sobota, 03. september 2011

Ljubilejno 30. srečanje nekadilcev

Društvo nekadilcev in zdravega življenja iz Ljubljane je 3. septembra 2011, v Mostecu, pod geslom 'Za zdravo življenje' organiziralo 30. jubilejno srečanje nekadilcev. Predsednik Društva nekadilcev Miloš Mikolič je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril, da glavni cilj Društva dosežen. Še vedno pa se pojavljajo pereči problemi, predvsem v Domovih za starejše, ker nimajo posebnih oddelkov za kadilce.
 

Z desne predsednik Društva nekadilcev in zdravega življenja, Miloš Mikolič.

V nadaljevanju je povedal, da je glavni namen Društva, propaganda nekadilskega gibanja, pomoč pri odvajanju od kajenja, organizacija rekreativnih izletov in drugih oblik druženja. Zelo dobro sodelujejo Slovensko zvezo za tobačno kontrolo, Društvom za srce in ožilje, Rdečim križem Slovenije, v zadnjem času pa tudi s Šolo zdravja.
 

V zadnjem času Društvo tesno sodeluje s Šolo zdravja.

Društvo nekadilcev in zdravega življenja ima svoje društvene prostore na Grablovičevi 28, 1000 Ljubljana, telefon 051 385 892.
.