nedelja, 31. januar 2021

Na pogorišču v Višnji gori bodo takoj pričeli z obnovitvenimi deli #video

Višnja gora, 31.1.2021 – Dopoldne se je v mestni hiši v Višnji gori sestala delovna skupina v sestavi: župan Dušan Strnad, predsednik sveta KS Višnja Gora Janko Zadel, poveljnik Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica Jože Kozinc, namestnik poveljnika Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica Jure Strmole, poveljnik gasilskega sektorja Višnja Gora Jože Miklavčič in gradbeni strokovnjak - statik ter član sekretariata GZ Ivančna Gorica Aleš Janežič.Pogovorili so se o poteku sanacije pogorišča treh hiš v mestnem jedru Višnje Gore ter pohvalili izjemno požrtvovalnost gasilcev, številnih posameznikov in nekaterih podjetij, ki so poskrbeli, da je bilo požarišče očiščeno ostankov od požara in pripravljeno za nadaljevanje gradbenih del.Po ogledu in oceni stanja pogorišča so prisotni ocenili, da bi nameščanje začasne strehe samo po nepotrebnem povzročilo precejšnje dodatne stroške in zamaknilo začetek del. Zato so se odločili, da lastnikom hiš predlagajo takojšnje nadaljevanje gradbenih del s ciljem, da so objekti čim prej pod stalno streho.  Aleš Janežič je ocenil, da je potreba najprej primerno utrditi nosilne stene z betonskim vencem, nato pa po potrebi namestiti montažne stropne nosilce. V nadaljevanju pa sledi namestitev strehe nad vsemi tremi objekti. Višino stroškov teh del je v tem trenutku težko oceniti, bodo pa gotovo visoki.

Delovna skupina predlaga, da se za izvedbo navedenih del porabijo sredstva, ki bodo zbrana v zbiralni akciji in z njimi ne bi obremenjevali lastnikov objektov, ki bodo imeli gotovo visoke stroške z urejanjem notranjosti svojih hiš. Izvedba strehe bo zelo zahteven gradbeni in finančni zalogaj, ki ga sami lastniki gotovo ne bodo zmogli, zato jim bo pomagala skupnost. Delovna skupina ocenjuje, da bi bilo mogoče ta dela dokončati v slabem mesecu dni, začeti pa bi bilo potrebno seveda takoj.

Delovna skupina prav tako ocenjuje, da je obveščanje o zbiralni akciji  s pomočjo medijev, dobrodelnih organizacij ter nekaterih društev in posameznikov doseglo celotno Slovenijo. O višini zbranih sredstev bo javnost sproti obveščena. Za spremljanje in odločanje o porabi sredstev bo imenovan poseben gradbeni odbor v sestavi: Janko Zadel in še dva predstavnika Sveta KS Višnja Gora, Jože Kozinc, Jože Miklavčič, Jure Strmole, Aleš Janežič in predstavnik Občine Ivančna Gorica.

Vse predlagane rešitve bodo v ponedeljek 1.2.2021 predstavljene lastnikom pogorelih hiš, dela pa se bodo v primeru njihovega soglasja nadaljevala takoj, ko bodo pridobljene ponudbe za gradbena in krovska dela in izbrani izvajalci.

Za začasno namestitev prizadetih družin je zaenkrat poskrbljeno, seveda pa si najbolj želijo čim prejšnje vrnitve v svoje domove. To je zelo odvisno tudi od višine zbranih sredstev, zato delovna skupina poziva k nakazilu prostovoljnih prispevkov na transakcijski račun Krajevne skupnosti Višnja Gora, številka SI56 0123 9645 0801 488 s sklicem 00 910 in pripisom namen – »POŽAR«.

Foto: Gašper Stopar
Video: Občina Ivančna Gorica, DU Višnja gora

sobota, 30. januar 2021

Ne zapiraje osnovnih šol zaradi okužb v domovih za starejše #video

V društvu Srebrna nit se ne strinjamo z zapiranjem osnovnih šol praviloma z izgovorom, da se povečujejo okužbe v regijah zaradi porasta okuženih v domovih starejših. Ocenjujemo, da so takšni argumenti slabo obrazloženi, nedokazani in sprožajo dodatno možnost šikaniranja starejših brez osnove oziroma vznikanje starizma.Zakaj takoj ne skličete izredne seje pristojnega organa in skupaj s stroko skušate ugotoviti, zakaj prihaja do novih okužb v domovih starejših?

Ne zapirajte šol otrokom, ki pouk, druženje in socializacijo potrebujejo. S  tem povzročate nove medgeneracijske spore, saj starši in otroci zdaj obtožujejo starejše, češ, da so oni krivi, da ne smejo v šolo.

VIDEO RTVSLO

Si resnično želimo takšno družbo, ki bo imela odklonilen odnos do starejših?

Bomo mlade vzgajali tako, da so starejši krivi, da ne smejo v  šolo, ali jih bomo učili empatije, spoštovanja in medgeneracijske solidarnosti?

VIDEO ZON

Pozivamo najbolj odgovorne, da prisluhnete strokovni skupini, državljanom, staršem in otrokom.  Preverite predlog, da samo zaradi okužb v domovih starejših v regiji ne bi zaprli vseh osnovnih šol za otroke v tej regiji!

VIDEO -  V Kopru in Portorožu mirni protesti za odprtje šol in vrtcev.

Koper, Portorož, 31.1.2021 - Ključno sporočilo več sto udeležencev je bilo, da pristajajo na ukrepe za zajezitev širjenja epidemije, vendar z odprtimi šolami.

VIDEO RTVSLO - Protestni shodi v Trbovljah, Kopru, Kranju, Ljubljani in drugih krajih.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

petek, 29. januar 2021

Terme Snovik praznujejo 19. leto delovanja

Snovik, januar 2021 - Tudi za Terme Snovik je bilo v letu 2020 značilno posebno poslovanje v razmerah pandemije Covid-19, z ogromnimi izzivi se soočajo tudi na začetku leta 2021, ko je turistična panoga še vedno med najbolj prizadetimi. Sezona v letu 2020 je bila izredno zahtevna, omejena le na nekaj mesecev polnega delovanja, ko se je ves trud, prijaznost in domačnost ekipe povrnil z zaupanjem rednih gostov in večjim številom novih, ki so bili v Tuhinjski dolini prvič. Tako so v termah v letu 2020 zabeležili 29.678 nočitev, od tega kar 81,69 % nočitev domačih gostov, kar 21.653 vseh nočitev je bilo ustvarjenih v tretjem kvartalu v juliju, avgustu in septembru. Direktor Term Snovik, Predrag Canjko se zaveda, da bo letošnje leto še zahtevnejše, a gostom obljublja nepozabno doživetje z obogatenimi vsebinami, veliko aktivnosti, odlično kulinariko in predvsem storitve z nasmehom. V kar dveh obdobjih leta so bile terme zaprte, blizu pol leta, v vmesnem času pa je bilo poslovanje, posebej na kopališkem delu, zelo omejeno z upoštevanjem številnih higienskih in varnostnih standardov. Kljub temu so v Termah Snovik sledili strateškim usmeritvam, ki so si jih zastavili s poslovnim načrtom, izkoristili pa so tudi vse ukrepe, ki jih je za blažitev posledic korona krize vzpostavila država. V času zaprtja so tako izkoriščali ukrepe subvencioniranja stroškovnih parametrov, v času poslovanja pa so izkoristili uvedbo turističnih bonov, ki jih je zagotovila in financirala država ter tako v marsikaterem pogledu pripomogla k boljšemu poslovanju v času med obema zaprtjema. V letu 2020 je bilo v termah unovčenih 5.677 turističnih bonov, kar je terme uvrstilo na prvo mesto izkoriščenih bonov v kategoriji apartmajskih naselij v Sloveniji. Kot poudarja direktor družbe, bodo imeli  turistični boni do neke mere še vedno pomembno vlogo in verjame, da bodo gostje iskali varne destinacije, zato poudarja prednost apartmajskega naselja. Za poslovanje in delovanje družbe v tekočem letu upajo na nove ukrepe državne in občinske pomoči za omilitev posledic zaprtja zaradi epidemije Covid-19.Pomembno je poudariti, da načrtovanih investicijskih tokov kljub epidemije Covid-19 niso spreminjali. Prokurist družbe Ivan Hribar izpostavlja: »Zaključili smo dolgo pričakovano investicijo z izgradnjo večnamenske dvorane Tuhinjka, zaključili smo projekt vodo oskrbe, izvedli pomembna investicijska vzdrževalna dela na bazenskem delu, apartmajskih objektih ter postavili ekološke otoke. Nadaljevali smo z aktivnostmi za investicijski razvoj družbe, pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo garderob, pripravo idejnih zasnov za hotelski kompleks ter pokriti olimpijski bazen in projekt P2 za postajališča za avtodome«. Ravno v teh dneh pa so se v snoviški dolini razveselili javne razsvetljave, ki so jo že dolgo pričakovali in s to dobro energijo so pripravljeni na nadaljnje izzive. »V teku so tudi procesi digitalizacije podjetja, ki so se pričeli v decembru z uvedbo e-trgovine in možnostjo varnega nakupa vseh storitev. Nadaljujemo z uvedbo CRM-ja, e-poslovanja, posodobitvijo bazenskega softwarea in z zamenjavo strežnika.«

Vse trenutne aktivnosti bodo olajšale poslovanje in pripomogle k večjem zadovoljstvu različnih segmentov gostov, tako za družine, iskalce termalnih užitkov, aktivne športne navdušence in predvsem goste, ki se bodo želeli sprostiti. V ospredju bodo zagotovo Kneippove storitve zdravega načina življenja, saj bo zdravje še bolj kot kdaj koli, prva najbolj pomembna vrednota, v termah pa se zato zavedajo svojega poslanstva, da gostom zagotovijo storitve doživetij z energijo, ki prihaja iz narave za ravnovesje telesa in duha.

Prizadevanja po povezovanju in aktivnem sodelovanjem z lokalno skupnostjo (prednostno s Turističnim društvom Tuhinjska dolina), z Občino Kamnik, Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik ter ostalimi turističnimi ponudniki ostanejo še naprej v ospredju za ustvarjanje razvojnih priložnosti kamniške destinacije. Kot je v svojem nagovoru ob 19. obletnici term izpostavil Matej Slapar, župan Občine Kamnik: »Terme Snovik so eden najpomembnejših turističnih ponudnikov naše občine in zagotovo največji namestitveni ponudnik v naših koncih. V njem ste zaposleni srčni ljudje, ki s predanostjo in strokovnostjo vsakodnevno dokazujete, da vam je mar za Terme Snovik in Tuhinjsko dolino ter s tem predstavljate naš bister tudi izven meja naše občine in države. Gre za to, da prav vsak obiskovalec želi servis na nivoju in vi ga predano razdajate že 19. leto zapored, zato se k vam radi vračamo. Turistična dejavnost je namreč pomembna gospodarska panoga in z razvojem vašega podjetja ste pomembno prispevali tudi k razvoju naše in vaše Tuhinjske doline in občine KamnikOb normalnih razmerah bi praznovanje 19. obletnice izvedli v novi večnamenski dvorani, ki so jo poimenovali Tuhinjka, za katero verjamejo, da bo služila svojemu namenu, predvsem za organizacijo številnih dogodkov in razvoj zelenega kongresnega turizma na obrobju Ljubljane. Kot vsako leto, je obletnica še posebna priložnost za zahvalo vsem zaposlenim Term Snovik in matične družbe Zarja Kovis ter vsem partnerjem, ki so del trajnostne zgodbe Term Snovik. Družba je na svoji razvojni poti lansko leto še enkrat dokazala, da so njeni trajnostni koraki pravilno usmerjeni, saj so bila prizadevanja za podaljšanje trajnostnega okoljskega znaka EU Marjetica, ki ga je družba leta 2008 prejela prva v Sloveniji, več kot presežena. Certifikat  EU Marjetice za okolju prijazne turistične namestitve je certifikat, ki ga podeljuje Evropska komisija in se nanaša na izrabo energije, vode,uporabo energentov, ločevanje odpadkov in sodelovanje z okoljem. Za podelitev znaka zadostuje 31 točk, v Termah Snovik pa so dosegli kar 66 točk izbirnih meril. Pred kratkim so dobili v uporabo tudi certifikat Green&Save Slovenske turistične organizacije, s katerim so ustvarjeni pogoji za varen oddih na destinaciji z visokim nivojem upoštevanja higienskih in varnostnih standardov.

***
Letos je praznovanje drugačno, brez gostov, zato jih bodo razveselili z nagradnim skladom kar 19 nagrad. Nagradna igra bo potekala do 14. februarja 2021 na spletni strani term: https://www.terme-snovik.si/si/novice/nagradna_igra_obletnica2021.

Foto-video: Klemen Brumec, Janez PLatiše in Terme Snovik

Republika Slovenija in Karitas pomagata blažiti stiske migrantov v Bosni in Hercegovini

Ljubljana, 29.1.2021 - Položaj migrantov, ki so morali zapustiti svoj dom zaradi vojn, preganjanja, posledic podnebnih sprememb in skrajne revščine, in se v tej zimi nahajajo Bosni in Hercegovini, je zelo težak. Mnogi med njimi živijo v človeka nedostojnih pogojih, brez strehe nad glavo in ogrevanja, primerne obleke, sanitarij in tople vode ter higienskih pripomočkov in hrane. Caritas Bosne in Hercegovine jim preko humanitarnih apelov pomaga od 2018 dalje, predvsem s paketi s hrano, oblekami, higienskimi pripomočki in storitvami ter psihosocialno pomočjo. Vlada Republike Slovenije je preko mednarodne mreže Caritas Internationalis namenila prispevek v višini 40.000 evrov za pomoč migrantom v BiH, ki jo je Caritas BiH začela izvajati v januarju 2021. Tudi Slovenska karitas z akcijo zbiranja sredstev vabi k sočutju z migranti v BiH.»Zima v Bosni in Hercegovini je zelo poslabšala življenjske razmere migrantov. Ob tem je v zadnjih treh mesecih Caritas BiH migrantom razdelila 5.000 higienskih paketov, 2.000 parov čevljev, 2.500 spalnih vreč, 2.000 paketov hrane, 1.000 zimskih jopičev, 4.000 parov nogavic, 4.000 kosov spodnjega perila ter 800 nahrbtnikov. Ob tem si prizadevamo, da pomagamo tam, kjer primanjkuje pomoči,« je povedala Dijana Muzička, koordinatorica projektov pomoči za migrante pri Caritas BiH.

Caritas BiH s takšno pomočjo pomaga migrantom v več migrantskih centrih v BIH; v Bihaću, Kladuši, Tuzli, Hadžićih, Ušivaku, Lipi, Sedri, Delijašu ter tudi drugim migrantom, ki bivajo izven kampov na ulici v različnih krajih. Do sedaj je že preko tretjega humanitarnega apela za migrante, ki se je začel izvajati v maju 2020, v skupni vrednosti 719.370 evrov, pomagala 8.000  migrantom v BIH.Poleg materialne pomoči v hrani, obleki in higienskih pripomočkih, je Caritas BiH migrantom v posameznih centrih zagotovila tudi tuše in pralnice za pranje oblačil z zaposlenimi domačini za to storitev, ki so jo v zadnjih treh mesecih migrantom omogočili 7.497-krat. V migranstkih centrih Lipa, Ušivak, Tuzla, Bihač in Sedra, vsakodnevno deli v t.i. »socialnih kotičkih« tudi topel čaj ter možnost pogovora in druženja. Caritas BIH poskrbi tudi, da so ob prihodu v BIH ženske z otroci, bolni, mladoletniki in drugi ranljivi migranti, sprejeti v njihovi dve varni hiši in tako niso na ulicah preden so razporejeni v posamezne migranstke centre. Pri izvedbi pomoči sodeluje Caritas BIH z lokalnimi oblastmi, IOM in drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v migranstkih centrih.V januarju 2021 je Caritas BIH v sklopu dvoletnega apela pomoči migrantom, ki ga bo izvajala do marca 2022, začela realizirati pomoč v višini 40.000 EUR, ki ji jo je za ta namen namenila Vlada Republike Slovenije preko mednarodne mreže Caritas Internationalis. To je poleg prispevkov članic mednarodne mreže Karitas velik doprinos, da Caritas BIH lahko pomaga migrantom in se zato zahvaljuje Republiki Sloveniji. K temu apelu želi še naprej prispevati tudi Slovenska karitas in vabi vse ljudi dobre volje k solidarnosti in sočutju z migranti v BIH, ki so odšli na dolgo in tvegano pot v želji po preživetju in bolj dostojnem življenju. K temu nas spodbuja tudi papež Frančišek: »Zaprtost ni rešitev. Edina pot rešitve je pot solidarnosti. Solidarnost z migrantom, solidarnost s tujcem…« HVALA za vsak dar!

Darujete lahko preko TRR:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: Migranti BIH
Sklic: SI00 625

Foto: Arhiv Caritas BIH

Jazz z Nino: Anja Hrastovšek

Na televizijskih ekranih ETV v ponedeljek, 1. februarja ob 20.30 uri znova  Jazz z Nino

Po eno in pol letnem premoru se na male ekrane vrača televizijska oddaja Jazz z Nino. Oddaja gosti slovenske jazzovske glasbenike oziroma tiste, ki se v svojem delovanju kakorkoli dotikajo tudi jazzovske glasbe, in jih postavlja na svetovni zemljevid. Avtorica in gostiteljica oddaje je kritičarka, glasbena publicistka in urednica Nina Novak.

Prva oddaja v družbi pevke Anje Hrastovšek bo na sporedu v ponedeljek, 1. februarja ob 20.30 uri na kanalih ETV televizije, dostopne pri vseh štirih telekomunikacijskih operaterjih: Telekomu Slovenije (702), Telemachu (717), T2-u (285) in A1 (360).

Anja Hrastovšek je vsestranska pevka, ki deluje znotraj več slogovno raznolikih zasedb. Je članica vokalne skupine Jazzva, ustanoviteljica in osrednja vokalistka jazz kvarteta The Oakleys ter članica zasedbe SOUL, JAZZ in JAZ, medtem ko sicer opravlja tudi vlogo dirigentke MePZ Medicinske fakultete Cor in mentorice petja. V oddaji, tekom katere bo predvajanih več posnetkov, bo med drugim spregovorila o aranžiranju, pomanjkanju moških vokalistov, razlogih za okrnjen repertoar izvirnih slovenskih jazzovskih vokalnih skladb in pomenu raziskovanja lastnih vokalnih zmožnosti. Prav tako bo razkrila, katera legenda vokalne glasbe v zgodovini jazza ji je v navdih.

Pred ogledom prisluhnite: https://www.youtube.com/watch?v=N-PLZwWCJuw

Oddaja Jazz z Nino v družbi Anje Hrastovšek bo na sporedu v ponedeljek, 1. februarja ob 20.30 uri na ETV televiziji. V torek, sredo in četrtek bodo predvajane ponovitve, oddaja pa bo naknadno objavljena tudi na YouTubu.

Več o televizijski oddaji Jazz z Nino: www.nina-novak-oiseau.si/jazz-z-nino/

ponedeljek, 25. januar 2021

Pogovor z Borutom Pahorjem, predsednikom države #video
Ljubljana, 25.1.2021 - Pogovor s predsednikom države, prvi v tem letu, ko bo Slovenija praznovala 30 let samostojnosti. V času, ko se je zaradi epidemije nove koronavirusne bolezni država znašla v povsem novih okoliščinah in pred povsem novimi izzivi. Drugačnih, a v mnogočem enako usodnih kot pred tridesetimi leti. Ko se v pandemiji drugače vrti ves svet. V letu, ko bo Slovenija spet predsedovala Evropski uniji. Ko se premiki dogajajo tudi na domačem političnem prizorišču. Ko se sprašujemo o prioritetah, bistvu, posledicah, prihodnosti. S predsednikom države Borutom Pahorjem sta se pogovarjala Rosvita Pesek in Igor Bergant.

VIDEO

Vir: RTVSLO

sreda, 20. januar 2021

Telekom Slovenije je vzpostavil prvo mobilno gostovanje 5G

Ljubljana, 20. januar – Potem ko je Telekom Slovenije v lanskem letu vzpostavil prvo nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G), je odslej mobilnim naročnikom na voljo tudi prvo mobilno gostovanje 5G. Tako lahko naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije od danes dalje gostujejo v omrežju 5G avstrijskega operaterja Hutchison Drei Austria. Ime omrežja se na mobitelu izpiše kot 3 AT ali Drei.
Za gostovanje 5G potrebujejo naročniki mobitel 5G ter vključena mobilni prenos podatkov LTE (tudi med gostovanjem) in storitev 5G Telekoma Slovenije. V Telekomu Slovenije za letošnje leto predvidevajo vzpostavitev še več gostovanj 5G.

Naročniki paketa Naj 5G imajo storitev 5G vključeno samodejno. Naročniki drugih mobilnih paketov, ki imajo mobitel, ki podpira delovanje 5G, pa si lahko storitev 5G vključijo prek Mojega Telekoma ali sporočila SMS – ključno besedo 5G pošljejo na številko 1918.

Slovenski uporabniki mobilnih storitev lahko trenutno pri Telekomu Slovenije storitev 5G uporabljajo z mobiteli Samsung, Huawei, Apple, LG in Xiaomi, in sicer:

- Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20            Ultra, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy      N,ote20 5G, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21, Samsung    Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra,

- Huawei P40 Pro,

- vsi iPhoni serije 12 (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro        Max),

- LG Wing 5G in

- Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

nedelja, 17. januar 2021

Slovenska Karitas od potresa prizadetim družinam na Hrvaškem kupila 30 bivalnih kontejnerjev

Sibić pri Petrinji, 16.1.2021 – Podjetje Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca je v naselje Sibić pri Petrinji dostavilo prve bivalne kontejnerje, ki jih je naročila hrvaška Karitas. Da so lahko naročili  100 kvalitetnih bivalnih kontejnerjev je po besedah  direktorja hrvaške Karitas Fabian Svalina pomembno prispevala slovenska Karitas, saj bodo z denarjem, ki so ga ob veliki solidarnosti prispevali Slovenci lahko kupili več kot 30 bivalnih kontejnerjev. Do 13.1.2021 je bilo zbranih in poslano hrvaški Karitas  220.000 tisoč evrov.Družina Likevič iz Sibić, ki je bil med potresom močno poškodovan, je bila prva, ki je od Bože Radoša, varaždinskega škofa in predsednika hrvaške Karitas prejela ključe bivalnega kontejnerja hrvaške Karitas. Ob tej priložnost se je škof Radoš zahvalil vsem, ki so prek Karitasa pomagali ljudem, ki si zaslužijo pomoč in omenil, da razmišljajo o tem, da bi naročili še 100 bivalnih kontejnerjev.

VIDEO - Družina Likevič od predsednika hrvaške Karitas prejema ključe bivalnega kontejnerja.

Družina Likević je povedala, da jim stanovanjski kontejner, ki so ga postavili na dvorišče njihove porušene hiše, veliko pomeni. Doslej so spali pri sorodnikih in dneve preživljali z ostanki svojega porušenega doma, ker imajo živali, za katere morajo skrbeti. Njihov družinski dom je označen z rdečo nalepko in je predviden za rušenje. Do gradnje novega doma je stanovanjski modul njihov novi dom, s katerim so izredno zadovoljni. "Zahvaljujemo se hrvaški Karitas in vsem dobrim ljudem, ki so nam pomagali."

VIDEO - Direktor hrvaške Karitas Fabian Svalina.

Direktor hrvaške Karitas Fabian Svalina je dejal, da so prebivalci potresno prizadetega območja v enem trenutku ostali brez vsega, kar so si ustvarili v življenju, ti stanovanjski moduli pa so poskus vrnitve dostojanstva, ki so ga v enem trenutku izgubili. Zahvalil se je številnim ljudem, ki so se vključili v pomoč - "domovini in izseljenski Hrvaški, Caritas Internationalis, Malteškemu redu, našim slovenskim sosedom, ki so pomembno prispevali k nakupu teh kakovostnih bivalnih kontejnerjev. Hvala našim škofom, ki so prepoznali ta dragoceni projekt, za ljudi, ki nimajo nikjer ničesar. ""Iz srca hvala vsem v Sloveniji za vašo veliko pomoč" so besede Suzane Borko, koordinatorice humanitarne pomoči pri Hrvaški Karitas, s katero je Slovenska Karitas v rednem stiku glede potreb in pomoči po potresu. Suzana Borko dodaja: »Vaša pomoč ljudem, ki sedaj v prizadetih krajih živijo v strahu, mrazu, žalosti, prinaša luč, toplino in upanjeBivalni kontejnerji z vsemi potrebnimi certifikati so takoj vseljivi in zagotavljajo vse osnovne pogoje za dostojno bivanje. Imajo mini kuhinjo s hladilnikom, kopalnico, spalni prostor s posteljami, vključno z vsemi priključki za elektriko, vodo, in klimatsko napravo. Za družine z več otroki je v pripravi posebna nastanitev z več kontejnerji skupaj. 

Direktor podjetja Tehnix, Đuro Horvat, ki bo izdelalo kontejnerje, je zelo vesel, da bodo skupaj s 500 zaposlenimi lahko prispevali k družbeno koristnemu delu in pomoči prizadetim ob potresu v okolici Petrinje. Podjetje, ki je te dni začelo s povečano proizvodnjo, bo kontejnerje omogočilo po minimalni ceni. Kakovostni kontejnerji z 18 kvadratnih metrov površine (3 x 6 metrov), notranjo višino 2,55 metra so zračni, z možnostjo ogrevanja in tudi požarno varni. Njihova trajnost je 50 let. Ob dobavi se izvede tudi ozemljitev. Dogovorili so se, da bodo vsak dan dobavili 6 bivalnih kontejnerjev.


K pomoči Hrvaški je pristopila tudi mednarodna mreža Karitas. Njene članice bodo tako kot slovenska Karitas prispevale k šest mesečnemu humanitarnemu apelu v skupni vrednosti 881.341 EUR, ki ga izvaja Hrvaška Karitas. Poleg zagotovitve 100 bivalnih kontejnerjev, bodo z zbranimi sredstvi v pol letnem obdobju pomagali tudi pri obnovi okoli 100 s potresom poškodovanih hiš v teh vaseh.

Za ta namen na slovenski Karitas nadaljujemo z zbiranjem sredstev s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 z vrednostjo daru v višini 5 EUR ali z nakazilom na:

Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POTRES PETRINJA
Sklic: 00 627

sobota, 16. januar 2021

Janez Cigler Kralj - Minimalna plača se bo 31. januarja povečala #video

Ljubljana, 15.1.2021 – Minister Janez Cigler Kralj je na novinarski konferenci spregovoril o osmem protikoronskem (PKP8) svežnju pomoči. Povedal je, da vlada že pripravlja osmi protikoronski paket s katerim želijo pomagati gospodarstvu, da še ob tem dodatnem pritisku korona krize, lažje zdrži in prebrodi ta težek čas do konca pandemije.Pri tem je poudaril: "PKP8, ki ga bom koordiniral sam, bo prinesel dve glavni rešitvi, in sicer v prvi vrsti čakanje na delo doma tudi po 31. januarju 2021. Ta ukrep je zelo pomembno za mnoga podjetja, ki ne morejo zagotavljati dela svojim delavcem pomaga, saj jim pomaga ohraniti zelo dragocena delovna mesta, da bodo lahko svoj delovni proces hitro hitreje zagnali, ko bo epidemije konec,« je na novinarski konferenci dejal podpredsednik NSi in minister za delo Janez Cigler Kralj.

VIDEO TVSLO - Janez Cigler Kralj o osmem svežnju ukrepov in razmerah v domovih za ostarele. 

Gospodarstvo ne sme čutiti bremena zvišanja minimalne plače

Drugi ključni ukrep za pomoč gospodarstvu pa bo refundacija dviga minimalne plače, ki se bo 31. 1. povečala. »V imenu NSi sporočam, da bomo gospodarstvu pomagali nositi to breme dviga minimalne plače. Kot minister za delo seveda ne smem in ne morem spregledati na eni strani zaposlenih, ki si zaslužijo za pošteno delo dostojno plačilo. Neto plače v Sloveniji so prenizke. Na drugi strani pa ne smemo spregledati tudi delodajalcev, ki nosijo velika bremena in še posebej v tem težkem času zagotavljajo zadostno delo ter posledično tudi plačilo s svojim zaposlenim,« je zagotovil Janez Cigler Kralj.

VIDEO - Janez Cigler Kralj, gospodarstvu bomo pomagali dvigniti minimalne plače

Dejal je, da v NSi podpiramo pomoč delodajalcem, da lažje prebrodijo dvig minimalne plače in predlagamo, da se že kratkoročno ali vsaj srednjeročno vse plače davčno razbremeni. »S tem bi neto plače povišali, gospodarstvo pa ne bi bilo dodatno obremenjeno zaradi višjih plač. V NSi menimo, da je to najboljša pravična in solidarna rešitev tega področja. Ključni cilj Nove Slovenije je obdržati gospodarsko aktivnost in zagotoviti pogoje za zagon nove rasti za hiter odboj po korona krizi. Iščemo rešitve za izboljšanje poslovnega okolja, saj imamo bistveno nalogo, da preštevilne mlade, ki nam zdaj v velikem številu držav odhajajo v tujino, zadržimo doma. Le tako bo Slovenija tudi bolj uspešna,« je prepričan minister za delo.

torek, 12. januar 2021

Spar Slovenija, Anina zvezdica in kupci polepšali praznike 3270 družinam

Ljubljana, 12.1.2021 - Anina zvezdica in SPAR Slovenija sta konec lanskega leta ponovno združila moči v svoji tradicionalni dobrodelni akciji, ki je tokrat potekala pod sloganom »Pomagajmo skupaj«. Že deveta zaporedna akcija je dosegla daleč največji uspeh doslej, saj je Spar ob izjemnem odzivu in pomoči svojih kupcev polepšal praznike kar 3.270 slovenskim družinam in posameznikom, ki živijo v hudem pomanjkanju. Za rekordno donacijo Anini zvezdici so s skupnimi močmi poskrbeli Spar z donacijo hrane v vrednosti 20.000 evrov ter njihovi kupci, ki so tekom decembra nesebično polnili vozičke s hrano. S tem so pokazali neverjeten čut za sočloveka ter vsaj nekoliko olajšali vsakdan tistim v stiski.V minulem letu sta solidarnost in čut za sočloveka pridobila nov pomen, saj so se v luči težkih razmer številne družine in posamezniki soočili s pomanjkanjem.

V želji, da bi jim polepšala decembrske dni in pričarala čarobne praznike, sta SPAR Slovenija in Anina zvezdica že deveto leto zapored pripravila tradicionalno dobrodelno akcijo, ki je potekala pod imenom »Pomagajmo skupaj«. V Sparu so akcijo logistično podprli in Anini zvezdici darovali hrano v vrednosti 20.000 evrov, k sodelovanju pa ponovno povabili tudi svoje kupce in doživeli neverjeten odziv. S skupnimi močmi so osrečili kar 3.270 slovenskih družin in tako pokazali, da Slovenci znamo stopiti skupaj ter da dobrodelnost ni le beseda na papirju.Ob zaključku akcije se je tudi pobudnica projekta Ana Lukner Roljič zahvalila vsem, ki so prispevali za družine v stiski: »V sodelovanju s podjetjem SPAR Slovenija že vrsto let pišemo neverjetno zgodbo, ki osrečuje na tisoče otrok, družin in posameznikov iz cele Slovenije. Hvala vsem Sparovim kupcem za sodelovanje. Močno čutim, da smo izjemno povezani in preprosto želimo pomagati. Ko delujemo iz srca, delamo čudeže. Dajati pomeni zares živeti.«

Foto: Spar Slovenija

četrtek, 7. januar 2021

Odslej dovoljena tudi medicinska pedikura

Ljubljana, 07.01.2021 - Vlada je z odlokom trenutno veljavne omejitve v trgovini in ponujanju storitev podaljšala do 15. januarja. Dodala pa nove izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. To so geodetske storitve, čistilni servisi in medicinska pedikura. 
Vlada je na seji odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev podaljšala, še naprej pa so dovoljene nekatere izjeme. Med te se poleg geodetskih storitev, čistilnih servisov in pedikure od sobote štejejo še gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. 

 VIDEO - Vprašanje: "Kdaj bodo lahko pričeli z delom medicinski pedikerji."

  

Obratujejo lahko tudi lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki  

Že sedaj lahko skladno s preteklimi odločitvami vlade delujejo med drugim prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah.

Obratujejo lahko tudi lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošte in dostavne službe. Pogojno so omogočene tudi dimnikarske storitve. Prav tako so mogoče individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

Od sobote spet zaprti muzeji in galerije

Vlada je na današnji seji izdala odlok, ki glede na trenutno epidemiološko sliko v državi, zapira vse muzeje in galerije v državi, ne glede na stopnjo okuženosti v posameznih statističnih regijah. V knjižnicah ostaja mogoč prevzem vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu.
Možen je ogled kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino ob upoštevanju vseh higienskih priporočil za preprečevanje okužbe z virusom, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino je omejeno na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površina manjša od 30 kvadratnih metrov.

Odlok začne veljati v soboto in velja do 15. januarja.

Zahvala Hrvaške Karitas Sloveniji in zbiranje pomoči ob potresu

"Zahvaljujemo se vsem ljudem dobre volje v Sloveniji, ki podpirajo akcijo Slovenske karitas za pomoč žrtvam uničujočega potresa. Soočeni z mrazom, težkimi razmerami in globoko žalostjo zaradi izgubljenih življenj in uničenih družinskih domov, čutimo v srcu, kako je topla, radodarna in upanja polna vaša bližina in roke, ki nam pomagajo. V tem trenutku je težko najti prave besede, ki bi vam lahko izrazile našo globoko hvaležnost,« so bile besede msgr. Fabijana Svalina, direktorja Hrvaške Karitas, ko jim je Slovenska karitas 31. 12. 2020 nakazala prvih zbranih 110.400 EUR za pomoč prizadetim v potresu v Petrinji in okolici. 
Do 4. 1. 2021 je Slovenska karitas zbrala 154.680 EUR za pomoč prizadetim ob potresu v Petrinji in njeni okolici. Slovenska karitas nadaljuje z akcijo zbiranja sredstev za pomoč po potresu, ki bo namenjena predvsem za obnovo domov ranljivih kmečkih gospodinjstev v okoliških vaseh Petrinje, kar bo dolgoročni cilj pomoči Hrvaške Karitas. Od 4. 1. 2021 pa poteka tudi akcija za pomoč Hrvaški z zbiranjem pakirane hrane, ki ne potrebuje hlajenja ter higienskih pripomočkov v 247 trgovinah Mercator po vsej Sloveniji v zato posebej označenih vozičkih pri blagajnah.

Na Hrvaški Karitas so zelo veseli, da glede na zapleteno situacijo, v zvezi s covidom-19, uspejo vsak dan organizirati približno 200 prostovoljcev. Zaradi epidemije vključujejo večinoma mlajše prostovoljce, ki Karitasu pomagajo pri zbiranju in razdeljevanju materialne pomoči. S potresom prizadetim ljudem v Petrinji, Glini in Sisku ter v okoliških vaseh dnevno razdelijo okoli 20 večjih kombijev s pomočjo v hrani, vodi, higienskih potrebščinah, obleki, čevljih ter grelnikih. 
»Nihče ne bo pozabljen! Karitas je tukaj in bo pomagala na dolgi rok,« je 2. 1. 2021, ob obisku s potresom prizadetih vasi Mala Solina, Majske Poljane, Bućica in Strašnik dejal msgr. Svalina, direktor Hrvaške Karitas. S sodelavci Škofijske karitas Sisak je od prvega dne potresa prisoten na terenu, da posluša prizadete ljudi in njihove potrebe, hkrati jim dostavlja hrano in druge potrebščine. Svalina nadaljuje: »Prednostna naloga Hrvaške Karitas bo pomagati predvsem s potresom prizadetim ljudem po vaseh v okolici Petrinje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Najprej jim želimo zagotoviti ustrezna bivališča. Dolgoročno se bomo osredotočili na pomoč pri obnovi domov in oživitvi življenja tega prebivalstva. Ob tem bodo največje potrebe po zagotovitvi zadostne količine gradbenega materiala.« 
Slovenska karitas nadaljuje z zbiranjem darov za pomoč ob potresu v Petrinji z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 z vrednostjo daru v višini 5 EUR ali z nakazilom na:

Slovenska karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POTRES PETRINJA
Sklic: 00 627


Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas

Foto: Karitas Hrvaška

Rdeči križ Slovenije nakazal še 70.000 evrov Rdečemu križu Hrvaške

Ljubljana, 7. 1. 2021 – Rdeči križ Slovenije je včeraj nakazal 70.000 evrov na račun Rdečega križa Hrvaške za pomoč prizadetim ob potresih, ki so zahtevali življenja, razdružili družine in povzročili veliko gmotno škodo. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Skupaj je Rdeči križ Slovenije za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem prispeval 143.500,00 evrov. 
Po potresih na Hrvaškem Rdeči križ Slovenije s kolegi iz Rdečega križa Hrvaške, ki na terenu pomagajo prizadetim, dnevno izmenjuje informacije o potrebni pomoči. V trenutnih okoliščinah so za ukrepanje na terenu in tudi za kasnejše odpravljanje posledic potresa najbolj potrebna denarna sredstva, ki jih namenjajo za izvajanje humanitarne pomoči. Ob tem so v Hrvaškem Rdečem križu pozvali k sledenju preverjenih novic v uradnih medijih in ne nasedanju lažnim novicam, ki so se širile prek družbenih omrežij in s širjenjem razdora v družbi povzročile veliko škodo prizadetim v potresu, ki nujno potrebujejo pomoč.

Na zelo velikem potresnem območju je več kot 305 odročnih in težko dosegljivih zaselkov in vasi, do mnogih ne vodijo ceste in poti, številne pa so sedaj uničene in težko prevozne, zato so nekateri čakali na pomoč dlje. 
Rdeči križ Slovenije prosi in poziva vse, ki želijo pomagati prizadetim ob potresih na Hrvaškem, da svoj prispevek za akcijo "Potres Hrvaška" nakažejo na TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, ki je odprt pri banki SKB:

Namen: "Potres Hrvaška” 
TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
SI56 0310-0111-1122-296
SWIFT: SKBASI2X
Koda namena: CHAR
Sklic: SI00-96885


Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2 lahko prispevate tudi s poslanim SMS na 1919 z Besedo SKUPAJ (1 evro) ali SKUPAJ5 (5 evrov).

Rdeči križ Slovenije
Foto: Rdeči križ Hrvaška

ponedeljek, 4. januar 2021

Prične se cepljenje starejših, ki živijo doma in kroničnih bolnikov #video

Ljubljana, 4.1.2021 - Državna sekretarka z ministrstva za zdravje Marija Magajne je povedala, da je prispela nova pošiljka s 16. 575 odmerki cepiv proti covidu-19, ki je namenjen zaposlenim v zdravstvu. V prihodnjem tednu pa pričakujejo novo pošiljko, s katero bodo začeli cepiti starejše, ki bivajo doma, ter kronične bolnike.Najprej bodo cepili starejše od 80 let, nato starejše od 70 let in pozneje starejše 60 let. Med kroničnimi bolniki pa bo vsak osebni ali splošni zdravnik vzpostavil prednostno listo cepljenja svojih bolnikov glede na bolnikovo splošno stanje.

Po besedah državne sekretarke nimajo informacij, da bi se po cepljenju pojavili kakšni resni stranski učinki.

Kdaj bodo lahko pričeli z delom medicinski pedikerji?

Seniorske Novice so zastavile Mariji Magajne vprašanje kdaj bodo lahko z delom pričeli medicinski pedikerji, ker tisti ljudje, med njimi je veliko starejših, ki obiskujejo pedikerja zaradi medicinskih razlogov to terapevtsko storitev zelo pogrešajo. V priloženem videu poslušajte in poglejte njen odgovor.

VIDEO

Video: UKOM 

nedelja, 3. januar 2021

Predsednik Pahor k spomeniku Pohorskega bataljona na Osankarici položil venec #video

Osankarica na Pohorju, 3. 1. 2021 - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je dopoldan tradicionalno položil venec k spominskemu obeležju padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona v počastitev 78. obletnice njihovega poslednjega boja. Venec je položil tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.V izjavi po položitvi venca je predsednik republike dejal, da se je tudi letos, na razmeram primeren način, želel pokloniti spominu na tragičen konec domoljubnega poslanstva Pohorskega bataljona. Poudaril je, da z ohranjanjem spomina borkam in borcem, padlim v času narodnoosvobodilnega boja, izkazujemo hvaležnost, ker so dali svoja življenja za svobodo. »To današnje generacije cenimo in bomo vedno cenili, upajoč, da bomo poslej vedno uživali mir s polnimi pljuči,« je dejal. »V vsakem času so junaki in heroji. Takrat so bili in njim se danes poklanjamo, toda tudi ta čas je dal junake in heroje – tiste, ki se v prvih vrstah borijo, da bomo omejili širjenje virusa in bomo potem s precepljenostjo lahko zadihali svobodno,« je še poudaril in ocenil, da bo okrevanje zahtevno, a bo prineslo nove junake poslovnega in znanstvenega življenja.

VIDEO - Izjava predsednika Pahorja pri spomeniku Pohorskega bataljona na Osankarici.

Pohorski bataljon, ki je ob ustanovitvi septembra 1942 štel 90 borcev, je izvedel številne akcije. Konec decembra 1942 se je premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor. Prve dni leta 1943 so ga odkrile nemške sile, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli 2000 nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev bataljona.

Vir: UPRS
Foto: Foto: Nebojša Tejić/STA