sobota, 31. december 2016

Želimo vam srečno, zdravo in uspešno leto 2017

foto platise-5740-001

Novoletna poslanica predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja


"Drage Slovenke in Slovenci, doma in po vsem svetu. Drage državljanke, spoštovani državljani.

Nedavno so me vprašali, kdo je osebnost leta. Osebnost leta je prav vsak, ki naredi nekaj dobrega tudi za druge in za skupnost. Ne gre samo za plemenita dejanja in solidarnost. Gre za vse, kar krepi občutek, da pripadamo drug drugemu. Da se lahko zanesemo eden na drugega. Da smo torej zaradi tega bolj povezana skupnost, bolj uspešna država, bolj prijazna domovina za vse.Še zdaleč ni vse idealno. Vendar je boljše. Torej skupaj zmoremo. Prav to samozavest potrebujemo za čas, ki prihaja. Še veliko bolj se moramo zanesti na lastne presoje, na lastno pamet in naš pogum. Pripadamo evropski družini. V svetu imamo veliko zaveznikov in prijateljev. Vendar ne smemo pričakovati, da bo naše vitalne zadeve namesto nas reševal kdo drug. Ne, v veliko večji meri jih bomo morali razrešiti sami.

Zato je tako zelo pomembno, da se lahko zanesemo drug na drugega. Da sodelujemo. Da se spoštujemo. Da se spodbujamo. Da smo skratka bolj enotni. Skupaj zmoremo vse.

Ničesar nas ni strah. Na prihodnost gledamo z velikim upanjem.

Srečno Slovenija."

Borut Pahor
Predsednik Republike Slovenije

Novoletna poslanica predsednika vlade


Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani,
drage Slovenke in Slovenci,

v teh zadnjih decembrskih dnevih se radi oziramo nazaj, da ocenimo, kako uspešni smo bili v letu, ki se izteka, hkrati pa z upanjem zremo v prihodnje leto in snujemo nove načrte. Tako na zasebnem kot na poklicnem področju.

Kot predsednika vlade me veseli, da podatki kažejo, da je Slovenija tudi v letu 2016 napredovala. Zagotavljamo stabilnost in varnost, ponovno smo si priborili svojo finančno suverenost in ohranjamo stabilno gospodarsko rast. V Slovenijo prihaja vedno več dobrih tujih investitorjev. Prav tako razcvet turizma dokazuje, da je Slovenija v Evropi in svetu ponovno prepoznana kot uspešna in privlačna država. Podjetja v Sloveniji vedno več zaposlujejo. Zmanjšuje se brezposelnost, tudi med mladimi.

Uspelo nam je narediti kar nekaj sprememb na bolje, tudi na nekaterih zelo zahtevnih področjih. Te spremembe že prinašajo pozitiven vpliv na življenje ljudi, izboljšujejo splošni življenjski standard in prinašajo v družbo več zadovoljstva. Seveda pa so pred nami še številni izzivi in naloge, ki jih moramo opraviti, da bomo lahko vsem ljudem, še posebej tudi tistim, ki jim je najtežje, omogočili dostojno življenje v naši družbi. Tega se skupaj z vlado še kako dobro zavedam. Za to si bomo prizadevali tudi v prihodnjem letu, naš cilj pa ostaja Slovenija kot država, v kateri se da lepo živeti in ki se razvija, modernizira ter zagotavlja vsem varno in uspešno prihodnost.

Osebno me še posebej veseli spoznanje, da smo kot narod v zadnjih letih kljub kriznim časom uspeli ohraniti voljo do sprememb. Da smo kljub nekaterim razdiralnim silam še vedno pripravljeni na sodelovanje. Predvsem pa, da nismo otopeli v razmerah, ko je bilo treba pokazati solidarnost in pomagati. - Za to sem vam hvaležen in na vas izjemno ponosen.

Prepričan sem, da bomo tudi v letu 2017 skupaj krepili optimizem in prepričanje, da se stvari lahko spremeni na bolje. Ne podlegajmo negativizmu. Bodimo samozavestni. Slovenci znamo in zmoremo, tudi če je kdaj zelo težko. Pojdimo zato pogumno naprej.

Spoštovane Slovenke in Slovenci,

v novem letu vam želim predvsem obilo miru, zdravja in osebne sreče.

četrtek, 29. december 2016

Decembrske pokojnine bodo izplačane že danes

Ljubljana, 29. decembra - Decembrske pokojnine bodo izplačane že danes in ne šele v petek, ko bo zadnji delovni dan v mesecu in tudi v letošnjem letu. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se vsako leto odločajo za izplačilo decembrskih pokojnin nekoliko prej, ne pa šele zadnji delovni dan v mesecu, kot velja v preostalih mesecih leta.Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, torej starostnih, invalidskih, družinskih in vdovskih pokojnin, je približno 614.000.

Pokojnine so se v letošnjem letu uskladile dvakrat. Januarja so se zvišale za 0,7 odstotka, oktobra pa za 0,4 odstotka. Naslednja uskladitev bo v skladu s proračunskimi dokumenti januarja prihodnje leto, ko se bodo zvišale za 1,15 odstotka. sta

sreda, 28. december 2016

Knjiga o nadškofu Alojziju Šuštarju

Pred kratkim je pri založbi Ognjišče iz Kopra izšla knjiga o nadškofu Alojziju Šuštarju, ki jo je napisal njegov tajnik današnji ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je od blizu spremljal dogodke, pomembne za slovenski narod. Naslov knjige je Naš nadškof Šuštar.Predstavitve knjige, ki je bila v začetku decembra na Nadškofiji v Ljubljani se je udeležil tudi Borut Pahor, predsednik RS, ki je v svojem nagovoru dejal, da smemo Šuštarja upravičeno šteti kot eno najpomembnejših osebnosti ustanavljanja samostojne slovenske države in njenega prehoda v demokracijo.Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore pa je izpostavil Šuštarjevo vztrajnost in potrpežljivost. Slednji sta po Zoretovih besedah rasli iz Šuštarjeve "globoke vere v Boga", iz katere je tudi črpal svojo povezanost in skrb za človeka.Avtor knjige Anton Jamnik pa je povedal, da je knjiga nastajala več let in da je v njej  opisal vse tisto, kar je s Šuštarjem doživel kot njegov tajnik. Poudaril je, da je bil nadškof človek, ki je povezoval in ni nikoli izključeval. Rdeča nit njegovega delovanja je bil citat iz Antigone: 'Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu',  je dejal Jamnik.Knjiga je napisana v dveh delih. Avtor je v prvem delu knjigo zasnoval po posameznih sklopih: spominska slovesnost v Kočevskem Rogu, plebiscit, osamosvojitev in mednarodno priznanje Slovenije. Pri vseh teh pomembnih dogodkih je imel pomembno vlogo nadškof Šuštar, bolj pomembno kot je znana v javnosti. Anton Jamnik s svojim osebnim spominom dodaja pogovore za medije, v katerih pojasnjuje ozadje dogodkov.V drugem delu knjige pa so objavljeni prispevki nekaterih nadškofovih sodelavcev in prijateljev. Svoje spomine pa so napisali tudi predsednik RS Borut Pahor, ravnatelj zavoda sv. Stanislava dr. Roman Globokar, dolgoletna osebna tajnica, šolska sestra Mira Rožanc in nadškofova zdravnica ter znana kardiologinja prof.dr. Metka Zorc. Urška Mavrič je prispevala del svoje diplomske naloge Podoba Boga in človeka pri nadškofu Alojziju Šuštarju. Posebno mesto pa zavzema življenjepis nadškofa, ki ga je napisal dr.Franc Dolinar.Spremno besedo k knjigi je napisal Božo Rustja v kateri tudi zapiše, da je knjiga posvečena srebrnemu jubileju slovenske države kot kamenček v mozaiku spomina  in obenem prepotrebna dopolnitev zgodovinskih dejstev ter njihova osvetlitev. Predvsem pa naj bo ta knjiga poklon velikemu človeku in nadškofu Alojziju Šuštarju.

ponedeljek, 26. december 2016

Dan samostojnosti in enotnosti na OŠ Božidarja Jakca

Ljubljana, 23.12.2016 – Za spremembo sem se tokrat s fotoaparatom odpravil na proslavo Dneva samostojnosti in enotnosti na Osnovno šolo Božidarja Jakca v Ljubljani, ki je Štepanjskem naselju kjer so učenci ob mentorstvu učiteljic in učiteljev pripravili dve lepi, prisrčni in tudi poučni proslavi, posebej za predmetno in razredno stopnjo, ki je bila sestavljena iz dveh delov, domovinskega in božično-novoletnega.


V programu so poleg mladinskega in otroškega pevskega zbora sodelovali recitatorji, številni glasbeniki in tudi igralke, ki so zaigrale igrico o verski nestrpnosti do sošolke, ki sta jo napisali učenki Kaja in Njela. V pogovornem delu je bilo razloženo kaj pomeni beseda praznik, enotnost in biti samostojen. Za konec skoraj uro dolge proslave pa je Jakac Band s pevkami, ki ga sestavljajo okrog 12 let stari učenci in učenke zaigral skladbo Knocking od heaven's door.FOTOGALERIJA

sobota, 24. december 2016

Krasitev bazilike sv. Petra v Vatikanu zaključena

V ŽIVO IZ VATIKANA, 24.12. 2016 – Sabina Šegula in Peter Ribič iz Biotehničnega centra Naklo, ki krasita baziliko sv. Petra v Rimu sporočata, da so skupaj z italijansko floristko Danielo Canu in še petimi vrtnarji danes dodali še orhideje in zaključili krasitev ambona (prostora, kjer se bere berilo), za Berninijeve stebre, za ograjo pred kripto in dekoracijo glavnega oltarja. Hkrati so končali tudi dekoracijo balkona, kjer papež podeli blagoslov. Tokrat sta lahko občudovala pogled iz balkona tudi Sabina in Peter.

Tihožitja Izole

foto platise-5590

sreda, 21. december 2016

Na Dolenjskem bo za obdelavo odpadkov skrbela ljubljanska Snaga

Trebnje, 21. 12. 2016 - Občinsko gospodarsko javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov iz občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert bo z novim letom izvajal koncesionar – ljubljanska Snaga. Pogodbo so podpisali župani teh štirih občin – Alojzij Kastelic, Anton Maver, Dušan Skerbiš in Rupert Gole – ter direktor Snage Janko Kramžar.

Z leve: Alojzij Kastelic, Anton Maver, Stanko Tomsic (Komunala Trebnje), Janko Kramzar (Snaga), Dusan Skerbis, Rupert Gole.


Vse zbrane mešane komunalne odpadke je skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov treba pred odlaganjem obdelati v napravi za mehansko–biološko obdelavo. Na območju omenjenih občin bi bilo treba letno obdelati 2.000 ton mešanih odpadkov, zato posebna naprava v sklopu odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko ne bi bila racionalna in za uporabnike predraga.

„Prepričan sem, da smo našli najboljšo rešitev tako za naše občine kot tudi za naše uporabnike. Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov bomo namreč sodelovali z zanesljivim javnim partnerjem, ki v tem trenutku s to javno službo pokriva praktično tretjino Slovenije. Z nekaterimi predvidenimi ukrepi bomo poskušali zagotoviti, da bi bil vpliv stroška za obdelavo odpadkov na ceno storitve pri uporabniku čim nižji,“ pojasnjuje direktor JP Komunala Trebnje Stanko Tomšič.

Z leve: Alojzij Kastelic, Anton Maver, Stanko Tomsic (Komunala Trebnje), Janko Kramzar (Snaga), Dusan Skerbis, Rupert Gole.


Koncesija je javnemu podjetju Snaga Ljubljana podeljena za 30 let oziroma dokler obratujeta Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) in Odlagališče Globoko in dokler so izpolnjeni pogoji iz pristopne pogodbe. Gre za sinergijski odnos med dvema javnima partnerjema, s čimer je zagotovljeno dolgoročno stabilno izvajanje javne službe obdelave odpadkov ter odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko.

Podpis pogodbe o podelitvi koncesije.


Uporabniki bodo obdelavo odpadkov še naprej plačevali s položnico, ki jo na dom pošlje Komunala Trebnje, ki bo v sklopu ravnanja z odpadki še vedno skrbela za odvoz in odlaganje odpadkov. Tudi tu se obeta nekaj sprememb – najpomembnejša je ta, da se 1. januarja začne poskusno odvažanje mešanih komunalnih odpadkov na tri tedne, s čimer želijo na območju štirih občin dolin rek Temenica in Mirna povečati gospodarnost in izboljšati doslednost ločevanja odpadkov.

ponedeljek, 19. december 2016

Miro Cerar sprejel novega predsednika ZDUS Janeza Sušnika

Ljubljana, 19. 12. 2016 - Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je sprejel novega predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Janeza Sušnika. Predsednik vlade mu je tudi osebno čestital za imenovanje, v nadaljevanju pa sta skupaj preučila možnosti nadaljnjega tvornega sodelovanja v skrbi za slovenske upokojence.

Predsednik ZDUS je premierja seznanil s pobudo za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero bi se zagotovilo zvišanje najnižjih pokojnin za upokojence, ki imajo 40 let delovne dobe brez dokupa.

Po mnenju predsednika vlade gre za pomembno vprašanje, ki ga bo že jutri predstavil obema koalicijskima partnericama, s ciljem, da glede pobude zavzamejo skupno stališče in poiščejo rešitve znotraj pristojnih ministrstev.

četrtek, 15. december 2016

Janez Sušnik izvoljen za predsednika Zveze društev upokojencev SlovenijeLjubljana, 15. 12. 2016  - Na volilnem zboru Zveze društev upokojencev Slovenije so za novega predsednika zveze za preostalo mandatno obdobje od 2015-2019.izvolili Janeza Sušnika. Sušnik je bil sicer edini kandidat, ZDUS pa je kot začasni predsednik vodil že od junija, po tistem ko je njegov predhodnik Anton Donko zaradi zdravstvenih razlogov odstopil.

petek, 9. december 2016

Certifikat Družini prijazno podjetje podelili 24 podjetjem

Ekvilib inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, je podelil certifikate Družini prijazno podjetje 24 podjetjem, od tega je 6 podjetij prejelo osnovni, 18 pa polni certifikat. Do danes se je v projekt certificiranja priključilo že preko 250 slovenskih podjetij in organizacij. Ekvilib Inštitut certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Slovesna podelitvi je potekala v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani.Podjetja generacije 2016, ki so prejela osnovne certifikate Družini prijazno podjetje, so Komunalno podjetje PTUJ d.d., PLIVA Ljubljana d.o.o., PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod, Socialno varstveni zavod Taber, Varstveno delovni center Nova Gorica in Zdravstveni dom Radeče.Polne certifikate Družini prijazno podjetje pa so prejela naslednja podjetja in organizacije: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, DOM HMELINA, Dom za starejše občane, d.o.o., DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o., Dom sv. Jožef, ELRAD International d.o.o., GEN energija d.o.o., HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Javno podjetje, Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Makom trgovina d.o.o., MDM d.o.o., REGISTRATOR računovodski servis d.o.o., SPEKTER d.o.o., Splošna bolnišnica Izola, Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in Združenje delodajalcev Slovenije.Posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji so prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključena od leta 2009 dalje: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Kapitalska družba d.d., LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. d. in Modra zavarovalnica, d.d..Obenem so zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja prejela podjetja, ki so v sistem certificiranja vključena od samega začetka, torej od leta 2007 dalje: AMPLEXOR Adriatic d.o.o., DRUŽINA d.o.o., ebm-papst Slovenija d.o.o., IBM Slovenija d.o.o., Lek farmacevtska družba d.d., MERCATOR IP, invalidsko podjetje, d.o.o., MERCATOR, d.d., MIKRO+POLO, d.o.o., ŠS d.o.o. in Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

Foto: Janez Platiše

sreda, 7. december 2016

Pogosti so primeri, ko onemoglo starejšo osebo okrade svojec

»Najpomembnejši sprožilec ni potreba po denarju, ampak priložnost – tretjina zaposlenih bo izkoristila vsako priložnost za kaznivo dejanje, tretjina pa jih to stori načrtno in premišljeno,« je poudarila Bernarda Škrabar, detektivka in direktorica Detektivsko-varnostne agencije, ki letos beleži deseto obletnico delovanja.Raziskave kažejo, da se večina proizvodnih in trgovinskih podjetij sooča z inventurnimi manki. V 60 odstotkih primerov jih povzročijo nevestni zaposleni. V 75 odstotkih primerov zaposleni vsaj enkrat odtujijo izdelke v lasti podjetja, podjetja pa v povprečju šele po 18 mesecih opazijo, da jim nekaj manjka. Kar 75 odstotkov kaznivih dejanj zaposlenih ostane neopaženih.

Po besedah Bernarde Škrabar je za več kot 95 odstotkov vseh izgub iz naslova notranjih kraj odgovornih manj kot deset odstotkov zaposlenih: »Naše desetletne izkušnje na področju preiskovanja tovrstnih zlorab so pokazale, da je lahko inventurni manjko le navidezno v normalnih mejah. Dejansko stanje se največkrat razkrije šele po nekaj letih prirejanja inventur, pogosto ob menjavah direktorjev in drugega vodstvenega kadra.«V teh desetih letih se je v detektivskem poslu marsikaj spremenilo, saj je zaradi sodobne informacijske tehnologije malodane vse na dosegu tipkovnice in miške. Včasih je detektiv potreboval teden ali več, da je preveril določeno zadevo, danes zadostujeta dan ali dva. »Več kot 90 odstotkov dela opravimo za podjetja. Najpogosteje preiskujemo notranje kraje in prevare, neupravičene bolniške odsotnosti zaposlenih, uživanje alkohola in drog na delovnem mestu ter lažna prikazovanja potnih stroškov,« je dejala Škrabarjeva.

V Detektivsko-varnostni agenciji za podjetja naredijo oceno varnostnih tveganj, testirajo njihov varnostni sistem, preiščejo incident, odkrijejo storilca in odtujene stvari. Prav tako pripravijo predloge za izboljšanje varnostnega sistema, ga vzpostavijo in tudi vzdržujejo.V zadnjem času njihovo pomoč pogosto poiščejo podjetja, ki imajo opraviti z različnimi poslovnimi skrivnostmi in občutljivimi informacijami ter želijo poskrbeti za varno komunikacijo prek spleta ali mobilnih naprav. Prav tako pri njih pomoč iščejo zasebne stranke. Čeprav večina ljudi meni, da v glavnem preiskujejo varanje med zakonci, pa je takšnih le od pet do deset odstotkov vseh primerov, ki jih preiskujejo v Detektivsko-varnostni agenciji.

»V zadnjih letih smo med drugim preiskovali primere hišnih tatvin, ko je družina za krajo večjih vsot denarja iz trezorja sumila enega od družinskih članov. Pogosti so tudi primeri, ko onemoglo starejšo osebo okrade svojec, sorodnik, prijatelj ali znanec, ki je skrbel zanjo,« je povedala Bernarda Škrabar in dodala, da jih v zadnjem času ljudje pogosto kličejo za nasvet, kako doma poskrbeti za varnostno preventivo, zlasti v prazničnem času.V Detektivsko-varnostni agenciji v sodelovanju s slovenskimi in tujimi strokovnjaki z različnih področij izvajajo številna izobraževanja – tako za detektive kot tudi za kadrovnike, pravnike, vodilne zaposlene na področju varovanja, zaposlene v trgovinah in skladiščih ter vodstvene delavce v podjetjih. »Zaposleni so namreč najmočnejše orožje pri preprečevanju varnostnih incidentov v podjetjih, zato se vložek v njihovo izobraževanje naložba, ki se hitro povrne,« je poudarila Škrabarjeva.

Za kadrovnike in vodstvene delavce organizirajo seminarje, na katerih jih med drugim naučijo, kako naj opravljajo razgovore z zaposlenimi, kako lahko ugotovijo, kdaj nekdo laže, predstavijo jim tudi tehnike socialnega inženiringa, ki so med spletnimi kriminalci zelo priljubljene. »Gre za psihološko manipulacijo – uporabnika z zvijačo prepričajo, da stori nekaj, česar sicer ne bi storil. Podobno je neposrednemu napadu na omrežje, le da storilci za izvajanje tehnik socialnega inženiringa ne potrebujejo specifičnega znanja,« je pojasnila Bernarda Škrabar.

Foto: Janez Platiše

torek, 6. december 2016

Kuharski mojstri predstavljajo nove tradicionalne jedi Ljubljane

Skupaj s priznanimi ljubljanskimi kuharskimi mojstri na Turizmu Ljubljana pričenjamo kampanjo Okusi Ljubljane v decembru. Izbrane ljubljanske restavracije bodo ves december po promocijskih cenah ponujale nove jedi, s katerimi smo v sodelovanju s prof. dr. Janezom Bogatajem osvežili Okuse Ljubljane. Prvi teden bodo v restavraciji JB predstavljali telečji priželjc, v restavraciji Strelec žabje krake in sladico Lepa Ljubljanka, v Gostilnici 5-6 kilogramov pa bodo na voljo mušelni.

Kosilo - novinarska konferenca v JB restavraciji (1024 x 683)
Telečji priželjc, zelenjava z ljubljanske tržnice, čokoladni tris. Restavracija JB.

Janez Bratovž je v svoji restavraciji JB predstavil telečji priželjc, prvo jed iz nabora Okusi Ljubljane. Za predjed je ponudil zelenjavo z ljubljanske tržnice za sladico pa čokoladni tris. O tradicionalnih jedeh je povedal: »Meni so najpomembnejše sestavine in osnovni okusi. Če delam tradicionalno jed, želim, da ta ohrani značilen okus, material pa spremenim z različnimi kuharskimi tehnikami. Na koncu ni videti kot običajna jed, okus pa je vseeno prepoznaven.« Sicer pa se kuharskemu mojstru Janezu Bratovžu zdi predvsem pomembno, da se ne pustimo globalizirati, kot se drugod: »Vsi uporabljajo enake materiale. Pri nas imamo še vedno dobre kmete, ki imajo pravo zelenjavo, imamo dobre mlinarje, ki imajo pravo polento in moko, slovenski siri pa so vedno boljši. To je treba ohranjati.«

Gostilnica 5-6kg_mušelni (1024 x 683)
Mušelni, Gostilnica 5-6kg

V Gostilnici 5-6 kilogramov
dajejo poudarek predvsem domačnosti. Lastnica Barbara Repe meni, da se gost bolje počuti v domačem okolju: »Ambient, odnos z natakarjem, bližina ljudi … To smo mi – majhni in domači.« Posebnost gostilnice je tudi krušna peč, ki jo pri kuhi s pridom uporabljajo. Mušelni so zato idealna jed saj je teletina gratinirana v krušni peči. Njihova posebnost je tudi kvašeno testo, ki vzhaja kar štiri do sedem dni. Zaradi tega postopka je njihovo testo za pico povsem mehko in tako lahko, da vam ne bo obležalo v želodcu.

Strelec_Lepa Ljubljanka (1024 x 683)
Lepa Ljubljanka, Gostilna Strelec.

Igor Jagodic iz gostilne Strelec pa opaža, da domača hrana navdušuje tudi tuje goste, zato so se odločili, da vedno ponujajo tudi jedi iz nabora Okusi Ljubljane: »Tuji gostje so navdušeni nad kakovostjo hrane, nad tem, kako kreativni smo, nad našimi lokalnimi sestavinami. Ko se odločimo, da bomo neko jed, ki je primerna sezoni, ponudili, razmišljamo predvsem, kaj se da s temi sestavinami narediti, da še vedno ohranimo prvinski okus in nek prepoznaven okvir.«

dopisni-papir-template_header-1-660x378

Tekom meseca decembra se bodo v akcijo vključili še Hotel Park, Hotel City, Hotel Cubo, Slon 1552, Kult 316, Restavracija pri Levu, Central Hotel, Monstera bistro, Gostilna na Gradu, Atelje in Vivo D 125. O ponudbi jedi in izbranih restavracijah bomo poročali vsak teden. Projekt Okusi Ljubljane je del širšega prizadevanja Turizma Ljubljane za razvoj kulinarične ponudbe v prestolnici in regiji, s katerim želimo tipične ljubljanske jedi, pripravljene na sodoben način, približati domačemu trgu ter s tem podpreti lokalno izročilo in domače ponudnike.

Foto: Simon Pintar in Jernej Prelac

sobota, 3. december 2016

Rokodelske delavnice Delfin 2016 se bodo kmalu pričele

Organizacijski odbor rokodelskih delavnic Delfin 2016 (OO RDD), ki deluje v okviru komisije za tehnično kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je iz 45 Društev upokojencev iz vse Slovenije izbral 65 mentorjev in mentoric za rokodelske delavnice Delfin 2016, ki jih bo poučevalo 13 ljubiteljskih mojstric in bodo že četrto leto potekale od 12. do 16. decembra v Hotelu Delfin v Izoli.

Rokodelske delavnice Delfin 2015.


Namen rokodelskih delavnic je ohranjanje kulture in tehnične dediščine, prenosu znanja in izkušenj  na sovrstnike in mlajše generacije ter vzpodbujanju samozaupanja in aktivnega staranja starejših. Z rokodelskimi delavnicami, se prenaša znanje od ljubiteljskih mojstrov na mentorje, ki potem pridobljeno znanje prenašajo in širijo v društvih in okolju naprej na sovrstnike.

Rokodelske delavnice si lahko ogleda vsak, ki ga to zanima. Zato vljudno vabljeni.

Da se boste lažje odločili kdaj priti in na katero delavnico si s klikom na program oglejte 
Program rokodelskih delavnic Delfin 2016  


Rokodelske delavnice Delfin 2015.


Seznam rokodelskih delavnic Delfin 2016
Št.
Naziv delavnice
Ljubiteljska mojstrica
Lokacija
1
Risanje vzorcev na steklo
Drobnič Sonja
Rotonda
2
Kvačkana obešanka
Golob Marija
Rotonda
3
Vezena zapestnica
Janež Slavica
Rotonda
4
Zapestnica iz perlic
Košir Marjana
Rotonda
5
Novoletni okraski
Kraljič Mojca
Rotonda
6
Šivana slika
Lopič Branka
Rotonda
7
Figurice iz krep papirja
Murn Francka
Rotonda
8
Adventni venček iz das mase
Prevorčnik Darinka
Rotonda

VIDEO UTRINEK ROKODELSKIH DELAVNIC DELFIN 2015