torek, 4. avgust 2009

Nejasnosti v domovih za starejše odpravljene

Na ministrstvu za delo, družino in socilane zadeve je danes potekal sestanek z nekaterimi direktorji domov za starejše občane in sindikalnimi predstavniki v teh domovih na katerem so sodelovali tudi predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in predstavniki skupnosti domov (javnih zavodov in koncesionarjev).

Namen sestanka je bil dokončno razčistiti odprta vprašanja glede izvajanja aprila sklenjenega dogovora med ministrstvom in sindikatom. Na ministrstvu menijo, da so vse nejasnosti v zvezi z izvajanjem dogovora odpravljene in da bo stavka s strani Sindikata zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji, za katero po mnenju ministrstva že doselj ni bilo razlogov, dokončno odpovedana.

Predstavniki ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter skupnosti domov bodo prihodnji teden tudi pregledali celotno vsebino dogovora in ga po potrebi dopolnili tako, da bo jasen in pregleden za vse izvajalce.
.