četrtek, 02. februar 2012

Pomoč na domu - konferenca

Državni svet Republike Slovenije, nevladni organizaciji Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) so pripravili konfernco z naslovom Pomoč na domu – odziv na demografske spremembe.
Na konferenci predstavljajo svoje izkušnje predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje, predstavniki občin, predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, izvajalci pomoči na o mu in druga zainteresirana strokovna in laična javnost .Pogovorili pa se bodo tudi o možnostih razvoja tega področja.

Drugi del konference, ki se prične 11.45 uri je namenjen razpravam na okrogli mizi, ki ima nslov Možnosti razvoja pomoči na domu. Zato vas še posebej vabimo, da se pridružite in z drugimi udeleženci konference aktivno delite svoje izkušnje in predloge za spremembe.

Zelo dobro obiskovane konference, ki poteka v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana, se še vedno lahko udeležite in tako prispevate k oblikovanju čim boljših sklepov in izhodišč.