sreda, 28. november 2012

Pokojnine se bodo v letu 2013 usklajevale z rastjo plač






Po dvodnevnem zasedanju je Odbor DZ za delo uspešno zaključil obravnavo pokojninske reforme. Na več kot četrtino členov zakona, ki šteje 430 členov, so bila dana dopolnila. Nihče na vložena dopolnila k členom zakona ni glasoval proti. Zato gre lahko Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na izredno sejo državnega zbora, ki je sklicana za četrtek in petek.



Med številnimi dopolnili je odbor v zadnjem delu seje sprejel še eno, ki se nanaša na usklajevanje pokojnin. V skladu z njim se bodo pokojnine v letu 2013 usklajevale le z rastjo plač, ne pa tudi z inflacijo. Vendar pa uskladitev ne sme preseči 50 milijonov evrov. "Uskladitev bo v februarju 2013", je dejal minister Vizjak.