sreda, 25. julij 2012

Srečanje nevladnikov z novinarji in gospodarstveniki

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije (MINVOS) sta pripravila srečanje nevladnih organizacij s področja raziskovanja, znanosti, izobraževanja in drugih, skupaj z novinarji ter gospodarstveniki na katerem so predstavili svoje potenciale, ki bi jih lahko koristno uporabili tudi pri izhodu iz krize.


Nevladne organizacije  obeh mrež, v katerem je veliko število različnih strokovnjakov so na današnjem srečanju predstavile svoje potenciale, znanje in strokovnost. Mirko Vaupotič, glavni tajnik pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije je poudaril, da nevladne organizacije razpolagajo s projekti, ki bi bili lahko koristni tudi za našo državo in bi jih lahko uporabili pri izhodu iz krize.


"S svojim znanjem lahko pomagamo tudi novinarjem, saj jim lahko ponudimo storitve, ki jih potrebujejo pri svojem delu, ko obravnavajo določeno temo." je še dejal Mirko Vaupotič.

V mreži MINVOS pa poudarjajo, da usposabljajo, izobražujejo in zagotavljajo servisno podporo nevladnim organizacijam ter vodijo zagovorništvo in civilni dialog.

četrtek, 19. julij 2012

Javni poziv ZPIZ-u za izplačilo polnih pokojnin

Miloš Mikolič iz Sindikata upokojencev Slovenije nam je sporočili, da so Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije poslali javni poziv, da vsem upokojencem, ki jim je bila brez odločbe, (upoštevajoč  sklep ustavnega sodišča U-I-162/12-5 in Up-626/12-5) znižana julijska pokojnina, v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ ZUJF, izplača neznižane avgustovske pokojnine skupaj z razliko za julij 2012. Do izdaje odločbe mora upokojencem izplačevati neznižane pokojnine.

Varuhinja vložila zahtevo za oceno ustavnosti

Dr. Zdenka Čebašek Travnik
Varuhinja človekovih pravic, Zdenka Čebašek Travnik, je 19. julija 2012, na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti 143. Člena - usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov - Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

Za vložitev zahteve se je varuhinja odločila na podlagi pobud, ki jih je prejela od Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, Sindikata upokojencev KS 90 Slovenije, Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj, Klub upokojenih delavcev MNZ "Maksa Perca" Maribor, Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 ter več kot 130 ogorčenih upokojencev, ki so se obrnili na Varuha, ker menijo, da je prišlo do globoko krivičnega in protiustavnega posega v njihovo pravico do pokojnine.

Varuhinja v zahtevi utemeljuje naslednje razloge zaradi katerih meni, da so določbe 143. člena ZUJF ustavno sporne:

  • Ustavno sporen način sprejemanja ZUJF
  • Kršitev načela jasnosti in določnosti predpisov iz 2. člena Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju ustava)
  • Kršitev ustavnega načela vezanosti državnega zbora na referendumsko odločitev iz 90. člena ustave
  • Kršitev človekovega dostojanstva
  • Kršitev pravice do socialne varnosti in pravice do pokojnine iz 50. člena ustave
  • Kršitev enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije iz 14. člena ustave
  • Kršitev zagotovil iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
  • Kršitev načela zaupanja v pravo in kršitev pričakovalnih pravic
  • Kršitev pravice do pravnega sredstva (25. člen ustave) in načela o pravnomočnosti odločb (158. člen ustave)
 Po mnenju varuhinje gre za poseg, ki se sicer sklicuje na legitimen cilj varčevanja države v pogojih ekonomske krize, vendar je bil uveljavljen tako, da je boleče, diskriminatorno in nesorazmerno posegel v človekovo dostojanstvo prizadetih, jim naložil nesorazmerno breme pri reševanju ekonomske krize, resno poslabšal njihov ekonomski položaj in krši vrsto človekovih pravic, določenih v ustavi, temeljni ustavni listini, v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, ter posega v načela pravne in socialne države.

Varuhinja predlaga tudi, da ustavno sodišče zadrži izvrševanje 143. člena ZUJF do končne odločitve o tej zahtevi. Zadržanje utemeljuje z razmerami, ki so nastale zaradi napačne razlage, ob katerih pogojih in po kakšnem postopku učinkuje ta določba na višino pokojnin.

Po tem, ko je ustavno sodišče v zadnjih sklepih, na podlagi vloženih ustavnih pritožb, že povedalo, da 143. člen ZUJF ne učinkuje neposredno na višino pokojnin, temveč je treba prej izdati upravne odločbe, je postalo očitno, da bo treba posege v višino pokojnin urediti na novo in na drugačen način. S tem bi preprečili številne nepotrebne sodne spore in veliko dodatnega dela številnih državnih organov. Visoki stroški in dodatna preobremenitev sodišč s tisoči novih sporov bi vodili do nepopravljivih posledic, ki jih lahko ustavno sodišče bistveno zmanjša z začasnim zadržanjem.

Varuhinja predlaga in pričakuje, zaradi velikega števila prizadetih upokojencev, tudi absolutno prednostno obravnavo te zahteve.


sreda, 18. julij 2012

Pokojnine 26.000 upokojencev ostajajo znižane

Državni zbor je s 37 glasovi za in 45 proti sklenil, da opozicijska novela zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero bi odpravili znižanje pokojni nekaj več kot 26.000 upokojencem, ni primerna za nadaljnjo obravnavo.Novelo varčevalnega zakona so vložili opozicijski stranki Pozitivna Slovenija in SD. Junija so se namreč znižale pokojnine nekaj več kot 26.000 upokojencem, ki del pokojnine prejemajo iz državnega proračuna. Med drugim gre za upokojence, ki so del delovne dobe prebili v drugih republikah nekdanje SFRJ, za borce NOB ter nekdanje begunce in internirance.V opoziciji pa so te določbe želeli spremeniti, saj menijo, da nesorazmerno posegajo v pravice nekaterih skupin upokojencev. Njihova novela je tako predvidevala odpravo tistih določb, ki omejujejo pravico do letnega dodatka za upokojence in znižujejo pokojnino določenim skupinam upravičencev, ki jim delno ali celotno plačilo pokojnine zagotavlja proračun.

Kot je danes v imenu predlagateljev pojasnila poslanka SD Andreja Črnak Meglič, gre pri posegu v pokojnine za selektiven in diskriminatoren ukrep, ki je tudi "evidentno protiustaven". Po njenem mnenju je nepravično in nesorazmerno, da breme nosi manj kot pet odstotkov upokojencev, ki so jih izbrali za "največjo žrtev finančne krize".STA v nadaljevanju poroča, da je finančni minister Janez Šušteršič dejal, da se je pripravljeni pogovarjati o morebitnih popravkih zakona, če so "kje posegli preveč", a predloga opozicije ne morejo podpreti, saj bi že v letošnjem letu pomenil 60 milijonov evrov stroškov proračuna.Enako so menili tudi v koalicijskih strankah SDS, DL, SLS, DeSUS in NSi, kjer so opozarjali, da je opozicijski predlog javnofinančno nerealen in tudi radikalen. Priznavali so sicer, da so glede vprašanja pokojnin potrebni nekateri popravki, predloge sprememb pa od vlade pričakujejo do jeseni.

Da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, sta sicer poleg poslancev PS in SD glasovala še poslanka DeSUS Marjana Kotnik Poropat in nepovezani poslanec Ivan Vogrin.

Bejart Ballet svetovno znana baletna skupina ponovno v Križankah

V okviru programa Festival Ljubljana se nam v četrtek 18. julija ob 21. uri, v Križankah, obeta vrhunska predstava svetovno znane baletne skupine Bejart Ballet iz Lozane. Nastopila bo z baletnim triptihom, ki ga sestavljajo Kantata 51, Sinkopa in Posvetitev pomladi. Spremljala jo bosta Orkestra Slovenske filharmonije in Slovenske vojske pod taktirko dirigenta Luisa Gorelika.Plesalci Bejart Balleta se bodo predstavili s koreografijama legendarnega ustanovitelja lozanske plesne skupine Mauricea Bejarta (1927-2007) za baleta Kantata 51 na glasbo Johanna Sebastiana Bacha ter Posvetitev pomladi na glasbo Igorja Stravinskega. Bejart je baletno skupino ustanovil leta 1987 in ji posvetil zadnji dve desetletji življenja.Bejart je krstno izvedbo baleta Posvetitev pomladi leta 1959 pospremil z besedami: "Naj bo ta balet hvalnica združitvi moškega in ženske globoko v njuni mesenosti, združbi neba in zemlje ter plesu življenja in smrti, ki so večni kot pomlad." Sedanji umetniški vodja skupine Gil Roman pa je na novinarski konferenci dejal, da ga veseli ker bo klasično delo Stravinskega izvedeno lepem okolju Križank.Roman se kot koreograf podpisuje pod tretji balet iz triptiha Sinkopa. Predstavo, ki je bila premierno uprizorjena 18. decembra 2010 v Lozani, je pospremil z razmišljanjem: "Kje smo bili, ko nas ni bilo tu? V glasbi je to prenos poudarka. Govorimo o sinkopirani glasbi. V medicini je to ustavitev ali upočasnitev bitja srca, izguba zavesti za pet do deset sekund, med katero si naši možgani lahko izmislijo, predstavljajo ali ponovno vidijo karkoli. Spomini ali domišljija? Spomin ali ustvarjalnost?" Glasba je v tem delu modernejša, po naročilu jo je napisal avtor Citypercussion.Gostovanje prinaša še drugo podobo Bejarta. Balet Kantata 51, krstna izvedba je bila leta 1966, povzema naslov po izbrani Bachovi glasbi in upošteva glasbeno in religiozno sporočilo partiture. "Bejart je sledil Bachovi partituri in želel izraziti veselje, ki se skriva v njej," je pojasnil Roman. Po besedah argentinskega dirigenta Gorelika se redko zgodi tako globoka povezava med glasbo in gibanjem kot je ta pri Bejartu.

Bejart Ballet iz Lozane so v zadnjih letih redni gostje festivala. Lani so v Ljubljani gostovali s tremi baleti Kaj mi pripoveduje ljubezen na glasbo Gustava Mahlerja, Ognjeni ptič na glasbo Igorja Stravinskega in Bolero na glasbo Maurica Ravela.Leta 2010 so gostovali z baletom Le Presbytere. Delo podnaslovljeno Balet za življenje je na glasbo skupine Queen in Wolfganga Amadeusa Mozarta prav tako zasnoval Bejart. STA poroča, da je na današnji novinarski konferenci direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek dejal, da  sta sicer obisk in finančni izkupiček jubilejne, 60. izdaje festivala po izvedbi prve tretjine programa na ravni lanskega. "Pri vseh dogodkih na odprtem smo imeli srečo z vremenom." je še poudaril Brlek.

Foto: Janez Platiše in arhiv LF

ponedeljek, 16. julij 2012

Črne maske - opera

V okviru prireditev Festivala Ljubljana si bomo lahko v Cankarjevem domu 17. in 18. julija, v dveh dejanjih in petih slikah, ponovno ogledali Kogojevo opero Črne maske, ki velja za eno osrednjih del slovenske modernistične operne tradicije, če ne celo njen edini pravi primer - vsaj iz prve polovice 20. stoletja.Kogoj jih je ustvarjal od leta 1924 do 1927, premiero pa so doživele maja 1929. Takrat občinstvo novitete ni dobro sprejelo. Kljub okornim začetkom se je opera nemudoma izkazala kot delo z veliko dramsko prezenco ter močno identiteto glasbene govorice. Sledili sta uprizoritvi leta 1957 in 1990 ter studijsko snemanje leta 1970. Dolga leta nedotaknjena osemsto strani obsegajoča partitura Črnih mask ob požrtvovalnem in poznavalskem delu mednarodno uveljavljenega dirigenta  Uroša Lajovica tokrat stopa na oder v novi osveženi različici.V koprodukcijskem smislu predstavljajo Kogojeve Črne maske veliko priložnost, da ves svet spozna po krivici spregledan pomemben del slovenske modernistične operne tradicije, ki je tako po estetski kot vsebinski plati še kako aktualna tudi v današnjem času.
Gre za koprodukcijo SNG Opera in balet Ljubljana, Opera in balet SNG Maribor in Evropska prestolnica kulture Maribor 2012Dirigent:
 Uroš Lajovic, Režija: Janez Burger, Scenografija: Numen,
Kostumograf: Alan HraniteljKoreograf: Edward Clug

Igralska zasedba:
Lorenzo, vojvoda di Spadaro - Jože Vidic
Ecco, dvorni norček - Andrej Debevec
Donna Francesca in Lepa maska - Martina Zadro/Andreja Zakonjšek Krt k. g.
Signor Cristoforo - Saša Čano
Petruccio, upravitelj - Peter Martinčič/Sebastijan Čelofiga k. g.
Romualdo, pevec - Martin Sušnik k. g./Dejan Maksimiljan Vrbančič
Lorenzov dvojnik - Darko Vidic k. g./Jaki Jurgec k. g.
Prva dama, Leonora - Norina Radovan/Valentina Čuden k. g.
Druga dama, Emilija - Elena Dobravec
Mario - Ivan Andres Arnšek
Carlo, prvi sluga - Rok Bavčar
Manucci, drugi sluga - Zdravko Perger
Tretji sluga in Pietro - Tomaž Zadnikar
Filippo - Zoran Potočan
Maska s Kačo - Srce - Ana Dežman k. g.
Rdeča maska - Usta - Klementina Žabjek/Marina Đonlić
Nova maska - Kristina Šuster
Kmetica - Mirjam Kalin
Kmet - Edvard Strah
Pajek - Anton Habjan
Zelo lepa maska - Laž - Leonida Sabo k. g.
Maska z galerije - Robert Mraček k. g.
Gospod - Damjan Kozole
Grda maska - Silvo Škvarč
Konjski hlapec in glas za odrom - Sebastjan Savnik
Glavna črna maska - Gregor Zorko
Dolgo Sivo - Tomaž Horvat
Kraljica - Barbara Marič
Gospodje in dame iz spremstva vojvode in njegove soproge.
Maske, ki jih je vojvoda Lorenzo povabil.
Črne maske, ki jih vojvoda Lorenzo ni povabil.
Muzikanti, služabniki, kmetje.

Prodaja vstopnic: Festival Ljubljana in SNG SNG Opera in balet Ljubljana

sobota, 14. julij 2012

Markovičeva najboljša športna plezalka na svetu

V Chamonixu se je 13. julija zaključila prva tekma letošnjega svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, na kateri je najuspešnejša slovenska športna plezalka Mina Markovič ponovno potrdila, da je tudi najboljša športna plezalka sveta. Mina Markovič je novo sezono svetovnega pokala v težavnostnem plezanju začela na najboljši možni način. Tekmovalka je vpisala že deseto zmago v svetovnem pokalu in osmo v težavnosti.
Več preberite...

petek, 13. julij 2012

Policisti preventivno v gorah

Policisti gorske enote bodo julija in avgusta na območju štirih policijskih uprav, v gorah, izvajali preventivne aktivnosti. Veliko ljudi se namreč odloča za aktivno preživljanje prostega časa v sredogorju in visokogorju, pri čemer policisti ugotavljajo, da se število nesreč v gorah povečuje.

Foto: arhiv Policije
Policisti policijskih uprav Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor in Nova Gorica bodo preventivne aktivnosti izvajali na območju Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp, Raduhe in Pece, predvidoma med 5. in 16. uro.

Iz policijske uprave so sporočili, da bodo obiskovalce gora policisti seznanjali z nevarnostmi v gorah in jim svetovali, kako naj bodo pravilno opremljeni in obuti, kako naj se varno gibajo, kaj je dobro vedeti, če naletijo na težave, ipd.

Poleg tega bodo pri planincih in tudi skrbnikih planinskih koč ugotavljali morebitne kršitve javnega reda in miru, kršitve s področja varstva okolja in obveščanja v primeru gorskih nesreč ter kršitve Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Preverjali bodo tudi psihofizično stanje pohodnikov in ustreznost njihovega izbora planinske poti.

četrtek, 12. julij 2012

Simobil predstavil četrto generacijo mobilne komunikacije LTE

Simobil, drugi največji slovenski mobilni operater je na letališču Brnik predstavil četrto generacijo mobilne komunikacije, ki ji skrajšano rečemo LTE. Po Simobilovih besedah gre za najhitrejšo in najmodernejše brezžično omrežje v Sloveniji. Trenutno bodo lahko uporabniki hitrost prenosa podatkov, ki se giblje med 30 in 80 Mbit/s lahko izkusili v Ljubljani, na letališču Brnik in na Bledu.

Na predstavitvi so nam za primerjavo ponudili podatke za prenos 750 MB velike datoteke. Z UMTS bi porabili 4 ure in 45 min, z HSDPA 3.6 – 28 min, z 17s, HSDPA 7.2 – 14 min 28 s, z HSPA+21 – 5 min 16 s, z DC HSPA+42 – 2 min 15 s in z LTE 100 le 1 min in 15 s. S testnimi modemi pa smo lahko ugotovili, da je odzivnost večja (do 10 ms) in, da se zelo hitro nalagajo tudi zahtevne spletne strani. Pri Simobilu tudi obljubljajo visoko kakovost prenašanja HD in 3D-videov.V ta namen je Simobil v svojo promocijsko paketno ponudbo Mobilni internet 4G vključil tudi ustrezen USB-modem, ki bo uporabnikom omogočil uporabo, najsodobnejše mobilne komunikacije četrte generacije 4G. Za paket s katerim bomo prejeli 4G SIM kartico in nas bo mesečno stal 36 evrov bo vključeno 30 GB brez dodatnih stroškov po porabljeni količini.

sreda, 11. julij 2012

Pogovor pri predsedniku, o revščini, ki se poglablja

Predsednik republike dr. Danilo Türk je sprejel predstavnike Rdečega križa Slovenije, Slovenske Karitas, Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije in Zveze prijateljev mladine Slovenije, s katerimi se je pogovarjal o aktivnostih na področju socialnih programov in humanitarnih dejavnosti.
Predsednik Rdečega križa Slovenije Franc Košir je izpostavil, da se je v primerjavi z lanskim letom število prosilcev za različne oblike pomoči sicer nekoliko zmanjšalo, vendar je zaskrbljujoče dejstvo, da ljudje za pomoč zaprosijo večkrat, kar kaže na to, da se revščina v Sloveniji poglablja. Opozoril je tudi na to, da so kljub povečanju vrednosti razdeljene pomoči zaradi povišanja cene posameznih artiklov lahko razdelili manj prehrambnih paketov kot lani.Generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic pa je poudaril, da se obrazi revščine spreminjajo. Kot je pojasnil, je med prosilci za pomoč vedno več ljudi, ki so sposobni za delo. Tej vitalni populaciji bi morali po njegovih besedah vračati upanje in ohranjati njihovo dostojanstvo. Dodal je, da ne gre več samo za materialno revščino, ampak tudi za vprašanje smisla življenja v teh težkih razmerah, oziroma za duhovno revščino.Predsednica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije Tereza Novak je opozorila, da pri nekaterih skupinah prebivalstva revščina postaja že tradicionalna. Posebej je omenila probleme bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki morajo po novem sami plačevati nujno potrebne pripomočke, kršitve pravic odpuščenih delavcev in slabšanje položaja tujcev. Navedla je tudi problem nedelovanja vladnega sveta za prostovoljstvo in nevladne organizacije.Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik je spregovorila o tem, da se lahko problem revščine v javnosti namesto izpostavljanja konkretnih primerov osvetli tudi iz drugih zornih kotov, predvsem z vidika osveščanja. Predsednica Komisije za humanitarna vprašanja pri ZPMS Anita Ogulin pa je dejala, da opaža povečanje samodestruktivnosti pri posameznikih, ki so socialno ogroženi, ter posebej poudarila pomen pomoči, ki bo usmerjena v odnose znotraj družine, katerih žrtve so pogosto otroci.Generalna sekretarka ZPMS Karin Elena Sánchez je na kratko predstavila nekatere negativne vidike nove socialne zakonodaje na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ter njene posledice za otroke in mladostnike. Konkretne primere, s katerimi se srečujejo v praksi, so predstavili tudi namestnica ravnatelja Škofijske Karitas Koper Jožica Ličen, dr. Danijel Starman iz Rdečega križa Slovenije in generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor Božidar Bračun.Predsednik republike dr. Danilo Türk je povzel glavne zaključke pogovora. Strinjal se je s sogovorniki, da bi bilo koristno imeti posvetovalno telo pri vladi, ki bi podajalo predloge rešitev na področju socialnih programov in humanitarnih dejavnosti.Prav tako bi morali pripraviti podrobno analizo delovanja novega socialnega sistema in predloge sprememb socialne zakonodaje. V tem okviru bi bilo treba oceniti stanje v zvezi z možnostjo diskrecijskega odločanja centrov za socialno delo v korist najbolj ogroženih in možnosti povečanja vloge nevladnih organizacij pri presoji socialne ogroženosti ljudi.Predsednik Türk je posebej poudaril, da bi morali biti v okviru predvidene reforme trga dela zagotovljeni instrumenti krepitve socialnega podjetništva in uvajanja novih oblik dela, ki bi omogočile lažje zaposlovanje ljudi za opravljanje manjših del.

ponedeljek, 9. julij 2012

Upokojenci bodo protestirali pred poslopjem vlade

Sindikat upokojencev Slovenije bo organiziral protestni shod proti varčevalnim ukrepom, ki so "materialno in moralno prizadeli velik del upokojencev", so sporočili iz sindikata. Protest bo potekal pred poslopjem Vlade RS v torek 10. junija in se bo pričel ob 9. uri.

Sindikat je v minulih dneh namreč, kot so zapisali v sporočilu za javnost, prejel veliko pisnih ali pa ustnih protestov svojih članov zaradi vladnih ukrepov, uperjenih proti upokojencem, ki jih je prinesel zakon za uravnoteženje javnih financ.

Ob tem dodajajo, da je imel sindikat že v času nastajanja tega zakona "pripombe in predloge, ki pa niso bili upoštevani".

Zato so z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, katere člani so, na ustavno sodišče že vložili predlog za ustavno presojo 143. člena omenjenega zakona.

VIDEO POSNETEK S TISKOVNE KONFERENCE  Deluje v brskalniku Internet Explorer

nedelja, 8. julij 2012

Planinski pozdrav s Cojzove koče na Kokrskem sedlu, 1793m

Sem v Cojzovi koči na Kokrskem sedlu, na nadmorski višini 1793m. Na pot sem se odpravil iz Kamniške Bistrice. Za pot,ki sem jo pričel pri postaji tovorne žičnice sem porabil 3 ure hoje. Je sončno, nekoliko vetrovno z nekaj kopaste oblačnosti ter prijetno hladno. Vrh Grintavca je trenutno zastrt s kopastim oblakom, ki pa ga bo verjetno veter odnesel.
V koči in pred kočo prijetno vzdušje ustvarjajo planinci in planinke vseh starosti. Na poti iz Kamniške Bistrice pa sem se srečal tudi z mlado štiričlansko družino, ki se vsak teden odpravi v hribe.V Cojzovi koči so prijazni in gostoljubni. Danes so med drugim skuhali telečjo obaro, ki stane 5 evrov, makaronovo meso za 6 evrov, ričet brez mesa za 5, z mesom pa 6 evrov, klobaso z zeljem  za 6 evrov. Jedel sem obaro in lahko zapišem, da je bila prav okusna. Posladkamo pa se lahko tudi z jabolčnim zavitkom za 3 evre. Postrežejo pa tudi palačinke. Dve palačinke staneta 3 evre.Letošnja posebnost Cojzove koče pa je kokrski lonec. Gre za enolončnico iz govejega in svinskega mesa z veliko zelenjave, ki stane 6 evrov.Na poti k Cojzovi koči sem srečal Zdravkota, Staneta in Robita, planinske prostovoljce – markaciste iz PD Kamnik, ki so popravljali oziroma gradili del nove planinske poti, ki jo je pred nedavnim odneslo neurje.Sedaj pa še nekaj podatkov o Cojzovi koči na Kokrskem sedlu. Koča stoji na vrhu Kokrskega sedla med Grintovcem in Kalško goro, ki je tudi preval med dolinama Kamniške Bistrice in Kokre. Ime ima po bratih Žigi Zoisu (1747-1819), mentorju in mecenu slovenskih literatov, naravoslovcu, geologu in mineralogu ter po botaniku Karlu Zoisu (1756-1799). Prvo kočo je leta 1897 zgradilo Nemško-avstrijsko planinsko društvo. Po 1. svetovni vojni jo je prevzelo SPD, ki jo je temeljito obnovilo.Po 2. svetovni vojni jo upravlja PD Kamnik. Koča je sčasoma postala premajhna in tudi urejenost ni več ustrezala, zato so jo leta 1966 obnovili in povečali. Leta 1967 so iz Konca v Kamniški Bistrici potegnili tovorno žičnico. Leta 1986 so napeljali vodo od 900m oddaljenega izvira in tega leta tudi začeli graditi nov velik prizidek. Razširitev in obnovo koče so končali leta 1988 in ob 95-letnici ustanovitve Kamniške podružnice SPD, so 18. septembra 1988 povečano in obnovljeno kočo tudi odprli. V gostinskem prostoru je 81 sedežev, točilni pult; v 17 sobah je 105 postelj, na skupnem ležišču pa 30 ležišč; zimska soba z 12 ležišči; WC, umivalnica z mrzlo vodo; gostinski prostor ogrevajo s pečjo; tekoča voda, agregat za elektriko, radijska zveza.

Koča je odprto: 9. 6. - 11. 10., tel.: 051 635 549, e-mail: kokrskosedlo@siol.net
Oskrbnica koče je Jožica Popovič

petek, 6. julij 2012

Pri Telekomu super ugodni dnevi za upokojence

V ponedeljek, 2. julija, so se za upokojence in starejše osebe, v Telekomovih centrih, pričeli Super ugodni dnevi. Zanje bo od 2. do 7. julija ter od 1. do 8. avgusta 2012 na voljo posebna ponudba, potekala pa bodo tudi pogovorna srečanja z Branetom Šalamonom, priznanim novinarjem in publicistom, ki se bo tokrat predstavil v vlogi urednika in soavtorja priročnika »Brez skrbi, kar naprej!«. Priročnik je namenjen starejšim uporabnikom, ki se prvič srečujejo z uporabo računalnika in svetovnega spleta.

Tako bodo od 2. do 7. julija ter od 1. do 8. avgusta 2012 Super ugodni dnevi v vseh Telekomovih centrih po Sloveniji starejšim uporabnikom (upokojencem in vsem, starejšim od 60 let) nudili več različnih ugodnosti. Izkoristili bodo lahko 20 % popusta na redno ceno mobilnega telefona ali dodatne opreme, hkrati pa bo zanje na voljo tudi posebna akcijska ponudba mobitelov, pripravljena prav za to priložnost. Izbirali bodo lahko med kar štirimi različnimi mobilnimi telefoni – tremi enostavnejšimi GSM-aparati Panasonic KX-TU301, Alcatel OT-536 in Nokia C2-05 ter mobilnikom LG Optimus L3 za zahtevnejše uporabnike – pri tem pa prejmejo darilo, fiksni telefon Panasonic ECT KX-TG1611FXR za preprosto domačo uporabo.

Hkrati jim bodo svetovalci v Telekomovih centrih predstavili akcijsko SiOL-ovo ponudbo za internetni dostop SiOL Začetek-Penzion. Slednji jim poleg nižje mesečne naročnine za prvih šest mesecev naročniškega razmerja nudi tudi brezplačno individualno izobraževanje o uporabi interneta na njihovem domu ter 100 evrov bonusa pri nakupu namiznega, prenosnega ali tabličnega računalnika v prodajni mreži Big Bang. Prejmejo pa tudi prav posebno darilo, priročnik »Brez skrbi, kar naprej!«. To je prvi vodič za uporabo računalnika in svetovnega spleta za starejše v slovenskem jeziku.

Prav tako v okviru Super ugodnih dni bodo v izbranih Telekomovih centrih potekala zanimiva srečanja – pogovori z urednikom in soavtorjem omenjenega priročnika Branetom Šalamonom, priznanim novinarjem in publicistom. In sicer bodo tri srečanja potekala od 2. do 7. julija in še tri od 1. do 8. avgusta., v neposredni bližini
Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije je na voljo na www.telekom.siwww.siol.net/storitve in www.mobitel.si in brezplačni telefonski številki 080 8000 in 041 700700.

torek, 3. julij 2012

V Državnem zboru sta za oživljanje 24 ur na dan javno dostopna dva AED

Državni zbor se je v letošnjem letu vključil v bazo avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) s ciljem informirati reševalne postaje in vse, ki bi se kdaj znašli ob osebi, ki ji je zastalo srce, da je ob glavnem vhodu v Državni zbor (DZ) in v dežurni pisarni DZ, 24 ur na dan hitro in enostavno javno dostopna prenosna elektronska naprava, ki prepozna zastoj srca in s sproženjem električnega sunka skozi bolnikovo srce lahko povrne njegovo delovanje.Z AED ima vsak očividec možnost, da prične s postopki oživljanja že veliko prej, preden prispe reševalna ekipa in s tem močno poveča možnosti za preživetje. Sam podatek o dostopnosti AED pa za reševanje življenj ni dovolj - vedeti je potrebno, kako prepoznati srčni zastoj, kako ob njem ukrepati in kako AED pravilno uporabiti.Prav, zato je 3. julija 2012 v preddverju velike dvorane DZ potekalo izobraževanje in prikaz o pomenu in načinu uporabe AED. Vodili so ga predstojnik Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Aleksander Manohin in predstavniki ustanoviteljev AED baze Slovenija.

Vse prisotne je nagovoril tudi predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant.Od 3. julija 2012 dalje je pred Državnim zborom postavljena tudi tabla z mednarodno oznako, da se v stavbi nahaja javno dostopen AED.

Kje v Sloveniji so lokacije AED naprav si lahko ogledate na spletni strani: http://www.aed-baza.si