torek, 24. avgust 2010

Žitni most slovesno odprt

Žitni most čez Ljubljanico, katerega donator je Mons, d.o.o., je dolg 36 m, širok 3,8 m je odprt. Na sredini, kjer se pohodna površina razširi, je urejena razgledna ploščad s klopmi. Pohodna površina je tlakovana s kamnitimi ploščami iz tonalita. Položen naklon in dostop brez stopnice pa omogočata neovirano prehod mostu tudi gibalno oviranim osebam in kolesarjem. Projektant Žitnega mostu za pešce je arhitekt prof. Boris Podrecca.V sklopu mostu sta urejeni tudi gasilsko črpališče ter vstopno izstopno mesto za ladjice na Poljanskem nasipu in gasilsko črpališče na Petkovškovem nabrežju, katerih investitor je javni zavod Turizem Ljubljana, projektantka pa arhitektka Breda Bizjak.

Pogodbeni znesek za novogradnjo gasilske ploščadi in postavitev plavajoče naprave (pontona) s stopnicami na Poljanskem nasipu ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na gasilskem črpališču na Petkovškovem nabrežju je 178.085,60 €.Od kod ime Žitni most? V bližini mostu je Ambrožev trg. Tega so v letih 1876 - 1898 imenovali Žitni trg. Ime je dobil po sejemski rabi prostora. Kasneje so njegovo ime spremenili. Zato se novi most imenuje Žitni most, saj prijazno ime ohranja spomin na davne čase, ko so nedaleč vstran trgovali, sodeč po nekdanji oznaki trga, z žitom. Vir MOL, foto J.Platise
.