torek, 24. april 2012

Upokojenci bodo letni dodatek prejeli najkasneje do konca julija 2012

Upokojencem bo letni dodatek za leto 2012 izplačan najkasneje do konca julija in ne maja, kot določa pokojninski zakon, s tem, da se še ne ve kakšen bo znesek izplačila je bilo povedano na 26. seja Sveta pokojninskega zavoda. S tem soglaša tudi minister za finance Janez Šušteršič, ki je to tudi pisno potrdil.


Boris Gačnik, direktor sektorja za izvajanje zavarovanja: "Upokojencem bo letni dodatek za leto 2012 izplačan najkasneje do konca julija."
Podano je bilo tudi poročilo o poslovanju Zavoda Vzajemnost. Direktorica Marinka Levičar je poudarila, da je Zavod Vzajemnost kljub zaostrenim gospodarskim razmeram v letu 2011 uresničil poslovne cilje in bistveno presegel načrtovani finančni izid. S finančnega vidika je bilo leto 2011 najuspešnejše. "Gospodarska kriza se kaže v rahlem padcu prodaje oglasnega prostora in rahlem padcu naklade, ki pa je bistveno nižji kot pri drugih tiskanih medijih, zato je revija Vzajemnost še vedno na prvem mestu med prodanimi mesečniki v Sloveniji," je še dejala Marinka Levičar.

Marinka Levičar, direktorica Zavoda Vzajemnost: "Revija Vzajemnost je še vedno na prvem mestu med prodanimi mesečniki v Sloveniji."


Svet Zavoda ZPIZ je sprejel tudi sklep o javnem razpisu za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in invalidov v letu 2012. Razpisana sredstva za leto 2012 znašajo 192.896 evrov. Od tega je za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 163.961 evrov, za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 28.934 evrov. Dodeljeni denar se ne sme uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij.

Za naš medij je predsednica Sveta Zavoda Anka Tominšek povedala: