ponedeljek, 11. maj 2015

ZZZS: Pobuda upokojencev sprejeta

Ljubljana, 11. 5. 2015 – Na Skupščin Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na kateri so za vršilca dolžnosti generalnega direktorja ZZZS imenovali Sama Fakina so upokojenci Zveze društev upokojencev Slovenije podali pobudo glede zahtev zdravniških organizacij in predlagali, da Skupščina ZZZS o tem razpravlja zavzame stališče, ter ga potem posreduje Vladi.


V zaključek pobude, ki je bila z veliko večino glasov sprejeta so zapisali: Ob dejanskem zvišanju zdravniških plač in sprejemu nižjih delovnih normativov zdravnikov bi prišlo v državi do finančne nestabilnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pa do zmanjšanja dostopnosti zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov, saj ni možnosti, da bi dodatno obremenili plačnike prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ob vseh drugih nespremenjenih pogojih delovanja zdravstvenega sistema. Ob odsotnosti ustreznih kazalnikov kakovosti dela zdravnikov pa tudi ni zagotovila, da se bo z znižanjem delovnih normativov izboljšala tudi kakovost obravnave pacientov.

VIDEO: Martin Toth, ZDUS