petek, 24. februar 2012

Lažno zbiranje podpisov in denarnih donacij za novo stavbo URI - Soča

Iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštitutu RS - Soča so nam sporočili, da se ponovno zlorablja dobro ime inštituta v goljufive namene. Neznani tuje govoreči posamezniki namreč v imenu inštituta v Ljubljani na cesti ustavljajo ljudi s pojasnilom, da zbirajo podpise za peticijo in denarne donacije za izgradnjo nove stavbe URI – Soča. Pri tem izrazijo tudi pričakovanje, da radi prejeli donacijo v minimalnem znesku nekaj deset evrov. Osebe imajo med nagovarjanjem pri sebi list papirja s peticijo in podpisi ljudi, na katerem je viden logotip inštituta.

Te osebe niso v nobeni povezavi z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije – Soča. Zato v URI – Soča takšno zlorabo njihovega imena strogo obsojajo in sporočajo, da URI - Soča za nobeno svojo dejavnost, aktivnost ali gradnjo ne zbira denarja med mimoidočimi na cesti.

Kljub temu, da je URI - Soča primer že prijavila pristojnim organom bodite pazljivi.
.