sobota, 29. oktober 2011

Srečanje upokojenih penologov iz zaporov Dob

Direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (ZPKZ) Jože Podržaj je konec oktobra sprejel upokojene penološke delavce (penologija je nauk o delu z obsojenimi osebami) ZPKZ Dob pri Mirni in jih povabil na ogled novozgrajenih zaporov. Temu je sledila pogostitev z družabnim srečanjem.

Novozgrajeni zapori na Dobu pri Mirni.


Na srečanju, ki so postala že tradicionalna je Jože Podržaj dejal, da cenijo njihovo delo, da niso pozabljeni in da je namen srečanj tudi v tem, da se srečajo z nekdanjimi sodelavci. Posebej je poudaril, da se čuti dolžnega, da upokojene delavce seznanja kako se njihovo delo nadaljuje in nadgrajuje.

Upokojene penologe je nagovoril Jože Podržaj, direktor ZPKZ Dob pri Mirni.Nekdanji delavci ZPKZ so, si z zanimanjem ogledovali enoposteljne in triposteljne sobe za obsojence v katerih so sanitarije s kopalnico. Posebno zanimanje pa so vzbudili prostori fitnes. Najdlje so se zadržali na vrhu zgradbe kjer je urejeno športno igrišče. Ugotavljali so, da gre za zelo visok standard, ki bo izboljšal pogoje bivanja obsojencem med prestajanjem kazni. Izboljšali pa se bodo tudi pogoji dela za zaposlene.


Penologi so z zanimanje poslušali predstavitev novih zaporov, ki jo je podal poveljnik ZPKZ Dob pri Mirni Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni upokojenim delavcem omogoča tudi letovanje v njihovih počitniških apartmajih, ki jih imajo na morju, toplicah in hribih. Razumljivo je, da imajo pri dodeljevanju prednost še zaposleni delavci.
.