petek, 30. oktober 2015

Slavnostni koncert ob Dnevu reformacije

Evangeličanska cerkev Primoža Trubarja v Ljubljani
Ljubljana - V evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani, bo v soboto 31. oktobra s pričetkom ob 11. uri slavnostni koncert ob Dnevu reformacije in ob 15. obletnici podpisa Sporazuma med Evangeličansko cerkvijo AV v RS in Vlado RS o pravnem položaju in duhovni oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski. Na koncertu bo nastopil Evangeličanski trobilni orkester iz Wolfschlugena na Wuerttemberškem v Nemčiji, ter Pihalni kvintet Orkestra Slovenske vojske.

Ob tej priliki bosta spregovorila škof Evangeličanske cerkve AV v RS in namestnica načelnika Vojaškega vikarja V. Vladimira Mesarič Jazbinšek. Slovesnosti se bo udeležil tudi Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

20151031  zaprto LJ, BORUT PAHOR, STANISLAV ZORE, KONCERT OB DNEVU REFORMACIJE V EVANGELICANSKI CERKVI, FOTO PLATISE

Na Dan reformacije obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, pa tudi prvo omembo pojma Slovenec. Prav knjižni jezik je postal pozneje za Slovence odločilno sredstvo pri oblikovanju slovenske narodne zavesti. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je bil Primož Trubar (1508-1586), ki je leta 1550 napisal Katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh.