sreda, 16. februar 2011

Pokojnine se februarja povečajo

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je 16. februarja 2011 sprejel sklep, da se pokojnine s 1. januarjem 2011 povečajo oziroma uskladijo za 0,4 odstotka, za večino, in odstotek za manjšino upokojencev. Zaradi interventnih zakonov je to četrtina od tistega kar bi se lahko. Za odstotek, manjši del, se bodo pokojnine povečale tistim upokojencem, ki so se upokojili po 1. januarju 2010. Ostalim pa za 0,4 odstotka. Uskladitev bo izplačana s februarsko pokojnino s poračunom za januar.Uskladitev so opravili po starem, a še veljavnem pokojninskem zakonu. Novi zakon, po katerem bi pri usklajevanju pokojnin poleg rasti plač upoštevali tudi rast inflacije, se je namreč ustavil na ustavnem sodišču. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v državni zbor vložila pobudo za referendum o njem, državni zbor pa na ustavno sodišče zahtevo za ustavno presojo referendumske pobude.

Na Svetu ZPIZ je tekla beseda tudi o revizijskem poročilu Računskega sodišča RS, inventurnem poročilu za preteklo leto. Na podlagi Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij in drugih izvedenskih organov ZPIZ so za obdobje štirih let imenovali izvedence medicinske stroke, ki bodo sodelovali pri ocenjevanju invalidnosti, ter splošne ocene preostale delovne zmožnosti zavarovancev.
.