sreda, 28. november 2012

S spletom in SMS-om preverimo zdravstveno zavarovanje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je prenovil svoje spletne strani, ki so namenjene zavarovanim osebam. Ob prenovi je za zavarovane osebe uvedel dve novosti; preverjanje urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter vpogled v podrobne podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju. Novi funkciji sta enostavno dostopni na spletni strani ZZZS (www.zzzs.si) ali na neposrednem naslov https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs Novost omogoča posamezni osebi, da hitro in enostavno preveri urejenost svojega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Na ta način namreč zavarovanec lahko zelo enostavno in neposredno sam preveri, ali ga je zavezanec (delodajalec…) prijavil v zavarovanje in če plačuje zavarovalno premijo.Poleg preverjanja ključnih podatkov o urejenosti zdravstvenega zavarovanja je od novembra 2012 dalje na spletu mogoče pogledati in preveriti tudi podrobne podatke, ki jih ZZZS vodi o zavarovanih osebah in njihovih zdravstvenih zavarovanjih.

Navedeni podatki so občutljivi osebni podatki, zato je dostop do njih mogoč le na podlagi predpisane elektronske identifikacije – torej s kvalificiranim digitalnim potrdilom za fizične osebe, ki ga je izdal eden izmed slovenskih overjenih izdajateljev. Enakovredno stopnjo varnosti zagotavlja tudi digitalno potrdilo izdajatelja ZZZS-CA, ki se nahaja na vsaki kartici zdravstvenega zavarovanja, izdani od leta 2009 dalje.ZZZS je že lani novembra uvedel prvo rešitev, ki omogoča preverjanje podatkov o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s pošiljanjem SMS sporočila na telefonsko številko 031 771 009. Rešitev deluje stabilno in jo zavarovane osebe redno uporabljajo.