petek, 03. februar 2012

VIDEO: Pomoč na domu, skrb za starejše - konferenca

Sodobna družba se je znašla pred velikim izzivom, kako ustvariti ustrezne razmere za življenje vse starejše populacije, ki je vse bolj vitalna, starost pa želi preživeti kakovostno in dejavno, v ustreznih pogojih, čim dlje, samostojno in neodvisno, in sicer v okolju, ki ji je najbližje. Mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta je poudaril: "Skrb za starejše, pomoč na domu - stane. Je pa vprašanje ali bomo tudi ta socialni strošek razumeli kot strošek, ki ga je možno in potrebno zniževati ali kot naložbo v bolj celovit, človeka vreden in bolje delujoč družbeni organizem."Na ta vprašanja so na posvetu, ki je bil v četrtek, 2. februarja 2012, v dvorani Državnega sveta, poskušali odgovoriti, poleg nevladnih organizacij, Zveza potrošnikov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kot soorganizator posveta.
Blaž Kavčič je še izpostavil: " V ospredju so varčevalni ukrepi, ki pa žal ne pomenijo poudarka na gospodarnejšem in razumnejšem delovanju javnega sektorja in gospodarstva. Tudi na zadnjih volitvah so z izdatno pomočjo kapitalsko odzivnih medijev dobile izrazito podporo državljanov politične opcije, ki so v paketu varčevalnih ukrepov težišče postavile na sušenje storitev za državljane in v paketu uspešno prodale tudi tezo, da je socialna država predraga, da rešitev predstavljajo individualni pokojninski računi, privatizacija zdravstva in šolstva. Programske alternative pa so bile uspešno razdeljene in utišane, saj za njimi ni bilo danes neizogibno potrebne moči kapitala in vplivnih omrežij."

Blaž Kavčič se je v nagovoru dotaknil tudi zasedanja Svetovnega ekonomskega foruma v Davosu in dejal: "Kljub temu, da je bilo na zasedanju razpoloženje slabo se je zgodila zelo pozitivna zadeva. Ustanovitelj tega foruma profesor Klaus Schwab je zelo natančno predstavil stališče da svet potrebuje paradigmatske spremembe. Med drugim je izjavil: 'Če želimo družbo obdržati skupaj, se moramo zavedati, da sta komunitarizem in solidarnost bolj pomembna kod kadar koli doslej!' Spregovoril je čezmernih prisvajanjih elite s pomočjo bonusov in pozval k večjemu spoštovanju načel etike v družbeno-gospodarskem delovanju. Pri nas pa s »faznim zamikom«
neoliberalni ekonomisti prodajajo koncepte, ki v bistvu dokazujejo, da se socialna država ne splača. Kot kaže bomo s krčenjem socialne države iz srednjega sloja proizvajali reveže s prihranki pa napihovali izpraznjeni finančni balon najbogatejših."
Mateja Kožuh Novak, predsednica Zveze društev upokojencev pa je med drugim povedala: "Starejši smo skupina kateri je potrebno posvetiti več pozornosti. Pripravili smo tretjo verzijo zakona o Pomoči na domu in upam, da ga bomo lahko danes predstavili. Želimo, da bi bil čimprej sprejet. Zato vas prosim za podporo."

Davor Dominkuš z MDDSZ pa je izpostavi: "Življenjska doba razvitega sveta se je zelo povečala in zato bo potrebno 'socialo' korenito spremeniti. Pripravljamo nov strateški dokument za dolgotrajno oskrbo. Stabilnost finasiranja dolgotrajne oskrbe smo, že pred tem, želeli zagotoviti s posebnim zavarovanjem. Žal konsenz ni bil dosežen."