četrtek, 7. maj 2009

Letni dodatek za upokojence bo višji

Ljubljana, 7. 5. 2009 - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v sprejel ugotovitveni sklep, da višji znesek letnega dodatka za upokojence znaša 367,95 evra, nižji pa 223,55 evra. Izplačan bo z majsko pokojnino.

Po navedbah ZPIZ-a je meja za izplačilo nižjega oziroma višjega dodatka osnova za odmero dodatnih pravic, ta pa znaša 398,48 evra.

Predstavnica upokojencev v Svetu Zavoda SPIZ Anka Tominšek nam je povedala, da so sprejeli še nekatere druge pomembne sklepe.Na dnevnem redu je bilo tudi poročilo o poslovanju Zavoda Vzajemnost v letu 2008. Marinka Levičar direktorica in glavna urednica je poudarila, da so uspešno poslovali. Uresničili so zastavljene poslovne cilje. Le na področju finančnega poslovanja niso dosegli pričakovane prodaje oglasnega prostora. Kljub temu pa je bilo njihovo finančno poslovanje vseskozi pozitivno in stabilno..