torek, 29. september 2009

Pokojnine novembra - ne višje ne nižje

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sprejel rebalans finančnega načrta zavoda za leto 2009, po katerem bodo prihodki in odhodki izravnani v višini nekaj več ko 4,6 milijarde evrov. Tako prihodki kot odhodki bodo za 0,6 odstotka nižji, kot so bili načrtovani v finančnem načrtu. Svet bo rebalans posredoval v soglasje vladi.Člani sveta so se seznanili tudi s poročilom Davčne uprave RS o izterjavi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letošnjem letu, ki ga je podala generalna direktorica Dursa Mojca Centa Debeljak.Predstavnik vlade v svetu Stanislav Vencelj je v razpravi povedal, da bodo morali pri novembrski uskladitvi pokojnin v skladu s pokojninsko zakonodajo upoštevati tudi oceno Urada za makroekonomske analize in razvoj o rasti plač. Glede na to oceno se pokojnine novembra ne bodo povečale. Pa tudi znižale se ne bodo, saj za to niti ni zakonske osnove, je dejal.Predstavnica upokojencev v svetu Anka Tominšek je v razpravi izpostavila vprašanje, kateri razlogi preprečujejo Dursu še bolj učinkovito delo. Predstavnik delodajalskih združenj Dušan Bavec pa je menil, da je bolje odobriti poplačilo prispevkov z odlogom ali na obroke, kot pa tvegati, da ne bodo nikoli poplačani.Centa Debeljakova je Bavcu pojasnila, da so ti neplačniki v individualni obravnavi in da skušajo biti na Dursu pri reševanju vlog "življenjski".Predstavniku vlade Venclju pa je odgovorila, da so v omenjenem znesku skoraj 105,5 milijona evrov aktivnega dolga vključeni tudi neplačani prispevki Steklarne Nove.Generalni direktor zavoda Marijan Papež je izrazil zadovoljstvo nad trendom izboljševanja pri izterjavi. Prav tako je zadovoljen z zagotovilom generalne direktorice Dursa, da je "vsak evro dolga pokrit z ustreznimi davčnimi postopki". Izpostavil pa je tudi dobro sodelovanje zavoda z Dursom.
.