petek, 28. avgust 2009

ZZZS širi pravice do medicinsko tehničnih pripomočkov

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je sprejel osnutek sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerimi širi pravice do medicinsko-tehničnih pripomočkov, dodajajo pa tudi nove pripomočke, je danes dejala vodja področja obveznega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS Uršula Jerše Jan. V veljavo bodo stopile 1. februarja 2010.Med pravice zavarovanih oseb se dodaja pravica do pripomočkov za zdravljenje sladkorne bolezni, sistem za kontinuirano merjenje glukoze, pravica do električnega skuterja za gibalno ovirane osebe, pravica do očal z mnogožariščnimi stekli za otroke in pravica do tekočega kisika.

S spremembami in dopolnitvami pravil, ki jih je sprejel ZZZS, bodo trajna last in ne več predmet izposoje zavarovancev, postale blazine za preprečevanje preležanin, aparat za določanje glukoze v krvi v času nosečnosti in dojenja in električni stimulator pri inkontinenci urina ter počivalnik.


Uršola Jerše Jan.

Večji nadzor nad zagotavljanjem pravic zavarovancev pa bo Zavod zagotavljal tudi z julija podpisanim dogovorom o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočkih za obdobje 2009-2011, je poudaril vodja oddelka za medicinsko-tehnične pripomočke Drago Perkič.

Kot bistveno novost, ki jo prinaša dogovor, je navedel tudi, da bodo lahko očala in leče v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja izdajali samo optiki, ki bodo izbrani na podlagi razpisa. S tem se, nadaljuje, uvaja tudi določen cenovni standard za očala, saj zavarovanim osebam dosedanji cenovni standard ni omogočal očal brez doplačil. V skladu s pogodbo zavarovancu očal ne bo treba doplačati, razen, če bo zahteval višji kakovostni standard.


Drago Perkič

Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja bo obravnavala tudi skupščina ZZZS, soglasje bo moral dati tudi zdravstveni minister. V veljavo bodo stopile 1. februarja 2010.
.