potovanj in trajnostna naravnanost narekujeta vrnitev k pristnemu stiku z naravo. Znano je da, v Termah Snovik že od samih pričetkov razvijajo aktivno, zeleno in zdravo ponudbo. In tako so danes visoko v vrhu, pravzaprav kar pionir trajnostne naravnosti in odgovornega obnašanja do naravnih virov in okolja. Ustvarjajo edinstveno ponudbo za zdravje in dobro počutje vseh gostov, domačinov in zaposlenih.


Razvili so enovit produkt, eno zgodbo, Kneipp zgodbo, je poudarila direktorica Term Snovik Katarina Hribar. K uspehu in dobremu poslovanju družbe je vodila jasna vizija razvoja, kot je v svojem nagovoru gostom na praznovanju obletnice poudarila Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Terme s sprejeto nadaljnjo strategijo razvoja ostajajo še naprej aktivni tvorec trajnostnega turizma na nacionalni in lokalni ravni. Prav na nivoju destinacije družba nastopa povezovalno in konstruktivno za najboljše sinergijske učinke med deležniki za vzpostavljanje odličnih raznovrstnih doživetij za krajane in obiskovalce destinacije.


Začetka neprekinjenega delovanja Term Snovik je bil 25. januar 2002. To je bil pravi zimski dan z minus 10 stopinj Celzija in z veliko snega. Takrat so pokrite bazene odprli brez posebnega praznovanja. Obiskovalci so pričeli prihajati in se vračati, kar pa je potrdilo moč zdravilne termalne vode in s tem darilo narave, ki je dan vsem za krepitev zdravja, kot to zelo dobro vedo njihovi stalni obiskovalci. Nekateri stalni gostje prihajajo na plavanje prav vsak dan, kot to dela njihova stalna gostja Jožica. Termalna voda je odlična za plavanje in pitje, vsebuje kalcij in magnezij ter veliko drugih koristnih mineralov. V Snoviku želijo goste navaditi na dobre navade in zdravo življenje. Prokurist Ivan Hribar je prepričan, da lahko vsi občani in občanke Kamnika postanejo najbolj zdravi državljani s pomočjo termalne vode in prakticiranja knajpanja vsak dan.


Ni naključje, da so na letošnji obletnici poudarili Kneipp filozofijo, saj Kneipp zgodbo utrjujejo in prihajajo na prelomno točko, ko bodo produkt še intenzivneje razvili glede na leta 2019 sprejeto srednjeročno strategijo trajnostnega razvoja term. Pravi primer trajnostne usmerjenosti je na obletnici izpostavilia tudi Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Terme Snovik so pravi primer trajnostnega turizma, v Snoviku se čuti domačnost na prvem koraku, družbeni del in zelene aktivnosti so ključne za turizem. Pomembno je, kako turistično podjetje diha z domačini in obratno, saj je turizem zelo občutljiva panoga, strese jo vsaka sprememba v okolju, zato je še kako pomembno, kako se ga umešča v prostor. Terme Snovik so odličen primer, kako je prav


V Termah Snovik so že predstavili nov investicijski načrt, ki vključuje širitev wellnesa, odprtje kampa in hotela. Sedaj pa so vse sile usmerjene v Kneipp Naturhotela ter širitev welnesa s posebnim poudarkom na vsebinskem delu. Kot pravi Hribar, imajo za investicijo pridobljeno zemljišče, urejeno komunalno infrastrukturo, za financiranje pa se usklajujejo z bankami, družbeniki, prav tako pa so odprti za nove partnerje pri uresničevanju postavljene strategije družbe.


Strategija Term Snovik je bila že od pričetkov skladna s strategijo zelenega, aktivnega turizma Slovenske turistične organizacije, prav tako pa aktivno sooblikujejo in sodelujejo pri novi strategiji razvoja kamniške destinacije. »Terme Snovik so največje turistično podjetje v Občini Kamnik in glavni steber turizma, ustvarijo dobršen del nočitev in s tem tudi turistične takse«, je poudaril Matej Slapar, župan Občine Kamnik v nagovoru gostom na praznovanju obletnice. Slapar verjame v Kneippovo zgodbo razvoja, s katero nadaljujejo tradicijo knajpanja v Kamniku iz 19. stoletja in je tako pomemben del razvoja destinacije.
Kamnik je bil ob prelomu iz 19. na 20. stoletje pomembna destinacija za knajpanje in na najvišji točki razvoja turizma. In prav to tradicijo danes nadaljujejo  v Termah Snovik, katero razvijajo na sodoben način ter gostom ponujajo storitve za zdravje in simbiozo telesa in duha.  Terme Snovik so tako edini Kneipp center v Sloveniji z razviti storitvami po petih stebrih, ki jih je postavil Sebastian Kneipp, nemški duhovnik ter vodni in fito terapevt. Za ohranjanje zdravja telesa in duha so potrebni voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog.


Katarina Hribar je poudarila, da so Kneippove terapije pomembne za izboljšanje imunskega sistema, rehabilitacijo in antistres. Predstavila je tudi potek razvoja knajpanja. Za namen razvoja turističnega proizvoda KNAJPANJE so sprva začeli z izobraževanjem zaposlenih doma in v tujini. S pridobljenimi znanji so ustvarili Kneippovo vodeno doživetje, goste nagovarjali z novo grafično podobo in digitalnim trženjem. Gostje danes na vsakem koraku začutijo vpliv Kneippa, že pred samim vhodom s Kneippovo teraso in petimi stebri, na treh bosonogih poteh, na krožnikih v Restavraciji Potočka vsak dan s Kneippovo hrano, vonje in okuse lahko .


V okolici je kar 40 km tematskih pešpoti, možnost nordijske hoje, kolesarske poti, telovadnico v naravi in še mnogo več. V wellnessu lahko koristijo storitve hidroterapije in se razvajajo s Kneipp razvajanji in tretmaji za boljše počutje ali v apartmajih na naravnih vzglavnikih. Goste iz Slovenije in tujine gostijo na sproščujočih Kneippovih oddihih, skozi celotno bivanje spoznavajo vseh pet stebrov zdravja. Za skupine organizirajo dnevne izlete za raziskovanje čudovite Tuhinjske doline in spoznavanje Kneippove življenjske filozofije.


Predvsem veliko vlagajo v izobraževanje gostov, tudi skozi animacijski program Vsak dan Kneipp dan. Hribarjeva je prepričana, da je »pomembno, da predajajo znanje, kako si lahko pomagajo tudi sami.« S Kneipp centrom so obogatili turistično ponudbo s ciljem celoletnega turističnega povpraševanja, da privabijo zahtevnejše goste in da povezujejo lokalno okolje.

 V zadnjem obdobju še posebej krepijo peti steber, zdrav življenjski slog, z novimi gozdnimi doživetji z elementi meditacije, gozdne joge in seveda bosonoge hoje, s katerimi se vračajo k pristnemu stiku z naravo. Ravno sedaj v zimskem času potekajo novi savna rituali z vrtičenjem zraka, zvočnimi kopelmi s terapevtski glasbili. Del vodene sprostitve so gostje na obletnici imeli priložnost tudi izkusiti s kratko vodeno sprostitvijo iz izvedbi Luke Brinovca, sodelavca iz wellness oddelka. V kratkem pričenjajo tudi z novimi programi aromaterapije.

VIDEO - Govor Katarine Hribar, direktorice Terme Snovik. 

 Ob novih načrtih in storitvah je direktorica povedala, da se tudi oni kot ostali turistični akterji v turistični panogi soočajo s sedanjim izzivi, kot so vojna, energetska kriza, kadri, a krepijo svojo vlogo trajnostnega razvoja in prav tako nadaljujejo s krepitvijo digitalizacije poslovanja. »Zagotovo bo potreben pogum in velika mera optimizma ter odločnosti za nadaljnjih 21 let, pomembno pa je, da se razvijamo, da rastemo in da se gostje radi vračajo.«

Tako Hribarjeva kot prokurist sta posebno zahvalo na praznovanju izrekla vsem zaposlenim, saj ljudje ustvarjajo turizem. V termah se vzpostavlja kompetentna ekipa sodelavcev, ki zavzeto uresničuje vizijo in poslanstvo družbe, zato jim gre posebna zahvala. Vodstvo družbe ob tej priložnosti in praznovanju obletnice izpostavi najbolj zaslužne delavce po posameznih oddelkih: Blažka Vončina iz oddelka animacija, Radmila Milošević iz oddelka gospodinjstvo, Advija Halilović iz oddelka kuhinja, Mojca Stele iz oddelka strežba, Marija Komatar iz oddelka prodaja in marketing, Pia Hrovat iz oddelka recepcija, Klavdija Hribar iz oddelka bazen, Saša Klar iz oddelka wellness in Marta Drolc iz oddelka pomožne službe. Najvišje priznanje za NAJ zaposleno leta je prejela Pia Hrovat. Ob predaji priznanja je Hribarjeva obrazložila: »Pia je oseba, ki svoje delo odlično opravlja, je zavzeta, pozitivna, dobrovoljna in vedno priskoči na pomoč. Pri svojem delu je odgovorna, trajnostno naravnana, ima zaupanja vredne odnose s sodelavci in z veseljem deli svoje znanje med njih. Sledi zastavljeni viziji, zato se ji želi družba še posebej zahvaliti za predanost in zaupanje.« Cvet deklet je skupaj z direktorico tudi zarezal v rojstnodnevno torto iz kuhinje restavracije Potočka, ki je prav tako pripravila celotno pogostitev za goste obletnice.  Program praznovanja je povezovala Sabina Bajt, sodelavka term iz prodaje in marketinga, kulturni program praznovanja pa je izvedla mlada vokalistka Eva Leskovec ob spremljavi Klemna Leskovca na kitari in Antona Špenka na klavirju, vsi trije so člani Godbe Tuhinjske dolina. Foto: Janez Platiše, Blaž T. Muc, Terme Snovik
Video: Janez Platiše, Terme Snovik 

sreda, 25. januar 2023

Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo je prejel Ivo Boscarol

Ljubljana, 25. 1. 2023 - Člani Združenja Manager so na tradicionalnem januarskem srečanju, s katerim simbolično obeležijo začetek novega poslovnega leta podelili tudi priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta  Združenja Manager. Prejel ga nekdanji lastnik in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boscarol.Priznanje artemida, sta tokrat prejeli generalna direktorica romunske družbe Euroins Asigurare Tanja Blatnik in poslovodna direktorica družbe Fraport Slovenija Babett Stapel.

Mladi manager leta 2022 je postal direktor podjetja Chipolo Primož Zelenšek. S priznanjem v združenju na zemljevid slovenskega menedžmenta postavljajo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne menedžerje in menedžerke.

Kot osrednja govornica je na dogodku nastopila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je čestitala vsem današnjim prejemnikom priznanj Združenja Manager. Od podjetnikov pričakuje, da bodo naše gospodarstvo vodili v povečevanje dodane vrednosti, in to na trajnostni način, ne na račun okolja

Več lahko preberete na: https://www.zdruzenje-manager.si/sl/

torek, 24. januar 2023

Robert Golob, končno s popolno vlado

Ljubljana, 24.1.2024 - Na 6. redni seji Državnega zbora so poslanke in poslanci potrdili tudi listo devetih ministrskih kandidatov, kot to predvideva reorganizacija vlade po decembra uveljavljenem zakonu o vladi. Za potrditev liste ministrskih kandidatov je glasovalo 55 poslancev, proti pa jih je bilo 29. Premier Robert Golob je v svojem nagovoru poslankam in poslancem dejal, da končno stoji na tem mestu s popolno vlado, kot si jo je zamislil pred skoraj devetimi meseci. Ob tem je Golob dodal, da gre predvsem za vsebinske spremembe v vladi, saj bo le tako lahko dosegla nove strateške preboje in odgovarjala na strateške izzive našega časa.Ministrska ekipa pa ni popolna, saj še vedno ni znano, kdo bo vodil ministrstvo za notranje zadeve, potem ko je sredi decembra s tega mesta odstopila ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Začasno je vodenje notranjega resorja prevzela ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Življenjepisi članov vlade so dostopni na spletnem mestu vlade: www.gov.si/drzavni-organi/vlada/o-vladi/

ponedeljek, 23. januar 2023

Novinarska skupina SUTŽO na študijskem obisku STA

Pred dnevi je novinarska študijska skupina, ki jo pri Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) v Ljubljani vodi znana novinarka  Neva Železnik, obiskali Slovensko tiskovno agencijo (STA),  ki je še vedno utrdba profesionalnega in strokovnega novinarstva. Sprejel jih je direktor Igor Kadunc, zgodovino in današnjo vlogo te agencije pa jim je predstavila Barbara Štrukelj, namestnica odgovornega urednika, so zapisali na FB SUTŽO.Študentke in študenti novinarske skupine, ki ga kot mentorica pri UTŽO vodi Neva Železnik se dobivajo vsak četrtek od 10:00 do 11:30 ure na Dunajski 101 v Ljubljani. Potem pa grejo običajno še na kavo ali čaj. Zaželeno je, da udeleženci programa poznajo osnovno delo z računalnikom (zlasti program Word), da imajo internet oziroma uporabljajo elektronsko pošto ter poznajo osnove fotografiranja.Naučiti se samostojnega pisanja prispevkov in objavljanja v medijih pa je glavni cilj študijske skupine novinarstva. Uporabljajo različne metode poučevanja. Od predavanj, razlag, razprav, praktičnega dela (pisanje), analiza prispevkov, v okviru možnosti pa tudi študijski obiski novinarskih redakcij. Poleg tega se učijo kultiviranega branja in smiselne (jasna, kratka, jedrnata) diskusije. Zato menim, da je potrebno STA pohvaliti, da so sprejeli študentke in študenta novinarske skupine SUTŽO ter jim predstavili zgodovino in način dela STA.Besedilo: Janez Platiše
Foto: STA

Minister Mesec: Kar se tiče pokojnin, me lahko držite za besedo

Ljubljana, 23.1.2023 - "Ob sprejemu pokojninske reforme bo tudi minimalna pokojnina presegla to, kar smo omenili v koalicijski pogodbi," je pred poslanci dejal Mesec.Poslanke in poslanci so začeli redno zasedanje. Predsednik vlade Robert Golob bo zaradi odsotnosti na poslanska vprašanja odgovarjal v torek, ko bo DZ tudi odločal o listi devetih ministrskih kandidatov, ki jih prinaša reorganizacija vlade.  Sicer je prvi dan zasedanja kot običajno namenjen poslanskim vprašanjem ministrski ekipi. Eno od njih se je nanašalo na upokojence, morebitni draginjski dodatek in dvig pokojnin.

"Ne bo nekih interventnih dodatkov ali podobnih stvari, bomo pa imeli celo leto resno razpravo o tem, kako na pravičen način razporediti sedem milijard evrov, kolikor jih zbere pokojninski sistem. Leto 2023 je leto reform in s tem se bomo ukvarjali na sistemski ravni in ne z interventnimi ukrepi," je pred poslanci dejal minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ki je za letos napovedal februarsko, 4,9-odstotno, sicer zakonsko določeno uskladitev pokojnin.  Glede predvolilne obljube o dvigu minimalne pokojnine nad 700 evrov je Mesec spomnil na minimalno plačo, ki je po njegovem "krepko presegla tisto, kar so obljubljali." "Kar se tiče pokojnin, pa me lahko držite za besedo, ob sprejemu te pokojninske reforme, bo tudi minimalna pokojnina presegla to kar smo omenili v koalicijski pogodbi," je dejal.

Upokojenci so nezadovoljni,

ker se bodo pokojnine redno uskladile samo za 4,9 odstotka. Kot so pojasnili pred dnevi, je bila veljavna pokojninska reforma pripravljena leta 2012, ko je bila velika gospodarska kriza in deflacija. Model izračuna za usklajevanje namreč ni predvidel tako visoke inflacije, kot je zdaj. Povprečna letna inflacija je bila lani kar 8,8-odstotna. Po veljavnem načinu se pokojnine uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, tako da bi morala biti februarska uskladitev res 4,9-odstotna, vendar pa je to glede na višino dejanske inflacije in rast cen življenjskih potrebščin premalo, so še pojasnili pri Zvezi društev upokojencev (ZDUS). Če bi bilo zvišanje 7,1-odstotno, bi zagotovljena pokojnina za 40 let pokojninske dobe, ki je zdaj malenkost pod 654 evrov, znašala 700,16 evra. Tako bi se zaveza iz koalicijske pogodbe, po kateri bo zagotovljena pokojnina letos znašala najmanj 700 evrov, po izračunu ZDUS-a izpolnila. Če pa bi bila uskladitev le 4,9 odstotka, bi zagotovljena pokojnina znašala malenkost pod 686 evrov, kar je dobrih 14 evrov manj od koalicijske zaveze, so poudarili in zapisali v spletnem portalu Žurnal.

nedelja, 22. januar 2023

OBRAČUN Violete Tomić z Violeto Tomić

»Ljudi so vedno zanimale podrobnosti iz mojega življenja. Ker jih niso poznali, so si jih izmislili. To je še bolj bolelo. Nekoč sem na neki otvoritvi stala ob ženski, ki je v krogu obiskovalcev, večinoma mojih znancev, vneto razlagala, kako ona dobro pozna Violeto Tomić, saj sta bili sošolki in celo dobri prijateljici. Vsi so čakali mojo reakcijo, muzali so se in pogledovali proti meni. Pa sem se obrnila k njej in jo vprašala: 'Hej, a ti res poznaš Violeto?' Rahlo zaničljivo me je pogledala ob tako butastem vprašanju in odgovorila: 'Seveda. A ti tudi?'«

V zadnjih letih smo se znašli v situaciji, ko so lažne novice postale del našega vsakdana in ljudje so zmedeni, jezni in dezorientirani. Vedno sem bila v središču dogajanja in sem na lastni koži doživela vse napade na medije, umetnost, svobodo in resnico. Svojo intimo pa sem vedno skrbno varovala, saj nisem želela privoščljivosti in lažnega sočutja, kajti oboje boli.

Trenutno je gledališče edino, ki skozi licencio poetico lahko spregovori brez cenzure. Ravno zato opažam, da je edina gledališka avantgarda ta trenutek iskrena pripoved o sebi. Ta trend je opaziti v mnogih produkcijah, kar me osebno zelo veseli.

Zato sem za svoj jubilej pripravila predstavo, ki bo osvetlila moje življenje. Tako, kot mnogi ustvarjalci začutijo potrebo, da bi napisali biografijo, sem jaz začutila potrebo, da spregovorim skozi to predstavo. Moji spomini segajo v otroštvo mešanega zakona, trka dveh svetov, femicida, alkoholizma, družinskega nasilja, večne tujskosti in izločenosti, borbe za preživetje, izobrazbo, vero v boljši svet, terapijo skozi umetnost, duhovnost in samooskrbo, aktivizem in soočenje z bolečimi resnicami tega sveta.

Priznam, včasih sem zelo utrujena od vseh teh bojev. Vsi me poznajo, vsi vedo o meni vse, največ vedo tisti, ki me nikoli niso srečali, večina ve celo več, kot o sebi vem sama.

Sprejmimo izziv.

Po tej predstavi bodo tisti, ki bodo kupili karto, lahko rekli, da so me spoznali. Dajem jim sebe.

To je največje darilo, ki ga lahko podarim občinstvu za svoj rojstni dan. Vse, kar bom povedala, bo podprto z dokazi in slikovnim ter video materialom.

Zato vas vabim, da si ogledate predstavo, kakršne še niste videli, moj OBRAČUN z najglobljimi travmami, hrabro in brez dlake na jeziku, tako kot znam samo jaz. Predstava je sicer monodrama, a kljub dejstvu, da na odru stojim sama, z mano sodelujejo mnogi relevantni umetniki: Alan Hranitelj, Vojko Sfiligoj, Dominika Monte, Mikica Stojanović, Taša Egart Tomić in drugi, ki so soustvarili teh 100 minut, ki vam bodo spremenile pogled na svet. 

Gledališka (mono) predstava OBRAČUN bo premierno uprizorjena na moj 60. rojstni dan.

Premiera bo v dvorani Španskih borcev v Mostah, 22. januarja 2023.

Ponovitvi sta ob kulturnem prazniku 8. februarja in 8. marca, ob dnevu žena.

Violeta Tomić

petek, 20. januar 2023

Fitnes aplikacije z zajamčenim uspehom

Kakšen cilj ste si letos zastavili? Morda izgubo odvečnih kilogramov, občutno izboljšanje kondicije ali kaj tretjega? Želite uspeti, pa ne veste, kako? Uporabite izjemne aplikacije za pametni telefon, ki vas bodo vodile po zastavljeni poti. V zadnjem času so aplikacije za spremljanje športa, nadzor zdravja in doseganje dobrega počutja izredno napredovale. Sposobne so pridobivanja in analize raznolikih podatkov, ki segajo od natančnih in doslednih rezultatov zabeleženih dejavnosti in zdravstvenih meritev, preko štetja korakov do obvestil o kakovosti zraka. Obenem nudijo praktične pristope za ohranjanje telesne pripravljenosti in duševnega zdravja ter motivirajo, da na zastavljeni poti ne obupate.

Priljubljenost digitalnih aplikacij sovpada z naraščanjem zavedanja o pomenu gibanja in rekreacije ter priljubljenosti pametnih ur. Ker jih je veliko in ker so kot vedno nekatere boljše od drugih, smo izbor skrčili na šest odličnih aplikacij, ki jih najdete v uradni trgovini AppGallery za iskanje in prenos aplikacij na pametne telefone Huawei, kot so vrhunski vodilni Huawei Mate 50 Pro in odlična modela srednjega razreda Huawei nova 10 in Huawei nova 10 SE.

Uporaba aplikacij predstavlja učinkovit način določanja ciljev in spremljanja dosežkov. Kar nedvoumno dokazuje raziskava podjetja Accenture. 43 odstotkov sodelujočih je po njihovi zaslugi bolje dojelo pomembnost telesne vadbe in preventive, medtem ko je malo več kot tretjina (34 odstotkov) bolje razumela svoje zdravje. Kot primer lahko navedemo odlično aplikacijo Huawei Zdravje (Huawei Health). Ta namreč hrani ključne podatke o srečnem utripu in športnih dejavnostnih, vključno s hojo, tekom in kolesarjenjem, celovito in nepretrgoma spremlja zdravje ter analizira podatke nosljivih naprav. Kot je pametna ura Huawei Watch GT 3 SE, ki z izredno življenjsko dobo baterije zagotavlja podatke, ki jih potrebujete.

Če želite živeti zdravo, izgubiti prekomerne kilograme, oblikovati mišice ali se zdravo prehranjevati, vam tega ni treba početi na pamet. Smernice in pomoč pri doseganju učinkovitejših rezultatov vam nudi Yazio. Dobitnica nagrade za najboljšo zdravstveno aplikacijo v trgovini AppGallery po izboru urednikov sodi med najbolj uspešna orodja za štetje kalorij in hujšanja ob ohranjanju zdravega življenjskega sloga. 

Dosledno rekreiranje ali obiskovanje fitnesa je neposredno povezano z ohranjanjem visoke ravni motivacije. Pri tem pomagajo aplikacije, kot je Adidas Running: Sports Tracker. Poleg podpore športom, kot so tek, kolesarjenje ali pohodništvo, daje priložnost, da poskusite kakšnega novega. Z izzivi in navideznimi tekmami vas aplikacija motivira, medtem ko s hranjenjem časov, razdalj in porabljenih kalorij pomaga, da ostanete organizirani.

Zaposleni in študentje se pogosto soočate s stresom in družbeno izolacijo. Raziskava iz leta 2021, pri kateri sta sodelovali trgovina AppGallery in britanska organizacija za obvladovanje stresa, je pokazala, da več kot četrtina vprašanih (78 odstotkov) uporablja tehnologije za obvladovanje stresa in dvig motivacij. Od teh jih je 94 odstotkov priznalo, da so jim pomagale. S tem v mislih lahko posežete po aplikaciji za obvladovanje stresa, kot je Headspace. Nudi namreč na stotine vodenih meditacij za odrasle in celo za otroke.

Rezultati vadb bodo najboljši in najbolje se boste počutili, po kakovostnem spanju. Aplikacija Calm, ki jo priporočajo vrhunski psihologi in strokovnjaki za duševno znanje, je odlična pri upravljanju spanja in motivacije. Stres in tesnobo pomaga nadzorovati z vodenimi motivacijami, tečaji, programi dihanja in sproščajočo glasbo. Uporabna je tudi v primeru, ko se želite znebiti slabih navad.

Pred rekreacijo na prostem je dobro, da poznate podatke o kakovosti zraka. Kadar zrak ni primeren, je pametnejše vaditi v zaprtih prostorih, saj slab zrak vpliva na dihanje in v najslabšem primeru celo povzroči zdravstvene težave. Aplikacija Airly prikaže podatke o kakovosti zraka in s tem pomaga optimizirati vadbene rutine. Poleg natančnih podatkov jo odlikuje intuitiven in za uporabo preprost uporabniški vmesnik.

V Termah Snovik se pričenja zimska sezona plavanja in brezplačnega drsanja

Snovik, 20. 1. 2023 - Terme Snovik tudi v zimskih mesecih bogatijo svojo ponudbo za zimske vodne in ledene dogodivščine. Tudi v letošnjem letu boste ne le plavali v bazenih s termalno vodo, a tudi drsali na pokritem drsališču, ki bo v Tuhinjski dolini zagotovo razveselil vse generacije, zagotovo pa najbolj otroke. Turistično društvo Tuhinjska dolina tako ob podpori Zavoda za turizem in šport Kamnik, Občine Kamnik in Term Snovik bogati zimski utrip in raznoliko turistično ponudbo v dolini. Brezplačno drsanje za male in velike ljubitelje drsanja bo mogoče od petka, 20. januarja 2023 do nedelje, 26. februarjja 2023, spremljal pa ga bo atraktiven animacijski program s palčkom Snovičkom, tečaj drsanja, zabavne igre in gostinska ponudba restavracije Potočka.V Termah Snovik si bo vsak izmed vas poiskal izbrano aktivnost, ki vam najbolj odgovarja, da vas kar najbolje pogreje  ob zimskih temperaturah. V novem letu se lahko ponovno 2 x dnevno pridružite na vodeni vodni telovadbi, in sicer ob 10. in 17.uri z izjemo nedelje samo ob 10. uri. Še posebej vas bodo razvajali v Svetu savn z zimskimi savna rituali zvočnih kopeli, pilingov v turški savni in vrtinčenji zraka v finski savni.  Rituali za goste potekajo brezplačno vsak četrtek in vsak petek med 17:30 in 21:00.  Raznolik program za lažje načrtovanje vašega obiska na bazenih si lahko ogledate na spletni strani term ali se o njem pozanimate na recepciji term.

Predvsem najmlajši pa bodo uživali tudi na ledeni ploskvi na pokritem drsališču tik ob termah v mobilnem prireditvenem prostoru. Zagotovljeno je brezplačno drsanje za vse obiskovalce, opremo za drsanje pa si lahko sposodite na drsališču, v kolikor nimate svojih drsalk. Drsališče bo obratovalo od petka 20. 1. 2023 do nedelje, 26. februarja 2023, in sicer od ponedeljka do petka med 16. in 19. uro; med vikendi, na praznik 8. 2. in med šolskimi počitnicami od 11. do 19. ure (šolske počitnice v osrednjeslovenski regiji od 6. 2. do 10. 2. 2023). Omogočajo vam tudi najem drsališča izven delovnega časa, cena najema celotnega drsališča je 20 €/h. Za več informacij pokličite na 051 313 966, Katarina Ilić ali 041 633 779, Ivan Hribar.


Otroci bodo lahko pričeli z učenjem drsanja na tečaju, ki bo potekal v dveh terminih od 31. 1. do 3. 2. 2023 od 17:00 do 18:15. ure, od 6. 2. do 10. 2. 2023 od 11:00 do 12:15. ure. Tečaj je primeren za otroke od 3,5 let naprej. Izvajalec tečaja je ŠAD Mavrica, ki tudi sprejema prijave na tečaj.

Vabljeni v Tuhinjsko dolino za fantastično preživete zimske dni in sprostitev. Prostočasne aktivnosti z družino in sovrstniki so več kot pravi razlog za umik od televizije in računalnika, telefona. Plavanje v kombinaciji z drsanjem je odlična ideja za enodnevni izlet za povezovanje in dobro voljo, starši pa bodo sprostitev našli tudi na savnanju in sproščujočih wellness in Kneipp storitvah. Pričakujejo vsak dan od 9. ure do 20. ure, v času večernega kopanja ob sredah, petkik in sobotah pa se lahko razvajate do 22. ure.

Foto: Arhiv Term Snovik

sreda, 18. januar 2023

ZDUS zahteva 7,1 odstotno povečanje pokojnin #video

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) predlaga, da se pokojnine februarja uskladijo vsaj za 7,1 odstotka, ne pa samo za predvidenih 4,9 odstotka. Glede na podatke o rasti inflacije in cen življenjskih potrebščin ocenjujejo, da jim bosta vlada in svet pokojninskega zavoda prisluhnila. "Upokojenci nismo zadovoljni, da se bodo pokojnine redno uskladile samo za 4,9 odstotka," je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Veljavna pokojninska reforma je bila pripravljena leta 2012, ko je bila velika gospodarska kriza in deflacija, je spomnil član strokovnega sveta Zdusa Erik Hofbauer. Model izračuna za usklajevanje po njegovih besedah ni predvidel tako visoke inflacije, kot je zdaj. Povprečna letna inflacija je bila lani kar 8,8-odstotna. Po veljavnem načinu se pokojnine uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, tako da bi morala biti februarska uskladitev res 4,9-odstotna, vendar pa je to glede na višino dejanske inflacije in rast cen življenjskih potrebščin premalo, je prepričan.

VIDEO

Revija Vzajemnost je na svoji spletni strani zapisala, da če bi bilo zvišanje 7,1-odstotno, bi zagotovljena pokojnina za 40 let pokojninske dobe, ki je zdaj malenkost pod 654 evrov, znašala 700,16 evra. Tako bi se zaveza iz koalicijske pogodbe, po kateri bo zagotovljena pokojnina letos znašala najmanj 700 evrov, po izračunu Zdusa izpolnila. Če pa bi bila uskladitev le 4,9 odstotka, bi zagotovljena pokojnina znašala malenkost pod 686 evrov, kar je dobrih 14 evrov manj od koalicijske zaveze, so poudarili. Spomnili so še, da so bili upokojenci prikrajšani pri redni uskladitvi leta 2021. Namesto 3,5 odstotka je namreč znašala le 2,5 odstotka. Takratna vlada je sama določila ta odstotek, še preden je imela podatek o povprečni bruto plači za leto 2020. Šele ko je bil ta znan, je postalo po Hofbauerjevih besedah jasno, da je bila uskladitev prenizka.

Poleg tega Zdus vlado poziva, naj razmisli o draginjskem dodatku za upokojence. Dobiti bi ga morali tisti, ki imajo pokojnino pod 771 evri, kolikor znaša prag tveganja revščine. Izplačan naj bo pod enakimi pogoji, kot je bil energetski dodatek, je dejal Erik Hofbauer.

Foto: ZDUS

ponedeljek, 16. januar 2023

Striptiz – še zadnjič do golega

Legendarni komik Matjaž Javšnik bo 19. januarja na Ruski dači, ob 19.00, odigral svoj poslovilni Striptiz v katerem bo z družbeno kritiko razgalil celotno Slovenijo od politikov, do estradnikov, lovcev, gasilcev in vseh nas.V Striptizu se sprehodi čez slovenske posebnosti in zanimivosti, pa tudi čez naše prednosti in slabosti. Skozi smeh se bomo spoprijeli z dvojino, ljubeznijo do pločevine, ki se blešči iz garaž in nadstreškov, družinskih vezi, športnih uspehov, slovenske šole, graditve kariere, interesnih skupin, javne uprave, pa vse do rak rane naše družbe – politike. Seveda Matjaž tudi tokrat ne bo pozabil na pregovorno slovensko zavist, kar nas dela unikum ne le v evropskem temveč kar v svetovnem merilu. Skratka večer smeha je zagotovljen.

Več o predstavi in vstopnice lahko dobite na Ruski dači telefon 068 646 148, info@ruska-daca.si in https://kingkongteater.si/ 

četrtek, 12. januar 2023

Slavni mehiški tenorist Rolando Villazón bo otvoril 6. Zimski festival

Festival Ljubljana predstavlja znamenitega mehiškega tenorista, ki bo z nepozabnimi opernimi arijami 28. februarja ob 19.30 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma slavnostno otvoril 6. Zimski festival. Tenorista bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom italijanskega dirigenta Alfonsa Scarana, ki je lani gostoval tudi na jubilejnem 70. Ljubljana Festivalu.Slavni tenorist Rolando Villazón se je z edinstvenimi nastopi z vodilnimi mednarodnimi opernimi ansambli in orkestri trdno uveljavil kot eden kritiško najbolj priznanih in priljubljenih glasbenih zvezdnikov na svetu. Sodi med najbolj vsestranske umetnike našega časa, saj ima poleg svoje dejavnosti na odru tudi uspešno kariero kot gledališki režiser, romanopisec in televizijska osebnost. Njegov neponovljivo lepi glas in pozornost vzbujajoča odrska karizma prinašata pohvale kritikov: v časniku The Times je bil opisan kot »najbolj očarljiv divo našega časa«, v Guardianu pa so zapisali, da je njegov umetniški čut »osupljiv kot vedno, ko spaja zvok, smisel in geste v brezkompromisnem stremljenju k iskrenosti«. Tenorista bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom italijanskega dirigenta Alfonsa Scarana, šefa dirigenta Tajskega filharmoničnega orkestra. Njegov repertoar zajema uveljavljena operna in tudi sodobnejša dela, zlasti balete 20. stoletja. Scarano je prav tako gostujoči dirigent orkestrov, kot sta Orkester Praške filharmonije PKF in Jeruzalemski simfonični orkester.

PROGRAM:
W. A. Mozart: Uvertura k operi Figarova svatba, K. 492
W. A. Mozart: “Per pietà, non ricercate”, arija za tenor in orkester, K. 420
W. A. Mozart: “Voi che fausti ognor donate”, arija Alessandra iz opere iz 2. dejanja opere Kraljev pastir
G. Verdi: Uvertura k operi Nabucco
G. Donizetti: “Tombe degli avi miei… Fra poco a me ricovero”, arija Sira Edgarda Ravenswooda iz 3. dejanja opere Lucija Lammermoorska
C. Saint-Saëns: Mrtvaški ples, simfonična pesnitev v g-molu, op. 40
G. Verdi: L‘esule (“Vedi! la bianca luna”), pesem za glas in klavir
***
J. Offenbach: “Va pour Kleinzach!”, arija Hoffmanna iz opere Hoffmannove pripovedke
G. Giménez: Intermezzo iz zarzuele La boda de Luis Alonso
R. Soutullo, J. Vert: “Y mis horas felices”, iz zarzuele La del soto del parral
A. Márquez Navarro: Danzón št. 2
F. P. Tosti: Ideale
F. P. Tosti: L’alba separa dalla luce l’ombra

sreda, 11. januar 2023

O čem so se slovenski škofje pogovarjali s premierom Robertom Golobom?

Premier dr. Robert Golob je, 11. januarja 2023, v Vili Podrožnik v Ljubljani sprejel člane Slovenske škofovske konference (SŠK).Pogovor je sledil srečanju predsednika vlade s papežem Frančiškom v Vatikanu pred mesecem dni, kjer je že bilo izpostavljeno dobro sodelovanje med Slovenijo in Svetim sedežem. Sogovorniki so izmenjali stališča o aktualnih temah, med drugim o prihajajoči tridesetletnici delovanja SŠK, pobudi za mir na Balkanu ter odnosih med Cerkvijo in državo. Predsednik vlade je ob tem poudaril pomen dialoga in spoštovanja, ki je temelj za ohranjanje rednega dialoga v prihodnje. 
Vir: SŠK