ponedeljek, 03. maj 2010

Barbara Miklič Türk gostila prostovoljce Finske

Soproga predsednika Republike Slovenije in častna pokroviteljica slovenskih prostovoljcev Barbara Miklič Türk, je gostila predstavnike prostovoljskih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva z Republike Finske, ki so se na posvetu, skupaj z našimi predstavniki posvetovali o prostovoljstvu, humanitarni dejavnosti, razvoju socialnega podjetništva, ter o organizacij institucij, ki delujejo na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Fince so predvsem zanimale spremembe v reguliranju pravic in delovanju institucij s področja zdravstva in socialnega varstva, ter vpliv članstva v Evropski uniji.Barbara Miklič Türk je v uvodu dejala, da je Finska primer države, ki pogosto služi kot zgled ureditve na področju zdravstva in socialnega varstva. V Sloveniji je po njenih besedah zelo dobro razvita mreža družinske in neformalne pomoči. Država pa ima tradicionalno močno vlogo na področju, zdravstva in socialnega varstva. V nadaljevanju je poudarila, da je prispevek nevladnih organizacij prav v obdobju recesije vedno bolj pomemben in dragocen. Zato je izrazila upanje, da bo tudi današnji posvet z izmenjavo izkušenj, prispeval k izboljšanju kakovosti življenja ljudi v obeh državah.Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije dr. Andreja Černak Meglič je povedla, da je s skupino poslancev sprožila pobudo za sprejem zakona o socialnem podjetništvu, ki bo odprtega tipa, kar pomeni, da bo urejal status vseh društev, podjetij in drugih organizacij, ki bodo opravljala dejavnost v javnem interesu, oziroma se bodo usmerjala v zaposlovanje težje zaposljivih ljudi.Anita Ogulin, predsednica socialne komisije pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pa je Finskim gostom predstavila delo in vlogo te neprofitne organizacije in izpostavila, da je njen temeljni cilj dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin z zastopanjem njihovih interesov in potreb, ter zaščito njihovih pravic. Kot izjemno posebnost je izpostavila organiziran prosti čas in letovanje otrok.Mag. Martina Trbanc, vodja za analize in razvoj pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je predstavila slovenske izkušnje s tranzicijo in poudarila, da so socialne pravice v tem obdobju ostale na enaki ravni. Država se je posvečala predvsem ukrepom aktivne politike zaposlovanja in opredelitvi pogojev za upravičenost do finančne socialne pomoči.Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske Filantropije in predstavnica Socialnega foruma je med drugim dejala, da je njihovo delo usmerjeno v razvoj in promocijo prostovoljstva in drugih različnih oblik humanitarnega delovanja v Sloveniji in v tujini. Izpostavila je potrebo po sprejemu zakona o prostovoljstvu.Aimo Strömberg, generalni sekretar finskega Združenja prostovoljskih organizacij za zdravstveno in socialno varnost (YTY - Association of Voluntary Health, Social and Welfare Organisations) pa je govoril o finskih nevladnih organizacijah kot delu socialnih in zdravstvenih storitev na Finskem. Poudaril je, da je na Finskem 8.000 registriranih organizacij, ki združujejo 2 milijona članov in zaposlujejo 30.000 ljudi. Na Finskem se v prostovoljno delo vključuje kar 35 odstotkov prebivalstva, na področju zdravstva in socialnega varstva pa deluje 250.000 prostovoljcev.Podrobneje je predstavil tudi delovanje finskih nevladnih organizacij, ki zagotavljajo 20 odstotkov storitev na področju socialnega varstva in 5 odstotkov na področju zdravstva, njihove glavne cilje in sistem financiranja preko Finskega združenja igralnih avtomatov (RAY), ki v letu 2010 financira delovanje 806 nevladnih organizacij v skupnem znesku 278,2 milijona evrov.
.