torek, 19. julij 2011

ZPIZ – Ugotovljene napake bomo odpravili

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) se je na 19. seji Sveta, ob obravnavi porevizijskega poročila o popravljalnih ukrepih Zavoda glede učinkovitosti postopka upokojevanja s sprejetimi sklepi, zavzel za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Po besedah predsednice Sveta ZPIZ, Anke Tominšek je spoštovanje Računskega sodišča nujno.

Anka Tominšek, predsednica Sveta ZPIZ: "Ugotovitve Računskega sodišča je potrebno upoštevati in ugotovljene napake odpraviti."

Kot poroča STA, po ugotovitvi računskega sodišča ZPIZ, kot upravljavec matične evidence zavarovancev, ni izkazal namere, da v razumnem roku preneha s prakso, da manjkajoče podatke o plačah začne pridobivati šele ob upokojitvi upravičenca. Verjetnost, da bo zavezanec oziroma podjetje v tem času propadlo je sedaj veliko večja kot nekdaj

»Na ZPIZ-u podatke o zavarovancih intenzivno pridobivamo«, je ob popravljalnih ukrepih na seji Sveta dejal generalni direktor zavoda Marijan Papež, ter opozoril, da je dolžnost vsakega delodajalca, da nam podatke redno pošilja in ob tem izpostavil, da si kljub težavam s podjetji prizadevajo dobiti vse podatke. »Na Zavodu se zavedamo, da na nekaterih področjih nismo še dovolj učinkoviti in hitri, vendar , glede na razmere, včasih to tudi ni možno«, je pojasnil.

Marijan Papež (desno), generalni direktor ZPIZ: "Na ZPIZ-u podatke o zavarovancih intenzivno pridobivamo."

Predstavnica sindikatov Lučka Böhm je v razpravi opozorila, da je potrebno biti do ugotovitev Računskega sodišča spoštljiv: "Vsakemu koristi, če nekdo pregleda njegovo delo in ga opozori na napake«, in poudarila: »Po ugotovitvah Računskega sodišča kar 7,6 odstotkov, torej vsak 12 zavarovanec, nima popolnih podatkov od delovni dobi in izplačilih. Ogromno delodajalcev gre v stečaj in izginejo, zato ni varno, da čakamo na čas upokojitve in šele takrat pričnemo zbirati podatke, potrebno jih je zbirati sproti.«

Dušan Rebolj, prav tako predstavnik sindikatov, je predlagal, da je treba sprejeti načrt, ki bo določal do kdaj bodo pomanjkljivosti odpravljene in pri tem tesno sodelovati z Ministrstvom za delo.

Brane Kokot, vodja službe za odnose za javnostmi, med predstavnicami medijev.

Jožeta Smole iz vrst delodajalcev pa je dejal: »Sistem mora onemogočati, da podatki manjkajo, to je potrebno urediti s sistemskimi in ne z nekimi začasnimi rešitvami.«
Računsko sodišče je v revizijskem poročilu decembra lani ocenilo, da bi bil zavod lahko bolj učinkovit pri postopku upokojitve. Tudi v porevizijskem poročilu o popravljalnih ukrepih zavoda je nekatere ukrepe ocenilo le kot delno zadovoljive ali celo nezadovoljive.


.