petek, 19. april 2019

Pomen velikonočnih praznikov v Evangeličanski cerkvi AV

Evangeličanski škof Geza Filo je v cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani na vse kristjane, drugače verujoče in sodržavljane naslovil letošnjo poslanico velike noči, ki vsakemu človeku podarja oznanilo upanja v novo življenje. Veselo oznanilo velike noči je: Ne bojte se, Jezus, križani, je bil obujen od mrtvih, nam nudi tolažilno gotovost, da je prepad smrti premoščen in da so z njim premagani trpljenje, žalovanje, vpitje in bolečina.


Velikonočna bogoslužja s Sveto večerjo bodo v vseh evangeličanskih cerkvah, in sicer na veliki petek, velikonočno nedeljo in na velikonočni ponedeljek. Škof Geza Filo bo bogoslužje s Sveto večerjo vodil v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani na veliki petek, 19. aprila ob 19.00 uri, na velikonočno nedeljo, 21. aprila ob 11.00 uri in na velikonočni ponedeljek, 22. aprila ob 11.00 uri.

Pomen velikonočnih praznikov v Evangeličanski cerkvi AV

Za evangeličanske kristjane j v velikonočnem tridnevju navečji poudarek na velikem petku, ko se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu, kar predstavlja vrhunec njegovega odrešenjskega dela. Tako kot so starozavezni Judje na veliko noč darovali jagnje, s čimer so se Bogu zahvaljevali za izhod iz Egipta, tako je Jezus na veliki petek namesto jagnjeta daroval sebe, da bi imeli po njem vsi odpuščanje grehov in večno življenje.

VIDEOVelikonočna poslanica Geza File, škofa evangeličanske cerkve


Pomen Jezusove smrti in vstajenja človek samo tako spozna, če veruje. Kdor veruje, tistemu Jezusova smrt na križu prinaša odpuščanje grehov, mir z Bogom in sočlovekom ter moč za življenje v ljubezni.

Simbolika velikega petka: pri bogoslužju je oltarni prt črn, ki izraža žalost in obžalovanje naših grehov in pa trnjeva krona, ki izraža Kristusovo trpljenje. Tudi evangeličani na velikonočno nedeljo pripravljamo velikonočne jedi in pirhe, vendar jih obredno ne blagoslavljamo.