sreda, 07. september 2011

Na Mušičevih Žalah predali namenu novo klasično pokopališče

Na Žalah je bila 7. septembra 2011 slavnostna otvoritev novega klasičnega dela pokopališča Žale, na katerem je bil slavnostni govornik akademik Ciril Zlobec. Navček, zvon poslednjega slovesa, je nadomestil otvoritveni trak. Z njim so v znak otvoritve pozvonili župan Zoran Janković, arhitekt Marko Mušič ter direktor Žal Bojan Lepičnik. Ljubljana je z novim delom pokopališča, ki je namenjen izključno klasičnim pokopom in se razteza na površini 16.000m2 pridobila 1.273 grobov, od tega 1.258 enojnih in 15 povečanih v objektu.


Arhitekt Marko Mušič je pokopališče zasnoval kot mesto mrtvih, z ozelenjenim obodom, ki varuje pred hrupom, z vhodnimi portali, alejami in potmi pokopališča ter z grobnimi polji klasičnega in žarnega pokopa. Obodni park z gomilami je območje raztrosa pepela.


V postopnem uresničevanju njegove osnovne zamisli je bilo v letu 2009 urejeno pokopališče za žarne pokope s 1.685 grobovi, sedaj pa ga dopolnjuje tudi del pokopališča za klasične pokope s 1273 grobovi. Le ta vključuje nujne spremljajoče ureditve, poti pokopališča, vhode v grobna polja in komunalne točke, paviljon z navčkom, zvonom poslednjega slovesa, gaj spomina v obodnem parku, območju razsipa pepela, in del obodnih ozelenjenih kaskad. Poti pokopališča se z drevoredi, ki jim dajejo imena, z ozelenjenimi obrobami, ki zastirajo poglede v grobna polja, s parapeti in obdelavo tal v oblikovanju in materialih navezujejo na že urejeni del 1. faze pokopališča. Vhode v grobna polja posebej zaznamujejo izbrani stihi Kajetana Koviča, Ivana Minattija in Cirila Zlobca.


Postopek se je pričel s pripravo razpisne dokumentacije in izpeljavo postopka za izbiro izvajalca. Dela sta izvajala GP Holding d.d Ljubljana ter Kraški zidar d.d. iz Sežane.

Ljubljana je z novim delom pokopališča, ki je namenjen izključno klasičnim pokopom in se razteza na površini 16.000m2 pridobila 1.273 grobov, od tega 1.258 enojnih in 15 povečanih v objektu. Investitor je bila Mestna občina Ljubljana, vrednost investicije pa 2.648.273,56 EUR brez DDV oz. 3.177.928,27 EUR z DDV.
Zgrajeno število grobov bi moralo zadoščati za 8 do 10 let.


Dodatno število grobov in sicer 159, bomo pridobili, ko bo končan klasični del pokopališča proti Tomačevski cesti. Zemljišče, kjer se bo ta del pokopališča nahajal, je bilo v denacionalizacijskem postopku vrnjeno družini Scagnetti in je trenutno v teku razlastitveni postopek. V sklopu končanja tega projekta je predviden ozelenjen kaskadni zid proti Tomačevski cesti in sicer v nadaljevanju obstoječega. Ko bo razlastitveni postopek končan in s tem pridobljeno zemljišče, ki je trenutno v lasti družine Scagnetti ter izveden preboj zidu s Plečnikovih Žal na Tomačevsko cesto, bosta dela pokopališča Žale med seboj povezana. Tako bo možna izvedba pogreba na Mušičevih Žalah tudi iz vežic na Plečnikovih Žalah. Ocenjena vrednost del potrebnih za dokončanje tega je 1.700.000 EUR brez DDV oz. 2.040.000 EUR z DDV.


Poleg tega bo potrebno za dokončanje širitve prvega nujnega dela še 1.100.000 EUR brez DDV oz. 1.320.000 EUR z DDV. Pri tej širitvi bo dokončan del obodnega parka za raztros pepela.
.