torek, 30. maj 2023

Zdravniški zbornici: Odgovor Srebrne niti in avtorjev predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življena

Ljubljana, 30.5.2023 - V uvodu naj poudarimo in opozorimo, da gre za razpravo o tem, kdo naj odloča o koncu življenja bolnika. Doslej so bile škarje in platno v rokah zdravnikov, z uveljavitvijo Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ, v nadaljevanju Zakon) pa bodo oboje v svoje roke dobili bolniki. Tradicionalistično pokroviteljski zdravniki, ki sestavljajo vodstvo Zdravniške zbornice (ZZ) in Odbor za pravno etična vprašanja (OPEV), si tega, kar imajo za svojo staro pravico, ne pustijo vzeti. Tega ne povedo naravnost, ampak iščejo izgovore, zakaj Zakona ne sprejeti. Mednje sodi njihovo poudarjanje, da sta paliativna in dolgotrajna oskrba pri nas premalo razviti. Gre za strategijo zavlačevanja, kajti paliativna in dolgotrajna oskrba nimata mejne točke razvitosti. Tudi ob najboljši možni razvitosti bodo žal vedno obstajali bolniki, ki bodo trpeče umirali. Paliativna oskrba in Zakon nista zamenljiva, ampak se dopolnjujeta. Zakon lahko pomaga tedaj, ko ne morejo niti zdravila, niti paliativna oskrba.

V nadaljevanju obravnavamo nekatere podrobnejše izgovore, zakaj je ZPPKŽ slab in z odgovori dokazujemo, da so prazni, včasih celo zavržni.1. Trditev ZZ/OPEV: [Nanaša se na situacijo, ko trpeči bolnik zaprosi lečečega zdravnika za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja , ta pa mu opiše njegovo zdravstveno situacijo in ponudi možne rešitve, ki bi ga morda odvrnile od želje po PPKŽ].  Lahko gre za situacijo, kjer bi stroka lahko ponudila drugačno zdravljenje, zakon pa predvideva, da bi to lajšanje težav moralo biti subjektivno sprejemljivo za bolnika.

Vsak bolnik ima pravico do zavrnitve predlaganega zdravljenja že po Zakonu o pacientovih pravicah. Trditev ZZ oz. OPEV tej pravici nasprotuje, kar kaže na pokroviteljsko stališče zdravnika, ki ne samo da ve, kaj je za bolnika najbolje, temveč je hkrati prepričan, da je bolnik dolžan to mnenje upoštevati. Po ZPPKŽ ima sicer zdravnik dolžnost čim bolje informirati bolnika in v tem okviru lahko ponudi vsakršno zdravljenje, ki se mu zdi primerno za bolnika. Možnost, da bi stroka lahko ponudila drugačno zdravljenje torej obstaja tudi v skladu z ZPPKŽ.

2. Trditev: Zdravniki smo, ker poznamo situacije trpljenja in umiranja, dolžni seznaniti javnost z morebitnimi odkloni.

Napoved opozorila na odklone ostaja na ravni strašilnega namigovanja. Ne pove, za odklone od česa naj bi šlo. Kaj je "pravo" stanje in kaj se od njega odklanja. Kakšna je pri tem vloga predlaganega Zakona?

3. Trditev: Nabor situacij, v katerih je človek upravičen do take prošnje [gre za PPKŽ], so naštete zelo na široko in vključuje tudi situacije, ki so v resnici socialne stiske, ki bi jih morala reševati družba.

Trditev je popolna izmišljotina, ki je del strategije vzbujanja strahu pred zakonom. Pogoji za odobritev PPKŽ so zgolj in samo zdravstvene narave in nikakor ne posegajo v nobeno drugo strokovno oz. širše družbeno področje.

4. Trditev: [ZZ najprej predstavi odločilno vlogo zdravnikov na Nizozemskem pri PPKŽ]. Pri nas predlagatelji želijo zmanjšati vlogo zdravnika.

To je protislovna ugotovitev, ki sledi primerjavi z Nizozemsko, kjer je odobritev pomoči diskrecijska pravica zdravnika, kar pomeni, da po lastni presoji pomoč nudi ali pa jo odkloni. Predlog slovenskega Zakona odločanje o upravičenosti do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prenaša z zdravnikov na Komisijo RS za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja (dalje Komisija), saj slovenski zdravniki, obratno od nizozemskih, nočejo imeti opravka s PPKŽ, kar je bilo tudi upoštevano v zadnjem predlogu Zakona. Protislovje je v tem, da bi slovenski zdravniki radi obdržali moč odločanja in hkrati ne imeli opravka s PPKŽ.

5. Trditev: [ZZ govori o izdelavi strokovnega mnenja zdravnika o medicinskih vzrokih bolnikovega trpljenja]. Vedenje o objektivnem trpljenju, objektivni slabi prognozi ima pa vendarle zdravnik.

Ne drži. Trpljenja ni mogoče določati objektivno. Stopnjo trpljenja lahko določa samo pacient sam.

6. Trditev: [ZZ govori o načinu, kako Komisija sprejme sklep o PPKŽ]. Po predlogu Zakona lahko pride do preglasovanja družboslovne smeri.

Trditev kaže na nerazumevanje sprejemanja odločitve o PPKŽ v Komisiji. Ta se strinja s soglasnima mnenjema obeh zdravnikov, ki podajata mnenje o pacientovem bolezenskem stanju kot vzroku njegovega trpljenja. Samo v primeru, da sta si mnenji nasprotni, odloči Komisija, pri čemer si lahko pomaga z dodatnim zdravniškim mnenjem. Komisijo sestavljajo dva zdravnika, diplomirana medicinska sestra, pravnik in humanist ali družboslovec. O preglasovanju družboslovne smeri ni govora.

7. Trditev: Zakon je problematičen v tem, da je lečeči zdravnik obvezan čez določen čas po prvem pogovoru z bolnikom pacienta poiskati in ga ponovno vprašati, če želi nadaljevati postopek. To ni neka želja ali gon pacienta, da bo zasledoval ta svoj cilj in bo prišel še enkrat in še enkrat vprašal.

Trditev skuša povedati, da bi moral pobudo za vsak korak postopka odobritve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja dati bolnik sam. Gre za skrajno nehumano razmišljanje, da je treba trpečemu bolniku kar najbolj otežiti postopek pridobivanja PPKŽ. Kako naj težko pokreten ali celo nepokreten bolnik hodi po bolnici in išče zdravnika? Še težje, če leži doma ali v domu starejših občanov. To je dodatno mučenje bolnika, ki se že sicer muči. Mučenje je prepovedano po 18. členu slovenske ustave.

8. Trditev: Predlog Zakona poskuša v nasprotju s pravno ureditvijo v Sloveniji in v svetu, vzpostaviti poklicno dolžnost zdravstvenih delavcev in sodelavcev, izrecno zdravnikov, sodelovati v postopkih pomoči pri samomoru in evtanaziji. S sprejetjem takšnega zakona bi bila za zdravnike prvič z zakonom določena neka poklicna dolžnost, ki sama po sebi ni pravilo stroke, in kot prva prav pomoč pri samomoru in evtanazija.

Gre za napačno razumevanje vzpostavitve poklicne dolžnosti. Obveznost zdravnikov in zdravstvenih delavcev sodelovati pri pomoči pri PPKŽ je odraz zakonske pravice do PPKŽ. Pravico je moč uresničevati le, če je ta utemeljena v nasprotni obveznosti zdravnikov in zdravstvenih delavcev, sicer ostaja mrtva črka na papirju. Nikakor pa na novo vzpostavljena zakonska obveznost ne pomeni prisile, saj je vsem zdravnikom in zdravstvenim delavcem na podlagi zakona omogočeno, kakor pri nekaterih drugih storitvah, uveljavljati t. i. ugovor vesti.

9. Trditev: Pri odločanju o obstoju hude trajne bolezni kot pogoja za priznanje pravice do pomoči pri samomoru in evtanazije bodo odločali organi, v katerih bodo smeli (tako predlog zakona) sodelovati le strokovnjaki, ki takšni pomoči ne nasprotujejo. To je po mnenju OPEV enak etični zdrs, kot če bi v teh istih organih odločali samo strokovnjaki, ki pomoči pri samomoru in evtanaziji nasprotujejo.

Mnenje OPEV ne zagotavlja možnosti enakega varstva pravic pacienta. Jasno je, da zdravniki in zdravstveni delavci, ki so uveljavili ugovor vesti, ne morejo sodelovati v nobenem delu postopka PPKŽ. Po eni strani bi s sodelovanjem negirali svoj lastni ugovor, po drugi strani pa, pomembneje, krhali videz nevtralnosti postopka oziroma enakega varstva pravice pacienta, kjer bi o tej odločal nekdo, ki njeni zagotovitvi intimno nasprotuje, tudi če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji.

Nastop predsednice Zdravniške zbornice je namenjen branjenju vloge in moči paternalističnih zdravnikov pri obravnavi pacientov. Ti zdravniki postavljajo avtonomijo zdravnika nad avtonomijo pacienta in s tem kršijo globalni kodeks zdravniške etike Ženevsko deklaracijo, ki poudarja, da mora zdravnik spoštovati pacientovo avtonomijo. Zato ne preseneča njena sklepna navedba, da za velik del zdravništva Zakon ne bi bil sprejemljiv v nobeni obliki. To pomeni, tudi če bi upoštevali vse njihove pripombe. Ali kot se je izrazil predsednik Slovenskega zdravniškega društva prof. Radko Komadina: "Zakonu nasprotujemo, ker skruni našo samopodobo." O trpljenju bolnikov ni več besede.

Skupina za pripravo ZPPKŽ v Društvu Srebrna nit – združenju za dostojno starost: 
Brigita Skela Savič, Igor Pribac, Andrej Pleterski, Luka Mišič, Dušan Keber

četrtek, 25. maj 2023

Ruska dača prijazno vabi na dva izjemno lepa pomladna koncerta

 


Severa Gjurin, Liričen kantavtorski pop, četrtek, 1. junij, ob 19.00

Milozvočna pevka žametnega glasu Severa Gjurin prihaja s svojim mehkim ter hkrati strastnim in prodornim vokalom ob spremljavi vrhunskega kitarista Dejana Lapanjeta, mojstra na tolkalih Blaža Celarca ter liričnega multiinštrumentalista Danijela Bogataja. Sprehodili nas bodo med jazzom in popom, ter nas zazibali  v večer kakovostne avtorske glasbe, svobodnega prepletanja melodij, občutkov in besed. Koncert, ki se naseli v vsa čutila.Klapa Lavanda, Morje, ljubezen in zvok mandoline, četrtek, 8. junij, ob 19.00

Koncert za ljubitelje morja in živahnega dalmatinskega vzdušja, za vse, ki prisegajo na ljubezen in romantični zvok mandoline. V ekipi najdemo tudi prvega evrovizijskega zastopnika neodvisne Slovenije Coleta Morettija, ki je takrat prepeval Tih deževen dan. Prav vsi pa so stari festivalski mački saj so skupaj ali vsak posebej sodelovali na festivalih Slovenska popevka, Melodije morja in sonca, Slovenska polka in valček itd. Izvajajo predvsem dalmatinske narodne ter novo komponirane priredbe pesmi.

Cena vstopnice: 23 evrov, Eventim in Ruska dača ️ 068 646 148, pišite 📧 info@ruska-daca.si

sreda, 24. maj 2023

Premier dr. Golob: "Naša naloga je, da vam pomagamo, kolikor se da."

Ljubljana, 24.5.2023 - Predsednik vlade dr. Robert Golob je danes na otvoritvi Dnevov medgeneracijskega sožitja nagovorili udeležence. Izpostavil je, da bo vlada sprejela paket ukrepov, ki bodo upokojencem olajšali stiske. Finančni učinek vseh ukrepov skupaj bo znašal okoli 100 milijonov evrov.“Počaščen sem, da sem danes z vami, ker vidim, da so besede postala dejanja. Besede o medgeneracijskem sožitju in sodelovanju so resničnost,” je na začetku povedal premier in izpostavil, da se vlada zaveda izzivov, ki jih prinaša staranje prebivalstva. “Vemo, da so spremembe oz. reforme nujne. V naslednjih dveh letih jim bomo speljali, da bomo kot družba v prihodnje boljše delovali," je izpostavil predsednik vlade.

Izpostavil je, da bodo vrata vlade vedno odprta za vse, ki prisegajo na spoštljiv dialog o solidarni prihodnosti: "S tem želimo izkazati naše spoštovanje do vas. Ne samo danes. Vedno." Ob tej priložnosti se je za opravljeno delo zahvalil dosedanjemu predsedniku ZDUS Janezu Sušniku.Predsednik vlade je nato predstavil paket štirih ukrepov za upokojence, ki jih bo jutri potrdila vlada. "Prvi ukrep je sorazmerni dvig vseh pokojnin za 1,8 %, S tem bo izpolnjena koalicijska zaveza, da bo starostna pokojnina s polno pokojninsko dobo do konca leta 2023 znašala 700 evrov,” je poudaril premier dr. Golob.

Poleg sorazmernega dviga pokojnin bo vlada vpeljala tudi zagotovljeno vdovsko pokojnino: "Vsi, ki prejemajo vdovsko pokojnino in so hkrati upravičeni do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, bodo sedaj prejemali vsaj toliko, kot bo zagotovljena starostna pokojnina," je pojasnil predsednik vlade dr. Golob. S tem ukrepom, ki bo zajel okoli 10.000 posameznic in posameznikov, bomo najbolj pomagali tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.Za delovne invalide, ki delajo za skrajšani delovni čas in se bodo upokojili od 1. 1. 2024 dalje, se zvišuje osnova za odmero pokojnine. Pri odmeri pokojnine bo upoštevan dohodek, ki bi ga prejemali, če bi delali za polni delovni čas.

"Četrti ukrep, s katerim naslavljamo stiske upokojencev, pa je enkratni dodatek, tako imenovani zimski dodatek," je povedal predsednik vlade. Znašal bo 40 % letnega dodatka in bo decembra izplačan v enakih razredih kot letni dodatek.

Premier je upokojencem na koncu zaželel, da bi ostali zdravi in mladostni: "Naša naloga je, da vam pri tem pomagamo, kolikor se da."

Vir: KPV Foto: Daniel Novakovič, STA

petek, 19. maj 2023

Ob svetovnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni KVČB #videoLjubljana, 19.5 2023 - Svetovni dan kroničnevnetne črevesne bolezni (KVČB) – imunsko pogojene bolezni, ki povzroča vnetje črevesja ali celotne prebavne cevi je 19. maja. Zato je Društvo za KVČB, ki ga podjetje Lek, član skupine Sandoz, podpira že vrsto let, ob tej priložnosti, za strokovno javnost pripravilo 10. simpozij z mednarodno udeležbo. Na ta dan zvečer se je tudi Tromostovje v Ljubljani obarvalo v vijolično barvo, barvo globalnega ozaveščanja o bolezni. Na pobudo Društva za KVČB je Lek izdal knjižico o KVČB in načrtovanju družine, namenjeno osebam s KVČB, ki načrtujejo družino, njihovim partnerjem in najbližjim.

CELOTEN VIDEO POSNETEK SIMPOZIJA

Za bolezen so značilni zagoni vnetja s hudimi bolečinami in krči v trebuhu, driskami, izčrpanostjo in utrujenostjo ter različno dolga obdobja remisije, ko so nekateri bolniki lahko tudi brez težav. Za obolele je pomembno predvsem pravočasno in ustrezno zdravljenje, saj lahko bolezen vodi v hude zaplete ali telesne okvare.

Bolezen je razširjena po vsem svetu, pogostejša je v razvitih državah, njena pojavnost pa iz leta v leto narašča. Z njo na svetu živi okoli 10 milijonov ljudi. V Evropi se z njo soočajo okoli štirje milijoni ljudi, v Sloveniji pa glede na porast bolnikov v zadnjih letih približno 8000.

Najpogosteje se bolezen pojavi med 15. in 35. letom starosti, v zadnjih letih pa narašča tudi pojavnost in razširjenosti obolelih med starejšo populacijo.

Nov zemljevid kolesarskih poti po Bledu

Javni zavod Turizem Bled je pripravil nov zemljevid kolesarskih poti po Bledu. Karta ponuja nabor petih cestno - kolesarskih in petih gorsko -  kolesarskih predlogov, kolesarjem in kolesarkam pa  ponuja osnovno sliko možnosti kolesarjenja na Bledu. Podrobnosti in ostali predlogi so na voljo na spletni strani www.bled.si.


Zemljevid je izšel v obliki trganke - na eni strani je zemljevid širšega območja Bleda z vrisanimi predlogi poti, na drugi strani pa so kratki opisi, fotografije in QR povezave poti na destinacijsko spletno stran, kjer je uporabnikom na voljo več informacij in GPX zapis.

Trganka Kolesarske poti, ki jo je moč zložiti v priročen format, je na voljo v Infocentru Triglavska roža Bled in v TIC Bled. Lahko si jo ogledate tudi v spletni različici.

V Termah Snovik pričenjajo z novimi turističnimi programi gozdnih doživetij #foto #video

Snovik, 18. 5. 2023 - V Termah Snovik v Tuhinjski dolini, kjer je doma zdravilna termalna voda, gradijo svojo zeleno, zdravo in aktivno ponudbo z novimi turističnimi produkti, ki nastajajo v sklopu njihovega Kneipp centra, prvega tovrstnega, v Sloveniji. Kneippova doživetja in ponudbo v letošnji toplejši sezoni dopolnjujejo z edinstvenimi gozdnimi doživetji, ki so jih predstavili na novinarski konferenci v četrtek, 18. 5. 2023. Nastala so kot nadgradnja petega Kneippovega elementa -  življenjskega ravnovesja, ki po Kneippovi življenjski filozofiji zdravega načina življenja povezuje vse ostale štiri elemente (vodo, gibanje, prehrano in zelišča) v celoto za harmonijo telesa in duha.


V Termah Snovik vedo, kako živeti zdravo v sožitju z naravo. Kot pravi Katarina Hribar, direktorica Term Snovik je cilj novih programov nadaljnji razvoj trajnostnega turizma v Tuhinjski dolini ter spodbujanje prebivalcev in gostov k aktivni skrbi za svoje zdravje in splošno dobro počutje. Tako jim približajo smiselnost prevzemanja odgovornosti za to področje svojega življenja na povsem naraven, domač in praktičen način. Zasnova gozdnih doživetij je rezultat aktivnega in kreativnega snovanja novih turističnih produktov zaposlenih v sklopu Akademije zaposlenih Term Snovik, ki je potekala v Covid-19 obdobjih, kasneje pa je prodorna turistična ideja zaživela na Vseslovenskem turističnem startup vikendu v Kamniku leta 2021, kjer je bila tudi nagrajena s prvim mestom.

Knajpanje je zaokrožen sistem, ki ne zajema le človekovo telo, temveč tudi duha. Temelji na sozvočju osnovnih petih stebrov, ki vključujejo terapije z vodo, zdravljenje z zelišči, telesno vadbo, pravilno prehrano in uravnovešenost duha. S takšnim načinom življenja lahko preprečimo marsikatero nevšečnost in bolezen, ko pa se le ta pojavi, jo pa lahko tudi pozdravimo. Za namen razvoja turističnega proizvoda knajpanja pred leti so začeli z izobraževanjem zaposlenih doma in v tujini ter se posvetovali s priznanimi strokovnjaki za razvoj turističnih proizvodov. Na podlagi pridobljenih znanj, so turistični produkt knajpanja razvili v enotno Kneipp zgodbo, ki jo udejanjajo v sklopu Kneipp centra Term Snovik.V letošnjem letu še krepijo peti Kneippov element, tj. ravnovesje telesa in duha. Življenjsko ravnovesje kot peti Kneippov steber je namreč danes še kako aktualen. V 19. stoletju je Sebastian Kneipp zelo napredno razmišljal o povezovanju telesa in duha: »Ostati zdrav in dolgo živeti je želja večine ljudi, zelo malo pa jih je pripravljenih za to tudi kaj narediti. Če bi ljudje vsaj polovico skrbi namenili temu, kako ostati zdrav in zdravo živeti, bi jim bila polovica njihovih bolezni prihranjena.« Ravnovesje je element, ki povezuje druge štiri elemente v zaključeno celoto življenja v ravnovesju, prisotnosti in v sožitju z naravo.

Klavdija Hribar, idejna vodja in snovalka gozdnih doživetij v Termah Snovik nas spomni, kako pomemben je poudarek na pomembnosti reda in urejenosti v duševnem zdravju ljudi.
Zdrav življenjski slog torej ni samo zdrava prehrana in gibanje, temveč kako razmišljamo, kakšne odločitve vsakodnevno sprejemamo, se spopadamo s stresom, nastopamo v medosebnih odnosih, se učimo, izboljšujemo same sebe, kakšne navade in razvade imamo ter podobno. Zdrav življenjski slog lahko opišemo tudi zmernost v vsem kar vsakodnevno počnemo. Ko nam to uspe bo naše življenje v ravnovesju, lažje bomo prenašali stres in druge tegobe današnjega časa.

VIDEO

V termah tako v svojo ponudbo vključujejo različne storitve kot so tematske masaže z zeliščnimi olji, Kneipp programe, celostne aromaterapevtske tretmaje, delavnice sproščanja, dihalne vaje, zvočne kopeli, sprostitvene programe v savnah, že znana Kneippova bosonoga doživetja ter sedaj tudi nova gozdna doživetja.


Številne raziskave danes namreč kažejo, da so gozdna doživetja izjemno koristna za naše zdravje in počutje. Sprehajanje ali preživljanje časa v gozdu nam lahko zniža stres, zviša razpoloženje in izboljša koncentracijo. Vdihovanje svežega zraka in prisotnost zelenih površin ima pozitiven učinek na dihalni sistem ter krepi naš imunski sistem. Gozdno okolje nas tudi spodbuja k telesni aktivnosti, kar je ključno za ohranjanje zdravja. S povezovanjem z naravo se vračamo v naravno stanje, saj so se bolezni, predvsem psihične pa tudi fizične, razvile ravno zaradi tega, ker smo izgubili stik z naravo in tudi sabo. Izkušnje so pokazale, da se v naravi zbistri naš um, umiri dihanje, izboljša razpoloženje, poveča sposobnost razreševanja vsakodnevnih situacij in življenjskih izzivov, lažje doživljamo in procesiramo čustva in vzdržujemo medsebojne odnose, kar pa predvsem pride kot učinek povečanega zavedanja samega sebe, svojega telesa in zavedanja zdajšnjega trenutka.

Luka Brinovec, izvajalec wellness storitev v termah in eden od izvajalcev gozdnih doživetij v Termah Snovik je prepričan, da ko »vključimo vse čute v doživljanje narave, smo bolj osredotočeni na ‘tukaj in zdaj’ in spet zares čutimo in poslušamo sebe, to pa je najbolj naravno in blagodejno za naše telesno, psihično, čustveno in konec koncev tudi duhovno zdravje.«Eden krovnih programov gozdnih doživetij je gozdno doživetje z meditacijo. Program traja približno dve uri in je predvsem izkustvene narave, poteka pa v gozdu nad apartmajskim naseljem. Vsebina programa in vaj, katere vključuje, so zasnovane tako, da spodbuja predvsem naš intinuitivni del možganov, kateri je zadolžen za občutek povezanosti z okoljem, ljudmi ali dejavnostjo, katero izvajamo. Spodbujamo uporabo naših čutil in predvsem čutenja sebe in svojega telesa ter občutkov, v povezavi z določenimi aktivnostmi ali interakcijami z ostalimi udeleženci.  Spoznavamo zdravilne in blagodejne učinke preživljanja časa v gozdu na naše telo, čustva, um in zavest ter spodbujamo udeležence, da skozi različne vaje in aktivnosti začutijo utrip narave in se povežejo z okoljem ter doživijo sebe kot integrirani del tega okolja.  Predvsem pa je bistvenega pomena, da imajo udeleženci priložnost za nekaj trenutkov svojega življenja upočasniti svoj notranji ritem in doživeti življenje v svojem naravnem stanju in blagodejnem okolju. Program sestavljajo izkustvene in praktične vaje za sproščanje v vsakodnevnem življenju s tapkanjem, gibanjem in zvokom. Vključuje vaje čuječnosti in meditacije za poglobljeno doživljanje notranjega okolja, kot tudi interaktivne vaje za povezovanje in medsebojno zaupanje.Program je odličen za povezovanje družin, parov, skupin, prijateljev, prav ga priporočajo kot teambuilding program za zaposlene.

Za letošnjo sezono so predvideni štirje programi gozdnih doživetij, namenjenih odraslim kot tudi otrokom. Krovna programa sta gozdno doživetje z meditacijo ter  zvočna kopel z gongom v naravi z vajami povezovanja.

Oblikovani so tudi že termini programov za poletno sezono. Kneippova bosonoga doživetja po Kneippovi 3,2 km dolgi bosonogi poti odpirajo z dogodkom BOSIH NOG NAOKROG v soboto, 27. 5. 2023 od 10:00 do 12:00. V poletnih mesecih od junija do vključno septembra doživetja potekajo vsak torek od 10:00 do 12:00 in vsako nedeljo od 17:00 do 19:00.

Gozdna doživetja z meditacijo v maju potekajo vsako soboto, od junija do septembra vsak četrtek od 16:00 do 18:00 in vsako soboto od 16:00 do 18:00. Na zvočne kopeli z gongom vas vabijo vsako soboto od junija do vključno septembra od 18:30 do 20:00.Za otroke sta namenjena dva programa – gozdna raziskovalnica in gozdna ustvarjalnica, oba programa za otroke sta izkustvene narave, otroke popeljejo v čarobni svet gozda in ustvarjanje z naravnimi materiali. Termini gozdnih ustvarjalnic so vsako soboto v juliju in avgustu od 12:30 do 13:30. Termini gozdnih raziskovalnic, ki vključuje tudi varstvo otrok, so vsako soboto v juliju in avgustu od 14. do 16. ure.


Besedilo, foto, video: Janez Platiše in Terme Snovik
 

torek, 16. maj 2023

Dobrodelni dogodek za plemenitost srca

Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju vabi na humanitarni glasbeno – pogovorni dogodek Pomladne iskrice na krilih zimzelenih melodij 2023, ki bo v nedeljo, 28.5.2023, ob 16. uri, v Stanovski dvorani, na Ljubljanskem gradu. Že tretji dogodek zapovrstjo bo tudi letos privabljal s programom, ki bo zasnovan interaktivno, sodelovalno in izkušenjsko. Namenjen je ozaveščanju o družabništvu starejših, o večji dostopnosti kulturne dediščine za starejše kot tudi promociji prostovoljstva za ranljive skupine. Letošnja tema dogodka je Plemenitost srca. S slednjo želimo opozoriti na pomen vzajemne pomoči in medgeneracijske solidarnosti ter o socialni vključenosti starejših v skupnost.Na družabnem dogodku se bodo predstavili nadarjeni instrumentalisti, pianisti in solisti z znanimi zimzelenimi slovenskimi popevkami ter izjemni pevec Lado Leskovar. V okviru Tavčarjevega leta, ki ga je za leto 2023 razglasila Vlada RS, bomo del srečanja namenili tudi krajši uprizoritvi dveh odlomkov iz povesti Ivana Tavčarja: Cvetje v jeseni. Posebna točka dogodka bo nastop gluhoslepih iz Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, ki bodo s kretanjem pesmi “Ne obupaj in pojdi na pot” (producent in idejni snovalec pesmi: Stane Vidmar, besedilo pesmi: Nataša Klinc) dokazali, da lahko navkljub težki invalidnosti najdemo smisel življenja in s pozitivnim vzgibom krmarimo skozi izzive vsakdana. V sklepnem delu dogodka se bo predstavila skupina starejših in družabnikov, ki se mesečno srečuje v prostorih MGLC v Ustvarjalnem centru Švicarija, skupaj z občinstvom bodo srčno zapeli pesmi “Ko boš prišla na Bled” (Avtor besedila Frane Milčinski – “Ježek”, avtor glasbe: Bojan Adamič) in “Danes bo srečen dan”, ki jo je napisal in uglasbil Tomaž Domicelj.Druženje pred in po dogodku ustvarja pogoje za nove prijateljske vezi in povezovanje, kar starejšim omogoča krepitev obstoječe socialne mreže ter odpira prostor za prijeten pogovor, predvsem pa ustvarja nepozabno druženje, kar je v pozni starosti redko. Zimzelene melodije pri starejših obudijo spomine na mladost, na dolgoletne prijatelje in znance, predvsem pa se z udeležbo na dogodku počutijo aktivne in enakovredne člane družbe, saj jim spremstvo prostovoljcev družabnikov zagotovi varno počutje. Z dogodkom želimo približati pomen družabništva k ohranjanju inkluzivne družbe in ozaveščati o medgeneracijskem sožitju, prepletanju temeljnih človeških vrednot, negovanju pozitivnih medsebojnih odnosov v družbi, prenosu znanja in zapuščine mlajšim. Vsak starejši mora biti slišan in del našega življenja, partner pri sprejemanju pomembnih odločitev in spoštovan državljan, ki ga bogati modrost in zakladnica izkušenj. Prizadevamo si, da bi med državljani okrepili zavest o pomenu družabništva za starejše in tretje življenjsko obdobje predstavili kot edinstveno obdobje, v katerem se nadaljuje vseživljenjsko učenje, aktivno udejstvovanje v kulturi, osebnostna rast in zorenje obenem pa tudi ohranjanje veščin.Za člane humanitarnih in invalidskih organizacij je cena vstopnice 12 EUR, za ostale udeležence 15 EUR. Zbrana sredstva bomo namenili razvoju programa družabništva in zagovorništva za starejše v Sloveniji.

Dogodek sofinancira in podpira Mestna občina Ljubljana kot tudi druge organizacije.

ponedeljek, 15. maj 2023

VDIH LEPOTE - Dejan Bravničar, violinist

Vdih lepote. Dejan Bravničar, violinist

Veronika Brvar , 2023, 300 strani, trda vezava


V nabito polni dvorani Slovenske matice je 11. maja 2023 potekal literarno-glasbeni večer, posvečen uglednemu violinistu in profesorju glasbe Dejanu Bravničarju ob izidu knjige Veronike Brvar Vdih lepote. Dejan Bravničar, violinist. Knjigo je predstavila avtorica Veronika Brvar v pogovoru s pomočnico tajnice-urednice Slovenske matice Zariko Snoj Verbovšek. Predstavili pa so se tudi učenci Glasbenega ateljeja Tartini, združeni v Godalni ansambel Glasbenega ateljeja Tartini, ki deluje pod vodstvom dirigenta prof. Vlada Repšeta.

Portret violinista Dejana Bravničarja (1937–2018) Vdih lepote oživlja spomin na izjemnega umetnika, ki je plemenitil kulturo našega in mednarodnega kulturnega prostora, hkrati pa portretira družbene razmere, v katerih je vrhunski violinist dozorel in deloval, ter omogoča vpogled v njegovo družino, ki je slovela po kultiviranosti, prostranosti duha in svetovljanstvu. Mama Gizela Bravničar je bila primabalerina SNG Opere in baleta Ljubljana ter ustanoviteljica srednje baletne šole, oče Matija Bravničar pa slovenski skladatelj in akademik SAZU.

Violinistova pot je v delu skrbno dokumentirana, kar izpričujejo popisi njegovih koncertov doma in v tujini, izbrani navedki iz kritik domačega in tujega tiska ter pričevanja njegovih kolegov, študentov in sopotnikov. Kljub obsežnemu dokumentarnemu gradivu pa portret umetnika zaživi v slikoviti pripovedi. Sedem poglavij intonira izbrana misel Dejana Bravničarja, ki se dotika vseh plasti njegovega umetniškega delovanja ter plemenitega pedagoškega predajanja, v uvodnem in sklepnem delu pa avtorica knjige Veronika Brvar razkriva tudi manj znane plasti umetnikovega življenja ter njegova druga posebna zanimanja. Vdih lepote bogati še slikovno gradivo, poseben pomen pa portretu violinista daje pesniško posvetilo Otona Župančiča, preroški verzi ob rojstvu sina družini Bravničar.

Knjiga  Vdih lepote. Dejan Bravničar, violinist Veronika Brvar , 2023, 300 strani, trda vezava je izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in gospe Sidike S. Bravničar pri Slovenski matici v zbirki Spomini in srečanja.

FOTOGALERIJA kliknite TUKAJ

petek, 12. maj 2023

Veterani vojne za Slovenijo z delavno akcijo polepšali Porodnišnica Postojna VIDEO

Postojna, 12.5.2023 – Veterani vojne za Slovenijo iz Območnega združenja veteranov Ljubljana, Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana in Primorska-Notranjska ter ZV Ljubljana 90-91 so se na Mednarodni dan medicinskih sester zbrali na zaključni humanitarni delovni akciji v Porodnišnica Postojna v kateri so prebarvali in polepšali glavni vhod in avlo porodnišnice. V akciji je aktivno sodelovalo tudi društvo Slojenčki.
Takoj po prihodu veteranov sta jih sprejela direktor dr. Aleksander Merlo in glavna medicinska sestra Jana Čelhar in veterane povabila na kavo. Med tem je Dušan Presetnik, predsednik OZVVS Ljubljana predstavil namen delavne akcije in poudaril: »Zelo smo veseli, da smo tukaj z vami, ker vemo, da se Porodnišnica Postojna  trudi, da je vsako leto boljša in si zato tudi zasluži večjo pozornost. Zato smo se tudi odločili za delovno akcijo v vaši porodnišnici in da ne akcije samo v prestolnici, kakor se običajno dogaja, ampak tudi kje drugje.«

irektor porodnišnice dr. Aleksander Merlo je nato med drugim dejal: »Hvala, ker ste prišli in da ste si vzeli čas. To smo starejše generacije, ki smo družbeno odgovorne. Če čutimo, se znamo obrniti, naredimo, če je treba, ne samo gratis, ampak še kaj več, samo da delamo dobro ljudem, tu smo vsi na isti frekvenci. Mislim, da bi se lahko mladina malo zgledovala po nas, kako naj bi to funkcioniralo, ker čisto zgolj in samo hitenje in zaslužkarstvo ne pelje daleč. Nekje se ta zgodba ustavi in mislim, da je tovarištvo in dobrohotnost med ljudmi  tisto, kar je ključno.«Ob koncu pa je novi predsednik PVD Sever Ljubljana Darko Repenšek dejal: »Veste, naše poslanstvo, tako kot je Dušan rekel, ni samo ohranjanje spomina, to je pomemben dejavnik, ampak naše srce je tudi na humanitarni strani. V kolikor lahko in če lahko pripomoremo k temu boljšemu jutri cele naše drage države Slovenije, še posebej pa za tiste, ki bodo prevzeli vajeti vodenja te države, to so pa tisti, ki se v teh jaslih rojevajo, potem nam je to še v toliko večje veselje. Kompliment teamu Porodnišnice Postojna, katere dober glas se širi po vsej Sloveniji.

VIDEO

Malo kasneje je veterane obiskal tudi župan Postojne Igor Marentič. Po kavi so šli vsi na delo, za krajši čas tudi direktor in glavna medicinska sestra. Delo je potekalo pod strokovnim mentorstvom Dušana Presetnika iz podjetja DIPEX d.o.o.

Po končani delovni akciji je Dušan Presetnik, predsednik OZVVS Ljubljana dejal: »Današnji dan, kot vidite, je tudi za nas veterane, tako zeleno kot modro linijo, zelo pomemben, saj zaključujemo projekt humanitarnega dogodka v Porodnišnici Postojna, ki je darilo Zveze veteranov vojne za Slovenijo ob 30-letnici. To je velik dogodek in tudi naš praznik saj smo v sodelovanju s PVD Sever kot z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo uspešno izvedli to plemenito dejanje. Prebarvali in obnovili smo glavni vhod v bolnico ter glavno avlo. Vsa dela so potekala pod strokovnim vodstvom v sodelovanju in podpori podjetja JUB, ki so tudi donator vseh barv, katere smo uporabljali pri tej obnovi.«Darko Repenšek, predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana pa je dejal: Aktivnost, ki jo danes izvajamo v postojnski porodnišnici, morebiti za nekoga ne sodi med čisto tiste normalne dejavnosti veteranskih organizacij, ki smo danes tukaj. Zakaj morda mnenje, da ne bi sodile, zaradi tega, ker pač gre za čisto delovno akcijo, ki pa ima seveda humanitarno konotacijo. Zavedamo se namreč pomena naših zanamcev, torej tistih najmanjših, ki se danes tukaj rojevajo in ki bodo jutri, pojutrišnjem, prevzeli vajeti v tej državi. Naše mnenje je, da je treba tovrstnim inštitucijam, kot so bolnišnice, vzgojno-varstveni zavodi, šole, centri za pomoč duševno prizadetim in podobno pomagati na svojevrsten način, zagotovo pa barvanje prostorov in urejanje prostorov ter s tem ustvarjanje boljših pogojev za življenje in delo tako zaposlenih kot tistih, ki sem prihajajo. Zato mi je v veliko veselje, da smo se tukaj zbrali, da ta akcija poteka in bo pustila seveda tudi pečat za jutrišnji dan, ko bomo morda nekje drugje. Zagotovo pa je to nadaljevanje nekih aktivnosti, ki so tekle z naše strani že v preteklosti, kar nenazadnje kaže spet na tisto, da se povezuje zelena in modra linija, zagotovo pa ima poseben poudarek ta akcija tudi zaradi tega, ker praznujemo na nek način 30 let ustanovitve Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Nekoliko zatem pa smo bili ustanovljeni tudi mi Zveza policijskih veteranskih društev Sever. Torej, v slogi je moč, v skupnih aktivnostih pa rezultat. In zato je vsak potegnjeni čopič po teh stenah tudi pokazatelj našega siceršnjega dobrega sodelovanja.«Matjaž Miklavc, podpredsednik Združenja veteranov 90 – 91 mesta Ljubljane je povedal: » Tudi člani Združenja veteranov 90 – 91 mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin smo se pridružili humanitarni akciji barvanja in poslikave porodnišnice v Postojni. Vsako leto skupaj z zeleno linijo in modro linijo pomagamo urediti nekatere prostore, ki jih družba včasih pozabi. To naše humanitarno delo se nadaljuje tako kot leta 91, ko smo se pridružili Teritorialni obrambi pri obrambi Republike Slovenije. Upam, da bodo tudi zanamci nadaljevali z našim humanitarnim delom. Vsako leto, upam in želim si, da se bo takšno delo nadaljevalo še več let, jasno, z nami in tudi z našimi podporniki.

VIDEO

Humanitarna delovna akcija je darilo, ki ga je v počastitev 30 - letnice Zveze veteranov vojne za Slovenijo podarilo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Ljubljana, Združenjem veteranov Ljubljana 90-91, Policijskim veteranskim društvom Sever za Primorsko in Notranjsko in društvom Slojenčki.

Uradna otvoritev prenovljenih in na novo prebarvanih prostorov bo v torek 23.5.2023 ob 11h v avli Porodnišnica Postojna, Prečna ulica 4.

Sponzorji delovne akcije v Porodnišnica Postojna so JUB d.o.o., Martink pro d.o.o. SINTER d.o.o. in Miranda bar.

Besedilo, foto in video: Janez Platiše

četrtek, 11. maj 2023

Pridite na Urbanovo - edinstven festival vina v Medžimurju

Med 12. in 14. majem bo vasica Štrigova v Medžimurju prizorišče tradicionalnega mednarodnega festivala promocije kakovostnih vin in medžimurske gastronomije Urbanovo.

 


Gričevnata pokrajina s travniki in gozdovi ob reki Muri velja za eno najbolj rodovitnih območij na Hrvaškem in z vsakim letom privablja več obiskovalcev iz Slovenije. Prav ugodne podnebne razmere in kakovostna medžimurska zemlja so botrovali razvoju in pridelavi vrhunskega vina ter kulinaričnih specialitet. Topli majski dnevi so kot nalašč za raziskovanje te pokrajine in razvajanje z odlično lokalno gastronomijo.

 Urbanovo – oda žlahtnim medžimurskim vinom

Urbanovo je ena večjih gospodarsko-turističnih prireditev severozahodne Hrvaške z dolgoletno tradicijo. Festival predstavlja stičišče uglednih proizvajalcev vina in vinarske opreme, kmetijskih proizvajalcev, podjetnikov in obrtnikov ter ponuja priložnost za spoznavanje najnovejših trendov vinogradništva in vinarske opreme. Veliko pozornosti bo zagotovo pritegnil sobotni večer in t. i. Cooking show, na katerem se bodo  pomerili številne znane osebnosti in medžimurski vinarji. Ti bodo pod budnim očesom strokovne žirije pripravljali tradicionalne specialitete medžimurske kuhinje, ki jih je pripravila kuharska mojstrica iz Term Sveti Martin. Kulinarično-glasbeni spektakel Wine & Gastro Urban Night Show

Na festivalu bo na voljo široka ponudba kakovostnih medžimurskih vin, ki bodo zadovoljila še tako zahtevne gurmane, medtem ko bodo v Pubu Potkova pripravili pestro izbiro sezonskih jedi. Sobotni večer se bo zaključil s kulinarično-glasbenim spektaklom Wine & Gastro Urban Night Show in koncertom skupine Eter, ki bo s pop, funk, soul in disko uspešnicami vse do polnoči skrbela za izjemno vzdušje na plesišču. Več o Urbanovem najdete na spletni strani www.urbanovo.hr.

 Oddih in raziskovanje neokrnjene narave

Pred kratkim je sicer Medžimurje kot prva hrvaška pokrajina prejelo priznanje Green Destinations za zeleno destinacijo in trajnostni turizem. Območje je zelo privlačno zaradi številnih naravnih in kulturnih znamenitosti, kot so izvir termalne vode, arheološka najdišča, gradovi in cerkve. Obisk festivala Urbanovo lahko med drugim popestrite z oddihom v medžimurskih termah, v katerih so razvili edinstven healthness koncept za vzpostavljanje ravnovesja telesa in duha. Svoje goste spodbujajo, da se naučijo prisluhniti svojemu telesu in prepoznati njegove potrebe, saj na to v hitrem tempu življenja pogosto pozabljamo.Izkoristite mesec maj za raziskovanje idiličnih vinogradov in še neznanih kotičkov le lučaj od slovenske meje. Kulinarične specialitete teh krajev in žlahtna kapljica vas ne bodo razočarali.

sreda, 10. maj 2023

Nova častna meščanka Ljubljane je pesnica Elza Budau, meščan pa arhitekt Stanko Kristl VIDEO

Ljubljana, 9.5.2023 - Na slavnostni podelitvi ob dnevu Ljubljane na Ljubljanskem gradu je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković podelil častno meščanstvo pesnici Elzi Budau za njena izjemna besedila popevk in šansonov, in arhitektu dr. Stanku Kristlu za njegovo raziskovalno-arhitekturna delo. 


Častna meščanka Elza Budau, pesnica, pisateljica in novinarka – kraljica slovenske poetične besede

Elza Budau je vsestranska ustvarjalka, ki je neponovljivo zaznamovala slovensko kulturo, je odraščala ob glasbi, umetnosti in lepi besedi; vsem trem ostaja zvesta vse življenje. Brezčasne umetnine, ki jih »slika z besedami«, razkrivajo njene bogate življenjske izkušnje in zvedavi značaj, hkrati pa iz njih vselej vejeta globoko spoštovanje in poklon slovenskemu jeziku. Do danes je napisala več kot tisoč izvirnih besedil za popevke, šansone in narodnozabavno glasbo. Zanje ni potrebovala velikih metafor, le dušo in srce. Očarala nas je z iskreno izpovedno močjo in razkošjem občutij, ki se dotaknejo prav vseh generacij. Za svoj neprecenljivi ustvarjalni opus je med drugim prejela zlato noto, viktorja in Ježkovo nagrado za življenjsko delo, lani pa je bila odlikovana še s srebrnim redom za zasluge Republike Slovenije. Njeni verzi so postali del zakladnice narodovega spomina, njeno Pegasto dekle je košček naše skupne nostalgije, njena Poletna noč je zimzelena.


Častni meščan akad. prof. dr. Stanko Kristl, arhitekt, raziskovalec, inovator in humanist

Učenec profesorja Edvarda Ravnikarja v osredje svojega izjemnega ustvarjalnega opusa postavlja človeka. Trdno verjame, da arhitektura ne sme biti zreducirana zgolj na zadovoljevanje potreb gradbene industrije; snovanje prostora mora biti plod intelektualnega raziskovanja, podprtega s sociologijo in psihologijo. Slovensko arhitekturno dediščino 20. in 21. stoletja bogatijo njegove številne strokovne objave, predavanja, natečaji in raziskave, predvsem pa 61 inovativnih urbanističnih in arhitekturnih realizacij – mnoge izmed njih so nagrajene z državnimi odlikovanji. Eden izmed najvidnejših arhitektov našega časa Ljubljani, kjer je živel in delal večino svojega življenja, zapušča štiri vizionarske projekte: Diagnostičnoterapevtsko-servisni objekt Univerzitetnega kliničnega centra, vrtec Mladi rod, stanovanjski blok na Prulah in atrijske hiše na Borsetovi ulici. Zaslužni profesor, redni član SAZU in prejemnik vseh najvišjih priznanj na arhitekturnem področju k ideji o »humani arhitekturi« aktivno poziva tudi v svojem častitljivem 102. letu življenja.

Na seji so podelili tudi nagrade in plakete mesta Ljubljana.Nagrade so prejeli: 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Avtorska skupina arhitektov Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar mlajši
Boris Kosec
Lekarna Ljubljana
Pionirski dom – Center za kulturo mladih 


Plakete so prejeli:

Pater dr. Andraž Arko in ekipa filma Plečnikov skriti biser
Dr. Simona Gerenčer
Zaslužni prof. dr. Slavka Kavčič
Danilo Lukner
Komorni zbor Megaron 
Glasbena skupina Siddharta
Turistično društvo Zadvor

U
temeljitve za plakete in nagrade najdete v gradivu za sejo mestnega sveta MOL z dne 17. 4.: 4. seja Mestnega sveta MOL » Mestna občina Ljubljana,

FOTOGALERIJA  KLIKNITE TUKAJPodelitve se je poleg mestnih svetnikov, častnih meščanov in meščank, državnega političnega, gospodarskega in kulturnega vrha ter nekdanjih predsednikov Republike Slovenije udeležil tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob. Njegovi spremljevalki Tini Gaber je uvodoma Zoran Janković čestital za rojstni dan, ki ga ima na dan zmage, na dan Ljubljane in dan Evrope. Šopek pa ji je izročil podžupan Aleš Čerin.»Devetega maja 1945 je bil lep sončen dan in Ljubljana je postala svobodna. Fotografije o prihodu partizanske vojske v Ljubljano pričajo o izrazih sreče na obrazih Ljubljančanov in Ljubljančank. Za njimi so bila težka štiri leta, ko je bila Ljubljana obdana z žico. Naše borke in borci, Titovi partizani, so osvobodili našo državo. Bili so na strani zaveznikov, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, nacizem in fašizem.Lahko se le vprašamo, kaj je bilo v teh mladih ljudeh, ki so žrtvovali svojo mladost in nekateri svoja življenja, da so šli v borbo z mnogo močnejšim nasprotnikom, sovražnikom, ki so ga podpirali domači izdajalci. Je bilo to junaštvo, želja po svobodi, po tem, da govoriš svoj jezik, da si gospodar na svoji zemlji, da ustvarjaš, kar zanamci podedujejo,« je uvodoma med drugim poudaril župan Mestne občine Ljubljana.

VIDEO - Slavnostna seja MO Ljubljana s podelitvijo najvišjih priznanj mesta Ljubljana

 

FOTOGALERIJA  KLIKNITE TUKAJ