sreda, 19. maj 2010

ZPIZ - Pokojninska reforma le s soglasjem socialnih partnerjev.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je na zadnjem zasedanju sprejel sklep, da so za pokojninsko reformo vendar le s soglasjem socialnih partnerjev. Svet je potrdil tudi predlog razdelitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev za leto 2010.

Marijan Papež je poudaril, da Zavod posluje stabilno in, da je preliv denarja v okviru načrtovanega. Prav tako država iz proračuna zagotavlja denar, da se pokojnine nemoteno izplačujejo.Peter Pogačar, direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na ministrstvu za delo pa je izpostavil, da učinki reforme iz leta 2000 ne zadostujejo za dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne in dostojne pokojnine v prihodnje. Lučka Böhm pa je bila proti temu, da bi v pokojninskem sistemu odpravili načelo solidarnosti. V mislih je imela varstveni dodatek za tiste, ki dobivajo najnižjo pokojnino. Predlog ni bil sprejet, ker nov zakon to rešuje z določitvijo zneska najnižje pokojnine.

Janko Deželak, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenija pa je dejal, da so pokojnine ekonomska kategorija in izhajajo iz plač. Zato naj se pokojnine usklajujejo s plačami. Tatjana Čerin, predstavnica delodajalcev, pa je izpostavila, da pokojninska reforma ni dovolj. Spremeniti je potrebno tudi delovnopravno in davčno zakonodajo.

Komisija za odpiranje, pregledovanje in ocenjevanje vlog, ki jo je imenoval Svet ZPIZ-a je Svetu Zavoda predlagala, da sprejme sklep o razdelitvi denarja za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev. Svet ZPIZ je predlog podprl s pripombo, da je potrebno do naslednjega razpisa nekatere določila pravilnika spremeniti, ker je nelogičen in neživljenjski.

Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ je prejela 1.393,47 evrov, Sindikat upokojencev Slovenije 9,718,70 evrov, Zveza društev upokojencev Slovenije 143.315,14 evrov, Sindikat upokojencev KS Ljubljana 90 873,91 evrov in Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje Ljubljana 1.985,33 evrov.

Od invalidskih organizacij je Zveza paraplegikov Slovenije prejela 480,00 evrov, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 856,15 evrov, Zveza delovnih invalidov Slovenije 26,398,73 evrov in Društvo Vita Ljubljana 21,41 evrov.
.