četrtek, 26. avgust 2010

V Murski Soboti nova najemna stanovanja za starejše

Ob Ulici Staneta Rozmana 23 v Murski Soboti je bil poleg enote doma starejših občanov, katerega investitor je prav tako Nepremičninski sklad, zgrajen in slovesno predan namenu objekt z 21 oskrbovanimi najemnimi stanovanji. Gradnja objekta je trajala 14 mesecev, pogodbena vrednost objekta znaša 1.232.000 EUR ali 1.399 EUR/m2 neto korigirane uporabne površine. Skupna uporabna površina objekta znaša 1.625,28 m2, skupna površina stanovanj 1.024,00 m2 in skupna neto korigirana uporabna površina stanovanj 922,86 m2.Mestna občina Murska Sobota je na zemljišču za 99 let ustanovila neodplačno stavbno pravico nad zemljiščem v korist Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ker gre za gradnjo stanovanj z neprofitno najemnino, je občina investitorja oprostila tudi plačila komunalnega prispevka. Zato imajo prednost pri najemu občani Mestne občine Murska Sobota, najemnine pa so zaradi nižjih stroškov investicije nižje, kot bi bile sicer.Objekt obsega pritličje in dve nadstropji (P+2N). V njem je: 6 stanovanj površine 32-37 m2 (najemnina za 37 m2 znaša približno 160,00 EUR), 11 stanovanj površine 42 m2 (najemnina znaša približno 180,00 EUR) in 4 stanovanja površine 56-61 m2 (najemnina za 61 m2 znaša približno 250,00 EUR)V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo in vodo, RTV prispevek, skupni obratovalni stroški hiše, stroški storitev osnovne in socialne oskrbe ter stroški za celodnevno telefonsko nujno pomoč (klic v sili) in morebitni drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja.Objekt je opremljen z dvigalom, v pritličju sta kolesarnica in skupni prostor za druženje. Pred objektom je za najemnike in njihove obiskovalce na voljo 17 zunanjih parkirnih mest.Vsa stanovanja imajo balkon in shrambo, ter opremljeno kuhinjo (kuhinjski elementi, hladilnik z ločenim zamrzovalnikom, električna kuhalna plošča) in kopalnico (arhitekturno prilagojena bivalno oviranim osebam). V vsakem stanovanju je nameščena naprava za klic v sili 24 ur na dan in izvedena inštalacija za priključitev klimatske naprave, pomivalnega in pralnega stroja ter predpriprava za priključitev TV (kabelska TV in skupinska antena), telefona in interneta.Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je lastnik preko 3.000 najemnih stanovanj za upokojence in ostale starejše po vsej Sloveniji, med katerimi je tudi 170 oskrbovanih najemnih stanovanj, ki se nahajajo v Celju, Kranju, Logatcu, Ljutomeru, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Trebnjem in Trzinu. Trenutno je v Krškem v gradnji objekt z 21 oskrbovanimi stanovanji, ki bo dokončan v začetku leta 2011. V pripravi pa je gradnja 30 oskrbovanih stanovanj v Kopru. Oskrbovana stanovanja so arhitekturno prilagojena gibalno oviranim osebam. Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere še dopuščajo samostojno bivanje. V njih je stanovalcem omogočena pomoč pri gospodinjstvu in osebni negi. Opremljena so s klicno napravo za klic v sili 24 ur dnevno. Vir NPZPIZ
.