petek, 23. oktober 2015

Žalna seja Državnega zbora ob smrti dr. Franceta Bučarja

Ljubljana, 23. 10.2015 - Žalna seja se je pričela ob 9. uri v veliki dvorani Državnega zbora. Žalni zbor je nagovoril predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Med drugim je dejal: "Vse naštete lastnosti so gotovo označevale dr. Franceta Bučarja, a ena, tista edina, najvišja in najpomembnejša značilnost, ki mu jo zlahka pripišemo, in bi se z njo tudi sam strinjal, je domoljubje. Ljubezen do lastne države. Ljubezen do svoje preteklosti, zgodovine, a tudi odgovornost, ki jo imamo, če si lastno državo vzpostavimo. Ta ljubezen do Slovenije, slovenskega in slovenskosti se čuti v vseh njegovih delih, še posebej pa v tistih delih, v katerih dr. France Bučar kritično ocenjuje pot, ki jo je Slovenija prehodila v zadnjih 25 letih. Bil je oster, a pravičen, bil je zahteven, a sočasno je omogočal izjeme, če so bile te upravičene.

Predvsem pa je bil zvest sebi – najsibodi kot član narodnoosvobodilnega boja, kot profesor na fakulteti, kot predsednik Skupščine ali član politične stranke, kot kritičen član civilne družbe, kot predsednik Panevropskega gibanja in še in še. Mnogo je bilo namreč funkcij in aktivnosti, ki jih je dr. France Bučar opravljal. In vse je opravljal z enako zavzetostjo, predvsem pa z veliko odgovornostjo in občutkom za bližnjega, za sočloveka, ki ga je bilo mogoče včasih treba prijeti trše zato, da si iz njega izvabil tisto mehko sredico, ki se skriva v vsakemu izmed nas."Na žalni seji je sodeloval trobilni kvintet Policijskega orkestra, ki je zaigral skladbi Antona Foersterja Večerni ave in Gustava Ipavca Slovenec sem.Na žalno sejo v spomin na predsednika Skupščine Republike Slovenije dr. Franceta Bučarja so bili vabljeni svojci, poslanci Državnega zbora, predstavniki Državnega sveta, drugi predstavniki Republike Slovenije, predstavniki drugih držav in drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.

Pred žalno sejo se je v žalno knjigo vpisal Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Besedilo in foto: Janez Platiše
Vir: DZ