ponedeljek, 26. januar 2009

V zdravstvu se obetajo ukrepi, pravice se ne bodo krčile


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2008 posloval pozitivno. V naslednjih dveh letih, zaradi povišanja plač v zdravstvu, grozi primanjkljaj v višini 300 milijonov evrov, ki ga bodo poskušali nadomestiti z varčevalnimi ukrepi, ki so razdeljeni v tri sklope. Z njimi naj bi odpravili tudi nerazumljivo dolge čakalne dobe
Iz predstavitve ukrepov generalnega direktorja ZZZS Samota Fakina, lahko sklepamo, da do krčenja pravic ne bo prišlo. Skupščina zavoda, na kateri naj bi obravnavali predlog možnih varčevalnih ukrepov, naj bi bila že februarja.


Za boljšo informiranost zavarovanih oseb o pravicah in obveznostih iz obveznega zdravstvenega zavarovanje so na tiskovni konferenci ZZZS predstavili 16 novih zloženk, ki bodo na voljo v vseh zdravstvenih ustanovah.