torek, 26. februar 2013

Konferenca HELPS o bivalnih pogojih starejših

V City hotelu v Ljubljani je potekala mednarodna konferenca HELPS (Housing and Home-Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partneship Strategies in Central European Cities), ki se ukvarja z bivanjem starejših v srednjeevropskih mestih. Razpravljavci so ugotovili veliko potrebo po oblikovanju politike o bivalnih pogojih za starejše, ki bo upoštevala njihove želje in potrebe. 


Uvodni pozdrav in predstavitev sta imela Aleš Kenda z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Matteo Appuzo glavni koordinator projekta HELPS. 

Martin Lux z Inštituta za sociologijo na češki Akademiji znanosti in umetnosti je predstavil glavne ugotovitve primerjalne analize stanovanjskih politik v srednjeevropskih državah s poudarkom na starejših. Povedal je, da Slovenija, Slovaška in Madžarska spadajo med tiste države v katerih živi največ starejših v lastniških stanovanjih. Države, ki so bile vključene v raziskavo so bile še Italija, Avstrija, Nemčija, Češka in Poljska. 

Po njegovih besedah ni mogoče kopirati vzorcev iz ene države in jih samo preprosto prenesti v drugo. Nujno pa je, da bi se v nekdanjih socialističnih državah zavzeli za bolj uravnotežen pristop. Poudaril je pomen politike izbire, ko se lahko posameznik sam odloči, kako bo živel na starost. 
Mateja Nagode z Inštituta RS za socialno varstvo je poudarila, da Slovenija med omenjenimi osmimi državami posebej izstopa po deležu starejših, ki so vključeni v institucionalno varstvo torej v domove za starejše. Ta delež je petodstoten, medtem ko je drugje nižji, je pa višji delež oskrbe na domu. Ko so sinove in hčerke spraševali kam bi dali starše, če nebi mogli več skrbeti za njih so vsi dejali, da v dom za starejše, je še izpostavila. 

Po njenih besedah v Sloveniji zelo malo starejših uporablja rdeči gumb oz. socialni alarm. Med državami, za katere je posredovala podatke o uporabi socialnega alarma, pa Velika Britanija s 16 odstotki prednjači po deležu starejših, ki uporabljajo socialni alarm. Share, ki spremlja zdravstveni in socialni položaj starejših nad 50 let v 17 evropskih državah, ugotavlja, da Slovenija izstopa z visokim deležem lastniških stanovanj. V nadaljevanju je Boris Majcen z Inštituta za ekonomska raziskovanja poudaril, da v Sloveniji starejši nad 50 let izstopajo tudi po tem, da skoraj nimajo hipoteke na posest. V Sloveniji je bilo v to raziskavo vključenih skoraj 2800 ljudi, podatki pa se nanašajo na junij 2011. Vodja projekta Helps v Sloveniji Tomaž Banovec, sicer nekdanji generalni direktor statističnega urada, pa je menil, da je podatkov za oblikovanje ustrezne politike o bivalnih pogojih za starejše dovolj le povezati jih je potrebno med seboj. Smiselno je nakazal kako podatke uporabiti, da ne ostanejo zgolj statistika na papirju.

Zveza društev upokojencev Slovenije je v okviru projekta ustanovila svetovalnico, ki nudi informacije in podporo pri iskanju najboljših rešitev glede bivanja starejših. Več o svetovalnici lahko preberete na http://www.zdus-zveza.si/svetovalnicabivanje. Projekt Helps (Housing and Home-Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partneship Strategies in Central European Cities - Bivanje in oskrba na domu starejših in invalidnih ter strategije lokalnega partnerstva v srednjeevropskih mestih) je mednarodni projekt, ki se bo končal leta 2014.